Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Snurkende partner

16 mei 2019

Uit onderzoek aan de universiteit van Athene blijkt dat de impact van een snurkende partner op je gezondheid groot is. 140 deelnemers die in de buurt van een luchthaven wonen werden voor een langere tijd in de gaten gehouden. De onderzoekers wilden namelijk weten wat voor impact de geluidsoverlast op hen had. En wat bleek? Hoe meer decibellen geluid, hoe hoger de bloeddruk van de participanten was. Nu klinkt een vliegtuig niet hetzelfde als gesnurk. Maar uit het onderzoek bleek dat de bloeddruk in dezelfde mate steeg wanneer de deelnemers naast een snurkend persoon moesten slapen. En een (te) hoge bloeddruk kan gevaarlijk zijn, en een verhoogd risico op onder andere beroertes, hart- en vaatziekten, nieraandoeningen en dementie met zich meebrengen.
Zie bron: libelle

Motorlawaai geldt als een soort grondrecht

16 mei 2019

Op de meeste wegen in Nederland is het nogal lastig om motorrijders – doorgaans minnaars van hoge snelheden – staande te houden. Over motorrijders en lawaai wordt veel geklaagd, maar weinig aan gedaan. Want motorrijden, inclusief de herrie waarmee dat gepaard gaat, wordt toch als een grondrecht gezien. Niet alleen door veel motorrijders, maar ook door mensen die zich aan de neveneffecten van hun liefhebberij – of levenswijze – storen. Want een verondersteld grondrecht stel je niet zomaar ter discussie. Zuid-Holland overweegt geluidspieken op de provinciale wegen te gaan registreren – bijvoorbeeld door de plaatsing van ‘geluidsflitspalen’.
Zie bron: Volkskrant

Luidruchtige motorrijders hebben weinig te duchten

13 mei 2019

Motorrijders en lawaai. Het lijkt een enigszins precair onderwerp. Er wordt veel over geklaagd, maar weinig tegen geageerd. Want motorrijden, inclusief de herrie waarmee dat gepaard gaat, wordt toch als een grondrecht gezien. Niet alleen door veel motorrijders, maar ook door mensen die zich aan de neveneffecten van hun liefhebberij – of levenswijze – storen. Want een verondersteld grondrecht stel je niet zomaar ter discussie.
Zie bron: Volkskrant

Onnodig getoeter

13 mei 2019

Wie onnodig geluid maakt kan een flinke boete verwachten, schrijft Omroep West. Het gaat dan onder andere om harde muziek in de auto met de ramen open, steeds rondjes rijden, onnodig gas geven en hard optrekken. De boetes liggen hiervoor tussen de 260 en 380 euro. Voor zonder geldige reden toeteren, kan de overtreder een boete krijgen van tussen de 35 en 95 euro.
Zie bron: NOS

Loskomen van decibellen rond Schiphol

13 mei 2019

De meeste winst in hinderbeperking is te behalen bij het opstijgen van vliegtuigen en aan randen van vliegroutes. De gemeente Haarlemmermeer wil binnen een jaar de eerste proefhuizen neerzetten rond de luchthaven, laat wethouder Jurgen Nobel weten. „Tot 2040 gaat het bij ons om 20.000 nieuwe woningen.” Deskundige Paul Eijssen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum bevestigt de bevindingen. „Ons eigen onderzoek wijst uit dat leefbaarheid niet alleen heeft te maken met aantal decibellen. De ervaring van vlieghinder wordt verlaagd door anders te bouwen, die herrie te maskeren en het geluid van waterpartijen toe te voegen.” Daarnaast is het volgens Eijssen belangrijk om bewoners actief te betrekken in de plannen. „Aangetoond is dat de lawaaibeleving vermindert als mensen inbreng hebben in hun woonomgeving. Ze moeten loskomen van decibellen. Kwestie van communicatie.”Ook in slimmer baangebruik op Schiphol is volgens Eijssen een wereld te winnen. „Net als betere aan- en uitvliegroutes, vlootvernieuwing en meer elektrische grondafhandeling.”
Zie bron: telegraaf en NOS  en Volkskrant

Skate-baan

13 mei 2019

De bewoners in Middelburg zijn de rechter in het gelijk gesteld over de herrie van een skate-baan. De Raad Van State oordeelde dat de gemeente de overlast moet tegen gaan door het aanleggen van een geluidswal en skaters slechts op bepaalde tijden toe te laten. De SP-fractie in de zet grote vraagtekens bij deze oplossing. Deze wal zou op ongeveer 25 meter afstand van de huizen komen staan. De gekozen oplossing lijkt niet afdoende en heeftbijkomende nadelen, zegt Huib Ghijsen van de SP. Hij vindt het bovendien vreemd dat het verbod in de APV op het veroorzaken van geluidsoverlast is opgeheven. De gemeente en omwonenden leven al jaren met elkaar in onmin over de plaats van de skatebaan.
Zie bron: internetbode

Oceaan zonder herrie graag

09 mei 2019

Een onderwaterwereld vol prachtige fluittonen, liederen en klikgeluiden van zeezoogdieren als narwallen, ijswalvissen en beloega’s. Duizenden jaren lang waren dit de enige geluiden die in de Noordelijke IJszee galmden. Nu is er één grote vijand van deze prachtige tonen: HERRIE. Oftewel: lawaai, veroorzaakt door mensen. Het mooie van onderwatergeluid is dat de vervuiling direct stopt als het uit gezet wordt. SSSSSSttttt…. Stilte graag!
Zie bron: wnf

Varianten vliegroutes Lelystad

08 mei 2019

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legde nieuwe varianten van de vliegroutes vanaf Lelystad Airport op tafel. Daarmee wilde de minister de belofte inlossen om naar het probleem van de overlast bij bottleneck Wezep te kijken. Volgens de Hattemse gemeenteraad doet het ministerie voorkomen 'alsof het probleem van de laagvliegroutes is opgelost, hetgeen voor onze regio nadrukkelijk niet het geval is', schrijven ze in een unaniem aangenomen motie. 'Het lijkt er op dat dit slechts het verplaatsen van het probleem is', zegt CDA-raadslid Harry Kremer uit Hattem. 'Want als de vliegtuigen sneller stijgen, moeten ze meer gas geven. De geluidsoverlast wordt er dan niet minder van.' 
Zie bron: Omroepgelderland

 

Buurtbemiddeling werkt

08 mei 2019

Harde muziek, blaffende honden, schreeuwende kinderen of een boom die al het licht wegneemt. Het zijn typische ergernissen tussen buren waarbij de gemoederen hoog kunnen oplopen. Zo hoog, dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen huis. Steeds meer gemeenten zetten daarom zogeheten buurtbemiddelaars in om de ruziënde partijen om de tafel te krijgen. Dat heeft ook een keerzijde: de bemiddelaars lopen vaker tegen zeer complexe zaken aan.
Zie bron: NOS

Zeehavennorm niet toepasbaar

08 mei 2019

Zaanstad wilde op het voormalige defensieterrein minimaal duizend woningen bouwen. De nieuwe woonwijk zou komen te liggen binnen de geluidszone van het industrieterrein Westpoort in het Westelijk Havengebied. Om de woningbouw toch mogelijk te maken, wilde Zaanstad de zogenaamde ‘Zeehavennorm’ toepassen. Daarmee wordt het onder voorwaarden mogelijk om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 dB. Daar gaat de Raad van State in de uitspraak niet mee akkoord. De aangepaste norm mag volgens de RvS slechts gelden bij een ‘beperkte uitbreiding van bestaand woongebied.’ Daar is volgens de raad bij duizend woningen geen sprake meer van..
Zie bron: Binnenlandsbestuur

Actie tegen luidruchtige motorrijders

03 mei 2019

 De actiegroep Geluidsoverlast Motorfietsen Krimpenerwaard en de gemeente zijn in actie om geluidsoverlast door motorrijders tegen te gaan. Op negen plekken zijn borden geplaatst waarop motorrijders worden verzocht zich aan ‘spelregels’ te houden. Dat wil zeggen, op lage toeren rijden en niet in groepen. Ook worden ze gevraagd stiltegebieden te mijden. ,,Het is zover. We beginnen met praktische maatregelen’’ , aldus de nieuwsbrief van de actiegroep.
Zie bron: AD

Klachtenregen door bastonen

29 april 2019

Het regende klachten in Arnhem over geluidsoverlast op Koningsdag en Koningsnacht. Vooral in Arnhem-Noord was de muziek vrijdag en zaterdag tot middernacht goed te horen. Vele tientallen inwoners belden naar de gemeente, dienden een klacht in op milieuklacht.gelderland.nl/Melding of klaagden op internet. Ook bij de Gelderlander stromen de reacties binnen.
Zie bron: De Gelderlander.  Zie ook: De Gelderlander een dag later   en twee dagen later.  drie dagen later, zie ook bevrijdingsdag

Geen openheid over vliegveld Luik

29 april 2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt niet alle stukken openbaar die betrekking hebben op de vliegtuigoverlast in Eijsden. De minister schikt zich naar de Belgische luchtverkeersleiding Belgocontrol, die geen informatie wenst te verstrekken. „Dit is een ronduit onthutsend besluit”, zegt Eijsdenaar Rob Hoenen, die bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat openbaarmaking van alle mogelijke stukken had geëist in een WOB-procedure (Wet openbaarheid bestuur). „De belangen van de inwoners van zuidelijk Zuid-Limburg worden door de Nederlandse overheid ondergeschikt gemaakt aan de betrekkingen tussen Nederland en België, terwijl de inwoners nota bene door diezelfde Nederlandse overheid in deze ongewenste situatie zijn gebracht”.
Zie bron: Limburger

Piep na festivalbezoek

29 april 2019

Gehoorschade bij jongeren is veelal te voorkomen, onder meer door een piek qua decibellen in te stellen voor openbare locaties met versterkte muziek. Bedrijven en organisatoren kunnen zich vrijwillig aansluiten bij afspraken hierover, maar dat gebeurt niet altijd. Vlaanderen, Duitsland en Zwitserland hebben grenswaarden voor geluidsniveaus in officiële regelgeving vastgesteld en nu wordt het hoog tijd dat ons kabinet daar ook naar gaat kijken, vindt CDA-Kamerlid Anne Kuik. ,,Als je hoort dat 93 procent van de stappers na het uitgaan een piep in hun oren heeft, is er in mijn ogen onvoldoende aandacht bij de uitgaansgelegenheden om gehoorschade te voorkomen. 
Zie bron: Tubantia 

Minder hinder omwonenden Eindhoven Airport

29 april 2019

Oud-staatssecretaris Pieter van Geel presenteerde een rapport over de beperking van de hinder voor vliegveld Eindhoven. Het vliegveld is bang dat het moet inkrimpen en dat er geen nieuwe bestemmingen bij kunnen komen. Omwonenden zijn blij met de plannen, maar willen sneller verandering. Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport mag niet verder groeien. Het vliegveld moet de geluidsoverlast en luchtvervuiling terugdringen. Ook moet er geen toestemming komen voor nachtvluchten.
Zie bron: omroepbrabant zie ook
TK reageert positief op het rapport.
Zie bron: rd

Amsterdam: honderden klachten festivals

23 april 2019

Buurtbewoners, van Noord tot Zuid, trekken op sociale media aan de bel over herrie van festivals DGTL (op de NDSM-werf) en Awakenings (op het Westergasterrein).  Volgens een woordvoerder kwam het geluidsniveau niet boven de gestelde norm van 85 dB geweest. "We zaten er op het hoogtepunt van de show zelfs 8 dB onder."
Zie bron: paroo

Burgemeester Femke Halsema laat een grondig onderzoek uitvoeren naar het 'uitzonderlijk hoge aantal' klachten over geluidsoverlast afgelopen weekend. Er kwamen honderden klachten binnen, terwijl dat in vergelijkbare situaties maar om een tiental gaat.
Zie bron: at5

Luchvaartbeleid niet langer houdbaar

23 april 2019

Het Nederlandse luchtvaartbeleid is niet langer houdbaar. Er zijn nieuwe regels nodig, duidelijker en strenger, om uitstoot en geluidsoverlast te beperken, adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).
Zie bron: trouw

Herziening luchtruim

23 april 2019

 Minister Van Nieuwenhuizen  en staatssecretaris Visser informeren de Tweede Kamer over de Startbeslissing voor het programma Luchtruimherziening. Zij sturen de startbeslissing mee met de brief.
Zie bron: rijksoverheid

 

Harde live muziek verboden

18 april 2019

Muzikanten en muziekliefhebbers in Zwolle zijn onthutst. Café The Livingroom stopt na deze week met livemuziek. Noodgedwongen, door aanhoudende klachten over geluidsoverlast. Vrijwel iedereen in de stad die muziek maakt heeft de afgelopen jaren op het podium van de kroeg gestaan. Omgevingsdienst IJsselland greep namens de gemeente Zwolle in.
Zie bron: tubantia 

 

Meer verkeerslawaai

18 april 2019

In de regio Alkmaar is het aantal woningen met heel veel verkeerslawaai fors gestegen. Dat blijkt uit een vergelijking van de rapporten ’Actieplan geluid’ van de Regionale Uitvoeringsdienst RUD. Het rapport voor de jaren 2018 tot en met 2023 is onlangs gepresenteerd, het vorige is vijf jaar ouder. Het gaat om geluidsoverlast door verkeer in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Gemeten is de geluidsbelasting langs gemeentelijke wegen. Woningen die een berekende belasting van minimaal 55 decibel gemiddeld over 24 uur ervaren, ondervinden volgens het rapport geluidshinder.
Zie bron: noordhollandsdagblad

 

 

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidcamera's langs wegen

In Engeland doet men proeven... Verder >

Daling aantal festivals

Het land lijkt verzadigd... Verder >

Uitstel opening AirPort Lelystad?

Minister zoekt een list... Verder >

Grand Prix Zandvoort

Omwonenden stellen eisen... Verder >

Smeerpotten tegen gepiep spoor

Proef Prorail... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >