Contact

Stilte binnen de NSG

Stilte binnen de NSG

De NSG zet zich al meer dan 50 jaar in voor minder geluidsoverlast en voor meer stilte en rust. Het NSGhuis kent een geluidspijler en een stiltepijler. De stiltepijler van de NSG is de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar geworden en die zichtbaarheid gaat nog verder toenemen. Vanaf 1 juli 2021 is de NSG samengegaan met stichting Stilte Ned.werk.

Stilte Ned.werk was 6 jaar een zelfstandige organisatie die zich inzette voor het belang van stilte voor mens en samenleving. Na de fusie van Stilte Ned.werk en de NSG valt alles wat rond het thema stilte wordt georganiseerd gesproken en geschreven onder de stiltepijler van de NSG. We zetten ons in voor stilte in de buitenwereld en voor stilte in onze binnenwereld.

Stilte in de buitenwereld betekent niet dat het daar volledig stil hoeft te zijn. Natuurgeluiden bijvoorbeeld kunnen de beleving van stilte verdiepen. Stilte in de buitenwereld gaat over stille en rustige plekken in steden en dorpen, over stiltegebieden en over stilteruimtes. Stilte in de buitenwereld kan ook helpen om innerlijke stilte te ervaren.

Stilte in onze binnenwereld gaat over het ervaren van innerlijke ruimte en openheid. Deze stilte is er altijd, ook als we ons daar niet bewust van zijn. Gedachten en gevoelens komen vanuit stilte en keren daar weer in terug. De buitenwereld en onze binnenwereld zijn nauw met elkaar verbonden.

Vanuit de stiltepijler van de NSG willen wij mensen inspireren om de waarde van stilte te beleven en het belang van stilte uit te dragen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan een verbonden, geïnspireerde, creatieve en gezonde manier van samenleven en samenwerken.

 

 

---------------------

Wat doen we rondom het thema stilte?

Vanuit de stiltepijler van de NSG zetten wij ons zich in voor:

Beleven van stilte: Inzetten en uitdragen voor meer stilte(beleving) in onze maatschappij.

Creëren van stilte: Vormgeven van stilteprojecten en het ondersteunen van anderen bij het creëren daarvan.

Verbinden rond het thema stilte: Leggen van contacten en samenwerken met andere organisatoren van stilte-initiatieven en het publiceren en delen van bestaande stilte-initiatieven.

Communiceren en presenteren over stilte: Naar buiten treden d.m.v. artikelen, interviews, lezingen, en workshops en symposia over het belang van stilte. Gesprekspartner en adviesorgaan zijn voor anderen.

------------------------
Dag van de Stilte
Sinds de introductie van de Dag van de stilte in 2010 vindt die jaarlijks plaats op de laatste zondag in oktober, als de zomertijd overgaat in de wintertijd.

Het doel van de Dag van de Stilte is de waarde en de werking van stilte onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek onder het motto ‘stilte is van niemand en van ons allemaal en stilte verbindt’.

Er vinden op de Dag van de Stilte verspreid over het hele land stilte-activiteiten plaats. Organisatoren kunnen hun stilte-activiteit op de Dag van de Stilte website laten plaatsen. Daar wordt per provincie aangegeven welke activiteiten er op de Dag van de Stilte zullen plaatsvinden zodat deelnemers uit deze verschillende ‘poorten naar stilte’ een keuze kunnen maken.

Zie www.dagvandestilte.nl

------------------------
Waarom is stilte belangrijk?
Regelmatig stilte ervaren is belangrijk voor individuele mensen

 • voor onze psychische en fysieke gezondheid
 • voor hoe we in het leven staan, voor ons gevoel van zingeving
 • voor hoe we met onszelf en met anderen om gaan.

Regelmatig stilte ervaren kan ons helpen om:

 • rust te midden van onrust te ervaren
 • alert en toch ontspannen te zijn
 • zicht te krijgen op denkpatronen en (voor)oordelen
 • niet meegesleept te worden door emoties
 • ons zelf niet te verliezen in alles wat er op ons afkomt
 • in balans te zijn
 • te luisteren naar onszelf
 • te luisteren naar anderen
 • te ervaren dat we verbonden zijn met elkaar en met de natuur
 • te leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst
 • open en helder in het leven te staan
 • met meer intensiteit en vreugde te leven
 • te leven vanuit inspiratie en creativiteit
 • te leven vanuit wie we Zijn

Regelmatig stilte ervaren is belangrijk voor onze samenleving

 • voor de manier waarop we met elkaar omgaan
 • voor hoe we naar elkaar luisteren, met elkaar meevoelen, meeleven, rekening houden met elkaar
 • voor saamhorigheid en verdraagzaamheid
 • voor de kwaliteit waarop we samenleven en samenwerken
 • voor de manier waarop we met de aarde, met de natuur omgaan
 • voor de oplossingen die we moeten vinden voor maatschappelijke problemen
 • voor een eerlijke verdeling van kansen, opleidingen, banen, welvaart

------------------------

Stiltegebieden, stille plekken in de natuur en in steden
In bijna alle provincies in Nederland bestaan stiltegebieden. Deze zijn door besturen van provincies vastgesteld. Deze gebieden zijn toegankelijk voor iedereen. Voor de stiltegebieden gelden regels waar bezoekers, gemeenten en provinciebesturen en bedrijven zich aan moeten houden. Het doel van deze regels is om dit belangrijke culturele erfgoed te bewaren.

Veel mensen weten niet dat er stiltegebieden zijn of waar deze liggen. Ook niet wat er wel of niet mag en wat er mogelijk is in zo’n gebied.

Vanuit de NSG willen wij het bestaan en de mogelijkheden van stiltegebieden meer onder de aandacht brengen en daarin samenwerken met gemeenten, provincies en diverse

organisaties die zich voor het beheer van stiltegebieden inzetten.

Er is een aparte website met informatie over stiltegebieden waar in de toekomst nog veel meer informatie op gaat komen.

www.stiltegebieden.eu

------------------------

 

Stilte ambassadeurs
Stilte Ned.werk had contact met vele stilte-ambassadeurs die samen een netwerk vormen. Ook vanuit de NSG gaan we verder met het uitbouwen van dat stiltenetwerk. Stilte-ambassadeurs brengen het belang van stiltebeleving onder de aandacht op een manier die bij hen en bij het netwerk past.

Er zijn verschillende soorten stilte-ambassadeurs:

❖ Stilte-ambassadeurs die stilte-activiteiten organiseren. Zij creëren hiermee voor deelnemers een situatie en een kans om stilte te ervaren. Er bestaan vele soorten stilte-activiteiten.

❖ Stilte-ambassadeurs die in hun werksituatie aandacht vragen voor het belang van stilte door b.v. op hun werk een stilteruimte in te richten; tijdens een vergadering een stiltemoment in te lassen; stilte-oefeningen in hun klas te doen; of door over stilte te schrijven.

❖ Stilte-ambassadeurs die bewust vanuit de stilte leven maar niet actief het belang van stilte

uitdragen. In hoe zij luisteren, spreken, handelen, ‘zijn’, stilte voelbaar te laten zijn, zijn zij, op

hun eigen stille manier, een stilte-ambassadeur.

Stilte-ambassadeur worden

Mail ons als je stilte-ambassadeur wilt worden of voor meer informatie.


R tafels,
Rond de tafel gesprekken
Tijdens deze gesprekken over Rust en Ruimte komen vertegenwoordigers van

verschillende werkvelden samen, live of online, om te reflecteren op het belang van rust,

ruimte, akoestische stilte/ stilte buiten, innerlijke stilte/ stilte binnen en de uitwerking daarvan op onze fysieke en psychische gezondheid.

Gesproken wordt over:

- De laatste nieuwtjes over stilte-initiatieven en hoe die kunnen worden versterkt

- Hoe het belang van natuur- en stiltebeleving als levenskwaliteit binnen onze samenleving meer bekendheid kan krijgen

- Welke krachten kunnen worden gebundeld zodat beleidsmedewerkers de natuur, stilte-, rust- en het ruimte thema binnen hun beleidsontwikkeling een belangrijke plaats kunnen geven om het vervolgens in het overheidsbeleid mee te nemen

- Nieuwe samenwerkingsprojecten.

Zo organiseerde de R-tafel samen met provincie Noord Holland een symposium over het belang van stilte en stiltegebieden voor beleidsmakers.

 

Even Stilte AUB Samen stilte zijn? Ja fijn! stilte-educatie in het onderwijs
Een ander project dat uit R tafeloverleg is ontstaan heet ‘Even Stilte AUB’ . Samen stilte zijn? Ja fijn!

Het is een stilte-educatieplatform voor stilte-docenten. Zij geven stiltelessen in basisschoolklassen en aan leerkrachten en schooldirecteuren. www.evenstilteaub.nl

-----------------------------

 

Kennisbank – Boeken

Kennisbank – Podcasts

Kennisbank - Artikelen – Stilte

Kennisbank - Artikelen – Video’s