Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geluid van windmolens vergt maatwerk

14 september 2021

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat bij besluitvorming over nieuwe windparken niet (zonder meer) verwezen kan worden naar de rechtstreeks werkende windturbineregels uit het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Bij vergunningverlening zijn gemeenten aan zet. Geluidgrenzen die passen bij Goede Ruimtelijke Ordening zijn leidend.
Zie bron: Binnenlandsbestuur

Sluiting vliegveld Maastricht

14 september 2021

De provincie Limburg sluit een mogelijke sluiting van Maastricht Aachen Airport niet langer uit en laat doorrekenen wat de kosten en baten van het vliegveld zijn, en wat de gevolgen zijn als het vliegveldterrein een andere bestemming krijgt. Het onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het vliegveld.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Veluwse gemeenten last festivals

08 september 2021

Drie Veluwegemeenten mogen wel degelijk klagen over geluidoverlast die ze zeggen te hebben van de festivals Lowlands en Defqon.1 in Biddinghuizen. Dat bleek maandag bij de Raad van State in Den Haag. Nunspeet, Elburg en Oldebroek protesteerden daar tegen verruiming van de vergunning van Walibi. De gemeente Dronten geeft het muziekfestival Lowlands daarmee toestemming om twee uur langer door te gaan, tot 01.00 uur 's nachts. Hardstyle-evenement Defqon.1 mag met de verruimde vergunning twee dagen duren in plaats van een dag. In ruil daarvoor moet wel de afterparty op zondag in relatieve stilte plaatsvinden.
Zie bron: BHZnet

Aanpak geluidoverlast meeuwen

03 september 2021

Om de overlast van broedende meeuwen tegen te gaan, wil Den Haag meeuweneieren insmeren met maisolie. Zo komen de eieren niet uit. De Haagse gemeenteraad is niet enthousiast, maar lijkt het voorstel van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) niet te blokkeren. Partij voor de Dieren wil niet dat er in de nesten gerommeld gaat worden. "Pak eerst de daken aan en zorg bijvoorbeeld voor beter geïsoleerde daken, zodat er minder geluidsoverlast is. We moeten leren leven met de meeuwen."
Zie bron: NOS

Schiphol moet krimpen

02 september 2021

In een brief aan demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat eisen omwonenden, verenigd in Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), maatregelen die de overlast van het vliegverkeer terugdringen. Zij willen dat de Nederlandse overheid zich gaat houden aan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vliegtuiglawaai adviseert en dagen de Staat voor de rechter.
Zie bron: EenVandaag
Zie ook: Schiphol is veel meer dan geluidshinder.

30 km max. in Parijs

01 september 2021

Met uitzondering van enkele doorgaande wegen zoals de Champs-Élysées mag in vrijwel heel Parijs voortaan maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. De belangrijkste reden is de verkeersveiligheid, Tweede reden: geluidsoverlast.
Zie bron: Parool

Verduurzaam circuit Zandvoort

01 september 2021

De samenwerkend natuurorganisaties hebben de directie van het Circuit Park Zandvoort en verschillende overheden verzocht om een gesprek over de verduurzaming van het Circuit Park Zandvoort. In een pamflet geven zij aan dat de geluidoverlast voor de omgeving en de negatieve invloed op de natuur niet langer acceptabel is.
Zie bron: groeneruimte

Lawaai scoort hoog in Amstelveen

01 september 2021

In de categorie veel overlast scoort vliegtuiglawaai het hoogst, op de derde plaats staat wegverkeer, op de zesde plaats overlast buurtbewoners.

Zie bron: Amstelveenweb

Smeerpotten langs spoor

23 augustus 2021

ProRail plaatste dertig ‘smeerpotten’ langs het spoor in Deventer. Die smeren een olie als glijmiddel op het spoor, zodat het piepende geluid door het schuren van trein en rails vermindert. Het blijkt te werken.
Zie bron: Tubantia 

Minder lawaai van HSL

23 augustus 2021

ProRail start met het geluidsabsorberend maken van een 2400 meter lang geluidsscherm. Dat gebeurt in Zoetermeer, aan de westzijde van de hogesnelheidslijn (HSL). Een deel van de huidige transparante schermen worden vervangen door geluidsabsorberende panelen. 
Zie bron: Prorail

Vertraag verkeer op straat

23 augustus 2021

Wegen zijn middelen om van A naar B te komen, maar kunnen ook plekken zijn om elkaar te ontmoeten, te verblijven en te spelen. Een snelheidsverlaging van 50 naar 30 kilometer per uur biedt kansen om de publieke ruimte te herwinnen, denkt stadspsycholoog Sander van Ham. “Door te vertragen, kunnen we plekken maken waar we ons prettig voelen en waar de mens centraal staat. Met andere woorden: de straat is niet ingericht voor verkeersstromen, maar voor beleving.”
Zie bron: verkeersnet

 

