Contact

NSG-Middag 17 sept 2009

 

 NSG-GELUIDSHINDERMIDDAG
'Industrielawaai en akoestisch volle zones' 

De Raad van State hanteert de uitleg van het begrip Industrieterrein erg strikt. Hierdoor ontstaan er zowel ruimtelijk als met milieuvergunningen problemen. Door het ministerie van  VROM wordt gewerkt aan aanpassing van de wet- en regelgeving, maar in de tussentijd kunnen we dan wel verder?

Voordrachten
Gelderse aanpak akoestisch volle zones, 
mw. mr. Rosalie Habets (provincie Gelderland)
Download sheets
 
Knelpunten en oplossingen,
mw. drs. Aneta Krikke (DGMR)
Download sheets
 
Dezonering industrieterrein Breda-Noord,
ing. Mark de Pooter (gemeente Breda)
Download sheets
 
Gezoneerde industrieterreinen, wet- en regelgeving nu en in de toekomst,
ir. Leo Jacob(VROM)
Download sheets