image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

NSG geluidshinderdag 2017

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de nationale geluidshinderdag met als thema:

Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid!Plaats van handeling: dinsdag, 28 maart 2017 (Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht)

De laatste decennia zijn aan populaire muziek meer en meer lage tonen toegevoegd en neemt het aantal evenementen in de open lucht schrikbarend toe.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder presenteert op deze dag nieuwe handvatten voor gemeenten die later dit jaar, via een consultatie, uit worden gebracht als een NSG-publicatie

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2017 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van Hans van der Vlist (dagvoorzitter/discussieleider).


Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties.

Alle deelnemers wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan deze nieuwe NSG publicatie “Evenementen met luide muziek”.

Doelgroep
Alle beroepshalve bij de geluidshinderbestrijding betrokkenen, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, planologen, (georganiseerde) bedrijfsleven (zoals evenementen organisaties), GGD’s, onderzoekers, adviseurs, horecaondernemers, milieu- en bewonersorganisaties.

Programma (voorlopig)

8.30 uur  Inloop: koffie en/of thee en gelegenheid de expositie te bezoeken

9.45 uur  Welkomstwoord door Hans van der Vlist, voorzitter van de NSG

9.50 uur  Evenementen: gezonde en levendige stad!, waarvoor uitgenodigd Jan van Zanen (voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht)

NA IEDERE LEZING IS ER GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN

10.00 uur  Bewoners aan het woord, door Peter Welp en Paul Busker (Amsterdamse (binnenstad)bewoners)

10.25 uur  Evenementen en gehoorschade, door Frits vd Berg / Donné Schmidt (GGD Hollands Noorden)

10.50 uur  De branche aan het woord, door Willem Westermann (VVEM)

11.15 uur  Evenementen met muziekgeluid in de buitenlucht, door Erik Roelofsen (NSG)

11.40 uur  Discussie met de zaal

12.00 uur  Lunchpauze en bezoek expositie

13.00 uur Intermezzo: Wat is lawaai, door Yuri Landman (Artiest en Musicoloog)

13.45 uur  Een aantal casus
- Beleid in een gemeente, door Lennard Duijvestijn (GeluidBuro)
- Castellum Hoge Woerd en een goede RO, door Jan Kupers (Kupers en Niggebrugge)

14.30 uur  Koffie en/of thee pauze en bezoek expositie

15.00 uur  Maatregelen, handhaving en oplossingen
- Toezicht bij evenementen door geluidsmonitoring, door Hans van der Waal en Jorine Obreen (DCMR)
- dB(C), door Marcel Kok (dB control)
- Beleving van geluid via een app, door Kirsten van den Bosch (SoundAppraisal)

16.00 uur  Discussie met de zaal en afsluiting

Naborrel en bezoek expositie

Sponsor van deze dag:  

Hier kunt u zich aanmelden.

GELUID IN HET NIEUWS

Geluid van windmolens vergt maatwerk

Gemeenten aan zet... Verder >

Sluiting vliegveld Maastricht

Optie voor provincie... Verder >

Veluwse gemeenten last festivals

Ze mogen klagen over bijv. LowLands... Verder >

Aanpak geluidoverlast meeuwen

Den Haag werkt zich in de nesten... Verder >

Schiphol moet krimpen

Omwonenden dagen Staat voor rechter... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >