Contact

Nationale Geluidshinderdag 2017

Op 28 maart jl. was de jaarlijkse Nationale Geluidshinderdag van de NSG. Dit jaar stond het thema “Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid!” centraal.

Duidelijkheid is nodig voor omwonenden, voor de branche en voor gemeenten. Dat komt omdat het aantal evenementen met zeer luide muziek in de open lucht enorm is toe genomen. En wat de hinder betreft gaat het vooral om lage tonen die ver in de omgeving reiken en gemakkelijk woningen binnendringt. Die luide muziek is niet alleen een probleem voor de omwonenden, maar ook voor de bezoekers, die moeten vrezen voor hun gehoor.

Zoals gebruikelijk had ook deze dag een informatief karakter. De ruim 180 bezoekers hoorden standpunten, meningen en feiten. Standpunten van bewoners en van organisatoren en feiten door akoestisch deskundigen en wetenschappers.  

Bewoners zijn van mening dat het minder luid moet, vooral bij de lage tonen. Gelukkig is de branche zich bewust van haar verantwoordelijkheid als het gaat om de hinder die met dit soort evenementen worden veroorzaakt. Het gesprek daarvoor komt op gang.

De branche doet dat al als het de bezoekers betreft. In de vorm van een convenant is afgesproken dat het niet voortdurend zo luid hoeft met een maximum van 103 dB(A) op de dansvloer maar dat er ook plekken zijn waar bezoekers geluidluwte kunnen ervaren.

Veel waardering was er voor het muzikale intermezzo. Yuri Landman bracht muziek in de vorm van lawaai en legde daarmee een verband met de geluiden die onze moderne maatschappij zijn binnengedrongen na de industriële revolutie.

Wat betreft luide muziek in de open lucht werd duidelijk dat communicatie, voorlichting, informatie-uitwisseling, klachtenafhandeling en geluidcontrole van wezenlijk belang zijn!

NSG-publicatie

Deze NSG dag vormde ook een opmaat om te komen tot een nieuwe NSG-publicatie ‘Evenementen met luide muziek’. Die later dit jaar uit moet komen. De gedachte daarbij is dat het een soort handleiding moet gaan waarbij in beeld wordt gebracht welke keuzes een (gemeentelijke) overheid kan doen en welke consequenties dit heeft. Bewoners krijgen zodoende een beeld wat hen de wachten staat.  Het levert handvatten om standpunten te onderbouwen.  

Een voorbeeld zou kunnen zijn wat de gevolgen zijn wanneer bij woningen een 70 dB(A) gevelwaarde optreedt. Dan wordt buiten in de tuin het akoestische klimaat beheerst door het festival. Duurt het lang en wordt het laat die avond dan wordt een grens van tolerantie voor nagenoeg eenieder overschreden. Ga je naar binnen dan achtervolgt de bonkende dreun je tot in de slaapkamer met de ramen dicht. Hoe zit het met het vatten van de slaap. Moet je daarom dan uit logeren? Maar als het volgend weekend weer raak is of een week lang?

Daarnaast is er uiteraard veel aandacht over de communicatie en hoe je moet omgaan met klachten en de handhaving. 

Presentaties
Algemeen

Evenementen: gezonde en levendige stad!, waarvoor uitgenodigd Jan van Zanen (voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht)

Bewoners aan het woord, door Peter Welp en Paul Busker (Amsterdamse (binnenstad)bewoners)

Evenementen en gehoorschade, door Frits vd Berg / Donné Schmidt (GGD Hollands Noorden)

De branche aan het woord, door Willem Westermann (VVEM)

Evenementen met muziekgeluid in de buitenlucht, door Erik Roelofsen (NSG)

Intermezzo: Wat is lawaai, door Yuri Landman (Artiest en Musicoloog)

Een aantal casus
- Beleid in een gemeente, door Lennard Duijvestijn (GeluidBuro)
- Castellum Hoge Woerd en een goede RO, door Jan Kupers (Kupers en Niggebrugge)

Maatregelen, handhaving en oplossingen
- Toezicht bij evenementen door geluidsmonitoring, door Hans van der Waal en Jorine Obreen (DCMR)
- dB(C), door Marcel Kok (dB control)
- Beleving van geluid via een app, door Kirsten van den Bosch (SoundAppraisal)

Sponsor van deze dag: