Contact

Nieuwsarchief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Rijk compenseert omwonenden Schiphol

03 mei 2023

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt.
Zie bron: Rijksoverheid 

Elektrische motorfiets

03 mei 2023

Elektrisch motorrijden biedt ongekende voordelen voor de berijder en voor de omgeving. Om meer motorrijders de kans te geven deze voordelen te ervaren en over te stappen op elektrisch, lanceert Zero Motorcycles nu een nooit eerder geziene GO ELECTRIC SUBSIDIE.
Zie bron: motornl

Actie tegen lawaai motoren

03 mei 2023

Meer dan driehonderd bewonersgroepen uit Nederland, Duitsland en België voerden op het Drielandenpunt in Vaals actie tegen geluidsoverlast door motoren. Het gaat volgens de organisatoren om het eerste internationale protest tegen dit lawaai. De deelnemers zijn mensen van actiegroepen die in eigen gemeente tegen lawaai van met name motoren strijden.
Zie bron: nieuws.nl

Hinderapp voor bewoners

20 april 2023

Inwoners van de gemeente Westerkwartier en Midden-Groningen kunnen binnenkort gebruik maken van de zogeheten Hinderapp om geur- en geluidshinder te melden. Ze kunnen via een aangemaakt account een melding doen of een milieuklacht indienen. Die worden anoniem op een plattegrond zichtbaar voor alle gebruikers van de app.
Zie bron: RTVNoord

Lawaaiboete voor motorrijder

17 april 2023

Motorrijder maakt te veel lawaai en krijgt boete van 450 euro. Er gelden normen voor de hoeveelheid geluid voor motorfietsen. Als die norm met 5 decibel wordt overschreden krijgt de eigenaar een boete. Na een geluidsmeting bleek dat de racemotor 19 dB(A) teveel geluid produceerde.
Zie bron: omroepbrabant

Windpark komt er na jaren strijd

13 april 2023

Ze zijn te vuur en te zwaard bestreden: de komst van vier windmolens bij het West-Brabantse dorp Dinteloord (windpark Karolinapolder) en zestien turbines in Noordoost-Groningen (windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding). Toch geeft de Raad van State ze groen licht, na jaren procederen. Een klein jaar geleden bepaalde de Raad van State dat de nationale windparknormen van de rijksoverheid voor geluidsoverlast, slagschaduwen en veiligheid niet voldoende waren onderbouwd. Om die reden moesten de provincie Groningen en de betrokken gemeente Eemsdelta hun eigen normen bepalen. Voor de onderbouwing namen ze de adviesbureaus LPB Sight en Pondera in de arm. Volgens de hoogste bestuursrechter hebben de beide bureaus dit overtuigend gedaan. De geluidsnormen die LPB Sight op papier heeft gezet, zijn ook meegenomen in het besluit over de Karolinapolder.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Trillingen door treinverkeer

13 april 2023

Bijna 270.000 Nederlanders ondervinden ernstige hinder van trillingen door treinen. ProRail wil graag in een zo vroeg mogelijk stadium weten welke maatregelen helpen om het ontstaan van de trillingen te verminderen en riep daarom de hulp in van TNO, Deltares en TU Delft. Zo ontstond het ‘spoortrillingenemissiemodel'. 
Zie bron: TNO

Staat in beroep tegen vonnis i.z. krimp Schiphol

12 april 2023

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) tekent beroep aan tegen de uitspraak dat het aantal vluchten via Schiphol in het seizoen 2023/2024 niet zomaar omlaag mag van 500.000 naar 460.000. "De uitspraak is niet in het belang van de omwonenden van Schiphol", licht Harbers zijn besluit toe in een brief aan de Tweede Kamer. De Staat voerde aan  dat er momenteel sprake is van een gedoogbeleid. Volgens het laatste Luchthavenverkeerbesluit van 2008 zijn 400.000 vluchten per jaar toegestaan. Daarom hoefde de procedure die de luchtvaartmaatschappijen noemden volgens de landsadvocaat niet doorlopen te worden.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Luchtvaartmaatschappijen winnen rechtszaak

05 april 2023

De Staat mag het maximale aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol dit jaar niet verminderen van 500.000 naar 460.000. Dat heeft de rechtbank van Noord-Holland bepaald in een kort geding dat was aangespannen door KLM en andere luchtvaartmaatschappijen.
Volgens de rechter heeft de Staat niet de juiste procedure doorlopen.
Zie bron: Nu.nl.
Reacties op uitspraak rechter: van tevredenheid tot teleurstelling:
Zie bron: Zakenreisnieuws.nl
NSG
Resumerend: Schiphol krijgt in 2019 toestemming om te groeien onder de harde voorwaarde dat de geluidsoverlast niet toeneemt en bij voorkeur afneemt. De geluidsoverlast stijgt echter fors, waardoor de groei in wezen onrechtmatig is geworden. Vervolgens eist de rechter dat Schiphol pas weer mag krimpen als is aangetoond dat deze geluidsoverlast niet op een andere manier kan worden beperkt.

36.000 euro gezondheidsschade per nachtvlucht

04 april 2023

Het studiebureau ENV-ISA heeft, in opdracht van Bond Beter Leefmilieu, berekend hoeveel mensen gezondheidsschade oplopen door het vliegtuiglawaai rond Brussels Airport. De berekeningen tonen aan dat op jaarbasis 220.000 omwonenden heel sterk gehinderd worden door het vlieglawaai en dat de slaap van 109.000 omwonenden ernstig verstoord wordt. Ook lopen 51.000 mensen een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een te hoge bloeddruk en 2.000 mensen zelfs een sterk verhoogd risico op hartziekten.
Zie bron: bondbeterleefmilieu

Schiphol 's nachts op slot

04 april 2023

Schiphol wil helemaal af van de nachtvluchten en vluchten met privévliegtuigen. Ook hoeft er van de luchthaven geen tweede Kaagbaan te komen.
Zie bron: nu.nl.  Zie ook: Dutchcowboys,  zie ook Amstelveenweb

Kritische vragen aan Schiphol

03 april 2023

Vijf Amstelveense politieke partijen slaan de handen ineen en vragen gezamenlijk om duidelijkheid over Schiphol. Tijdens het eerder gehouden stadsgesprek uitten de inwoners hun zorgen over de negatieve effecten van Schiphol op hun gezondheid. Ze denken dat Schiphol altijd maar kan doen wat het wil. Schiphol houdt de woningbouw in Amstelveen tegen. Ook de hinder is fors toegenomen.
Zie bron: Amstelveennieuws

Aantal gehinderden Schiphol steeg vorig jaar

29 maart 2023

Het jaarrapport van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt dat het aantal mensen rond Schiphol dat ernstige geluidshinder en ernstige slaapverstoring ervaart vorig jaar toenam. De Inspectie schrijft dit toe aan het grotere aantal vliegbewegingen ten opzichte van coronajaar 2021. Het aantal melders bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) nam vorig jaar met 38 procent toe tot 10.600, terwijl de website ‘Meld vliegherrie’ 4.400 meldingen kreeg. Er werd vaker geklaagd over laagvliegende toestellen.
Zie bron: ILT

Verkeerslawaai jaagt bloeddruk omhoog

28 maart 2023

Verkeerslawaai wordt gelinkt aan allerlei aandoeningen, maar niet altijd is duidelijk of het effect een gevolg is van het lawaai zelf of van de luchtvervuiling die ermee gepaard gaat. Uit een nieuwe Chinese studie blijkt nu dat toch echt het lawaai de boosdoener is.
Zie bron: scientias

Bezwaar uitbreiding vliegveld Bierset (Luik)

27 maart 2023

Twaalf gemeenten in Belgisch en Nederlands Limburg stappen naar de Belgische Raad van State uit onvrede met een vergunde uitbreiding van vliegveld Bierset bij Luik, vlakbij de grens met Eijsden. Van de Waalse overheid hoeft het vliegveld Liège Airport pas over zeven jaar een aanzienlijke reductie van de geluidshinder na te streven, de eerste jaren is er zelfs een toename van de hinder, aldus de bezwaarmakers.
Zie bron: transportonline

Kort geding KLM vs Staat

22 maart 2023

Centraal in het pleidooi van de advocaten die de luchtvaartmaatschappijen bijstaan, is het ontbreken van een zogeheten wettelijk verplichte ‘balanced approach’. Die aanpak schrijft voor dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol. Hieruit komen vervolgens een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn. Zijn die maatregelen onvoldoende, dan pas mag worden gedacht aan capaciteitsreductie.
Zie bron: Luchtvaartnieuws Zie ook: NRC en RTLnieuws

Elektrisch vliegen?

21 maart 2023

De elektrische luchtvaart staat voor een dilemma: hoe energiezuiniger een elektrisch vliegtuig is, hoe luidruchtiger het wordt. Nu hebben onderzoekers van Chalmers University of Technology, Zweden, een optimalisatiemethode voor het ontwerp van propellers ontwikkeld die de weg vrijmaakt voor stille, efficiënte elektrische luchtvaart. Voor de elektrificatie van de luchtvaart, wordt vooralsnog vooral gekeken naar elektrische propellervliegtuigen die kortere afstanden afleggen. Zij worden beschouwd als het meest efficiënte voortstuwingssysteem voor korte vluchten. Deze vliegtuigen zullen echter op lage hoogte moeten vliegen, met geluidsoverlast tot gevolg.
Zie bron: engineersonline

Toekomst Schiphol

16 maart 2023

Op basis van Europese regelgeving moet het Kabinet geluidshinder rondom Schiphol aanpakken om tot een nieuwe balans te komen tussen omgeving en luchthaven. Omwonenden, luchtvaartmaatschappijen, belangenorganisaties en ook Schiphol zelf kunnen hun visie geven op drie geschetste scenario’s door invulling van een online consultatie. De reacties worden meegenomen in de overwegingen bij de keuze voor de combinatie van maatregelen. Afhankelijk van de gekozen combinatie zijn de gevolgen anders. De gekozen combinatie wordt ter advisering voorgelegd aan de Europese Commissie met de bedoeling het daarna uit te voeren. Tot en met 15 juni 2023 kan worden gereageerd via de website op alle onderdelen van het consultatiedocument. 
Zie bron: internetconsultatie

Airlines dagen Rijk voor rechter

15 maart 2023

“Het kabinet legt operationele beperkingen op, zonder dat er werkbare alternatieve oplossingen voor geluidsvermindering zijn onderzocht”, aldus de airlines. “Het is een onnodige en schadelijke beslissing, die bovendien in strijd is met nationale, Europese en internationale regelgeving. De capaciteitsreductie zou niet alleen de Nederlandse economie negatief beïnvloeden, maar ook de reismogelijkheden en het aantal verbindingen voor consumenten aanzienlijk beperken. De overheid trapt zonder correcte onderbouwing op de rem, terwijl de luchtvaart aantoonbaar resultaat boekt als het gaat om minder CO2-uitstoot en geluid. Daarom zien wij ons genoodzaakt de rechter om toekomstperspectief te vragen.”
Zie bronnen: nu.nl  en zakenreis.nl
Column Benno Baksteen: kort geding
Zie ook: Omwonenden hekelen oprekken geluidsnorm
De regeringspartijen D66 en ChristenUnie hebben grote bedenkingen bij het voornemen van minister Mark Harbers (Infrastructuur) om een vierde aanvliegroute naar Schiphol vanuit het zuidoosten te openen. Zij vrezen dat dit de deur opent voor meer vluchten van een naar de luchthaven, terwijl dat aantal juist zou moeten afnemen.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

 

Dansfeest binnen geluidsnorm, toch klachten.

14 maart 2023

De geluidssterkte tijdens dancefeest 'A State of Trance' in de Jaarbeurs Utrecht bleef binnen de geluidsnorm.Dat zei wethouder Susanne Schilderman vanmiddag in antwoord op vragen van Stadsbelang Utrecht. De partij had mondelinge vragen ingediend vanwege meerdere meldingen van 'verregaande geluidsoverlast'. Onderzoek moet uitwijzen hoe dat kan.
Zie bron: RTVUtrecht

VorigeVolgende  1   2   3  .  5  ..  13  ..  43  ..  161