Contact

NSG-winkel

Adviezen en andere diensten

Donateurs kunnen persoonlijk advies krijgen. Voor zover zich dit beperkt tot een telefoongesprek, beantwoording van een bericht via e-mail of brief kan dit voor beperkte (meer) kosten. Op het vraagbaak formulier kunt u uw keuze aangeven.

Betaling van het donateurschap gaat vooraf aan het uitvoeren van de gevraagde dienst.

Indien voor het advies een brochure wordt mee of toe gezonden, worden de kosten daarvan in rekening gebracht. Donateurs betalen daarvoor de halve prijs.

Voor de navolgende diensten wordt een tegemoetkoming in de kosten verlangd:

 1. Een basis advies.
  Tarief € 50,-. Dit advies is een basisadvies wat betekent dat het met een telefoontje of via een mailtje is te behandelen.

  Eventueel zal het advies moeten worden uitgebreid. Dit wordt dan met u nader besproken. Hiervoor zal dan een voorstel worden gedaan, zie punt 2.
 1. Nader advies.
  Tarief € 75,- per uur. Dit kunnen o.a. de volgende werkzaamheden zijn:
  - Het beoordelen van akoestische onderzoeken al dan niet voor een second opinion;
  - Het optreden als deskundige bij bezwaar- en beroepsprocedures bij o.a. de Wet milieubeheer / Wet geluidhinder / Wet ruimtelijke ordening.

  Deze zaken worden met een voorstel aan u aangeboden, waarvoor u opdracht geeft.

Daarnaast leveren wij ook nog andere diensten: 

 1. Het uitvoeren van een geluidsonderzoek ter plaatse behoort niet tot onze vaste dienstverlening. 
  In die gevallen waar de NSG de overtuiging heeft dat een geluidmeting nuttig of noodzakelijk is, kan in goed overleg besloten worden u ook op dit punt te helpen.  Bedoelde geluidsmetingen kunnen worden gedaan aan hinderlijke geluidsbronnen en het doen uitvoeren van lucht- en contactgeluidisolatiemetingen, eventueel volgens voorgeschreven onderzoeksmethoden. De metingen worden alleen uitgevoerd voor particulieren en/of voor aan particulieren aanverwante organisaties. De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.
 1. Het verlenen van medewerking aan cursussen, het houden van lezingen en het verzorgen van presentaties. 
  Naast een volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt een tegemoetkoming van € 75,- per uur gevraagd, voor voorbereiding en het houden van een voordracht en/of houden van een presentatie, met een vooraf overeengekomen maximum.
 1. Optreden als onafhankelijke deskundige/ klankbord bij de ontwikkeling van beleid, conflicten, e.d.
  De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.

Mocht u willen weten of wij ook diensten verlenen die hierboven niet staan beschreven kunnen ze contact opnemen met dhr. E. Roelofsen via erik.roelofsen@nsg.nl

NB: Voor bovengenoemde werkzaamheden dient vooraf 50% te worden betaald. Hiervoor ontvangt u een factuur. Na ontvangst van dit voorschot starten wij de werkzaamheden.

Behoudens de dienst vermeld bij punt 4, worden ze uitsluitend verstrekt aan particuliere NSG-donateurs. De vermelde bedragen zijn voor particulieren inclusief btw.

Over het verlenen van opdrachten, de tarieven en de inhoud van de diverse diensten kunt u nadere informatie opvragen.

Publicaties

Onderstaande publicaties kunt u bestellen met behulp van het elektronisch bestelformulier op deze website. In de rubriek documentatie vindt u meer over de inhoud van onderstaande publicaties.
Donateurs krijgen 50% korting op al onze publicaties. Bent u nog geen donateur meld u dan aan.

Vignet 100 km

Met zuignapje:       € 3,-- (incl. btw en  excl. verzendkosten)
Zonder zuignapje: € 2,50 (incl. btw en excl. verzendkosten)

 

Boekjes en brochures

De prijzen zijn per stuk inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Boekje over geluid van buren (handleiding voor bewoners, adviseurs en beoordelaars):

 

Brochures over geluidsisolatie:

 1. 'Vloeren en plafonds'   € 5,65
 2. 'Muren'                          € 5,65
 3. 'Buitenlawaai'              € 5,65
 4. 'Tussen kamers in eigen woning'; gratis, maar alleen bruikbaar in combinatie met de brochure 'muren' of 'vloeren'

 

Andere lawaaibronnen:

 1. Richtlijn geluidspectra horeca, gratis te downloaden
 2. 'Geluidskaarten en actieplannen', gratis te downloaden.
 3. Gemeenten en piekgeluiden bij detailhandel, gratis te downloaden


Vakblad Geluid
De prijs voor een abonnement (4 nummers) bedraagt € 200,- excl. btw en incl. verzendkosten
De stuksprijs bedraagt € 55,- excl. btw en incl. verzendkosten
De prijs voor een los artikel bedraagt € 15,- excl. btw en incl. verzendkosten

Meer info over het Vakblad Geluid vindt u hier.


Studiedagverslagen

De stuksprijs 'oude' verslagen bedraagt € 20,- en is inclusief BTW en verzendkosten.

De verslagen van 2010 en later kunnen gratis worden gedownload door op de link hierbeneden te klikken. 

 

Workshopverslag

'Piekgeluiden en normstelling' (2002), gratis te downloaden

 

Burenrecht en geluidshinder

Scriptie geschreven door J.J. den Hollander, Master privaatrecht, VU Amsterdam, download hier.

 

Disclaimer / voorwaarden

De NSG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor problemen en/of negatieve zaken die voortvloeien uit de hierboven vermelde producten en/of diensten, zie ook onze algemene voorwaarden.