NSG dag 2018

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de nationale geluidshinderdag met als thema:

Geluid en transformatie

De opgave voor de gemeenten!

Dinsdag, 27 maart 2018 (De Eenhoorn, Regardz, Amersfoort)

De ruimte in stedelijk en landelijk gebied wordt steeds schaarser, maar de opgave voor gemeenten om meer woningen te bouwen neemt toe! Deze uitdaging (of spagaat) vraagt om andere, innovatieve oplossingen, waarbij kwaliteit en gezondheid centraal staan. Een gezonde, ruimtelijke, afweging waarbij geluid een van de bepalende milieufactoren is.

Steekwoorden die hierbij horen: Goede ruimtelijke ordening en milieu, Wonen en werken, Transitie kantoren, Oprukkende woningbouw, Geluidsruimte, Geluidszone, Milieuzonering, Verdichting en Inbreiding!

Kortom een behoorlijke opgave!

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2018 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van Erik van Heijningen (dagvoorzitter/discussieleider).

Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties.

Doelgroep
Alle beroepshalve bij de opgave in het stedelijk gebied betrokken personen. Dit zijn o.a. geluid adviseurs, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, planologen, het (georganiseerde) bedrijfsleven (zoals bouwers en projectontwikkelaars), woningbouwcoöperaties, GGD’s, onderzoekers, adviseurs.

Programma
8.30 uur
         Inloop: koffie en/of thee en gelegenheid de expositie te bezoeken

9.50 uur         Welkomstwoord door Hans van der Vlist, voorzitter van de NSG. 

10.00 uur       Woonoplossingen in bestaand leegstaand vastgoed, door Jean Baptiste Benraad (RVO.nl)

10.25 uur       Gezondheid, geluid en transformatie, door Jan Woldman (GGD Amsterdam en GGD GHOR Nederland)

10.50 uur       De visie van een grote ontwikkelaar in Nederland, door Martijn van Gelderen (BPD ontwikkeling)

11.15 uur       Discussie

11.30 uur       Intermezzo: Kester Freriks over zijn boek "Stilte, ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur"

12.00 uur       Lunchpauze

13.00 uur       De basiskaart geluid als tool voor planvorming, door Dorien Lolkema (RIVM)

13.25 uur       Goede planologie met het oog op akoestische ruimtelijke ordening, door Joram van Otterloo (IMOSS)

13.50 uur       Slimme gezonde stad, voorbeeldproject in de gemeente Schiedam, door Bert Vos (Gemeente Schiedam)

14.15 uur       Discussie

14.30 uur       Koffie / Thee pauze

14.55 uur       Gezondheidsaspecten ivm (hoog) geluidsbelast bouwen, door Miriam Weber (Gemeente Utrecht)

15.25 uur       Relatie tussen geluid en andere milieu-opgaven (Energie, Klimaat, Breeam), door Mirjam Aarden (DGMR)

15.50 uur       Een juridisch akoestische kijk, wat zijn de minimumeisen, vanaf welk moment afweging tot welk niveau kun je gaan, door Dorien Cleton (Cleton & com)

16.15 uur       Discussie

16.30 uur       Afsluiting

Naborrel en bezoek expositie

Hier kunt u zich aanmelden

Hoofdsponsor van de dag: DGMR
Co-sponsor, ALCEDO

STILTE, RUIMTE, DUISTERNIS
Natuurschrijver Kester Freriks verzorgt het intermezzo op de NSG-dag. In zijn nieuwe boek 'Stilte, ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur' onderzoekt hij de waarde en de betekenis van stilte in de hedendaagse samenleving. Hij beschrijft de stilte in de natuur, beeldende kunst, muziek en wetenschap. Bij de TU Delft maakte hij kennis met de absolute stilte in 'de dode kamer' en het tegendeel daarvan in 'de galmkamer'.

De strekking van zijn boek is dat stilte een beslissende levensnoodzaak is. Hij verbindt stilte met de ruimtelijke ontwikkeling van ons landschap en met een bijzonder nieuw fenomeen: de Dark Sky Association, een beweging die zich inzet de nachtelijke stilte en duisternis te bewaren, zodat de sterren en de Melkweg gezien kunnen worden. In zijn presentatie laat hij beelden zien van stilte in natuur, kunst en wetenschap.

 Kester Freriks (1954) is auteur van natuur- en vogelboeken, waaronder Verborgen wildernis. Ruige natuur en kaarten in Nederland, Vogels kijken en Langs de IJssel. Natuur en cultuur in de IJsselvallei. Hij is verbonden aan de cultuur- en boekenredactie van NRC Handelsblad.

 

 

GELUID IN HET NIEUWS

Herrie van drie festivals

Buurman voert juridische strijd... Verder >

Zorgen over vakantieverblijf

36 % vreest geluid... Verder >

Schiphol in zee

Biedt vele voordelen... Verder >

Silent disco

Klinkt buurtbewoners als muziek in de oren... Verder >

Kerkklok stopt 's nachts

Gemeente Woerden deed onderzoek... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >