Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Bewoners willen geluidsscherm

18 september 2019

Bewoners in Heiloo zijn herrie van de A9 zat en beginnen een burgerinitiatief om de bouw van een geluidswal voor elkaar te krijgen. Toch krijgen ze steeds nul op het rekest. Volgens de politiek in Heiloo is de verwachte geluidsvermindering van minimaal vier tot maximaal acht decibel niet genoeg voor het geld dat moet worden neergeteld voor een scherm. Voorts wordt zicht op het landschap geweld aangedaan en stiller asfalt heeft al geholpen. Dat de wettelijke norm niet wordt overschreden geloven bewoners niet. De bewoners kwamen met een eigen oplossing: een lage geluidsmuur, die net zo hoog is als een vangrail, met speciale stenen die het geluid in stukken breekt. Het project is nooit van de grond gekomen.
Zie bron: nhnieuws

Bezwaar tegen windmolens zinloos

16 september 2019

Wie bezwaar maakt, krijgt eigenlijk nooit gelijk. Uit analyse van 86 uitspraken van de Raad van State blijkt dat er in vier zaken daadwerkelijk geen windmolens zijn geplaatst; in die vier gevallen is de plaatsing van de molens bovendien niet definitief van de baan. "Burgers maken bezwaar op verkeerde gronden. Als de vergunning er ligt maakt het niet uit of en in welke mate jij last gaat krijgen van slagschaduw of geluidsoverlast", zegt Sanne Akerboom, onderzoekster aan de Universiteit Utrecht. Alleen bij procesfouten komt er uitstel.
Zie bron: rtlnieuws

 

 

Mobiele geluidswand

16 september 2019

Bakker Groep ontwikkelde mobiele geluidswand, die ook gebruikt kan worden om geluidsoverlast bij evenementen en festivals beperken. Uit metingen blijkt dat deze 'soundwall'  tot twintig decibel reduceert. De muur van tien meter hoog vermindert niet alleen het geluid naar de directe omgeving (ook tijdens opbouw en afbouw van evenementen), je kunt hem ook inzetten om een soundclash tussen verschillende podia te vermijden. Tegelijkertijd doet de wand ook dienst als crowdcontrol: om je bezoekers in een bepaalde richting te leiden, om een doorlooproute te creëren tussen verschillende area’s of om zones van elkaar af te schermen.
Zie bron: eventplanner

'Geen activering vliegbasis De Peel'

16 september 2019

Gemeente Venray is geen voorstander van een hernieuwde ingebruikname van de militaire luchthaven De Peel. Het vreest geluidsoverlast en vermindering luchtkwaliteit, het negatief effect daarvan op de leefbaarheid in de gemeente Venray en het welzijn van de bevolking. B&W hebben dat het Ministerie van Defensie laten weten.
Zie bron: peelenmaasvenray

Minder hinder Eindhoven Airport

11 september 2019

In Eindhoven is minder herrie een voorwaarde Niet het aantal vluchten, maar de mate van geluidshinder gaat bepalen hoeveel Eindhoven Airport kan groeien. De nieuwe baas licht toe. Het nieuwe denken over luchtvaart begint in Brabant. Terwijl alle aandacht is gericht op Schiphol en Lelystad Airport, voltrekt zich een stille revolutie op Eindhoven Airport. De tweede luchthaven van het land kan een voorbeeld worden voor de Nederlandse luchtvaart. Bedenker van het nieuwe model voor Eindhoven Airport is CDA-politicus Pieter van Geel. Eind april presenteerde hij zijn advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD), over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030. Na zeven maanden praten met alle betrokken partijen leidde de ‘proefcasus’ tot een advies met een duidelijk doel: 30 procent minder geluidsbelasting in 2030 ten opzichte van 2019. Dat doel kan worden bereikt door 60 procent van de vliegtuigen in Eindhoven te vernieuwen.
Zie bron: nrc

Warmtepomp wordt duurder

11 september 2019

De warmtepomp komt buitenspel te staan als minister Kajsa Ollongren vasthoudt aan strengere geluidseisen. Dat stellen warmtepompleveranciers in een reactie op een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Daarin laat Ollongren doorschemeren de nieuwe normen voor het tegengaan van geluidsoverlast niet aan te willen passen. Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch Heath Pomp Association (DHPA) vreest dat door de nieuwe normen bij een gemiddeld rijtjeshuis straks geen warmtepompen meer geplaatst mogen worden. “Het is in de meeste gevallen vrijwel onmogelijk om te voldoen aan de geluidseisen die nu op tafel liggen”, zegt hij tegen vakblad Warmtepompen.
Zie bron: Cobouw 

R'dam gaat strijd aan tegen verkeerslawaai

09 september 2019

Meer stil asfalt en gevel-isolatie tegen geluidsoverlast voor 25 duizend Rotterdamse huizen. Daarmee wil het stadsbestuur van Rotterdam de komende vijf jaar problemen rondom geluidsoverlast verminderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er bij 109 duizend mensen, ongeveer 1 op de 6 Rotterdammers, sprake is van geluidsoverlast.
Zie bron: Rijnmond.nl

Geen groei vliegveld Eindhoven

09 september 2019

De luchthaven Eindhoven Airport mag de komende jaren niet verder uitbreiden vanwege geluidsoverlast. Dit laat minister Cora van Nieuwehuizen in een brief weten aan de Kamer. In april presenteerde de Commissie-Van Geel een rapport dat de geluidsbelasting van de omwonenden voorop staat. De minister neemt de aanbevelingen van de Commissie over. Om de geluidsoverlast te beperken moeten er stillere vliegtuigen landen op het vliegveld en zijn vluchten na 23.00 uur vanaf volgend jaar zomer verboden. Het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport blijft tot en met 2021 op 41.500.
Zie bron: Nu.nl

Meest voorkomende oorzaak burenruzie

09 september 2019

EenVandaag deed onderzoek onder ruim 27.000 leden van een Opiniepanel. Daaruit blijkt dat de helft van de ondervraagden (52 procent) wel eens overlast heeft ervaren van buren en dat één op de vijf (19 procent) in de laatste 3 jaar verwikkeld is geraakt in een heuse burenruzie. Verreweg de meest voorkomende aanleiding voor deze burenruzies is geluidsoverlast, maar ook verstoorde communicatie en rommel of stank zijn veel genoemde oorzaken. Panelleden beschrijven hoe snel een kleine ergernis of woordenwisseling uitmondt in bedreigende situaties.
Zie bron: Eenvandaag

Geluidsvervuiling verstoort gedrag eekhoorn

06 september 2019

De grijze eekhoorn is een luistervink. Hij luistert naar de gesprekken tussen vogels en leidt daaruit af of de omgeving roofdiervrij is. Dan kan hij zijn waakzaamheid laten varen. Amerikaanse biologen wijzen erop dat menselijke geluidsoverlast het informatieve, maar zachte gekwetter van vogels kan maskeren, waardoor de verschillende soorten in een dierengemeenschap elkaar minder goed kunnen horen. Een eekhoorn die het geklets van de vogels niet hoort, zou voortdurend meer op zijn hoede moeten zijn en daardoor minder voedsel verzamelen. “Dat is een reële suggestie”, zegt Nederlandse vogelaar de heer Slabbekoorn. “We weten dat vogels die zaden pikken op de grond vaker opkijken in een lawaaiige omgeving. Ze eten minder door en zijn alert op roofdieren. Het kan op den duur hun lichaamsconditie aantasten.”
Zie bron: Nemo 

Verkeerslawaairadars

04 september 2019

Niet alleen bewoners van het centrum van Rotterdam, maar ook uit andere delen van de stad zien maar al te graag zogeheten lawaairadars in de buurt verschijnen. Dat blijkt uit een rondgang langs bewoners. Het gaat om plekken waar omwonenden veel overlast ervaren van herrie-makende auto’s en motoren. Lawaairadars zijn een soort flitspalen, die automatisch bekeuringen schrijven voor bovenmatig geluid van verkeer. Hennie van Schaik, die namens Leefbaar Rotterdam in de gebiedscommissie Rotterdam-Centrum zit, gaf aan de komst van dergelijke radars in het centrum wel te zien zitten.. In Frankrijk wordt momenteel een proef gedaan met vijftig lawaairadars. Van Schaik wil graag eenzelfde proef in het centrum van Rotterdam. De apparaten bestaan uit vier microfoons die de herkomst van de herrie achterhalen en dan op basis van camerabeelden ziet wie de boosdoener is.
Zie bron: Rijnmond 

Mishandeling

04 september 2019

Een man en een vrouw zijn flink toegetakeld door een groep van 10 tot 15 jongeren in Oss. De man zou tegen zijn hoofd aan geschopt. Bij de vrouw raakte haar schouder uit de kom. De jongeren zorgden zaterdagavond rond elf uur in de Ridderstraat in Oss voor geluidsoverlast, waarop de man naar de groep toe ging om hier met ze over te praten. Bij de man braken hierdoor twee tanden af. Ook zou hij, terwijl hij bewusteloos op de grond lag, meerdere schoppen tegen zijn hoofd hebben gekregen.
Zie bron: omroepbrabant

A2 blijft 100

04 september 2019

De maximumsnelheid op de A2 blijft door de PAS-uitspraak van de Raad van State overdag voorlopig staan op 100 kilometer per uur. ‘Het is fantastisch nieuws, maar we rekenen ons nog niet rijk’, reageert de aanliggende gemeente De Ronde Venen. Op het traject van zo'n 19 kilometer tussen Maarssen en Holendrecht geldt nu een zogeheten dynamische snelheidslimiet. Overdag mag er maximaal 100 gereden worden, 's avonds en 's nachts 130. De rijksoverheid wil dat gelijktrekken en nam daarvoor al de nodige technische maatregelen, zoals het leggen van stiller asfalt. Minister Cora van Nieuwenhuijzen (Infrastructuur) maakt bekend dat de geplande verhoging niet door kan gaan nu de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid heeft afgekeurd. 
Zie bron: binnenlandsbestuur.nl

Luchtvaart op de rails

04 september 2019

GroenLinks wil dat er, net als voor alle sectoren, een CO2-plafond komt voor de luchtvaart. Om de gezondheidsschade voor omwonenden terug te dringen moeten de nachtvluchten stoppen. Er komen duidelijke normen voor geluidsoverlast en ultrafijnstof die ook gehandhaafd worden. De schoonste en stilste vliegtuigen moeten voorrang krijgen, vliegtuigen op korte afstanden de laagste prioriteit. Er moet accijns op kerosine komen en een tickettaks voor overstappers. “De gezondheid van omwonenden, de natuur en het klimaat moeten eindelijk voorop komen staan. De luchtvaart staat ten dienste van Nederland en niet andersom. De overheid moet weer opkomen voor de belangen van mensen en niet alleen de belangen van de sector.” In plaats van groei kan de capaciteit van luchthavens veel slimmer gebruikt worden. Met 500.000 vluchten en 70 miljoen passagiers per jaar is Schiphol veel groter dan waar Nederland zelf om vraagt. Veel van de passagiers op Schiphol zijn overstappers. Nederland is heel goed verbonden met de wereld, maar het zorgt ook voor veel korte afstandsvluchten en dus extra CO2-uitstoot. GroenLinks wil die korte afstandsvluchten vervangen door een snel, efficiënt en betrouwbaar netwerk van internationale treinen.
Lees meer

Lawaai Schiphol reikt verder dan buurgemeenten

02 september 2019

De overlast van Schiphol reikt verder dan alleen de omliggende gemeenten van de luchthaven, waarschuwt burgemeester Marina van der Velde van Kaag en Braassem. Namens vijftien gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht heeft ze een brief aan de minister geschreven waarin ze aandacht vraagt voor geluidsoverlast in deze gemeenten. 'Als er gehoor wordt gegeven aan de wensen van de aangrenzende gemeenten, komt de overlast bij ons te liggen.' Van der Velde spreekt van een waterbedeffect. Doordat er in het gebied rond Schiphol minder vliegtuigen mogen vliegen, komen de vliegtuigen over andere banen. 'De hoeveelheid geluidsmomenten wordt daardoor groter. Er zijn dan bijna geen rustmomenten meer.'
Zie bron: omroepwest

Parijs zet radar in tegen luidruchtige voertuigen

02 september 2019

In Parijs worden, bestuurders van auto's en motoren die veel lawaai maken en daarbij vaak te hard rijden, door radars gedetecteerd. Het systeem bevindt zich nog in de testfase. In de toekomst moeten deze bestuurders automatisch bekeurd worden. Iedere radar maakt gebruik van vier microfoons om geluid op te vangen. De geluidsmetingen moeten worden gekoppeld aan opnames van beveiligingscamera's om zo individuele overtreders te kunnen identificeren. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk de bestuurders van deze voertuigen automatisch te bekeuren. In het najaar wordt vermoedelijk gestemd over een conceptwet die het voor de autoriteiten mogelijk moet maken het systeem actief te gaan gebruiken. Als de wet wordt goedgekeurd, wil de Franse regering een proefperiode van twee jaar instellen om het systeem te testen en te bepalen bij welke geluidsniveaus boetes gegeven moeten worden.
Zie bron: nu.nl

Festival overschreed geluidsnorm wel

02 september 2019

Naar aanleiding van een berg klachten stelde Amsterdamse gemeenteraadslid vragen aan het college over het lawaai van het festival DGTL op het NDSM-terrein. In de beantwoording van de vragen stelde het college dat het geluidsniveau beide dagen onder de 80 dB zou zijn gebleven, terwijl er mogelijk sprake is van een waarde van 83 dB. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema is de conclusie van de onderzoekers gebaseerd op ‘een na-analyse waarin op basis van verschillende weerscenario’s modelberekeningen zijn uitgevoerd’.  Raadslid Boutkan stelt dat muziekfestivals hun geluidsinstallaties ‘gewoon zachter moeten zetten’. De Partij voor de Dieren heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over geluidsoverlast bij komende festivals op het NDSM-terrein. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren wijst erop dat er ook afgelopen weekend weer veel meldingen van geluidsoverlast kwamen over het Drumcode-festival op het NDSM-terrein, ‘kilometers verder weg, uit onder meer de Spaarndammerbuurt, Westerpark en de Jordaan’. Van Lammeren heeft vragen bij de gang van zaken: “Er is op 15 mei een rapport gemaakt, wij willen weten waarom dat destijds niet openbaar is gemaakt.”
Zie bron: het Parool

Akoestisch comfort in scholen

30 augustus 2019

De eetzalen, klassen en rustzalen van scholen hebben dikwijls te kampen met te veel herrie. Die vormt een bron van stress en vermoeidheid voor diegenen die er gebruik van maken, of het nu gaat om leerlingen of personeel van de school. Bovendien hebben deze lokalen vaak ook last van lawaai dat van buiten komt (verkeer, bedrijven, enz.). Voor de scholen beveelt de WGO een achtergrondgeluidsniveau van max. 35 dB aan in de klassen. De Europese richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai geeft aan dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan geluidshinder in zogenaamde "gevoelige" gebouwen, zoals scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen… Daarom wordt de problematiek van de geluidsoverlast in scholen en kinderdagverblijven expliciet behandeld in het Quiet.brussels plan. 
Zie bron: leefmilieu.brussels

Vliegtuiglawaai maakt vogels doof en boos

30 augustus 2019

Vogels rondom luchthavens zijn agressiever en zingen alsof ze gehoorverlies hebben. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit Leiden en Manchester Metropolitan University in een gezamenlijk onderzoek. Volgens de onderzoekers zingen tjiftjaffen (zangvogels) op een lagere frequentie wanneer hun territoria dichtbij lawaaiige startbanen liggen. Dat komt mogelijk door doofheid voor hoge frequenties, als gevolg van aanhoudend vliegtuiglawaai. Daarnaast laten experimenten, waarbij vogelzang met een geluidsrecorder werd teruggespeeld, zien dat tjiftjaf-mannetjes agressiever reageren bij een luchthaven dan in een rustig gebied. Dit kan volgens de onderzoekers te maken hebben met door het lawaai ontstane stress, een verstoorde communicatie of een ander nog onbekend mechanisme.
Zie bron: Vroege Vogels, BNNVARA

Wijngaard op geluidswal

26 augustus 2019

"Een wijngaard bovenop een parkeergarage langs een snelweg, het was een unieke kans", blikt de initiatiefnemer terug. "Op deze manier heeft de geluidswal meerdere functies. Bovendien zijn druiven gek op CO2. Dat wil wel naast een snelweg. Daarnaast was Meteo Consult er heilig van overtuigd dat de klimaatverandering hier door zou zetten. Drie goede redenen dus om toen een wijngaard te beginnen." Door de bijzondere constructie kunnen de wortels zelf niet veel grondwater opnemen. In de garage brengt een computergestuurde pomp het grondwater via slangen naar de 2.200 druivenranken, die drie druifsoorten voortbrengen, goed voor drie streekwijnen. Twee witte wijnen, de Solaris van een vroegrijpe witte druif, een Cabernet Blanc en een rode wijn, een Cabernet Cortis. Van de rode druif wordt ook een rosé gemaakt, dé zomerdrank bij uitstek.
Zie bron: edestad

GELUID IN HET NIEUWS

Bladblazers verboden

In veel steden in Amerika zijn ze verboden... Verder >

Wonen onmogelijk door horeca

Muziek stadhuisplein R'dam... Verder >

Smeerpotten bestrijden spoorlawaai

Het gepiep in bogen verdwijnt... Verder >

Smaakbeleving via de oren

Zintuigen beïnvloeden elkaar... Verder >

Ongezonde huizen

Ook door geluidsoverlast verkeer en buren... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >