Contact

NSG-winkel

Adviezen en andere diensten

Donateurs kunnen persoonlijk advies krijgen. Voor zover zich dit beperkt tot een telefoongesprek, beantwoording via e-mail of brief kan dit voor beperkte (meer) kosten. Op het vraagbaak formulier kunt u uw keuze aangeven. 
Betaling van het donateurschap gaat vooraf aan het uitvoeren van de gevraagde dienst. Als wij u voor het advies een brochure moeten sturen, dan brengen wij de kosten daarvan in rekening. Donateurs krijgen 25% korting op brochures.

Voor de navolgende diensten wordt een tegemoetkoming in de kosten verlangd:

 1. Een basis advies
  Tarief € 55,-. Dit gaat om een basisadvies dat telefonisch of via de mail behandeld wordt.
  Als het gaat om een uitgebreid advies, dan overleggen we dat vooraf met u (zie punt 2).
 1. Nader advies
  Tarief € 80,- per uur. Dit kunnen o.a. de volgende werkzaamheden zijn:
  - Het beoordelen van akoestische onderzoeken al dan niet voor een second opinion.
  - Het optreden als deskundige bij bezwaar- en beroepsprocedures bij o.a. de Wet milieubeheer/Wet geluidhinder/Wet ruimtelijke ordening.
  U ontvangt hiervoor een offerte; pas na opdrachtverlening en 50% aanbetaling voeren wij de werkzaamheden voor u uit.

Daarnaast leveren wij ook nog andere diensten zoals:

 1. Het uitvoeren van een geluidsonderzoek ter plaatse behoort niet tot onze vaste dienstverlening. 
  In die gevallen waar de NSG de overtuiging heeft dat een geluidsmeting nuttig of noodzakelijk is, bespreken we met u of wij u ook hiermee kunnen helpen. We meten dan aan hinderlijke geluidsbronnen en doen wij lucht- en contactgeluidisolatiemetingen (volgens voorgeschreven onderzoeksmethoden). De metingen worden alleen uitgevoerd voor particulieren en voor aan particulieren aanverwante organisaties (die alle donateurs zijn van de NSG). De kosten worden in overleg vastgelegd.
 1. Het verlenen van medewerking aan cursussen, het houden van lezingen en het verzorgen van presentaties. 
  Naast een volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten vragen wij een tegemoetkoming van € 80,-- (met een vooraf overeengekomen maximum) ter voorbereiding van het houden van een voordracht en/of presentatie, .
 1. Optreden als onafhankelijke deskundige/ klankbord bij de ontwikkeling van beleid, conflicten, e.d.
  De kosten worden in overleg vastgelegd.

Voor meer informatie of andere diensten die niet hierboven staan beschreven kunt u contact opnemen de heer E. (Erik) Roelofsen via info@nsg.nl.

NB: Na opdrachtverlening sturen wij u een eerste factuur met daarin de aanbetaling (50% van het totaalbedrag). Na betaling starten wij met de werkzaamheden. Aan het eind van de opdracht sturen wij u een tweede factuur met daarin de restantbetaling.

Met uitzondering van de dienst vermeld bij punt 4, worden ze uitsluitend verstrekt aan particuliere NSG-donateurs. De vermelde bedragen zijn voor particulieren inclusief btw.

Publicaties

Onderstaande publicaties kunt u bestellen met behulp van het elektronisch bestelformulier. In de rubriek documentatie vindt u meer over de inhoud van onderstaande publicaties. Donateurs krijgen 25% korting op al onze publicaties. Bent u nog geen donateur, dan kunt u zich hier aanmelden.
Na betaling van de factuur sturen wij u de bestelling toe.


Boekjes en brochures (prijzen gelden vanaf 1 januari 2024 en zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten).

Boekje over geluid van buren (handleiding voor bewoners, adviseurs en beoordelaars):

 

Brochures over geluidsisolatie

 1. 'Vloeren en plafonds'   € 7,50
 2. 'Muren'                          € 7,50
 3. 'Buitenlawaai'              € 7,50
 4. 'Tussen kamers in eigen woning'; gratis, maar alleen bruikbaar in combinatie met de brochure 'muren' of 'vloeren'

 

Andere lawaaibronnen

 1. Richtlijn geluidspectra horeca, gratis te downloaden
 2. 'Geluidskaarten en actieplannen', gratis te downloaden.
 3. Gemeenten en piekgeluiden bij detailhandel, gratis te downloaden


Vakblad Geluid
De prijs voor een abonnement (4 nummers) bedraagt € 200,-- exclusief btw en verzendkosten.
De stuksprijs bedraagt € 55,-- exclusief btw en verzendkosten.
De prijs voor een los artikel bedraagt € 15,-- exclusief btw en verzendkosten.

Meer info over het Vakblad Geluid vindt u hier.

Studiedagverslagen
De stuksprijs 'oude' verslagen bedraagt € 25,- en is exclusief btw verzendkosten.
De verslagen van 2010 en later kunnen gratis worden gedownload door op de link hierbeneden te klikken. 

Workshopverslag
'Piekgeluiden en normstelling' (2002), gratis te downloaden.

Burenrecht en geluidshinder
Scriptie geschreven door J.J. den Hollander, Master privaatrecht, VU Amsterdam, download hier.

Disclaimer / voorwaarden
De NSG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor problemen en/of negatieve zaken die voortvloeien uit de hierboven vermelde producten en/of diensten, zie ook onze algemene voorwaarden.