image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

September 2006

September 2006

In dit nummer wordt onder andere aandacht besteed aan de gewijzigde Wet geluidhinder, die in juli door de Eerste Kamer met algemene stemmen werd aanvaard en begin volgend jaar in werking zal treden.

Ontoereikend
De Eerste Kamer had weinig goede woorden over voor de ontwerpwet en riep Staatssecretaris Van Geel zelfs op het matje. De senaat gebruikte kwalificaties als ‘een ontoereikend, pragmatisch/opportunistisch wettelijk instrument, dat bij burgers de fictie oproept van rechtsbescherming’.

In de gewijzigde wet worden tot nu toe gedoogde normoverschrijdingen gelegaliseerd. Het gaat hierbij om naar schatting één miljoen woningen (ruim 2 miljoen mensen). Voor deze mensen is het perspectief verdwenen op een woonomgeving zonder al te veel herrie.

Gelet op de ongezouten kritiek vreesden sommigen en hoopten anderen dat het wetsvoorstel zou worden teruggestuurd naar de Tweede Kamer. Zeker op het moment dat het Kabinet Balkenende II viel. Maar zoals zo vaak in de politiek liep het met een sisser af. Van Geel beaamde de constateringen van de Eerste Kamer en beloofde beterschap zodat nog vlak voor het zomerreces het wetsvoorstel, zonder in stemming te zijn gebracht, ongewijzigd werd goedgekeurd.

Uitholling
De nu aanvaarde wetswijziging is in de geschiedenis van de Wet geluidhinder de zoveelste in de rij die niet leidt tot een betere bescherming tegen geluid. Erger nog, wederom is sprake van een verdere uitholling en versoepeling.
Toch heeft de behandeling in de Eerste Kamer een positieve kant. Er moest door Van Geel - noodgedwongen - volledige openheid van zaken worden gegeven en beterschap worden beloofd. Wat dat laatste betreft wees de Kamer op het grote belang van een volgend wetsvoorstel, waarin transparantie, begrijpelijkheid en herstel van de rechtszekerheid belangrijke onderwerpen zijn. De staatssecretaris zegde de Eerste Kamer desgevraagd toe om haar goed te rapporteren over de voortgang van de komende wijzigingsvoorstellen.

En voorts in dit nummer:

  • Vragen aan de NSG
    Over teveel verkeerslawaai in de slaapkamer en wat er aan de doen valt 
  • NSG-Geluidshinderdag 2007
    Aankondiging van het congres op 19 april 2007.

NSG service
Een gedrukt exemplaar van dit NSG-Nieuws wordt NSG-donateurs desgewenst gratis per post toegezonden. Bestellen kan per e-mail. o.v.v. naam en postadres. Bent u nog geen donateur, meldt u dan eerst aan.

GELUID IN HET NIEUWS

Geluid van windmolens vergt maatwerk

Gemeenten aan zet... Verder >

Sluiting vliegveld Maastricht

Optie voor provincie... Verder >

Veluwse gemeenten last festivals

Ze mogen klagen over bijv. LowLands... Verder >

Aanpak geluidoverlast meeuwen

Den Haag werkt zich in de nesten... Verder >

Schiphol moet krimpen

Omwonenden dagen Staat voor rechter... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >