Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Hinder door F-35

17 juni 2021

Sinds de komst van het gevechtsvliegtuig F-35 wordt er in Friesland veel meer geluidsoverlast ervaren dan toen alleen de F-16 er vloog. Dat blijkt uit antwoorden van ruim 2000 mensen op een enquête van Omrop Fryslân. Het geluid veroorzaakt stress en slapeloosheid.
Zie bron: NOS

Boete voor luidruchtige motoren

17 juni 2021

Bij de toegangswegen tot het strand verschenen in Bloemendaal matrixborden met het opschrift ’Geluidsoverlast motor boete 400 euro’. De borden blijken op verzoek van burgemeester Elbert Roest door de politie te zijn geplaatst op de Zeeweg en de Zandvoortselaan, na aanhoudende klachten van omwonenden. De ergernis onder de bevolking over overlast van motoren neemt toe. Dat is een maatschappelijk aandachtspunt, niet alleen in Bloemendaal. In januari richtte Zandvoorter Frans van der Meij nog de vereniging Zandvoort Tegen Geluidsoverlast Wegverkeer (ZTGW) op. Hij was het zat.
Zie bron: Haarlems Dagblad Zie ook: Haarlem105

Dempen vliegtuiglawaai in proefwoonwijk

16 juni 2021

Bij Hoofddorp verrijst een containerdorp. “We zullen 120 zeecontainers neerzetten,” zegt wethouder Jurgen Nobel (Luchtvaart en Wonen) van Haarlemmermeer, “waarmee we een woonwijk simuleren. Zo willen we onderzoeken welk effect het ontwerp van wijken en huizen kan hebben op het dempen van vliegtuiggeluid.”
Zie bron: parool  Zie ook: hcnieuws

Nieuwbouw rond Schiphol

16 juni 2021

Bouw van tienduizenden woningen mogelijk bij ander gebruik Schiphol

In de omgeving van Schiphol kunnen de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd als de luchthaven op een andere manier wordt gebruikt en er minder geluidshinder wordt geproduceerd. Dan ontstaat er ruimte om woonwijken te bouwen op plekken waar dat nu niet kan. Afhankelijk van keuzes die gemaakt worden, kan dat oplopen tot 150.000 nieuwe woningen, bestaande uit een mix van laagbouw en hoogbouw. Als gekozen wordt voor louter laagbouw zijn 70.000 huizen mogelijk.
Zie bron: NOS.nl

Stille vrachtwagen

09 juni 2021

Voor een passend transport- en fijnmazige distributieactiviteiten in industriële en stedelijke woon-werk gebieden, investeert De Zwaluw Logistiek uit Oosterblokker in zuinige en stille DAF vrachtwagens. Met slimme technologieën blijft het geluid van de truck onder de 71 dB(A) en de vrachtwagens voldoen daarmee aan de strenge PIEK-keur-eisen van de QuietTRUCK.
Zie bron: transportonline

Pleziervaart

08 juni 2021

Omwonenden langs de Amstel ondervinden met mooi meer geregeld overlast van de pleziervaart. Het gaat dan met name om geluidsoverlast of te hard varen. De gemeente Amstelveen is daarom deze zomer regelmatig op het water te vinden om hierop te handhaven. Op de grens met Amstelveen zijn op twee locaties langs de Amstel borden geplaatst met de belangrijkste regels die gelden op het water.
Zie bron: amstelveenweb

Concurrerende moskeeën

04 juni 2021

De Saudi-Arabische minister van religieuze zaken, Abdullatif Sheikh wil dat de geluidsterkte van de oproep tot gebed (de azaan) tot een derde van het maximum wordt verminderd omdat dat beter zou zijn voor het welzijn van kinderen en bejaarden. Bovendien moet het gebruik om via de azaan hele preken te laten horen, helemaal stoppen.
Zie bron:  verenoflood

Schiphol App

03 juni 2021

Omwonenden van Schiphol krijgen met de nieuwe app Notifly inzicht in het vliegverkeer op hun locatie. In de app kunnen Schiphols buren real-time informatie over het vliegverkeer zien. De app maakt bovendien het verwachte vliegverkeer en baangebruik voor de komende 24 uur inzichtelijk.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Herrie van terrassen

02 juni 2021

Volgens de Utrechtse belangengroep Binnenstad030 komen er teveel horecagelegenheden in de stad. De geluidsoverlast van de terrassen in de stad overschrijdt de geluidsnorm ruim, zegt Anke Colijn van de actiegroep. Volgens de groep vertrekken daarom steeds meer Utrechters uit het centrum. Eén van hen is Henny Koole. Over ruim twee weken gaat ze verhuizen. De eerste dozen zijn al ingepakt. "Ik was hier naartoe gegaan met het idee dat het gezellig zou zijn. Ik vind Utrecht een prachtige stad. Mijn familie woont er in de buurt. Theater, grote bibliotheek en ik had me aangemeld voor allerlei vrijwilligerswerk, maar ik vind de overlast te erg."
Zie bron: RTVUtrecht

