Contact

Nieuwsarchief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geen rijksteun aan regionale vliegvelden

01 juni 2022

Het Rijk gaat niet financieel bijdragen in de exploitatie of het in standhouden van regionale vliegvelden. Dat schrijft minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.
Zie bron: 122Groningen

Huizenprijzen in relatie tot leefomgeving

31 mei 2022

Huizenprijzen en factoren in de leefomgeving die direct merkbaar zijn hangen nauw met elkaar samen. Het gaat met name om geluidsoverlast en de hoeveelheid groen en water dicht bij een huis. De sterke negatieve verbanden voor geluid worden vooral gevonden in lage niveaus (onder de 40 dB) en bij hoge niveaus (boven de 65 dB).
Zie bron: CPB

Lawaai in veel huizen

31 mei 2022

Miljoenen Nederlanders (37%) worden blootgesteld aan een of meerdere van de binnenklimaatrisico’s: lawaai, vocht en schimmel, kou en gebrek aan daglicht. Dit blijkt uit de Healthy Home Barometer 2022, een jaarlijks onderzoek naar de relatie tussen het leefklimaat in gebouwen en huizen en de gezondheid in opdracht van VELUX GROUP.
Zie bron: wonen.nl

Sluiting "Zestienhoven"

31 mei 2022

Bij sluiting van Rotterdam The Hague Airport zou het woningwaardeverlies door geluidsoverlast wegvallen en de ruimte van de geluidscontour kan benut worden voor woningbouw, recreatie en natuur. Zo blijkt uit een studie dat een regio er op vooruitgaat als de luchtvaart er krimpt of de luchthaven sluit.
Zie bron: NRC

Teveel omgevingslawaai in NL

25 mei 2022

De welvarendste landen in de wereld, waaronder Nederland, slagen er niet in om kinderen een gezonde leefomgeving te bieden, stelt Unicef. Ons land scoort volgens de onderzoekers vooral slecht op het vlak van blootstelling aan pesticiden en geluidsoverlast, zoals van wegverkeer en vliegtuigen.
Zie bron: nieuws.nl

Padel en geluid

25 mei 2022

Omwonenden van padelbanen worden gek van het geluid van de sport. Het getik van de bal tegen het racket zorgt voor veel overlast. Zo zijn er al meerdere rechtszaken aangespannen tegen padelclubs, omdat het geluidsoverlast te erg zou zijn. Ook is er een speciaal meldpunt waar al honderden meldingen binnen zijn gekomen.
Zie bron: RTLnieuws

Geluidsradars

25 mei 2022

Na Barcelona, Parijs en New York komen er binnenkort waarschijnlijk ook geluidsradars in Engeland. De Britse regering heeft namelijk 300 miljoen pond (ongeveer 350 miljoen euro) geïnvesteerd in een proefproject ter bestrijding van geluidshinder. In vier (nog te bepalen) regio’s zal het gebruik van akoestische radars en lawaaicamera’s worden getest. Dit zijn apparaten waarmee voertuigen kunnen worden gedetecteerd die de geluidsgrens overschrijden. Zodra de lawaaierige voertuigen zijn geïdentificeerd, kan het systeem de nummerplaat registreren en rapporteren.
Zie bron: motor

Whiswall: innovatief geluidscherm

25 mei 2022

De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. Deze is kleiner en compacter dan een traditioneel scherm en kan daarom geplaatst worden in de berm, tussen de weg en de laanbeplanting. De Whiswall maakt deel uit van het Actieplan Omgevingslawaai van de provincie Utrecht waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke en landelijke gebieden.
Zie bron: Provincie Utrecht

Liever geen hoog scherm

20 mei 2022

Omwonenden Utrechtse spoorlijn zitten niet te wachten op geluidswal van drie meter: 'Er zijn echt andere oplossingen'. De omwonenden willen in gesprek met ProRail om andere opties te bespreken. "Gevelisolatie kan bijvoorbeeld, maar je kan ook denken aan een beperking van goederen over dit spoor. Of spoordempers, dat willen ze ook doen voor een deel. En waar ik het meeste in zie: een lage geluidswal van veertig tot zeventig centimeter. "De zienswijze van de bewoners ligt nu bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Daar wordt getoetst of de zienswijze gegrond is", laat ProRail weten in een schriftelijke reactie. "Uiteraard gaan we graag met bewoners in gesprek om te zoeken naar de best mogelijke oplossing.
Zie bron: rtvutrecht

Krimp luchtvaart moet

20 mei 2022

Inkrimpen luchtvaart De demonstranten, onder wie omwonenden en aanhangers van organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Urgenda en Extinction Rebellion, vinden dat de luchtvaartsector fors moet inkrimpen. “Zonder krimp van de luchtvaart doen KLM en Schiphol niet serieus mee om de gevaarlijke klimaatverandering te stoppen,” zei Bram van Liere van Milieudefensie. Krimp is daarom volgens hem nodig ‘zodat we een groene wereld kunnen doorgeven aan onze kinderen en op een fatsoenlijke manier kunnen wonen en slapen in Nederland’.
Zie bron: Parool

Nieuwe geluidregels windmolens

20 mei 2022

Het Rijk stelt nieuwe regels onder de Omgevingswet op voor windparken. Voor bestaande windturbineparken (3 of meer windturbines) is er tot die tijd een overbruggingsregeling. De ‘tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken’ bevat tijdelijke milieuregels voor bestaande windturbineparken, met dezelfde milieubescherming als de buiten toepassing verklaarde algemene regels voor windturbines in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Zo is er een duidelijkere juridische borging. Als de vergunning, het bestemmingsplan of het omgevingsplan na 30 juni 2021 is of wordt gewijzigd, is er geen sprake meer van een bestaande situatie.
Zie bron: infomil

Uitbreiding nachtvluchten vliegveld Luik

05 mei 2022

De luchthaven van Luik wil het aantal vrachtvluchten in de komende decennia verdubbelen. Gemeenten in Zuid-Limburg maken zich zorgen over geluidsoverlast en bereiden stappen voor om de uitbreiding tegen te houden.
Zie bron: luchtvaartnieuws

Onderzoek overlast windmolens

05 mei 2022

Hoewel het windpark binnen de grenzen van de vergunning opereert en er momenteel opnieuw naar de onderbouwing van de landelijke geluidsnormen voor windturbines wordt gekeken, willen de deelnemers van de omgevingsdialoog gezamenlijk op zoek naar oplossingen om de overlast waar mogelijk te beperken. Het doel van de dialoog is om alle overlast goed en zoveel mogelijk geobjectiveerd in kaart te brengen, om vervolgens op basis daarvan gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot vermindering van deze overlast. Daarna wordt bepaald welke mogelijkheden daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden en er wordt gekeken naar wat daarvoor nodig is. Het verminderen van geluidsoverlast heeft hierbij de hoogste prioriteit.
Zie bron: Zuidholland

Stemgeluid terras

05 mei 2022

Stemgeluid telt mee in de volgende gevallen:

  • Een verwarmd terras.
  • Een overdekt terras (het betreft een vaste overdekking, daar valt een zonnescherm of luifel niet onder)
  • Een terras dat op een binnenterrein ligt, dus niet aan de openbare weg. In de praktijk is dit vaak een terras aan de achterkant van een horecabedrijf

Zie bron: KHN

Moet Schiphol groeien?

05 mei 2022

Luchthaven Schiphol wil mogen groeien. Politiek Den Haag is hier nog niet over uit; de problemen rond Schiphol zijn meervoudig. Prangende kwesties zijn onder meer de uitstoot van stikstof en CO2, klachten van omwonenden over geluidshinder en bouwproblemen voor omringende gemeenten.
Zie bron: Hydetijd

Afstandsnormen bij windmolens

05 mei 2022

Er zijn grote verschillen in de afstandsnormen die Europese landen hanteren voor windturbines. Dat blijkt uit Onderzoek afstandsnormen windturbines dat minister Rob Jetten (D66) voor Energie en Klimaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De normen variëren van twee tot tien keer de tiphoogte van windturbines en van 300 tot 1.100 meter.
Zie bron: Binnenlandsbestuur

Lawaai F-35

05 mei 2022

Hoeveel meer geluid maakt de F-35 dan de F-16? En wat is de ervaring van geluidsoverlast van de F-35 voor omwonenden in Leeuwarden? Bezoekers van de infoavond F-35 in Odiliapeel bestormden de vliegbasis met prangende vragen. De vliegbasis neemt de zorgen serieus en gaat kijken of huizen beter geïsoleerd kunnen worden.
Zie bron: Dtv

Sluiting darkstores met flitsbezorging

05 mei 2022

Amsterdam heeft drie vestigingen van darkstores met flitsbezorging in De Pijp per brief laten weten dat zij hun deuren moeten sluiten. De vestigingen zijn in strijd met het bestemmingsplan en zorgen voor veel overlast in de buurt. Bij controles zijn al meerdere keren overtredingen vastgesteld. De gemeente heeft de ondernemingen daarom een last onder dwangsom opgelegd.
Zie bron: Amsterdam.nl

Speeltuin te dicht bij woningen

20 april 2022

Speeltoestellen worden verplaatst en er komt een geluidsscherm. Een populaire, grote speeltuin in het Brabantse Best gaat flink op de schop. De reden? Overlast voor bewoners die er zo ongeveer middenin wonen.
Zie bron: Brabantsdagblad

Stille straatstenen

20 april 2022

In nog eens vier straten in Rotterdam worden stille klinkers toegepast bij de vervanging of herinrichting. Het verkeersgeluid halveert door het toepassen van deze klinkers, blijkt uit metingen van de Milieudienst DCMR. Bewoners hoorden de effecten in de praktijk.
Zie bron: Verkeersnet

NSG: nu maar hopen dat het meer is dan 3 dB. Dat hoor je maar net, maar is wel een halvering van de geluidsenergie. 10 dB wordt ervaren als een halvering. Daar moet je heel veel inspanning voor leveren.

  │   Vorige      Volgende   1  2  3  .  5  ..  13  ..  41  ..  155