Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Vuurwerkverbod

30 oktober 2020

GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) roepen het kabinet op voor dit jaar met een tijdelijk vuurwerkverbod te komen. Partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand stellen dat het onverantwoord is om de zorg, die al ernstig onder druk staat door de coronacrisis, nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Zij krijgen steun van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond.
Zie bron: nu.nl
Noot NSG: het hoeft geen betoog dat de NSG dit ondersteunt.

30 km/u in bebouwde kom

30 oktober 2020

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om binnen de bebouwde kom een standaardlimiet van 30 kilometer per uur in te voeren. Daarbij moet nog wel onderzocht worden op welke plekken uitzonderingen kunnen gelden, staat in een motie die was ingediend door GroenLinks en de SGP. De partijen hopen met het verlagen van de standaardsnelheid het aantal verkeersdoden te verminderen.
Zie bron: nrc
Noot NSG: voor geluid scheelt de verlaging 3 tot 6 dB, afhankelijk van wegbedekking en percentage vrachtwagens. Dat komt overeen met halvering tot een kwart van het aantal motorvoertuigen. Het bandenlawaai is bij personenauto's dominant; ook bij 30 km/uur.
Zie ook: 100 km hard genoeg op 
snelweg
Stille banden helpen altijd sowieso

Fikse schadevergoeding omwonenden Saventem

30 oktober 2020

Het Belgische hof van beroep stelt vast dat de schade die de omwonenden gedurende jaren van onredelijke geluidshinder hebben geleden, moet worden hersteld door hen een aanzienlijke schadevergoeding toe te kennen op basis van hun ligging binnen de geluidscontouren van Brussels Airport.
Zie bron: standaard

Geen lawaai van vliegtuigen en festivals

26 oktober 2020

Een ontboezeming van een bewoner in Halfweg: 'het is heerlijk hier zonder vliegtuig- en festivallawaai. Zo kan het leven dus zijn. Naast werk en andere verplichtingen is een woning met voldoende stilte van grote waarde. En dat mag niet lichtvaardig verkwanseld worden.'
Zie bron: Het Parool

ASO-wet biedt gemeente handvat voor burenlawaai

26 oktober 2020

De NSG komt met een richtlijn voor gemeenten om burenlawaai aan te pakken. Door het vele thuiswerken is het aantal overlastmeldingen gegroeid. De richtlijn is een hulpmiddel voor gemeenten die mogelijkheden binnen de zogenoemde Aso-wet gaan benutten.
Zie bron: gemeenten.nu

Volkskrantlezer wil rust

22 oktober 2020

Een oproep van de redactie over lawaai levert zo'n 1.500 reacties en het, blijkt hoe indringend en persoonlijk de geluidsoverlast voor velen is. Ze vragen de krant onderzoek te doen naar snelwegen, vliegtuigen, ambulances, windmolens, drones, bladblazers, warmtepompen, landbouwvoertuigen en straaljagers boven de Waddenzee, maar ook naar menselijk lawaai: festivals, schreeuwerige reclames op de radio, de wc van de buren, krijsende kinderen, autoradio’s en te lange buurtbarbecues. ‘Kan er geen belasting worden geheven op lawaai?’ oppert een lezer.
Zie bron: Volkskrant 

Spandoek: 'wij willen slapen'.

22 oktober 2020

Na meer dan zestig meldingen van geluidsoverlast zijn bewoners van de Maasdijk (gemeente Westland) het helemaal zat. Daarom hebben zij een spandoek opgehangen met als tekst: 'Wij willen gewoon kunnen slapen'. Vrachtwagens staan 's nachts met koelmotor aan om in de ochtend meteen weg te kunnen rijden.
Zie bron: WOS

Europees Hof van Justitie: windpark MER-plichtig

11 oktober 2020

Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat een door een Belgisch windpark verkregen vergunning alsnog een milieu-effectrapportage (een MER) moet krijgen. In Nederland wordt bij de planning van windparken wel gekeken naar de milieu- en omgevingseisen, maar op basis van algemeen geldende normen in het zogenaamde Activiteitenbesluit. Met de uitspraak van het Europees Hof willen de tegenstanders de bouw van windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer stilzetten. Dat park met 45 windmolens en een tiphoogte van 210 meter wordt nu gebouwd.
Zie bron: NRC

Wakker door windmolens

28 september 2020

Bijna overal waar windturbines worden gebouwd, ontstaat verzet van omwonenden. Het mechanische zoef-zoef-zoef van de wieken houdt bewoners uit hun slaap en kan leiden tot ergernis en stress. Maar windturbines veroorzaken ook laagfrequent geluid: tonen die zo laag zijn dat lang niet iedereen ze hoort.
Luister naar VPRO-radio ARGOS

Wegverkeer en buren grootste bron van hinder

28 september 2020

In opdracht van de rijksverheid heeft RIVM onderzocht hoe wij geluid, trillingen, geur en veiligheid beleven. Daaruit blijkt dat de woontevredenheid hetzelfde is als in de vorige inventarisatie, uit 2016. Wegverkeer is een belangrijke bron van ernstige hinder en ernstige slaapverstoring. Vooral brommers en motoren veroorzaken ernstige geluidhinder. Ten opzichte van 2016 ervaren meer mensen ernstige hinder door geluid van bestelauto's. Wegverkeer geeft ook overlast omdat het trillingen veroorzaakt. Buren zijn een bron van geluidsoverlast.
Zie bron: RIVM

Amsterdammer blijft zich storen aan de buren

23 september 2020

Het aantal meldingen van geluidsoverlast dat niet op de horeca betrekking heeft, blijft in Amsterdam ook na de lockdown toenemen. Het aantal is meer dan verdubbeld, van 441 in augustus vorig jaar tot 899 in augustus van dit jaar.
Zie bron: Het Parool

Rommelaars bij warmtepompen

23 september 2020

Strengere regels voor subsidies voor warmtepompen, dat is wat Doekle Terpstra van Techniek Nederland wil om te voorkomen dat mensen maar wat aanrommelen. Met soms grote overlast tot gevolg. "We moeten voorkomen dat rommelaars het verkeerde beeld creëren."
Zie bron: EenVandaag

De NSG kan adviseren; zie ook Geluidsaspecten van warmtepompen

Gemeentelijke boete bij burenlawaai

23 september 2020

Een probleem waaraan de gemeente tot nog toe weinig kon doen, is woonoverlast, zoals geluidshinder. In Gouda kan de gemeente met de nieuwe APV in de hand bij overlast straks een gedragsaanwijzing uitvaardigen. Dit wordt een gerichte brief aan de overlastgevende bewoner, met daarin een aanwijzing wat hij of zij moet doen of laten. Doet deze daar niets mee, dan kan de gemeente een boete opleggen. Gemeenten hebben inmiddels goede ervaringen met de methode, waardoor een boete vaak achterwege blijft, aldus de gemeente.
Zie bron: gouda.nl

Niet meer dan 12 popconcerten

18 september 2020

Openluchttheater Caprera in Bloemendaal mag niet meer dan twaalf popconcerten in huis halen. De gemeenteraad kiest het voorstel van het college van B&W om het aantal geluidsdagen van het theater van vijf naar twaalf te verhogen. Daarmee komt na jaren een einde aan een ’rare situatie van gedogen’. In de praktijk organiseerde Caprera tijdens het seizoen 25 popconcerten, veel meer dan in de APV was opgenomen. Volgend seizoen mogen er alleen op zaterdagen popconcerten worden georganiseerd en is geluidsoverlast op zondag uit den boze.
Zie bron: noordhollandsdazblad

Stilste gebied

18 september 2020

Het Dwingelderveld is het ‘Stilste gebied van Nederland’. Dat maakte TV-boswachter Arjan Postma donderdag 17 september, namens de jury van de NSG, bekend bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra nam als prijs een ‘stiltebankje’ in ontvangst dat in het Dwingelderveld een mooie plaats heeft gekregen. De NSG schreef verkiezing ‘Stilste gebied van Nederland’ uit in het kader van haar 50-jarig bestaan.
Zie bron: provincie Drenthe
Zie ook RTV Drenthe

Café gesloten

11 september 2020

Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft café De Sok in Velp per direct gesloten. Alle vergunningen zijn ingetrokken. De uitbater is de afgelopen tijd meerdere malen veroordeeld, hield zich niet aan de sluitingstijden en veroorzaakte geluidsoverlast.
Zie bron: omroepgelderland

Stilste plek in Nederland

11 september 2020

Het gebied Asbroekerheide in Roggel, gemeente Leudal, is vanaf volgende week mogelijk het stilste plekje van Nederland. Sinds 2003 heeft de Provincie Limburg tijdens monitoring-ronden telkens een dalend aantal decibellen geregistreerd. Jaarlijks daalde het geluid met gemiddeld 1 dB(A). Voor de NSG was dat de reden om de Asbroekerheide te nomineren voor de titel ‘stilste plekje van Nederland’. De twee andere twee finalisten van deze wedstrijd zijn gebieden in Drenthe (Dwingerderveld) en Overijssel (Haaksbergerveen). Op de Nationale Geluidshinderdag,15 september, wordt de uitslag bekend gemaakt.
Zie bron: Limburg.nl

Asbroekerheide grijpt naast de titel

Externe kosten wegverkeer

11 september 2020

De FIA (internationale federatie van automobielclubs) heeft de uitkomsten gepubliceerd van een studie naar de ‘externe kosten’ van transport. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor de negatieve effecten van (personen)transport te verkleinen, zoals door luchtvervuiling, geluidsoverlast of verkeersongevallen. Met o.a. nieuwe technologie in auto’s of investeringen in veilige wegen kan al veel worden verbeterd. De ANWB heeft meegedacht over deze studie en steunt de aanbevelingen van de FIA.
Zie bron: ANWB

Commentaar NSG: Wat dacht de FIA en de ANWB van verlaging van de maximum snelheid: overal 30 km/u in stad en 100 km/u op snelwegen. Voor de effecten zie: 100 km hard genoeg

Waarschuwingsborden overlast.

09 september 2020

In de Utrechtse wijk 'Oog in al' heeft de politie borden neergezet. Op de borden staat dat het verboden is om na 22.00 uur geluidsoverlast te veroorzaken. De borden moeten de toegenomen overlast in de wijk tegengaan.
Zie bron: nu/nl

Ten strijde tegen geluidsoverlast

07 september 2020

Knack-journalist Lander Deweer en componist Jan Swerts gingen op zoek naar stilte en vonden die verrassend in de stad en in de groeiende trend van trage "neoklassieke" pianomuziek. Hun queeste is te lezen in het boek "De nieuwe stilte". De nieuwe stilte komt uit de stad
Zie bron:  vrt.be

GELUID IN HET NIEUWS

Misleidende reclame over Lelystad?

Klacht naar Reclame Code Commissie... Verder >

Carbidschieten

Wat te doen?... Verder >

Vliegtuiglawaai bedreigt toerisme Zuid-Limburg

Minder toeristen door luchthaven... Verder >

Experimenten met wijkrechters

Ze buigen zich ook kwesties van burenlawaai... Verder >

Concentratie verbetert met regelmatige rust

Ook geluiden uit natuur helpen... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >