Contact

Nationale geluidshinderdag 2019

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseerde de Nationale geluidshinderdag met als thema:

Geluid van bedrijven
Huidige wetgeving en de toekomst met de omgevingswet


Dinsdag, 2 april 2019 (De Eenhoorn, Regardz, Amersfoort)

De komende jaren gaat er veel wijzigen in de milieuwet- en regelgeving. Zo treedt in 2021 de Omgevingswet in werking en wordt het kader voor een zogeheten goede ruimtelijke ordening gewijzigd. 
Nog niet alles is duidelijk, daarom organiseren wij deze dag om meer helderheid te geven en om mee te discussiëren in de toekomstige wet- en regelgeving. Ook wordt het e.e.a. verteld rondom het Aanvullingsbesluit geluid en de consultatie die nu loopt (tot en met 8 april 2019).

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2019 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van Theodoor Hongens (dagvoorzitter/discussieleider).

Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties.

Doelgroep
Alle beroepshalve bij de milieuwet- en regelgeving en bij bedrijven betrokken personen. Dit zijn o.a. geluid adviseurs, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, planologen, het (georganiseerde) bedrijfsleven, GGD’s, onderzoekers, adviseurs.

Programmaboekje (door op de gekleurde tekst te klikken openen de presentaties)

8:30 uur

Inloop: koffie en/of thee en gelegenheid de expositie te bezoeken

10:00 uur

Welkomstwoord door de plaatsvervangend voorzitter van de NSG

 

Inhoudelijke lezingen over de volgende onderwerpen:

10:15 uur

Hoe is de stand van zaken rondom geluidshinder in NL, Oscar Breugelmans (RIVM)

10:50 uur

Wet- en regelgeving in de toekomst (o.a. het Aanvullingsbesluit geluid), Joris Broers (Programmadirectie Eenvoudig Beter, ministerie BZK)

11:30 uur

Individuele bedrijven nu en toekomstValerie van ’t Lam (Stibbe)

12:10 uur

Intermezzo, Ursula Jerneberg

12:15 uur

Lunchpauze

13:20 uur

Intermezzo, Tjeerd Andringa en Erik Roelofsen

13:30 uur

Geluidgezoneerde industrieterreinen nu en toekomst, Chris Weevers (LBP-Sight)

14:10 uur

Geluid van bedrijven in het kader van een goede ruimtelijke ordening (o.a. Bedrijven en milieuzonering), Rachid Benhadi (Hekkelman advocaten)

14:50 uur

Koffie / Thee pauze

15:15 uur

De Omgevingswet in bedrijfsperspectief, Gerard van Kempen (DGMR)

15:55 uur

Reactie en aanbevelingen NSG

16:10 uur

Afsluiting

 

Naborrel en bezoek expositie

 
Hoofdsponsor van deze dag:

 

Fotografie: Ursula Jernberg