Contact

Nieuwsarchief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Gaat Lelystad open?

16 december 2021

Het nieuwe kabinet wil volgend jaar een beslissing nemen over de opening van Lelystad Airport, staat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De vier partijen erkennen dat er rond de luchtvaart ‘diverse uitdagingen’ spelen op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van de leefomgeving. Maar de partijen willen ook dat Nederland, mede door de sterke positie van Schiphol, voor grote bedrijven aantrekkelijk blijft.
Zie bron: hcnieuws

Luidheid TV Commercials

16 december 2021

Door de European Broadcast Union (EBU) ontwikkelde norm vormt de oplossing voor de grote geluidsverschillen tussen 'gewoon' en reclame. Online publishers Screenforce: 'Omarm nieuwe online luidheidsnorm'
Zie bron: adformatie

Gedogen Schipholherrie voorbij

15 december 2021

Nu vergunningen voor Schiphol vanwege de stikstofcrisis uitblijven, dreigen rechters een streep te zetten door het gedogen van te veel vlieghinder. In dat geval moet het aantal vluchten op Schiphol met zeker 10 procent omlaag, zo waarschuwt luchtvaartinspectie ILT.
Zie bron: Parool

Geen lawaai-flits-palen in Leiden

13 december 2021

De gemeente Leiden gaat geen speciale flitspalen plaatsen die beboeten op geluidsoverlast. Met deze geluidsflitspalen wordt in Rotterdam al wel geëxperimenteerd, maar ze zijn nog niet geschikt om mee te handhaven. Daarom ziet de gemeente Leiden er van af. De wens om iets aan geluidsoverlast in Leiden te doen blijft wel bestaan bij Burgerinitiatief ‘Stop Motorlawaai’.
Zie bron: sleutelstad.nl

Mobiliteit en leefbaarheid

09 december 2021

Mobiliteit heeft een grote impact op de leefbaarheid en veiligheid, door bijvoorbeeld geluidshinder of verkeersonveiligheid. Daar wordt nu nauwelijks naar gekeken in de Monitor Brede Welvaart van het CBS of in evaluaties van mobiliteitsbeleid. Dit blijkt uit een analyse van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
Zie bron: verkeersnet

NSG richtlijn over het geluid van Padel

09 december 2021

De NSG heeft een richtlijn opgesteld i.v.m. het geluid dat afkomstig is van Padel. Op deze pagina leest u hier meer over.

Aantal vluchten Schiphol mogelijk fors omlaag

09 december 2021

Mogelijk moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen om de toekomst van Schiphol veilig te stellen. Juridische adviseurs van het demissionaire kabinet adviseren draconische maatregelen omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast.
Zie bron: NOS

Warmtepomp

07 december 2021

Milieu Centraal bracht tevredenheid en ontevredenheid in beeld. Voor 16 procent maakt de warmtepomp ’s nachts teveel geluid en 12 procent vindt ‘m overdag te luidruchtig.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Akoestisch burgermeetnetwerk Schiphol

03 december 2021

Met het burgermeetnetwerk willen de gemeenten uit het Groene Hart die deel uitmaken van de Omgevingsraad Schiphol betere gegevens over het geluid van vliegverkeer van en naar Schiphol presenteren. Daarmee willen ze de geluidshinder die inwoners ervaren gedegen onderbouwen. Het college van gemeente De Ronde Venen heeft besloten mee te doen aan dit burgermeetnetwerk dat een burgerinitiatief is onder regie van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Zie bron: Gemeente Ronde Venen

30 km in de stad

29 november 2021

De maximumsnelheid op de meeste wegen in Amsterdam gaat vanaf 2023 naar 30 kilometer per uur: veiliger en minder verkeerslawaai. De lagere maximumsnelheid geldt straks op zo’n 270 kilometer van de nu 500 kilometer aan 50 km/u-wegen.
Zie bron: Amsterdam

LFG in beeld

24 november 2021

Het RIVM stelt voor om in Nederland meer onderzoek te doen naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en de (gezondheids)effecten daarvan. Deze aanbeveling staat in een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat het RIVM opstelde op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat).
Zie bron: RIVM

Windmolens monitoren op geluid

24 november 2021

Plaats windturbines op minimaal tien keer de afstand van de windmolenhoogte. En monitor het geluid dat windturbines maken en zet ze uit als ze een geluidsnorm overschrijden. Dat adviseert het artsencollectief Windwiki aan het ministerie van Economische Zaken.
Zie bron: medisch contact

Gezondheidmonitor

13 november 2021

Bijna zeven procent van de Nederlanders stelt veel last te hebben van geluidshinder door verkeer in de bebouwde kom.Dat blijkt uit cijfers uit de de meest recente Gezondheidsmonitor, een enquête-onderzoek van het RIVM, CBS en de GGD’n. Op een kaart zie hoeveel hinder er is in jouw gemeente.
Zie bronnieuwsbladdekaap.nl

Herrie in de stad

11 november 2021

Leven in een grote stad betekent drukte. Hoe gehorig was het wonen in de stad door de eeuwen heen? En welke problemen leverde dat op?
Zie bron: Amsterdam.nl

Geluidsbelastingkaart 2021

09 november 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat de verkeersintensiteiten van 2019 hanteren voor het peiljaar 2021. Voor een uniform landelijk beeld heeft het de voorkeur dat andere overheden die een geluidsbelastingkaart maken hierbij aansluiten. Een aantal overheden stelt een geluidsbelastingkaart uiterlijk 30 juni 2022 vast. Dit is vermeld in Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer.
Het verkeersbeeld in 2020 en 2021 is door COVID-19 niet representatief
Zie bron: Infomil

Bomen en struiken

09 november 2021

Het minder vaak snoeien van de beplanting op de geluidwal langs de snelweg A32 leidt niet tot minder geluidsoverlast in de Lindewijk in Wolvega. Dat meldt wethouder Hanneke Zonderland aan de gemeenteraad. Dat geldt volgens haar ook voor het aanbrengen van extra beplanting.
Zie bron: Stellingwerf

Groei Schiphol belet woningbouw

08 november 2021

De wooncrisis bezweren met 175.000 nieuwe woningen in en om Amsterdam wás al een flinke uitdaging, maar bouwambassadeur Lex Brans zakt de moed in de schoenen nu het rijk niet de woningbouw maar Schiphol ruim baan geeft.
Zie bron: Parool

Padelbaan op 200 meter

03 november 2021

NSG adviseert 200 meter afstand tussen padelbanen en woningen aan te houden. Dat staat in een NSG conceptrichtlijn aan Nederlandse gemeenten. De bestaande wet- en regelgeving rondom de snel groeiende sport voldoet niet en dat levert in tientallen gemeenten ernstige geluidsoverlast op, stelt actiegroep Meld Overlast Padelbanen. 
Zie bron: omroep Max

Rechtsgang lawaai windmolens.

03 november 2021

Hinder windmolens leidde tot een rechtsgang, zoals in de recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Een blog van het blad 'Dinnenlandsbestuur' neemt verschillende vragen door. Zoals; wat is onrechtmatige hinder? En hoe beoordeelt de rechter of daar sprake van is?.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Monitoren verkeerslawaai

03 november 2021

De Omgevingswet verplicht gemeenten om geluidsbelasting te monitoren. “De wet schrijft voor dat je als gemeente periodiek je geluidsbelasting moet monitoren op wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 4500 voertuigen per etmaal”, “In 2026, moet dat op alle wegen met een intensiteit van 1000 voertuigen per etmaal.
Zie bron: verkeerskunde

  │  Volgende  1  2  3  .  5  ..  12  ..  40  ..  151