Contact

Nationale geluidshinderdag 2021-2022

Geluid in steden en dorpen

Hoe maken we een Omgevingsvisie, -plan en -programma voor de gemeente Rust en reuring?

Datum: Dinsdag 7 juni 2022
Waar: De Eenhoorn in Amersfoort
Tijd: 09.00 uur inloop en bezoek expositie en 09.30 uur start inhoudelijk programma tot ca. 16.00 uur. Daarna is er een borrel tot ca. 17.30 uur.

Voorlopig programma

Tijdens deze Nationale Geluidshinderdag wordt veel interactie verwacht in de verschillende blokken. Zo kunnen we samen er een mooi en goed congres van maken waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

9.30 uur             Wat brengt ons de Omgevingswet op het gebied van geluid, hoe geef je een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan vorm? Door: Chris Weevers (LBP-Sight)

De gemeente “Rust en reuring” maakt zich op voor de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en een Omgevingsprogramma. Burgemeester Paul de Vos (ook dagvoorzitter) van deze gemeente zal u door dit proces begeleiden a.d.h.v. de volgende blokken.

10.15 uur            Blok 1: Rust en stilte

  • Het belang en nut en noodzaak van stilte, door Petra Speelman en Jacqueline Koorenhof
  • Luisteren met burgers naar het gebied (Participatie, door Renate Zentschnig (SoundtrackCity)
  • Stille zijden woningen en andere gezondheidsaspecten, door Elise van Kempen (RIVM)

12.00 uur           Lunchpauze

13.00 uur           Intermezzo: Uitreiking Gouden decibel awards

13.20 uur           Blok 2: Reuring

  • Evenementen en geluid, door Peter van de Geer (Event Acoustics)
  • Wonen op geluidsbelaste plekken/geluidarm woningen realiseren, door Erik Willighagen (Alcedo)

14.45 uur           Pauze

15.10 uur           Blok 3: Invloed op lawaaimakers, invulling beleidsvrijheden

  • Bevoorrading in de stad, voorbeelden uit de praktijk, door Robert Goevaers
  • Bestrijding lawaaischoppers, aanpak luide motorvoertuigen, Carlo Schoonebeek (gemeente Amsterdam)
  • Steden verkeersluw maken, spreker uitgenodigd

16.10 uur          Zijn jullie nu klaar voor de Omgevingswet?

Voor de Nationale Geluidshinderdag 2022 wordt gekozen voor sprekers, die u vanuit hun deskundigheid zullen bijpraten over de laatste inzichten en ontwikkelingen.
Natuurlijk kunnen ook nu weer vragen worden gesteld aan de sprekers. Naar verwachting zal dat leiden tot een levendige discussie.

Aan het einde van de dag krijgt u de nieuwe NSG Handreiking lokale aanpak geluidshinder mee. Deze handreiking is bedoeld om u handvatten te bieden, vol met goede voorbeelden, om zo samen tot een goede uitvoering van de Omgevingswet te komen.

Ook wordt dit jaar de Gouden decibel uitgereikt.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte is er een informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties. In de pauzes is er voldoende gelegenheid om deze markt te bezoeken.

Wilt u zich aanmelden, dan kan dat hier!

Sponsoren van deze bijeenkomst zijn:

Hoofdsponsor

 

Co-sponsors