Zwerfgeluid en ander piekgeluid

NSG-bijeenkomst: Zwerfgeluid en hinder van piekgeluid

Op 26 JANUARI 2021 organiseren wij een online bijeenkomst 

Naast de langdurige blootstelling aan geluid is er ook geluid dat niet langdurig aanwezig is, maar wel vaak en met regelmaat. Joost Smiers heeft hier in 2010 een essay over geschreven dat is gepubliceerd op o.a. geluidnieuws.nl. In deze essay raakt hij de kern van het probleem van zwerflawaai goed. Met zwerfgeluid bedoelen wij geluid dat bijvoorbeeld afkomstig is van mensen op straat die, al lopend, joelen, schreeuwen en soms langere tijd even stil staan bij woningen en dan veel geluid maken. Zwerfgeluid kan ook een passerende auto zijn met luide muziek, al dan niet met de ramen open. Of een brommer en een motor die langs komen rijden met een sportuitlaat.

Deze vorm van geluidsoverlast geeft vooral bij de bewoners van steden en dorpen veel hinder. Het is lastig aan te pakken, er gelden tenslotte nauwelijks regels. Maar er zijn ontwikkelingen! Zo is onlangs in Rotterdam een proef gedaan met een zogeheten "akoestische flitspaal". Maar ook op andere plekken zijn er ontwikkelingen.

Bij deze vorm van geluidshinder zou er ook een vergelijk getrokken kunnen worden met zwerfafval. Dat stoort de meeste mensen heel erg. Maar toch ligt er het nodige langs de weg. Ook hiervoor geldt dat het lastig is aan te pakken!

Misschien zou het effectiever zijn als wij mensen toch wat meer rekenschap houden met onze woon- en leefomgeving.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de divers aspecten.

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de middag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over de problematiek en hoe het inzichtelijk gemaakt kan worden en natuurlijk wat kan eraan gedaan worden. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Verkeerskundigen, Ruimtelijke ordenaars, Stedenbouwers, Gezondheidsmedewerkers, Bestuurders, Politici, e.d.

Voorlopig programma

13:00 uur

Ontvangst

13:15 uur

Zwerfgeluid, Joost Smiers (em. Prof. Politicologie)

13:45 uur

Gedragsbeïnvloeding en bewustwording, Tjeerd Andringa (SoundAppraissal / RUG)

14:15 uur

Hinder van piekgeluid, Peter van der Geer (Event Acoustics)

14:45 uur

Pauze

15:00 uur

Akoestische detectie, George Boersma (Munisense) / Peter Wessels (TNO)

15:45 uur

Handvatten voor de gemeente op het gebied van beleid en handhaving, Frank Akkermans (Gemeente Rotterdam)

16:15 uur

Discussie

16:45 uur

Einde bijeenkomst

 

Aanmelden kunt u hier.

GELUID IN HET NIEUWS

Meld overlast vliegtuigen

Omwonenden Schiphol lanceren eigen meldpunt... Verder >

Groei Schiphol leidt tot welvaartsverlies

Kosten groter dan baten?... Verder >

Windmolennorm? Gemeente aan zet

In een paar weken rond... Verder >

30 km max Amsterdam

In de hele stad... Verder >

Spuugzat van piepende tram

Wethouder trekt aan de noodrem... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
30 juni 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >