Contact

Scooter elektrisch! NSG campagne voor jongeren

Campagne voor jongeren

Op 26 maart is de NSG E-scootercampagne in 15 gemeenten in West Holland van start gegaan. Jongeren worden uitgenodigd kennis te maken met alle voordelen van deze stille milieuvriendelijke snelle wijze van individueel vervoer. Eerder draaide de campagne in vijf andere gemeenten. Onderzoek toont het succes van deze verrassende campagne. Zie het persbericht daarover

De NSG brengt de E-scooter in beeld met een jongerencampagne. Nadat de start van deze campagne najaar 2010 in Den Haag plaatsvond en Zaanstad voorjaar 2011 volgde, kozen de gemeenten Zwolle, Helmond en Dordrecht voor deze vorm van schoon en stil vervoer. Nu dus in  de regio West-Holland

Via electric heroes.nl kan gestemd worden op filmpjes, die testrijders inzonden. De testrijders met de meeste stemmen wint een E-scooter. Ook de stemmers maken kans een E-scooter te winnen. Alle ingezonden filmpjes kunnen via de website worden bewonderd.

De E-scooter is stil, schoon en zuinig. Het is een waar genoegen op zo'n fluisterding te rijden.
Scholieren kunnen hem testen als zij zich via de website electric heroes als testrijder opgeven . Testrijders zetten een filmpje op de website, waarin zij hun ervaringen tonen. Bezoekers van de website kunnen een keuze maken door op de beste reportage te stemmen. De maker van een filmpje met de meeste stemmen wint de geteste e-scooter. Ook onder de stemmers wordt een scooter verloot.Binnenkort zullen er een miljoen scooters in Nederland rijden. De scooter heeft veel voordelen. Hij is betaalbaar, je hebt geen last van files en je hebt geen parkeerplaats nodig. Daarenboven ben je veelal sneller ter plekke dan met het openbaar vervoer of op de fiets. De scooter is met name voor jongeren interessant omdat je er al vanaf je zestiende op mag rijden.

NSG campagne 
Scooters zijn ’in’, vooral bij jongeren. Begrijpelijk, want een scooter is een handig en betrekkelijk betaalbaar vervoermiddel. Het gebruik van scooters neemt hierdoor de laatste jaren explosief toe. Maar de overlast van scooters eveneens, want ze zijn helaas ook lawaaiig en zeer vervuilend.  Een op de vijf stadsbewoners geeft aan hinder en/of irritatie van scooters te ondervinden.

Gelukkig er is een alternatief: de elektrische scooter!  Deze is stil en schoon en, in toenemende mate, een prima alternatief voor een scooter met verbrandingsmotor.  Helaas is de elektrische scooter nog weinig populair onder jongeren. Daarom biedt de Nederlandse Stichting Geluidshinder een multimediale campagne aan gemeenten aan, die het gebruik van elektrische scooters onder jongeren krachtig willen stimuleren. Zwolle, Dordecht en Helmond doen dat dit najaar.

De NSG nodigt gemeenten uit gebruik te maken van deze campagne. Verduurzaming van de leefomgeving is een belangrijk thema in veel gemeenten, en deze campagne sluit daar uitstekend bij aan.  Een toenemend gebruik van elektrische scooters betekent onmiddellijk minder lawaai en vervuiling.

U kunt als gemeente aan deze campagne meedoen.  Dit kan financieel, publicitair en/of praktisch op velerlei manieren, o.a. door het aanbieden van stimuleringsmaatregelen, hulp bij het benaderen van scholen, plaatsing van oplaadpalen en door samenwerking met energieleveranciers. De NSG verwacht van de deelnemende gemeente dat hij donateur van de stichting is of wordt.

Het spreekt voor zich dat hoe meer gemeenten meedoen , hoe groter het bereik van de campagne. Hoe de campagne werkt en hoe hij er uit ziet?
klik op: electric-heroes.nl

Heeft u nog vragen of wilt u als gemeente meedoen, neem dan contact op met Jan Kamer. Hij is bereikbaar via info@nsg.nl.

Bekijk de filmpjes