Nationale geluidshinderdag 2020

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert de Nationale geluidshinderdag met als thema:

50 jaar Geluidshinderbestrijding in Nederland
NSG kijkt naar de toekomstDinsdag, 24 maart 2020 (De Eenhoorn, Regardz, Amersfoort)

Op 24 maart 2020 is het precies 50 jaar geleden dat de NSG werd opgericht. Dat betekent ook dat deze NSG geluidshinderdag voor de 50ste keer wordt gehouden. Op die ‘studiedagen’ werden actuele zaken aan de orde gesteld. Dat zal ook nu weer gebeuren. Aanleiding ook om de balans op te maken: verleden, heden en toekomst van de geluidshinderbestrijding in Nederland zijn de thema’s die passeren. Zo is in de afgelopen vijftig jaar de ‘Wet geluidhinder’ tot stand gebracht en inmiddels bijna weer afgeschaft. Wat waren de intenties toen, is daar iets van terecht gekomen, heeft het gewerkt en wat moet er nog gebeuren?  De laatste vraag verklaart de titel van de dag: NSG kijkt naar de toekomst.

Hoe kunnen we in Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op hun gemak voelen? Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen?
Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving gaan plaatsvinden toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen? 
In de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen lawaai en gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan ‘hinder’. Kan het zijn dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op politieke agenda komt? Dat ook was de aanleiding voor de oprichting van de NSG; gezondheid was het cruciale thema. Wat moeten we ons voorstellen bij dit begrip i.r.t. lawaai? Blijft onverlet: wat is hinder en hoe kunnen we dat bestrijden en beter nog voorkomen?

Stilste plek
Het zijn de provincies die stiltegebieden moeten creëren, de rust daar beschermen en handhaven.  Daarom zijn alle provincies uitgenodigd mee te doen aan een prijsvraag. De provincie met de stilste plek ontvangt een prijs dat op deze plek gebruikt kan worden, en waar mensen tot rust kunnen komen. Waar dat is hoort u op deze Nationale Geluidshinderdag.

Opzet
Voor de Nationale Geluidshinderdag 2020 is gekozen voor sprekers, die u vanuit hun deskundigheid zullen bijpraten over de laatste inzichten en ontwikkelingen, maar ook terugblikken. Dat zal voor velen herinneringen oproepen maar voor sommigen ook verrassende nieuwe feiten onthullen.  Wat betreft dat laatste is gekozen voor sprekers, die hinder en de beoordeling ervan in een ander perspectief dan decibellen alleen plaatsen.
Natuurlijk kunnen ook nu weer vragen worden gesteld aan de sprekers. Naar verwachting zal dat leiden tot een levendige discussie. Dat alles onder de bezielende leiding van onze oud-voorzitter Erik van Heijningen. Vanuit die rol en zijn huidige functie, staatsraad bij de Raad van State, is hij onze ideale dagvoorzitter.

Doelgroepen
De Nationale Geluidshinderdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ongewenst lawaai en daar veelal beroepshalve bij is betrokken, zoals technische- en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, milieuwethouders en ‑gedeputeerden, planologen, onderzoekers en adviseurs, mensen van milieu- en bewonersorganisaties, GGD’s en uit het bedrijfsleven.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte is er een informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties. In de pauzes is er voldoende gelegenheid om deze markt te bezoeken.

Programma (voorlopig)

9:00 uur

Inloop: koffie en/of thee met een jubileum gebakje en gelegenheid de expositie te bezoeken

10:00 uur

 

Welkomstwoord door de voorzitter van de NSG

Openingswoord door de Minister van Milieu en Wonen (Uitgenodigd)

 

Inhoudelijke lezingen over de volgende onderwerpen:

10:20 uur

Golven van geluidsprotest: Een wereldgeschiedenis van lawaaibestrijding in
Nederland, Karin Bijsterveld (Universiteit van Maastricht)

11:00 uur

Perceptie van geluid, Michiel Huijsman (Soundtrack City)

11:30 uur

Trends in geluidshinderbestrijding, Tjeerd Andringa (SoundAppraisal)

12:00 uur

Lunchpauze

13:00 uur

Intermezzo (Bekendmaking stilste plek van NL)

 

Wat brengt ons de toekomst, De Omgevingswet, 2021 en verder

13:15 uur

Vijf decennia geluidshinderbestrijding: van bestrijding naar beheersing, Dolf de Gruijter

13:45 uur

Geluid in het nieuwe speelveld van de Omgevingswet: wie pakt de ruimte?, Daniella Nijman (Halsten advocaten)

14:15 uur

Koffie / Thee pauze

14:45 uur

Hoe een gezond geluid(beleid) te regelen met behulp van de GGD-richtlijn medische milieukunde: omgevingsgeluid en gezondheid (met een korte terugblik naar vroeger), Fred Woudenberg (GGD)

15:15 uur

Mobiliteit in de stad en de uitvoering van geluidhinderbestrijding (Strenger dan de wet mag!), spreker van de Gemeente Utrecht

15:45 uur

Afsluitende woorden vanuit de NSG

16:00 uur

Afsluiting

 

Naborrel en bezoek expositie


Aanmelden kan hier

GELUID IN HET NIEUWS

Nederlanders: geluidsoverlast groot probleem

Maar ook agressie op de weg... Verder >

Megafoon verjaagt vogels

Met hun eigen geluid... Verder >

Krimp Schiphol?

Dat zal niet lang meer duren... Verder >

Vliegtuiglawaai en stikstof

Herrie blijft grootste obstakel voor groei... Verder >

Heien op zee met minder verstoring

Nieuwe techniek met draaien... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >