Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Nachtelijk heilawaai

07 april 2021

Veel Amsterdammers lagen in de nacht van zondag op maandag wakker van lawaai door heiwerkzaamheden in het Westelijk Havengebied. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) verleende daarvoor de vergunning, terwijl het eerder op Twitter stelde daar niet verantwoordelijk voor te zijn.
Zie bron: Parool

Verzet vergunning Airport Lelystad

06 april 2021

De gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Epe verzetten zich tegen de vergunning die Lelystad Airport heeft aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. Het vliegveld zal negatieve gevolgen hebben voor de natuur en geluidsbelasting in de gemeenten. Ze hebben daarom een gezamenlijke zienswijze gestuurd naar demissionair minister Schouten.
Zie bron: locourant

Hoe vliegt Schiphol?

06 april 2021

Gouda wil dat de rijksoverheid een meetnetwerk in het Groene Hart plaatst om de echte decibellen van vliegverkeer te meten. Alleen zo komt de hinder in beeld.
Zie bron: AD. zie ook: Omroepwest

Verwarring over hinder windmolens

03 april 2021

Ruim honderd artsen waarschuwen dat de gezondheidsrisico’s van de windmolens die Amsterdam wil bouwen langs de stadsrand worden onderschat. Het RIVM-onderzoek waardoor het stadsbestuur zich laat geruststellen zegt volgens hen niets over de Amsterdamse situatie. Dat de gezondheidseffecten voor omwonenden binnen de perken blijven, moet blijken uit een overzichtsstudie van het RIVM. Maar volgens de Amsterdamse artsen gaat het RIVM-onderzoek over aanmerkelijk lagere windmolens.
Zie bron: parool

Meer klachten over militair vliegen

03 april 2021

De luchtmacht ontving vorig jaar flink meer klachten over geluidshinder dan voorgaande jaren. Het waren er dit keer meer dan 11.000 tegenover bijna 6.500 in 2019. Een van de belangrijkste oorzaken is de coronacrisis. Er kon daardoor minder in het buitenland worden geoefend. Ook door het thuiswerken zouden meer mensen klagen.
Zie bron: defensie

Lawaai snelwegen aangepakt

30 maart 2021

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Noord-Brabant en Limburg komen in totaal zo’n 1650 woningen in meer dan 50 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Voor circa 570 van deze woningen worden de maatregelen in mei 2021 bekendgemaakt.
Zie bron: rijkswaterstaat

Politie controleert motoren op dijk

30 maart 2021

Bij een grote handhavingsactie op de Lekdijk zijn  tien motorrijders op de bon geslingerd. Hun motoren maakten teveel herrie.
Zie bron: RTVUtrecht

Waterschap Rivierenland, politie Midden-Nederland, motorrijdersvereniging KNMV en gemeente Vijfheerenlanden slaan de handen ineen om geluidsoverlast op de dijken aan te pakken.
Zie bron: hetcontact

 

Trapveldje moet stiller

25 maart 2021

Bij het pannaveldje van basisschool De Buut in Nijmegen, dat in de zomer van 2019 zelfs de internationale media haalde, moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Dat heeft de gemeente besloten na aanvullend akoestisch onderzoek. Daaruit bleek dat ’s avonds de toegestane normen werden overschreden.
Zie bron: omroepgelderland

Skatepark gesloten

24 maart 2021

De gemeente Middelburg is het niet gelukt de geluidshinder verder te beperken. Een nieuwe skatebaan zit er volgens het college voorlopig niet in, omdat die al snel 300.000 euro kost. Geld dat de gemeente nu niet heeft. Zie bron: omroepzeezand
NSG bood omwonenden helpende hand.

In de gemeente Hoorn wordt het skatepark 's avonds gesloten. De omwonenden krijgen de sleutel. Zie bron: noordhollandsdagblad

Lawaai berekenen

22 maart 2021

Ingenieursbureaus voeren van geluidsberekeningen uit voor projectontwikkelaars en de decentrale overheden. Om deze berekeningen te kunnen doen is er informatie nodig over de geluidsbronnen en de omgeving waar dit effect op heeft. Deze omgeving bestaat uit het terrein en de gebouwen waar met name de glooiing, hoogten en absorptiewaarden van geluid van belang zijn. Zo ontstaat een zeer specifiek 3D model, een soort maquette van de omgeving.
Zie bron: geodan

Bezwaren indeling luchtruim

11 maart 2021

Overijssel is niet te spreken over de plannen van het Rijk voor de indeling van het luchtruim. Met name het ontbreken van duidelijkheid over laagvliegen vanaf Lelystad Airport is onacceptabel. Zij hebben dinsdag een zienswijze ingediend op de concept-voorkeursbeslissing herziening luchtruim van het ministerie van Infrastructuur.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Utrecht wil net als Overijssel en Gelderland nauw betrokken worden bij plannen voor de nieuwe inrichting van het luchtruim. Ook natuur- en stiltegebieden vereisen bescherming.
Zie bron: Nu.nl

Ook Rivierenland zet kanttekeningen

Zie ook: nmfgroningen

Elektrisch vrachtverkeer voor bevoorrading

09 maart 2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bevoorrading van de veertig grootste steden van ons land vanaf 2025 emissieloos is. Geen vervuilende vrachtwagens meer in binnensteden. De transportsector durft het aan. De milieubeweging vindt het een goede eerste stap.
Zie bron: Trouw

Schiphol in gesprek met omwonenden

07 maart 2021

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland willen extra maatregelen nemen om geluidshinder tegen te gaan. De partijen gaan onder meer onderzoek doen naar nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige bochten te laten vliegen en hoe baanonderhoud en werkzaamheden beter gepland kunnen worden.
Zie bron: BNR  en Luchtvaattnieuws

Open ramen die geluid tegenhouden.

01 maart 2021

‘De ramen zijn de zwakste schakel van een woning, ook bij dubbelglas drijft geluid met een lage frequentie er zo doorheen.’ Lees het verhaal van 'open ramen, die geluid tegen houden'.

Vliegvelden voldoen aan geluidgrenzen

25 februari 2021

De regionale vliegvelden in Maastricht, Lelystad en Rotterdam hebben het afgelopen jaar de geluidsnormen niet overschreden. Dat komt volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doordat er een stuk minder gevlogen is in 2020 vanwege de coronamaatregelen.
Zie bron ILT

Nationale ombudsman over hinder van vliegverkeer

25 februari 2021

Burgers geven bij de Nationale ombudsman aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Omdat de luchtvaart onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat valt, verwacht de ombudsman dat de minister ook rond de behandeling van meldingen de regie neemt. De ombudsman kondigde vorig jaar aan over deze regierol met de minister in gesprek te willen.Nu het kabinet demissionair is, vindt de ombudsman het effectiever om het gesprek na de formatie met de nieuwe bewindspersoon te voeren.
Zie bron: nationaleombudsman.nl

Drenthe: oefenvluchten F35 hoger

18 februari 2021

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe geven flink tegengas als het aankomt op de nieuwe indeling van het luchtruim door het kabinet. Het is niet duidelijk welke (extra) overlast er komt als het oefengebied voor gevechtsvliegtuigen boven Drenthe wordt uitgebreid en stellen voor veel hoger te gaan oefenen.
Zie bron: rtvdrenthe

Windmolens en LFG

15 februari 2021

Bij Windpark N33 in Oost-Groningen klagen omwonenden al langer over bromtonen. Bij de vier zuidelijke windmolens zijn deze bromtonen ook gemeten. Tegenstanders vrezen schadelijke gezondheidseffecten van laagfrequent geluid (LFG) dat afkomstig is van windmolens. Is dit terecht, of juist niet? Omdat Windpark N33 omstreden is en mensen die hinder ondervinden van windmolens én van laagfrequent geluid in het algemeen, bijzonder betrokken kunnen zijn op dit onderwerp, ging RTV Noord op zoek naar bewijs. Wetenschappers zijn niet eenduidig in hun oordeel.
Zie bron: RTV noord

App voorspelt hinder Schiphol

11 februari 2021

Luchthaven Schiphol is begonnen met het testen van een app die vliegtuiggeluid voorspelt. Op de Notifly-app kunnen omwonenden tot 24 uur vooruitkijken naar de verwachte drukte in de lucht. Bovendien stuurt de app berichten als het weer plotseling omslaat en het baangebruik moet worden aangepast. Schiphol hoopt met de lancering van de app veel ergernis bij bewoners te kunnen voorkomen.
Zie bron: NHnieuws

Verminder lawaai in zee

09 februari 2021

Geluiden van menselijke activiteit in en rond de oceanen hebben impact op mariene soorten en ecosystemen via verandering van het akoestische klimaat onderwater. Hans Slabbekoorn van het Instituut Biologie Leiden pleit voor technische oplossingen om de geluidsoverlast te verminderen.
Zie bron: universiteitleiden

GELUID IN HET NIEUWS

Na een jaar: ervaar de stilte

Kruispunt kijkt terug... Verder >

Motorcrossterrein in de fout

Zwartlakken geluidsrapport verboden... Verder >

Stilte in trek

Stiltespoor door lockdown... Verder >

Tramherrie, Utrechters willen actie

Uithoflijn maakt teveel lawaai... Verder >

Maak nacht- tot dagvluchten

Benut daarvoor Lelystad... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
31 maart 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >