Contact

Nationale geluidshinderdag 2021-2022

Geluid in steden en dorpen
Hoe maken we een Omgevingsvisie, -plan en -programma voor de gemeente Rust en reuring?

Datum: Donderdag 24 maart 2022 (De Eenhoorn te Amersfoort)

Tijd: 9 uur inloop en bezoek expositie en 9:30 uur start inhoudelijk programma tot ca. 16 uur. Daarna is er een borrel tot ca. 17.30 uur.

Inleiding en voorlopig programma
In de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen lawaai en gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan ‘hinder’. Kan het zijn dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op de politieke agenda komt?

Daarnaast kennen wij in Nederland een grote woningbouwopgave. Hierbij speelt dat het geluid van weg- en railverkeer steeds meer toeneemt in onze steden en dorpen.

Hoe kunnen we Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op hun gemak voelen? Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen? Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving gaan plaatsvinden toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen? 

Wat kan de bijdrage zijn van lokale overheden en wat kunnen wij zelf doen?

Tijdens deze Nationale Geluidshinderdag komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat brengt ons de Omgevingswet op het gebied van geluid?
  • Steden verkeersluw maken.
  • Rustige gebieden in en om de stad/het dorp.
  • Elektrische motorvoertuigen.
  • Bevoorrading in de stad
  • Stille zijden woningen.
  • Bestrijding lawaaischoppers.
  • Evenementen en geluid
  • Wonen op geluidsbelaste plekken
  • Handreikingen met goede voorbeelden


Voor de Nationale Geluidshinderdag 2022 wordt gekozen voor sprekers, die u vanuit hun betrokkenheid en deskundigheid zullen bijpraten over de laatste inzichten en ontwikkelingen.
Natuurlijk kunnen ook nu weer vragen worden gesteld aan de sprekers. Naar verwachting zal dat leiden tot een levendige discussie.

Ook wordt dit jaar de Gouden decibel uitgereikt.

Doelgroepen
De Nationale Geluidshinderdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ongewenst lawaai en daar veelal beroepshalve bij betrokken is, zoals technische- en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, milieuwethouders en ‑gedeputeerden, planologen, onderzoekers en adviseurs, mensen van milieu- en bewonersorganisaties, GGD’s en uit het bedrijfsleven.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte is er een informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties. In de pauzes is er voldoende gelegenheid om deze markt te bezoeken.

Wilt u zich al aanmelden dan kan dat hier!