Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

RailDemperMachine

31 oktober 2008

Volkerrail ontwikkelde een machine waarmee spoorstaven snel en veilig van raildempers kunnen worden voorzien.
Zie bron: Alle persberichten 

Architectonisch scherm

31 oktober 2008

Het architectenbureau ONL ontwierp een bijzonder geluidsscherm van 1,8 kilometer lengte dat langs de A2 in Haarrijn (Utrecht) moet komen.
Zie bron: Architectenweb

Hogere schermen

30 oktober 2008

De A10 tussen Diemen en de Watergraafsmeer krijgt geen glazen overkapping. De te verbreden snelweg wordt alleen voorzien van hogere geluidsschermen en stiller asfalt. De door de betrokken gemeenten aangeprezen glazen overkapping is te duur.
Zie bron: Het Parool

Geen nachtelijke bevoorrading

30 oktober 2008

Supermarktondernemers zien niets in het bevoorraden van winkels tussen vier en vijf uur 's nachts. Eric Janse de Jonge, ambassadeur Stedelijke Distributie, had dat idee geopperd. Supermarkten voorzien vooral personele problemen en problemen met geluidsoverlast.
Zie bron: Retailnews

Skatebaan

29 oktober 2008

In het Brabantse dorp Zegge heeft de wethouder van de gemeente beloofd een geluidsscherm te laten plaatsen om de geluidsoverlast van een skatebaan te beperken.
Zie bron: Brabants Dagblad

Verbreding A1 en niet meer lawaai?

29 oktober 2008

Een bewoner in Muiden begrijpt niet dat verbreding van de A1 niet tot meer lawaai leidt dan de berekende 48 dB.
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Gelderland wordt stiller

29 oktober 2008

Het aanbrengen van ZOAB op de provinciale wegen is de belangrijkste maatregel waardoor Gelderland stiller wordt gemaakt.
Zie bron: Blik op Nieuws 

Onzichtbaar door geluidsscherm

28 oktober 2008

Een bedrag van bij elkaar bijna tien miljoen euro eisen vijf Nulandse ondernemers van het Rijk, omdat hun bedrijven met de ombouw van de N50 tot snelweg A59 zijn verdwenen achter een betonnen geluidsscherm.
Zie bron: Brabants Dagblad

Elektrische auto met geluid

27 oktober 2008

Om de geluidloze elektrische auto hoorbaar te maken, zodat een argeloze voetganger of fietser hem hoort aankomen, kan je er je eigen elektronische 'ringtoon' aan toevoegen.
Zie bron: autoweek

Zorgen over vliegroute

27 oktober 2008

De D66-Statenfractie van Zuid-Holland maakt zich ernstige zorgen over het advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol. Zo zou door het verleggen van een vliegroute deze dwars over de noordelijke Bollenstreek komen te liggen.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Spoor moet stiller

21 oktober 2008

In Roosendaal wordt het spoor stiller: andere dwarsliggers, raildempers, geluidsschermen en zo hier en daar woningisolatie.
Zie bronnen: BNdeStem1, BNdeStem2

Inbeelding

21 oktober 2008

'Doordat het verkeer door een glazen scherm te zien is, denken de bewoners dat er meer lawaai is'.
Zie bron: NoordHollandsDagblad

België worstelt met lawaai

20 oktober 2008

De Europese richtlijn omgevingslawaai wacht in België nog steeds op uitvoering. Een doelteffend geluidsbeleid is van groot belang. Één op de drie Belgen wordt door geluid gehinderd. De regering belooft beterschap.
Zie bron: BBL

Bewoners willen wal

20 oktober 2008

Bijna alle bewoners langs de provinciale weg N317 in Doesburg willen een geluidswal. Wethouder Fred Jansen heeft toegezegd dat die er ook komt.
Zie bron: De Gelderlander 

Simulator voor vliegtuiglawaai

10 oktober 2008

Een draagbare simulator van het NLR maakt het mogelijk om overal (ook in de Haagse bestuurskamers) te ervaren hoe hinderlijk vliegtuiglawaai is en wat het effect is van maatregelen om de overlast te beperken. VARA presentator Menno Bentveld neemt de proef op de som.
Zie bron: VARA

Geen geld voor aanpak verkeerslawaai

10 oktober 2008

De gemeente Nieuwegein is niet bereid geld te reserveren voor de aanpak van verkeerslawaai.
Zie bron: AD

Verzet tegen meer lawaaidagen Zandvoort

08 oktober 2008

Circuit Zandvoort wil het aantal lawaaidagen uitbreiden van 5 naar 12. Daar is wijziging van landelijke regelgeving voor nodig.  Buurgemeente Bloemendaal en de Milieufederatie verzetten zich daartegen.
Zie bron: Haarlems Dagblad

Omwonenden Schiphol vogelvrij

08 oktober 2008

Het advies dat het Alders-overleg op 1 oktober 2008 uitbracht, over een toekomstig handhavingsstelsel voor lawaai rond Schiphol, is volgens de Stichting Natuur en Milieu geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie.
Zie bron: SNM

Horeca schrikt

03 oktober 2008

Café's in Amersfoort worden regelmatig gecontroleerd op geluid. Sommige zijn in overtreding. Hun hangt een boete boven het hoofd.
Zie bron: AD

Laatste rustige plekje weg

03 oktober 2008

De woning van een bewoner uit het Brabantse Wouw heeft aan de voorkant de herrie van een snelweg, een spoorlijn en sluipverkeer. Nu grote schuren achter de woning worden gebouwd is de rust weg.
Zie bron: BN DeStem

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >