Nationale geluidshinderdag 2021

Geluid in steden en dorpen

Datum: Dinsdag 28 september 2021 (De Eenhoorn te Amersfoort)

Tijd: 9 uur inloop en bezoek expositie en 10 uur start inhoudelijk programma tot 16 uur. Daarna is er een borrel tot ca. 17.30 uur.

Inleiding en voorlopig programma
Het geluid van weg- en railverkeer neemt steeds meer toe in onze steden en dorpen. Daarnaast is er een uitgebreide woningbouwopgave!

Hoe kunnen we Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op hun gemak voelen? Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen? Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving gaan plaatsvinden toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen? 

In de Omgevingswet, die medio 2022 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen lawaai en gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan ‘hinder’. Kan het zijn dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op de politieke agenda komt?

Wat kan de bijdrage zijn van lokale overheden en wat kunnen wij zelf doen?

Tijdens deze Nationale Geluidshinderdag komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Steden verkeersluw maken.
  • Rustige gebieden in en om de stad/het dorp.
  • Elektrische motorvoertuigen.
  • Bevoorrading in de stad
  • Stille zijden woningen.
  • Bestrijding lawaaischoppers.
  • Evenementen en geluid
  • Wonen op geluidsbelaste plekken
  • Handreikingen met goede voorbeelden


Voor de Nationale Geluidshinderdag 2021 wordt gekozen voor sprekers, die u vanuit hun deskundigheid zullen bijpraten over de laatste inzichten en ontwikkelingen.
Natuurlijk kunnen ook nu weer vragen worden gesteld aan de sprekers. Naar verwachting zal dat leiden tot een levendige discussie.

Doelgroepen
De Nationale Geluidshinderdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ongewenst lawaai en daar veelal beroepshalve bij betrokken is, zoals technische- en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, milieuwethouders en ‑gedeputeerden, planologen, onderzoekers en adviseurs, mensen van milieu- en bewonersorganisaties, GGD’s en uit het bedrijfsleven.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte is er een informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties. In de pauzes is er voldoende gelegenheid om deze markt te bezoeken.

Wilt u zich al aanmelden dan kan dat hier!

GELUID IN HET NIEUWS

LFG in beeld

RIVM adviseert onderzoek laagfrequent geluid... Verder >

Windmolens monitoren op geluid

Afstand woningen: > 10 X ashoogte... Verder >

Gezondheidmonitor

Kies een gemeente... Verder >

Herrie in de stad

Was vroeger heel normaal... Verder >

Geluidsbelastingkaart 2021

Peiljaar 2019... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 december 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >