Contact

Sponsors

Voor een commercieel bedrijf of instel­ling bestaat de mogelijk sponsor van de NSG te worden. Daarmee helpt u de NSG, zodat Nederland een beetje stiller wordt. Maar u helpt ook en vooral eenieder die op zoek is naar informatie en advies voor het bestrijden van onge­wenst geluid.
Sponsors wordt de gelegenheid geboden mee te denken in de proces­sen waaraan de NSG deelneemt en uiteraard wordt aan de buitenwereld kenbaar gemaakt wie de NSG op deze wijze steunt. Zo wordt uw beeld­merk of logo gepresenteerd op NSG-geluidshinderdagen en –middagen.

 

Hoofdsponsor:

Het is onze missie om de wereld juist te laten klinken. Of het nu stilte is of lawaai, ons doel is om het voor jou juist te laten klinken. Wij dragen bij aan een beter klinkende wereld door innovatie te stimuleren om geluid inzichtelijk te maken. De visualisatie van geluid geeft mensen bruikbare gegevens om ongewenst geluid efficiënt en effectief te verminderen.

 

Co-sponsors:

             

De INSIGHTNOW™ geluidsmeetsystemen van Munisense geven online real-time informatie over gemeten geluidsniveaus. De meetgegevens worden direct opgeslagen in het online cloud platform dat Munisense hiervoor ontwikkelde. Met de online data wordt de analyse van een hinderlijk continu, fluctuerend of laagfrequent geluid ook sterk vereenvoudigd. 

Langdurig meten, beheren van bouwgeluid, meten van geluidsproductieplafonds en het monitoren van evenementengeluid. Ongeacht wat en waar u wilt meten, betrouwbaar en objectief geluid meten: Munisense INSIGHTNOW™.

Munisense - smart city solutions

ALCEDO is méér dan een raadgevend ingenieursbureau. ALCEDO anticipeert op veranderingen en biedt heldere en realistische oplossingen. We zijn gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in de bouw, industrie, infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu. 


     

SoundAppraisal applies the soundscape approach to develop technology and solutions to improve the quality of the auditory environment and, by extension, quality of life.

 


Geluidbureau Valersi is gespecialiseerd op het gebied van geluidsmeting en akoestisch onderzoek. Wij helpen juristen, overheden, bedrijven en particulieren bij het oplossen van geluidsvraagstukken. In heel Nederland, al 25 jaar.

Ons geluidsonderzoek levert door deskundige input een bijdrage aan bijvoorbeeld bestemmingsplannen, omgevings,- en bouwvergunningen en beslechting van geschillen in verschillende werkgebieden, zowel binnen als buiten en van agrarisch tot aan verkeerslawaai.

U kunt bij ons terecht met al uw geluidvragen: Valersi meet, weet, analyseert en adviseert.Donateur-plus:

Op deze pagina biedt de NSG bedrijven de mogelijkheid om hun bedrijfslogo te vermelden met een doorlink naar de eigen website. Op deze wijze ondersteunen zij ons extra in ons werk.

Daarnaast krijgen deze "Donateurs +" toegang tot de NSG bibliotheek geluid. Deze online dienst biedt een schat aan (wetenschappelijke) publicaties op het gebied van geluid.

 

Disclaimer:
De NSG is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de werkzaamheden, producten en adviezen van de hierboven vermelde bedrijven.