Schiphol blijft binnen haar geluidsgrenzen

23 augustus 2021

De wereldwijde coronapandemie heeft nog steeds effect op het milieu en de externe veiligheid op en rond Schiphol. Doordat er minder wordt gevlogen, zal Schiphol net als vorig jaar de normen voor geluid, externe veiligheid en de uitstoot van stoffen waarschijnlijk nergens overschrijden. Dit blijkt uit de halfjaarrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de periode van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021 die de minister van IenW op 17 augustus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Zie bron: transportonline

Velen ergeren zich aan lawaai van motorfietsen

23 augustus 2021

Uit een enquete blijkt dat 85 procent de ondervraagden vindt dat de politie strenger moet handhaven op geluidsoverlast door motorrijders. Ook onder motorrijders stemt een meerderheid voor strengere controle. Hoe zit het precies met de geluidsnormen, en wat kun je doen als je last hebt van motorgeluid.
Zie bron: Avrotros

Minder woningen rond Schiphol belast met lawaai

23 augustus 2021

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft een nieuw navigatiesysteem in gebruik genomen. Het zorgt ervoor dat minder woningen met lawaai worden belast. Het satellietsysteem vervangt oude vliegbakens, waardoor vliegtuigen om woonkernen heen Schiphol kunnen naderen. Het gevolg is dat andere woningen voortaan meer lawaai krijgen te verduren.
Zie bron: ons.nl

Cumulatie geluid warmtepompen

11 augustus 2021

Gemeenten moeten bij hun bestemmingsplannen rekening houden met het cumulatieve geluid van warmtepompen. Die harde les krijgt Gooise Meren van de Raad van State geserveerd. De uitspraak kan, volgens advocaat Jan van Vulpen van Hekkelman Advocaten, zorgen voor extra vertraging in de woningbouwopgave als gemeenten het geluid van de pompen niet goed in beeld brengen.
Zie bron; binnenlandsbestuur

Burenlawaai nr. 1 bij conflicten

06 augustus 2021

Harde geluiden, barbecuedampen, verwaarloosde bomen, gillende kinderen… Vooral in de zomer ontstaat er vaak wrevel tussen buren. Hoe pak je het aan als je overlast hebt? Wat doe je als er niks met je klachten wordt gedaan? En hoe maak je het weer goed? Mr. Frank Visser en mediator Jaap Hemmink vertellen je hoe.
Zie bron: Margriet

Kinderdagverblijf: buurman kan geen kant op

06 augustus 2021

Pal naast het woonhuis van Anne en Bert Beernink is in 2002 een kinderdagcentrum gebouwd voor kinderen met een meervoudige verstandelijke beperking. De achtertuin van hun woning grenst aan de speeltuin van het kinderdagcentrum. De WOZ-waarde van hun huis is hierdoor vier ton gedaald. De familie Beernink zit klem: “We kunnen niet weg omdat ons huis onverkoopbaar is. We kunnen ook niet blijven want we worden gek van het lawaai.”
Zie bron: Eenvandaagavrotros

Vertraging aanleg windparken

29 juli 2021

Door een pittige uitspraak van de Raad van State valt de windmolengekte in Nederland stil. Nadat de RvS besloot dat de overheid meer onderzoek moet doen naar de gevolgen van de plaatsing van een windpark worden veel projecten uitgesteld. Vorige maand ging er een streep door de aanleg van een windpark in Delfzijl en vandaag is bekend geworden dat de projecten in Houten en Oss voorlopig ook niet doorgaan. Opnieuw een dreun in het gezicht van de windmolenlobby.
Zie bronenn: Dagelijkse standaard en NRC

Zoemende radar van Defensie

26 juli 2021

Het begon met de wens voor redelijk overleg en er samen uitkomen met gemeente en het minsterie, maar inmiddels zijn inwoners van Wier op ramkoers. Ze voelen zich niet serieus genomen vanwege de plaatsing van een nieuwe radar van Defensie. De boosdoener is de SMART-L radar, de nieuwste luchtverdedigingsradar van Defensie. Hij zoemt, piept en bromt.
Zie bron: eenvandaagavrotros

Bestrijding piepen tram € 1 miljoen

26 juli 2021

De maatregelen om de geluidsoverlast van de piepende tramwielen voorgoed op te lossen kosten de provincie Utrecht dit jaar al bijna een miljoen euro. Dat schrijft gedeputeerde Arne Schaddelee in een brief aan Provinciale Staten.
Zie bron: RTVUtrecht

GELUID IN HET NIEUWS

Ook lawaaiflitspalen in Amsterdam

Motoren op de bon... Verder >

Stille winkelkarretjes + gladde bestrating

Nieuwe vestiging Aldi... Verder >

Luidsprekers op afstand uitschakelen

Apparaatje te koop in China... Verder >

Veel klachten over dancefestival

Rotterdam... Verder >

Geluidgrenzen auto's

EU - regels... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >