Contact

Nationale geluidshinderdag 2022

Welkom bij de gemeente Rust en Reuring.

Op dinsdag 7 juni 2022 vond de Nationale Geluidshinderdag 2022 bij ons plaats.

Om voor u en onze gemeente een Omgevingsvisie, -plan en -programma te maken, hebben diverse sprekers ons deze dag op weg geholpen. Hieronder vindt u hier alle presentaties van deze bijeenkomst.

Volgens de burgemeester van de gemeente Rust en Reuring hebben zij dringend behoefte aan hulp, vooral op het gebied van geluid binnen de nieuwe Omgevingswet. Om hen en/of uw eigen gemeente of opdrachtgever te helpen, hebben onderstaande sprekers diverse presentaties gegeven.

Wat brengt ons de Omgevingswet op het gebied van geluid, hoe geef je een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan vorm? Door: Chris Weevers (LBP-Sight)

Blok 1: Rust en stilte

Intermezzo: Uitreiking Gouden decibel awards (Jury-rapport)

Blok 2: Reuring

Blok 3: Invloed op lawaaimakers, invulling beleidsvrijheden

De nieuwe NSG Handreiking lokale aanpak geluidshinder kunt u vinden op deze pagina. Deze handreiking is bedoeld om u handvatten te bieden, vol met goede voorbeelden, om zo samen tot een goede uitvoering van de Omgevingswet te komen.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte kon u ook de informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties bezoeken.