Contact

NSG-dagenformulier

Aanmeldformulier: 

Eerste ervaringen met de Omgevingswet

27 maart 2024

Naam*:
E-mailadres*:
 
(Privé)adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoonnummer*:
Factuurgegevens:
Naam:
t.a.v.:
Factuuradres:
Factuurpostcode:
Factuurplaats:
Verschuldigd bedrag (excl. btw)*:
Donateurschap:(toegang alleen geldig als u vooraf een kopie van uw studentenkaart mailt naar lieneke.vanhaaren@nsg.nl)
evt. Donateursregistratienummer:
evt. Inkoopordernummer:
Opmerking

* Verplicht

Bent u niet in de gelegenheid te komen, stuur dan vóór woensdag 13 maart een e-mail naar lieneke.vanhaaren@nsg.nl om u af te melden.
Bij no-show of afmelding ná woensdag 13 maart brengen wij de deelnamekosten in rekening.