Nationale geluidshinderdag 2019

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert de Nationale geluidshinderdag met als thema:

Geluid van bedrijven
Huidige wetgeving en de toekomst met de omgevingswet


Dinsdag, 2 april 2019 (De Eenhoorn, Regardz, Amersfoort)

De komende jaren gaat er veel wijzigen in de milieuwet- en regelgeving. Zo treedt in 2021 de Omgevingswet in werking en wordt het kader voor een zogeheten goede ruimtelijke ordening gewijzigd. 
Nog niet alles is duidelijk, daarom organiseren wij deze dag om meer helderheid te geven en om mee te discussiëren in de toekomstige wet- en regelgeving.

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2019 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van een dagvoorzitter/discussieleider.

Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties.

Doelgroep
Alle beroepshalve bij de milieuwet- en regelgeving en bij bedrijven betrokken personen. Dit zijn o.a. geluid adviseurs, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, planologen, het (georganiseerde) bedrijfsleven, GGD’s, onderzoekers, adviseurs

Programma (voorlopige hoofdlijn)

8:30 uur

Inloop: koffie en/of thee en gelegenheid de expositie te bezoeken

10:00 uur

Welkomstwoord door de voorzitter van de NSG

 

Inhoudelijke lezingen over de volgende onderwerpen:

10:15 uur

Hoe is de stand van zaken rondom geluidsklachten in NL

10:45 uur

Wet- en regelgeving nu en toekomst

11:15 uur

Individuele bedrijven nu en toekomst

11:45 uur

Geluidgezoneerde industrieterreinen nu en toekomst

12:15 uur

Lunchpauze

13:15 uur

Intermezzo

13:30 uur

Geluid van emplacementen

14:00 uur

Bedrijven en milieuzonering herziening in het RO spoor nu en toekomst

14:30 uur

Koffie / Thee pauze

15:00 uur

Het Omgevingsplan

15:30 uur

Aanbevelingen NSG

16:00 uur

Afsluiting

 

Naborrel en bezoek expositie

 

Via deze link kunt u zich aanmelden.

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidsscherm 'SolarHighway' A 50

Deze geluidswal met zonnepanelen is in gebruik genomen... Verder >

MER onderzoek onderschat hinder luchthavens

Een gemis met flinke gevolgen... Verder >

Schiphol op zee is geen droombeeld

Nu doorzetten!... Verder >

Vliegtuigen moeten zich aan regels houden.

Dorpsbelang Biddinghuizen wil boete-clausule voor Airport Lelystad... Verder >

Ziek door lawaai in Parijs

Onderzoek in de stad Parijs: de stad die bewoners ziek maakt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >