Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Elektrische vrachtwagen voor 'De bouw'

17 januari 2019

De elektrische vrachtwagen bestaat uit een losse trekker met oplegger en elektrische kraan. De inzet verlaagt de CO₂-, fijnstofuitstoot en de geluidsoverlast. De wagen heeft weinig onderhoud nodig. De actieradius met een opgeladen accu is inclusief oplegger 150 kilometer. 
Zie bron: ttm.nl

Stop overschrijding geluidgrenzen luchthaven R'dam

16 januari 2019

Omwonenden van Rotterdam-The Hague Airport willen dat de luchthaven stopt met het overschrijden van geluidsnormen. Ze willen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport ingrijpt, omdat er drie maanden lang meer geluidsoverlast werd veroorzaakt dan was toegestaan.
Zie bron: rijnmond.nl

Motorcrossclub doet geluidtest

16 januari 2019

Motorsportvereniging Prikkedam in Ooststellingwerf mag van de gemeente driemaal tests uitvoeren om te achterhalen hoe ze geluidspieken rond de baan kan voorkomen. Normaal gesproken, stelt de gemeente, hoort ze toe te zien op naleving van de geluidsvoorschriften, om omwonenden te beschermen tegen teveel lawaai. ,,Echter in uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat dit achterliggende belang evident beter is gediend met (tijdelijk) afzien van handhaven. Eerder kreeg de vereniging tot driemaal toe een dwangsom omdat ze te veel lawaai produceerde.
Zie bron: lc.nl

Sensoren tonen geluid- en luchtkwaliteit

16 januari 2019

De meeste Eerselse politieke partijen staan achter het plan om luchtkwaliteit en geluidshinder in de gemeente te meten met sensoren. Maar er moet speciale aandacht zijn voor verwachtingen en onrust die door toedoen van meetresultaten bij inwoners kunnen ontstaan.
Zie bron: ed.nl

Wanneer gaat Lelystad Airport open?

10 januari 2019

Na twee eerdere uitstelronden is minister Van Nieuwenhuizen erop gebrand dit jaar een handtekening te zetten. Al wordt dat wel ‘steeds moeilijker’, erkende zij vlak voor Kerst. ‘Of we 1 april 2020 ­halen, hangt af of we snel een oplossing vinden.’ Het probleem is de opstelling van de Europese Commissie, die eind vorig jaar niet akkoord ging met het geboorteplan voor Lelystad Airport. Van coalitiepartijen CDA, VVD en D66 mag Lelystad enkel bestaan als het vakantievluchten van Schiphol overneemt. ‘Nieuwe’ vluchten, dus vluchten van luchtvaartmaatschappijen die niet al op Schiphol zijn, zouden niet welkom zijn in Lelystad. Een te grove inbreuk op de vrije interne markt, oordeelde Brussel, dat de plannen terugstuurde naar Den Haag. En dus staat Van Nieuwenhuizen nu met lege handen.
Zie bron: volkskrant

Rotterdam: advieslijn woonoverlast

09 januari 2019

Geluidsoverlast, pesterijen, stank, ruzie... buurtgenoten kunnen elkaar heel wat ellende bezorgen. Wie dit soort woonoverlast ervaart kan nu makkelijk deskundig advies inwinnnen. De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR) biedt maatwerk voor woonoverlast van buren of buurtgenoten. U kunt bellen of mailen met een deskundig adviseur. 
Zie bron: rotterdam.nl

Warmtepompen

09 januari 2019

Bij nieuwbouw en renovatie is de lucht-waterwarmtepomp een veel toegepast alternatief voor de gasgestookte cv-ketel. Een minpunt is dat de buitenunit voor geluidsoverlast kan zorgen. Toch is in veel gevallen die hinder goed te beperken, zeggen de leveranciers. Bijvoorbeeld met een overgedimensioneerd systeem, een doordachte opstelling van de techniek of de juiste regeling. Voor vaste airco’s, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning stelt het Nederlands Bouwbesluit geluidsgrenzen. Die grenzen gelden niet voor installaties buiten de woning. Maar lang zal het niet meer duren nu minister Ollongren van Wonen snel verplichtingen in het Bouwbesluit wil opnemen over de geluidsproductie van warmtepompen. Gemeenten kunnen alleen zelf eisen vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Zie bron: ew-installatietechniek.nl

2018: veel klachten over Schiphol

08 januari 2019

Schiphol heeft een recordaantal klachten over geluidsoverlast ontvangen in 2018. Dat blijkt uit de nieuwjaarstoespraak van Schiphol-topman Dick Benschop. 11.500 mensen hebben bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol aangegeven dat ze hinder ondervonden door het luchtverkeer. Dat is drie keer zoveel als het jaar ervoor. Op zondag 15 juli afgelopen jaar hebben 1.000 omwonenden een klacht ingediend. Dat kwam doordat de Polderbaan niet beschikbaar was vanwege een verzakking in het wegdek van rijbaan Victor. Het vorige dagrecord stond op 636 klachten en was gevestigd in 2014.
Zie bron: nos.nl

Nederlander tegen groei luchtvaart

08 januari 2019

Een ruime meerderheid van de Nederlanders staat positief tegenover luchtvaart. Toch is maar een derde voorstander van meer vluchten vanaf Nederlandse luchthavens.Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder de bevolking dat door het bureau Motivaction is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die gegevens worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe luchtvaartnota voor de periode 2020 tot 2050. Zes op de tien Nederlanders vliegt een of meerdere keren per jaar. Bij luchtvaart denken de meeste ondervraagden aan Schiphol en KLM. De vele mensen die positief zijn over luchtvaart, 82 procent, hebben het vooral over bereikbaarheid en reisgemak. Een sterke economie en werkgelegenheid worden veel minder genoemd. De invoering van een vliegtaks vinden de meeste mensen dan ook geen goed idee, omdat daardoor hun tickets duurder worden. De elf procent van de Nederlanders die negatief is over luchtvaart noemt vooral geluidsoverlast en wachtrijen. Hoe meer prioriteit men geeft aan natuur en milieu of aan het beperken van geluidshinder, hoe negatiever wordt geoordeeld over luchtvaart. Deze groep is dan ook wel voorstander van een vliegtaks.
Zie bron: noordhollandsdagblad.nl

Overlast buren in APV

07 januari 2019

Stichting begint handtekeningenactie: ‘Utrecht moet woonoverlast verbieden’ Utrecht moet in de plaatselijke verordening woonoverlast gaan verbieden. Dat wil de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast (UStG), die hiervoor een handtekeningenactie is begonnen. Door opname van zo’n verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Utrecht wordt het volgens de stichting mogelijk beter in te grijpen bij overlast door bijvoorbeeld geluidshinder, intimidatie, ongedierte, agressie, dealen en hinderlijke huisdieren.
Zie bron: gelderlander

(Opm. NSG: In alle NL gemeenten zijn in de APV reeds artikelen beschikbaar over de bestrijding van burenlawaai))

Geen overeenstemming groei Schiphol

22 december 2018

Overheden, luchtvaartsector en omwonenden staan lijnrecht tegenover elkaar over de voorwaarden voor groei. Omgevingsraad Schiphol (ORS) die onder leiding staat van oud-milieuminister Hans Alders, had een advies over groei van Schiphol moeten uitbrengen aan het kabinet. Dat is niet gelukt. Eerder toonde Alders zich nog positief. Volgens hem was het ook niet nodig tot een unaniem advies te komen. Er zou globaal overeenstemming zijn over 'gematigde groei' van het vliegverkeer met 25.000 vluchten tot 2023. Maar de partijen zouden mijlenver van mening verschillen over de bijbehorende voorwaarden op het gebied van het vaststellen van geluidshinder, de veiligheid, de situatie in Aalsmeer en milieu en klimaat. Ook is er onenigheid over het tijdspad van maatregelen.
Zie; parool.nl en luchtvaartnieuws

NL klaar met meer vliegverkeer

22 december 2018

Nederland heeft het wel gehad met de groei van de luchtvaart in ons land. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren. Het onderzoek, uitgevoerd door bureau Motivaction, laat zien dat een meerderheid geen groei meer wil in het aantal vluchten van en naar Nederland. groei is nog maar 35 procent van de Nederlanders, terwijl 54 procent tegen is. Een derde van de Nederlanders die een krimpende luchtvaart willen zien, kiest daarvoor vanwege geluidsoverlast. De uitkomsten van het onderzoek zijn een fikse streep door de rekening van voorstanders van meer vluchten van en naar Schiphol.
Zie bron: rtlz.nl

Zie ook NSG Nieuws:  

Jaargang 2018, december

 

Mag Lelystad Airport?

20 december 2018

Waar het eerst vooral ging over lage aanvliegroutes en geluidsoverlast, draait het nu opeens om de vraag of Lelystad Airport ook onafhankelijk van Schiphol mag groeien. De Tweede Kamer debatteert er over maar de messen lijken al geslepen. Tot nu toe was zelfstandige groei van het vliegveld onbespreekbaar voor het kabinet. De uitbreiding van Lelystad Airport was alleen bedoeld om als een soort dependance vakantievluchten over te nemen van Schiphol. Maar de Europese Commissie gaat niet akkoord en floot minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) onlangs terug.
Zie bron: nosnieuwsuur.nl

Geen groei Rotterdam The Hague Airport

18 december 2018

Rotterdam The Hague Airport is met 1,8 miljoen passagiers de derde luchthaven van Nederland (na Schiphol en Eindhoven). Sinds 2013 is het aantal vliegbewegingen stabiel (circa 50.000). Het aantal passagiers vertoont sindsdien een lichte jaarlijkse groei (2013 was 1,6 miljoen). De luchthaven zou graag verder groeien, maar een verkenning in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport laat zien dat in de omgeving van de luchthaven geen draagvlak bestaat voor groei boven de grenzen van de bestaande geluidsruimte. Door middel van een optimalisering van het gebruik van de bestaande geluidsruimte zal wellicht nog groei van de luchtvaart mogelijk zijn. Hiertoe is in samenwerking met de provincie een gebiedsproces gestart over de toekomst van de luchthaven.
Zie bron: zuid-holland.nl

Vliegveld Luik houdt Eijsden wakker

18 december 2018

Het kan niet zo langer, de vliegtuigoverlast boven nachtelijk Eijsden moet stoppen." De bewoners van het stadje Eijsden in het uiterste zuiden van Nederland hebben 'heel veel' last van het nabij gelegen vliegveld Luik.Elke nacht vliegen talloze vliegtuigen over hun stadje die gaan landen of de hoogte in gaan. Vooral de Russische Antonov's kisten maken een hels kabaal. Tussen 23.00 en 02.00 uur is het vaak raak. Op het vliegveld gelden immers geen restricties. Anders dan in Nederland is elke vliegbeweging elke dag 24 uur lang toegestaan.
Zie bron:  eenvandaagavrotros.nl

Luchthavenbesluit 'Lelystad' ter inzage

18 december 2018

Het concept-Luchthavenbesluit dat ter visie wordt gelegd voor inspraak bevat naast de correcties ook enkele aanpassingen en toevoegingen. Zo heeft de minister op aandringen van de Tweede Kamer vastgelegd dat Lelystad Airport in de eindfase niet meer vliegbewegingen gaat verwerken dan 45.000. Deze aanpassing moet voorkomen dat er door gebruik van stillere vliegtuigen 'geluidsruimte' ontstaat en er in de praktijk wellicht wel  60.000 vliegbewegingen plaats vinden, zoals Leon Adegeest had berekend. Ook wordt opgenomen dat in de eerste fase er maximaal 10.000 vliegbewegingen mogelijk zijn. Meer kan niet omdat eerst het luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld.
Zie bron: omroepflevoland.nl

Amstelveen waarschuwt potentiele bewoners

18 december 2018

Heeft u plannen om te komen wonen in Amstelveen of een andere gemeente die ligt in de buurt van Schiphol of in het verlengde van één van de naderings- of vertrekroutes van de luchthaven? Houd er dan rekening mee dat u te maken kunt krijgen met het geluid van startende, landende of overvliegende vliegtuigen. Het is zaak om u van tevoren goed te (laten) informeren over dit onderwerp, zodat u weet wat u kunt verwachten. Het is aan te raden om op verschillende dagen en tijdstippen een bezoek te brengen aan de woning of wijk die u op het oog heeft, zodat u zelf de situatie ter plekke kunt beoordelen.
Zie bron: amstelveen.nl

Vuurwerkoverlast

18 december 2018

De meeste Nederlandse gemeenten hebben geen centraal meldpunt voor vuurwerkoverlast. Ook hebben veel gemeenten geen zicht op het totale aantal vuurwerkklachten. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl onder 169 gemeenten. De gemeenten is onder andere gevraagd naar het totale aantal vuurwerkklachten van de afgelopen twee jaar, en de handhaving van mogelijke vuurwerkoverlast. Vuurwerkoverlast wordt behandeld als geluidsoverlast. En die komen niet in overzichten niet in beeld als vuurwerk.
Zie bron: nu.nl

Schiphol overschrijdt grenzen

18 december 2018

Een pikant getimed rapport van de Inspectie Leefmilieu en Transport toont een Schiphol dat zich strikt gezien meestal 'aan de regels houdt', maar de gestelde grenzen wel overschrijdt. De cijfers en conclusies in 'De Staat van Schiphol' zijn niet nieuw, maar samengevoegd schetsen ze vooral een duidelijker beeld van de Staat Schiphol. Zo wordt de grens van 500.000 vluchten per jaar wel overschreden. Die grens geldt alleen voor verkeersvliegtuigen en niet voor bijvoorbeeld zakenvliegtuigen en helikopters.Volgens de regels gelden voor de algemene luchtvaart op Schiphol-Oost geen grenzen. In totaal zal dit jaar rond de 515.000 keer vanaf de luchthaven worden gevlogen.
Zie bron: parool.nl

Pak de fiets in de stad

13 december 2018

Het concept P+fiets, waarbij de ‘last mile’ na een autorit wordt afgelegd met de fiets, is een kansrijk concept om de nadelige effecten van veel autoverkeer door de stad te beperken. Nadelige effecten zoals een slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast, onveiligheid en ruimtebeslag. De provincie Zuid-Holland heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken op welke locaties in de provincie P+fiets (de meeste) meerwaarde heeft. Daarna wil de provincie pilotprojecten te starten, bijvoorbeeld op de carpoolterreinen die in beheer zijn van de provincie.
Zie bron: ce.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidsscherm 'SolarHighway' A 50

Deze geluidswal met zonnepanelen is in gebruik genomen... Verder >

MER onderzoek onderschat hinder luchthavens

Een gemis met flinke gevolgen... Verder >

Schiphol op zee is geen droombeeld

Nu doorzetten!... Verder >

Vliegtuigen moeten zich aan regels houden.

Dorpsbelang Biddinghuizen wil boete-clausule voor Airport Lelystad... Verder >

Ziek door lawaai in Parijs

Onderzoek in de stad Parijs: de stad die bewoners ziek maakt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >