Contact

Vloerproducten

Geluiddemping op vloeren

De NSG heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw aangegeven dat bedekkingen op vloeren de contactgeluidisolatie van betonvloeren met 10 dB moet verbeteren ten einde de kans op hinder wezenlijk te verkleinen als in een bovengelegen woning gelopen wordt met hard schoeisel. Deze eis is nu algemeen gangbaar.
Met een geluidkeurmerk voor de ondervloer geeft de NSG aan dat het geleverde product aan deze kwaliteit voldoet.

Vloerproducten getest op betonvloeren scoren op houten basisvloeren minder goed. Omdat de demping van (onder)vloerproducten bij lage tonen (zeer) gering of zelfs negatief is en bij houten vloeren de contactgeluidisolatie wordt bepaald door lage tonen voldoen dat soort producten niet aan de NSG-eis van 10 dB verbetering. Voor de realisering van de 10 dB-eis moeten bij houten basisvloeren andere samenstellingen worden gekozen dan bij betonvloeren.
Hieronder wordt daarom onderscheid gemaakt tussen producten voor een betonvloer en voor houten basisvloeren.

Onderstaande firma's zijn houder van een NSG-certificaat.

Producten voor massieve betonvloeren

ABRISO-Jiffy

CFL Floorify

Floorify

Heditex

Lamett

Unifloor

Unilin

Peitsman

IVC Group

Unilin Flooring


Producten voor houten basisvloeren

Unifloor

 

Verend opgelegde dekvloeren (zwevende dekvloeren)
Alle producten zijn niet toepasbaar in appartementen gebouwd met verend opgelegde dekvloeren (zwevende dekvloeren). 
De bouwer moet voldoende geluidisolatie hebben aangebracht. De bewoner kan daar niet wezenlijk iets aan verbeteren.