image-slider-5

Heeft u vragen over:

De geluidisolatie van uw woning? ...Dreunende vloeren? ...Geluiddempende vloerbedekkingen? ..

Het cafe op de hoek? ..Luidruchtige evenementen met dreunende muziek? ..Feesten en partijen? .. Speelplaatsen?

Burenlawaai?...Pianospelen of drummen?.. Blaffende honden?

Wegverkeer? ..Geluidscherm in de tuin? ...Gevelisolatie?

Rechten en plichten? ..Geluid, -hinder en de bestrijding ervan?

Raadpleeg de NSG

purple
image-slider-5
Heeft u vragen over:
left

De geluidisolatie van uw woning? ...Dreunende vloeren? ...Geluiddempende vloerbedekkingen? ..

Het cafe op de hoek? ..Luidruchtige evenementen met dreunende muziek? ..Feesten en partijen? .. Speelplaatsen?

Burenlawaai?...Pianospelen of drummen?.. Blaffende honden?

Wegverkeer? ..Geluidscherm in de tuin? ...Gevelisolatie?

Rechten en plichten? ..Geluid, -hinder en de bestrijding ervan?

Raadpleeg de NSG

yellow
image-slider-4
Bestuur en bureau
left

De NSG is een onafhankelijke stichting opgericht in 1970 en bestaat uit een bestuur en een bureau. De bestuursleden zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Op basis van hun achtergrond en professionele netwerk heeft de NSG een breed maatschappelijk draagvlak. De activiteiten van de NSG worden uitgevoerd door het bureau. Die activiteiten zijn onder te verdelen in:

- beleidsbeïnvloeding, waaronder de 'waakhondfunctie';

- beïnvloeding van de publieke opinie, door algemene (landelijke) publieksvoorlichting;

- persoonlijke voorlichting op verzoek ('vraagbaakfunctie').

Voor vragen en antwoorden klik hier.

blue
image-slider-3
Maak ruimte voor rust!
left

In en bij je eigen woning moet je tot rust kunnen komen. Ligt die woning op een plaats met veel lawaai dan moet het binnenshuis rustig zijn; de tuin- of balkonzijde moet zijn afgeschermd van herrie en 's nachts moet het raam open kunnen zonder de slaap te verstoren. Maak in steden plekken waar je tot rust kan komen. Het omgevingsgeluid is in een drukke stad anders dan in een gezellig dorp. In een bos kan de wind en aan de kust kan de branding veel geluid maken. Toch kan dat als rust worden ervaren. Rust bevordert de gezondheid en het herstel bij ziekte.

Kijk wat de NSG doet

purple
image-slider-2
Geluid met beleid
left

De NSG volgt de Haagse politiek, levert waar nodig kritiek en beleidsalternatieven. Als een gemeente onvoldoende prioriteit geeft aan rustig wonen kunnen burgers bij de NSG terecht. Jaarlijks organiseert de NSG een landelijke conferentie voor mensen die zich beroepshalve bezighouden met ongewenst geluid. met informatie over de laatste ontwikkelingen rond een actueel onderwerp. Daarnaast organiseert de NSG regelmatig middagbijeenkomsten rond specifieke thema's en workshops over beleidsontwikkeling. Kijk op de pagina met congressen die de NSG in het verleden organiseerde:
- Nationale geluidshinderdagen
- Thema-bijeenkomsten

green
image-slider-1
Verminder lawaai van wegverkeer
left

Bandenlawaai is boven snelheden van 40 km/h bij personenauto's de meest dominante geluidsbron bij wegen.  Wegen met klinkers zijn veel luidruchtiger dan met glad asfalt. Gelukkig wordt tegenwoordig bij onderhoud van (rijks)wegen steeds meer gebruik gemaakt van zoab, zeer open asfaltbeton. Dit asfalt dempt het verkeerslawaai. Ook de automobilist kan het lawaai van zijn auto terugbrengen. Kies daarom voor de beste band: veilig en stil. Zo wordt lawaai bij de bron bestreden, krijgt rust alle ruimte en worden technische verbeteringen bevorderd. Daarvoor pleit de NSG. 
Luister naar geluid van snelwegen en te treffen maatregelen.

Nederlandse Stichting Geluidshinder

De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

Geluid en gezondheid van steden in beeld

Verder lezen

 Raad van State fluit regering terug

130 kan niet meer
Kies voor 100
rust en zuinig op de toekomst

Verder lezen

Advies en informatie over geluidshinder?

Bel nu de NSG-servicelijn 0153010235 (Maandag en Woensdag) en word donateur.

Verder lezen

100: hard genoeg op de snelweg

Zuiniger rijgedrag werd vanaf de jaren 90 gepromoot via het gezamenlijke actieprogramma "Het Nieuwe Rijden" (HNR). Het is de goedkoopste en effectiefste klimaatactie ooit. Het bespaart automobilisten bovendien veel geld. De rijksoverheid neemt haar verantwoordelijk op dit punt niet. De individuele automobilist kan uiteraard 'gewoon' kiezen voor rust en milieu. Laat daarom je medeweggebruiker weten waarom je het wat rustiger aan doet op de snelweg. Hang een vignet in je auto.

Verder lezen

Bekijk ons laatste actuele donateursblad Jaargang 2019, juni 

Verder lezen

Geluidsaspecten van warmtepompen

De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 30 dB(A) op 5 m na te streven, ter voorkoming van geluidsoverlast naar de omgeving.

Verder lezen

Bij verkeer hoort geluid

Erik Roelofsen als gasthoofdredacteur in het tijdschrift verkeerskunde.

Verder lezen

Geluiddempende bedekkingen op vloeren

NSG helpt consumenten en producenten.

Verder lezen

Muziekspectra horeca

Richtlijn voor het gebruik van muziekspectra in horecabedrijven kunt u hier downloaden

Verder lezen

Luister naar geluid van snelwegen en te treffen maatregelen.

Verder lezen

Slimme en Gezonde Stad

Steeds meer mensen wonen in de stad. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad. 

Verder lezen

Geluidopnamen in wereldsteden, zie: Youtube

Verder lezen

Atlas leefomgeving

De Atlas Leefomgeving wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. Op de website is te zien hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder op postcodeniveau.

Verder lezen

Omgevingsgeluid in dB's door intikken van postcode

Verder lezen

Stille banden: een geluidsfilm

Verder lezen

GELUID IN HET NIEUWS

Bladblazers verboden

In veel steden in Amerika zijn ze verboden... Verder >

Wonen onmogelijk door horeca

Muziek stadhuisplein R'dam... Verder >

Smeerpotten bestrijden spoorlawaai

Het gepiep in bogen verdwijnt... Verder >

Smaakbeleving via de oren

Zintuigen beïnvloeden elkaar... Verder >

Ongezonde huizen

Ook door geluidsoverlast verkeer en buren... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >