Contact

Nationale Geluidshinderdag 2024

De eerste ervaringen met de Omgevingswet en geluid

Datum

:

Woensdag 27 maart 2024 in De Eenhoorn in Amersfoort

Tijd

:

08.45 uur inloop en bezoek expositie

 

 

09.30 uur start inhoudelijk programma tot ca. 16.15 uur en daarna een borrel tot ca. 17.30 uur

Inleiding
Na een behoorlijk lange aanloopperiode is dan eindelijk op 1 januari jl. de lang verwachte Omgevingswet in werking getreden. Onze vaste grond met de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en dergelijke voor het aspect geluid is behoorlijk gewijzigd. Hoe de wijzigingen eruit zien en wat de gevolgen zijn voor de akoestische adviespraktijk zal de tijd uitwijzen. 

Maar om hiervoor niet te lang te wachten willen wij op deze bijeenkomst alvast de eerste ervaringen rondom deze nieuwe wet en de consequenties ervan uitwisselen en uw kennis verdiepen.

Daarbij gaat het om een nieuwe vormgeving van bekende instrumenten, zoals het bestemmingsplan naar omgevingsplan, omgevingsvergunningprocedures, afwijken van standaard waarden, hoe breng je geluidbeleid in binnen de diverse instrumenten van de Omgevingswet.

De NSG presenteert daarom op deze dag de laatste stand van zaken rondom het thema geluid binnen de Omgevingswet, onderliggende besluiten en procedures. Deskundige sprekers stellen u op de hoogte van deze wijzigingen, om de eerste ervaringen uit te wisselen en om te leren welke consequenties deze wet voor uw praktijk heeft. Natuurlijk kunt u ook nu weer vragen stellen aan de sprekers. Naar verwachting leidt dat tot een levendige discussie.

Doelgroepen
De Nationale Geluidshinderdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ongewenst lawaai en daar veelal beroepshalve bij betrokken is, zoals technische- en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, milieuwethouders en ‑gedeputeerden, planologen, onderzoekers en adviseurs, mensen van milieu- en bewonersorganisaties, GGD’s en uit het bedrijfsleven.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte is er een informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties. In de pauzes is er voldoende gelegenheid om deze markt te bezoeken.

Programma
Tijdens deze Nationale Geluidshinderdag wordt veel interactie verwacht in de verschillende blokken. Zo kunnen we samen er een mooi en goed congres van maken waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Dagvoorzitter: Paul de Vos

09:30 uur

Welkomstwoord door Hans van der Vlist (voorzitter NSG)

09:40 uur

Publieke inventarisatie hoe ver is iedereen?

10:00 uur

Omgevingswet en gezondheid, door Rick Prins (RIVM)

10:30 uur

Omgevingsvisie, door Heidy Smit (gemeente Amersfoort)

11:00 uur

Pauze

11:30 uur

Geluidbeleid in het omgevingsplan, door Reinier Balkema (gemeente Utrecht)

12:00 uur

Gefaseerde besluitvorming in transformatiegebieden, door Just Verhoeven (Antea)

12:30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

Intermezzo

13:45 uur

Bopa en milieunormen voor geluid, door Dominique de Haas (Wijn&Stael Advocaten)

14:15 uur

GPP voor provinciale wegen, door Sjef de Wijs (provincie Noord Brabant)

14.45 uur

Pauze

15:15 uur

De meet- en rekenbepalingen geluid i.r.t. het akoestisch onderzoek, door Mark Bakermans (DGMR)

15:45 uur

De Centrale Voorziening Geluid Gegevens (CVGG), door Dorien Lolkema en Marjolijn Brouwer (RIVM)

16:15 uur

Pub-quiz over de Omgevingswet


Aan het einde van de dag krijgt u de nieuwste uitgave van het vakblad Geluid mee, dat vol staat met inhoudelijke artikelen over de Omgevingswet.

Aanmelden
U kunt u zich tot en met uiterlijk woensdag 20 maart aanmelden, klik HIER.
In verband met de reservering en de gemaakte afspraken bij De Eenhoorn is kosteloos afmelden helaas niet meer mogelijk. Als u verhinderd bent kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar lieneke.vanhaaren@nsg.nl. Wij zijn helaas genoodzaakt om de deelnamekosten in rekening te brengen.