Voetbalkooi gaat weg

01 juni 2021

De voettbakkooi, die sinds september 2012 in Dokkum staat, wordt weggehaald. Dat heeft de gemeente Noardeast Fryslân besloten nadat er in 2017 bij hen klachten binnenkwamen over geluidoverlast van gebruikers van de speelvoorziening. 
Zie bron: Leeuwardenkrant

Hinder Schiphol moet inzichtelijker

01 juni 2021

Het RIVM vindt dat de transparantie over wijzigingen van de berekeningen, gebruikte gegevens en modellen beter kan. Ook adviseert het instituut meer actuele wetenschappelijke informatie over de gevolgen van vliegtuiggeluid op de gezondheid toe te passen.
Zie bron: luchtvaartnieuws

Hoge of lage schermen?

01 juni 2021

In het conceptsaneringsplan Railschermen Heiloo lstelt het college van B&W een combinatie van mini- en hogere geluidschermen voor. Ze geven daarbij gehoor aan de oproep van aanwonenden. Daar waar het dorp in tweeën gesplitst wordt, komen mini-schermen. Op plekken waar de schermen minder impact hebben op de omgeving, komen hoge geluidsschermen.
Zie bron: Heilo

Flitspalen voor lawaaimakers

31 mei 2021

Hard optrekken, toeteren of gewoon even flink gassen terwijl je stilstaat voor het stoplicht. In Rotterdam is de gemeente helemaal klaar met geluidsoverlast van weggebruikers en wil daarom dat dit makkelijker beboet kan worden met speciale 'flitspalen'.
Zie bron: Rijnmond

Dijk gesloten voor motoren

25 mei 2021

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft besloten dat de Zuiderdijk voor motoren verboden terrein is in de weekeinden. Door omwonenden werd vooral in het weekend overlast ervaren door motorrijders en men heeft naar eigen zeggen stappen gezet om deze overlast tegen te gaan. 
Zie bron: nieuwsmotor

Brullende motoren

25 mei 2021

Zo'n zeventig bewonersgroepen uit het hele land hebben zich verenigd om samen te strijden tegen lawaai van voorbij scheurende motoren. En daar stopt het niet: steeds meer mensen komen in actie.
Zie bron: EenVandaag

Fors meer klachten geluidsoverlast

13 mei 2021

In totaal kwamen bij de politie tussen maart vorig jaar en maart dit jaar over heel Nederland ruim 182.000 meldingen binnen van geluidsoverlast bij mensen thuis. Dit is 60 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de provincie Utrecht is het 70 % meer.
Zie bron:RTV Utrecht

Europa wil af van de herrie

13 mei 2021

Europa moet de komende jaren flinke stappen zetten om vervuiling tegen te gaan. Het gaat dan niet alleen om luchtvervuiling, maar bijvoorbeeld ook over geluidsoverlast. Dat staat in een nieuw actieplan van de Europese Commissie dat ertoe moeten leiden dat Europa in 2030 veel schoner en gezonder is. De ambitie is dat er per 2050 vrijwel geen vervuiling meer is.
Zie bron: nos

Gezondheidseffecten windturbines

12 mei 2021

Vragen over gezondheidseffecten spelen een prominente rol in lokale discussies over de plannen voor uitbreiding van het windpark in Nederland, Zwitserland en elders. Het Zwitserse Federale Milieubureau vroeg het RIVM de literatuur verschenen tussen 2017 en medio 2020 op een rij te zetten, over het effect van geluid van windturbines op de gezondheid van omwonenden.
Zie bron: RIVM

Bestrijding wijkoverlast

11 mei 2021

Veel gemeenten zijn volgens een evaluatie nog onvoldoende bekend met de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO). Zo is de wet ook bedoeld voor de aanpak van ernstige wijkoverlast. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) lanceert een vernieuwd kennisdossier om gemeenten te ondersteunen.
Zie bron: gemeente nu

Bouwlawaai

11 mei 2021

Bouwlawaai staat in de top 5 van geluidsoverlastveroorzakers. Amsterdammers die langs een tramlijn wonen worden horendol van het nachtelijke onderhoud van het GVB. Kan het anders? Absoluut: Gemeente kan het regelen.
Zie bron: Amsterdam Centraal

GELUID IN HET NIEUWS

Meld overlast vliegtuigen

Omwonenden Schiphol lanceren eigen meldpunt... Verder >

Groei Schiphol leidt tot welvaartsverlies

Kosten groter dan baten?... Verder >

Windmolennorm? Gemeente aan zet

In een paar weken rond... Verder >

30 km max Amsterdam

In de hele stad... Verder >

Spuugzat van piepende tram

Wethouder trekt aan de noodrem... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
30 juni 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >