Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Burgers meten lawaai vliegtuigen

15 juli 2019

De provincie Zuid-Holland verwacht in het najaar met een voorstel te komen voor de vorming van een ‘burgermeetnet geluid’ voor Rotterdam The Hague Airport. Via het burgermeetnet geluid worden burgers meer betrokken bij geluidsmetingen rond het vliegverkeer. Nu worden die metingen alleen gedaan door de milieudienst DCMR via vaste meetpunten die vaak niet in gemeenten, woonwijken of straten staan. Hierdoor zijn de metingen niet altijd dekkend voor de hele regio of sluiten niet aan bij de ervaringen van bewoners.
Zie bron: RTV Rijnmond

Meer lawaai na plaatsing scherm

13 juli 2019

Een groep bewoners uit Goirle stappen stappen naar de rechter. Ze horen meer lawaai van de snelweg na de plaatsing van een groot geluidscherm langs de A 58 aan de Tilburgse kant en stelt de gemeente Goirle officieel aansprakelijk voor geleden schade.
Zie bron: BrabantsDagblad

Meer lawaai door geluidsscherm

12 juli 2019

Aanpassingen aan de geluidswal van de A50 bij Nijnsel en de plaatsing van een nieuw, experimenteel geluidsscherm eind vorig jaar zorgen voor meer herrie, zo klagen omwonenden. Om een vuist te kunnen maken naar Rijkswaterstaat heeft een werkgroep klachten van bewoners nodig. "Iedereen klaagt bij de supermarkt en de bakker, maar wij hebben klachten op papier nodig", zegt initiatiefnemer Van Kaathoven. "Mensen die last hebben, kunnen ons bereiken via a50@meierijstad.net".
Zie bron: omroepbrabant

Speelveldje school moet weg

12 juli 2019

Het speeltveldje ligt er al veertig jaar. De gemeente liet er flats dichtbij bouwen. Nu moet het schoolpleintje sluiten. Gebeurt dat niet, dan hangt de school een dwangsom van tienduizend euro per overtreding boven het hoofd. Lawaai is er tijdens de pauzes, maar ook na schooltijd, want het veldje is buiten de schooluren open voor kinderen uit de buurt. 
Zie bron: Volkskrant 

Schiphol krijgt meer ruimte

09 juli 2019

Het aantal vluchten van en naar Schiphol mag vanaf 2021 stapsgewijs toenemen tot maximaal 540.000. Nu ligt het plafond nog op 500.000 starts en landingen.  Rutte benadrukt dat de groeiplannen van het kabinet voor Schiphol nog niet af zijn, en dat er ook voorwaarden aan verbonden zijn. Er moet sprake zijn van 'balans tussen economie, leefbaarheid en klimaat'. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaat er de komende tijd over in gesprek met belanghebbenden.
Zie bron: binnenlandsbestuur

'Schiphol moet krimpen"

09 juli 2019

Zes D66-fracties in gemeenten rondom Schiphol vinden het 'onbegrijpelijk' dat hun partij van plan is in te stemmen met het kabinetsvoorstel om het aantal vluchten van en naar Schiphol vanaf 2021 weer te laten groeien. Op dit moment geldt voor Schiphol nog een maximum van 500.000 vluchten per jaar. En dat is eigenlijk al te veel, schrijven de D66-fracties van Nieuwkoop, Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Ronde Venen. "Woonwijken kunnen niet worden aangelegd, kinderen worden ziek van het fijnstof, mensen worden ziek door geluidhinder."
Zie bron: NOS

Warmtepomp binnen maakt buiten geen lawaai

08 juli 2019

Enzavu is de eerste leverancier met een 100% binnen opstelling die volledig op buitenlucht werkt. De warmtepomp wordt, zoals een CV ketel, volledig binnen opgesteld zonder aanwezigheid van een buitenunit. Hierdoor wordt geluidsoverlast bij omwonenden voorkomen. De techniek, dus ook de compressor, zit in het binnendeel verwerkt. De Nav5a-i is dus de oplossing voor woningen waarbij de plaatsing van een buitenunit om geluidstechnische of esthetische reden niet haalbaar is.
Zie bron: perssupport

'Warmtepomp maakt geluid, geen lawaai'

08 juli 2019

Henk Kranenberg van Daikin - een fabrikant van warmtepompen, nodigde enkele Kamerleden uit op een project om het geluid met eigen oren te ervaren. ‘Een warmtepomp maakt geluid, maar dat is iets anders dan lawaai.’ Een wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren (BZK) moet het geluid van buitendelen van warmtepompen aan banden leggen. Fabrikanten vinden de nieuwe norm die de minister wil stellen - 40 dB(A) - onrealistisch en onhaalbaar. ‘Alle warmtepompen die nu worden geproduceerd en in de afgelopen jaren reeds zijn geplaatst, zouden daarmee ineens niet meer zijn toegestaan’, zegt Kranenberg. ‘Bovendien’, zo vervolgt hij, ‘is het geluid van een warmtepomp vergelijkbaar met dat van een koelkast. Heeft iemand het daar ooit over?’
Zie bron: ew-installatietechniek

Terrassenexplosie: 'Geluid is het nieuwe asbest'

08 juli 2019

In Amsterdam bouwen horecaondernemers de stoep vol alsof het privéruimte is. Lector aan de Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel zag na de verruiming van het terrassenbeleid in 2017 het aantal terrassen en de bijbehorende geluidsoverlast exploderen: “Geluid is het nieuwe asbest”. Voor ondernemers is een terras een mooie waardevermeerdering, die ook extra inkomsten oplevert. In de nauwe Pijp zijn terrassen toegewezen van 65 tot 110 vierkante meter. Ploos ziet in de hele stad dat ‘anonieme’ investeerders steeds meer tegenover de bewoners komen te staan. “Dat komt de sociale cohesie in de buurt niet ten goede.”
Zie bron: Trouw

Warmtepomp extra duur door nieuwe geluidgrens

03 juli 2019

Nieuwe warmtepompen mogen vanaf volgend jaar juli op de erfgrens niet meer dan 40 dB(A) produceren. De installaties aan de gevel, in de achtertuin of op het balkon produceren nu tussen de 53 en 74 dB(A), blijkt uit onderzoek waarop minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) haar plan baseert. Door omkastingen wordt de pomp duurder. De Nederlandse Stichting Geluidshinder geeft aan dat het geluid door slimme plaatsing en wat aanpassingen verder naar beneden kan.
Zie bron: AD

Miljoenen aanpak lawaai HSL, Breda

03 juli 2019

Er is eindelijk een doorbraak in het ellenlange dossier rondom de geluidsoverlast van de HSL bij 61 woningen. Die heugelijke boodschap brengt wethouder Paul de Beer in een brief aan de gemeenteraad. Ministerie en gemeente zijn overeen gekomen dat de gemeente Breda 2,5 miljoen euro te besteden krijgt om maatregelen te nemen tegen de overlast.
Zie bron: bredavandaag en omroepbrabant

Burgers gaan zelf geluid meten

03 juli 2019

Burgermetingen worden een machtig wapen in handen van actievoerders. Dit najaar wordt dat wapen ingezet tegen de uitgaansoverlast op en om het Leidseplein. Omwonenden meten zelf, omdat ze geen vertrouwen hebben in de officiële gegevens. Na de zomer komt er een geluidsmeetsysteem rondom het Leidseplein. Samen met de Ombudsman en de gemeente wordt hinder in kaart gebracht. Het idee komt van bewoners zelf. Waag Society van het Leidscheplein levert de benodigde apparatuur, die verder gaat dan de smartphone meting. “Wij gaan uit van een aparte geluidsmeter, die niet alleen de hoeveelheid lawaai meet, maar ook kan bepalen welk geluid wordt gemeten.
Zie bron: parool

Kaart: Milieu Gezondheids Risico's (MGR)

03 juli 2019

De kaart Milieu Gezondheids Risico (MGR) op de Atlas Leefomgeving toont – van plek tot plek - hoe groot de geschatte gezondheidseffecten van deze risicofactoren bij elkaar opgeteld zijn. Dit hangt af van de ligging van steden, wegen, industrie en vliegvelden. Het is dan ook niet verrassend dat in de provincie Overijssel de snelweg A1 direct in het oog springt. Al valt dat nog wel mee als je een vergelijking maakt met de Randstand.
Zie bron: naturetoday

Lelystad: hinder luchtvaart in perspectief

02 juli 2019

Van Ojik bewoner van Zwanenburg heeft een boodschap voor veel mensen die nu al klagen over wat op de heel lange termijn (2045) de 45 duizend vluchten vanaf of naar Lelystad teweeg gaan brengen. Hij betoogt: In Zwanenburg komt een veelvoud aan vliegtuigen op een paar honderd meter over. ‘Bij die zogeheten laagvliegroutes van en naar Lelystad gaat het om minstens 1.800 meter.’ Vervolgens: ‘Precies dezelfde vluchten leiden daar tot 300 gehinderden tegen hier, in de Schiphol-omgeving, 30 duizend gehinderden. Dat is een factor honderd.’ Moet dat troost bieden voor hen die straks hoe dan ook iets gaan horen? Het luchtvaartdebat is al niet vrij van jij-bakken en nimby-inbreng, maar Van Ojik blijft nuchter. ‘Luchtvaart heeft een zekere economische betekenis voor ­Nederland als geheel.’ Dat luchtvaart minder vervuilend moet worden en ticketprijzen opgeschroefd, vindt ook hij.
Zie bron: Volkskrant 

Warmtepompen moeten stiller

02 juli 2019

'Gezond wonen' betekent ook aanpak geluidsoverlast dat warmtepompen veroorzaken: “We moeten innovatieve oplossingen voor dit probleem vinden. Geluidsnormen wettelijk vastleggen is niet genoeg.”
Zie bron: Bouwendnederland

Buurgemeenten protesteren tegen festivals

02 juli 2019

De Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek zijn klaar met de herrie van festivals op het Walibi-terrein in Biddinghuizen in Flevoland. Daarom stappen ze naar de rechter om de nieuwe omgevingsvergunning die voor de festivals is afgegeven aan te vechten. Meer geluidshinder In de nieuwe vergunning die de gemeente Dronten heeft afgegeven staat onder andere aan welke geluidsnormen festivals als Defqon, Lowlands en Opwekking moeten voldoen. De maximale geluidsgrens is hoger dan in de oude vergunning. Dat is de drie gemeenten tegen het zere been, want ze proberen al jaren om de geluidshinder juist omlaag te krijgen. ’Als de wind richting de Veluwe staat is er soms geen normaal gesprek te voeren’, zegt de Nunspeetse wethouder Jaap Groothuis (SGP).
Zie bronnen: binnenlandsbestuur, en rd

Wet aanpak woonoverlast

26 juni 2019

De Wet aanpak woonoverlast biedt gemeenten sinds 1 juli 2017 de mogelijkheid nieuwe bevoegdheden op te nemen in de APV. Bij ernstige overlast kan de burgemeester gedragsaanwijzingen opleggen aan zowel huurders als eigenaren van koopwoningen: een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Daarin staat wat de overlastgever moet doen of laten om te voorkomen dat hij een bedrag moet betalen of een aanwijzing moet opvolgen. De gemeenteraad van Almere omarmde de nieuwe mogelijkheden meteen en gaf het college de opdracht de APV aan te passen.
Zie bron: VNG

Goede schermen langs HSL moeten nu komen!

20 juni 2019

Gemeenteraad van Lansingerland aanvaardde een motie waarin het college van b. en w. wordt opgeroepen druk uit te oefenen op de samenwerkende organisaties die moeten zorgdragen voor het plaatsen van goede geluidsschermen langs de HSL. In de motie wordt gesteld dat er onvoldoende voortgang is in de realisatie van de geluidschermen. De co-realisatiegroep, bestaande uit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, college Lansingerland en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, geeft aan dat al in oktober 2015 € 70 miljoen is gereserveerd voor geluidbeperkende maatregelen, waarvan € 37,5 miljoen bestemd is voor het HSL gedeelte in Lansingerland.
Zie bron: herautonline

Verboden nachtvluchten

19 juni 2019

Op Maastricht Aachen Airport mogen geen starts en landingen plaatsvinden tussen 23.00 en 6.00 uur, om de geluidshinder voor omwonenden te beperken. Toch vonden in 2018 41 landingen en 16 starts plaats tijdens deze uren. In 56 gevallen was er een geldige reden zoals een technische storing of extreme weersomstandigheden.
Zie bron: Limburger.nl

Geluidcamera's langs wegen

17 juni 2019

Naast de ‘traditionele’ flitskast komen er ook installaties langs de weg die controleren of je met teveel geluid voorbijrijdt. Nu hangt zo’n ding op Nederlandse bodem slechts op het TT Circuit maar binnenkort misschien ook wel op straat. In Groot-Brittannië startte onlangs een proef van zeven maanden met camera’s die – bij een overschrijding van een niet bekend gemaakt aantal decibellen – een video en foto van de overtreder vastleggen. 
Zie bron: motor.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Nooit meer stil in Aalsmeer

Minister sprak met bewoners... Verder >

Herrie van drie festivals

Buurman voert juridische strijd... Verder >

Zorgen over vakantieverblijf

36 % vreest geluid... Verder >

Schiphol in zee

Biedt vele voordelen... Verder >

Silent disco

Klinkt buurtbewoners als muziek in de oren... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >