Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Protest tegen komst windmolens

23 augustus 2020

Het betreft een project in de gemeente Barendrecht. Ze worden geplaatst op een lawaaiige plek, dichtbij snelweg en betuwelijn. Daarom verwacht de projectleider geen overlast, maar begrijpt de zorgen. Hij hoopt dat de overlast beperkt kan worden, door afspraken te maken met de toekomstige exploitant. De gemeente wil omwonenden financieel mee laten profiteren van de windmolens. "De bewoners moeten er ook van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld door aandelen, obligaties of met een gebiedsfonds dat geïnvesteerd wordt in de buurt. Buurtbewoonsters geloven niet dat een exploitant de windmolens stil zal leggen bij teveel overlast. Participeren is ook geen optie. "Dan kun je geen bezwaar meer maken."
Zie bron: Rijnmond 

Trillingsmatjes onder spoor

23 augustus 2020

Verminderen rubbertjes onder het spoor de trillingen die de treinen veroorzaken? ProRail hoopt antwoord op die vraag te krijgen, door onderzoek te doen in Oisterwijk. Omwonenden zijn echter sceptisch over de proef, die een jaar gaat duren.
Zie bron: Omroepbrabant

R'dam onderzoekt lawaai verkeer

21 augustus 2020

Gemeente Rotterdam heeft op drie plaatsen in de binnenstad geluidsmeters en camera’s opgehangen. De komende twee maanden test de gemeente de systemen in de hoop geluidsoverlast van verkeer tegen te gaan. In plaats van kilometers per uur worden decibellen gemeten. Bij een overschrijding van het toegestane geluid zou in toekomst volautomatisch een boete kunnen volgen.
Zie bron: motor

Klachten burenlawaai fors gestegen

21 augustus 2020

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Waar de politie in januari en februari nog evenveel meldingen binnenkreeg als in 2019, ligt dit aantal vanaf maart flink hoger. In juli van dit jaar kwamen er zelfs bijna 20.000 ‘herriemeldingen’ binnen. Tegenover 13.000 in dezelfde maand vorig jaar. Rotterdam voert de lijst aan als luidruchtigste stad. Het aantal klachten verdubbelde daar ten opzichte van juli 2019. Ook in Amsterdam (+79 procent), de hele provincie Noord-Holland (+71 procent) en Drenthe (+66 procent) werd fors meer geluidshinder gemeld dan in 2019.
Bron: Hart van Nederland

'Hinder door geluid is aangeleerd'

14 augustus 2020

Dr. Tjeerd Andringa doet onderzoek naar de effecten en vooral naar de beleving van geluid. Hij betoogt: Die beleving is voor iedereen anders. „Geluid is iets wat voor het grootste deel onbewust wordt verwerkt. De een wordt wakker van het geluid van een vuilniswagen op de vroege ochtend, de ander slaapt er rustig doorheen. Degene die er last van heeft, heeft zichzelf op een gegeven moment aangeleerd dat het geluid kennelijk belangrijk genoeg is om er wakker van te worden. Dat is iets dat degene eigenlijk zelf heeft gedaan.”
Zie bron: De Telegraaf

Hoe verminder je herrie?

12 augustus 2020

Minder herrie: het kan. Het blad, de Correspondent, toont de volgende gedachten:
1. Sommige soorten geluidsoverlast worden niet gehoord.
2. Geluid is iets ruimtelijks (dus moet je er als je gaat bouwen rekening mee houden)
3. Geluid neemt ook rustplekken in de stad over
4. Betrokken burgers denken en meten op sommige plekken mee
5. De coronastilte liet zien dat minder herrie kán.
Zie bron: Correspondent

Geluidsoverlast auto's?

05 augustus 2020

Een ingezonden brief in het Parool:
Als de gemeente echt iets tegen geluidshinder wil doen, moet bezit en gebruik van scooters worden ontmoedigd. Denk aan een versnelde uitfasering van benzine­scooters. Over twee jaar mogen dan alleen nog elektrische varianten de stad in. Scheelt ook nog eens hoop luchtvervuiling. Gelukkig heeft de coronacrisis ons ook geleerd dat we problemen snel kunnen oplossen, mits de urgentie maar gevoeld wordt.
Zie bron: Parool

R'dam meet lawaai op straat

05 augustus 2020

Op drie plaatsen in Rotterdam worden geluidsmeters en camera’s opgehangen om het geluid in decibellen te meten, en geluid- en beeldopnames te maken van de verkeerssituatie. Harde geluiden van auto’s, motoren en vrachtverkeer kan voor flinke overlast zorgen. Om te achterhalen hoe hard het geluid is én waardoor het wordt veroorzaakt, start de gemeente Rotterdam een onderzoek naar geluid van voertuigen op deze drie plekken in de stad. Zo kan geluidshinder effectiever worden aangepakt in de toekomst. We onderzoeken of het geluid bijvoorbeeld afkomstig is van een knallende uitlaat of door onnodig gasgeven, en hoeveel en hoe hoog de geluidspieken er gedurende de dag zijn.
Zie bron: Rotterdam 

F 35 vervangt F 16.

05 augustus 2020

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toont met twee vergunningen uit 2019, dat de geluidsbelasting van straaljagers op woningen niet toeneemt door de lawaaierige F-35. Defensie zou geluidsruimte van de F-16 hebben geruild tegen geluidsruimte van de F-35. De geluidsbelasting moet minimaal gelijk blijven, vindt de inspectie. Voor grondgebonden geluid is maximaal 55 decibel geluid op de gevels van woningen acceptabel. Omdat alle geluidsrapporten in verband met de veiligheid van de Staat niet openbaar worden gemaakt, is dit niet te controleren.
Zie bron: Liwwadders

MER tikt Schiphol op de vingers

28 juli 2020

De plannen voor de groei van Schiphol van het kabinet kunnen nog niet worden beoordeeld op hun milieu-effecten. De voornemens zijn te vaag om een uitspraak te kunnen doen of deze gevolgen hebben voor de uitstoot van broeikasgassen en de geluidshinder. Dat concludeert de onafhankelijke Commissie MER in een evaluatie van de milieu-onderbouwing van de Luchtvaartnota, die in mei door minister Cora van Nieuwenhuizen werd gepresenteerd. De commissie moet uiteindelijk de verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) voor groei van Schiphol beoordelen. Het oordeel is een keiharde tik voor de groeiplannen. Schiphol mag van het kabinet de komende jaren alleen in stapjes groeien van het huidige maximum van 500.000 vluchten naar 540.000 vluchten per jaar als wordt voldaan aan een trits voorwaarden op het gebied van milieu en geluid.
Zie bron: Parool

Auto de stad uit

27 juli 2020

Geluidhinder brengt forse gezondheidsrisico’s met zich mee. De komst van nieuwe lawaaimakers in de stad maakt dat het effect van allerlei maatregelen vrijwel nihil is. Daarom: weer de auto en geef ruimte aan fietsers en wandelaars in de stad.
Zie bron: Parool

Schiphol op de schop

27 juli 2020

Het was zo heerlijk rustig. Schonere lucht en geen geluidsoverlast rondom Schiphol, waren het gevolg van de coronacrisis. Maar nu de vliegveld weer terug naar 'normaal' gaat komt de overlast en vervuiling weer terug. Een Britse rechter heeft donderdag een streep gezet door uitbreidingsplannen van London Heathrow. Een zaak die werd aangespannen door milieuorganisaties en bewoners van de stad.
Zie bron: bnnvara 

Schiphol bedreigt woningbouw

21 juli 2020

Nieuwe geluidsnormen dreigen de bouw van woningen stil te leggen. Daarvoor waarschuwen organisaties als Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Zij hebben hierover een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Daarin roepen ze de politiek op om snel in actie te komen.
Zie bron: nos en binnenlandsbestuur

Airport Eindhoven: meer vluchten

16 juli 2020

De provincie Brabant vindt dat het lawaai van vluchten naar en van vliegveld Eindhoven prioriteit heeft boven lawaai. Het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel luidde dat het vliegveld alleen mag groeien als de geluidsoverlast flink wordt teruggebracht. Van Geel spreekt van 30 procent minder hinder in 2030; in de stukken van het rijk ontbreken die getallen, volgens GS.
Zie bron: omroepbrabant

Nationale Ombudsman en vliegtuiglawaai

16 juli 2020

De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. Burgers geven aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving?"
Zie bron: nationaleombudsman

Antigeluid tegen lawaai van buiten

16 juli 2020

Raam open en toch weinig lawaai? Speakers in het raam worden gevoed met anti-geluid van de bron die dominant is. Onderzoekers van Nanyang Technological University in Singapore slaagden erin om hiermee geluidsoverlast van buiten met 10 dB terug te brengen.
zie bron: Volkskrant 

Commentaar NSG:

Zodra het hinderlijke geluid wordt gespot kan het raam ook automatisch even zachtjes dichtklappen. Is het geluid voorbij, dan gaat het raam automatisch weer open. Goedkoop en zeer doeltreffend; scheelt algauw 25 dB.

Geen groei luchtvaart

16 juli 2020

Natuur & Milieu heeft samen met duizenden burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Het kabinet verzuimt om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector voldoende te begrenzen. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen. De betrokkenen roepen minister Van Nieuwenhuizen op om haar plannen grondig te herzien en met concrete voorstellen te komen om klimaatschade, geluidsoverlast en luchtverontreiniging aan te pakken. Het bezwaar is opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie. Ook natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Vogelbescherming sloten zich aan bij de oproep.
Zie bron: milieudefensie.nl

Actiegroep tegen lawaai motorfietsen

16 juli 2020

Bewonersgroepen die geluidsoverlast door motorvoertuigen bestrijden hebben zich verenigd in de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). NEFOM wil dat overheden paal en perk gaan stellen aan geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door een deel van de motorvoertuigen. Hoofddoel is het met ingang van uiterlijk 1 juni 2023 vaststellen en handhaven van een maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen, zowel oude als nieuwe. Verder ondersteunt de NEFOM het streven om uiteindelijk alle motorvoertuigen, auto’s, motorfietsen, (water)scooters, speedboten en bromfietsen, elektrisch te laten zijn per 1 januari 2030.
Zie bron: motor.nl

Gaasperdammer tunnel: groen i.p.v. lawaai

07 juli 2020

Een interactieve kaart toont online de omgeving van de A9 Gaasperdammerweg van nu en straks als het park op het tunneldak klaar is (2021) en met de bouwvelden die de gemeente Amsterdam in de toekomst wil gebruiken om woningen te bouwen. De wijken rondom de A9 krijgen met de komst van de tunnel schonere lucht en minder geluidsoverlast. Samen met de gemeente Amsterdam en omwonenden heeft Rijkswaterstaat een groeninrichtingsplan gemaakt voor het tunneldak en de directe omgeving van de tunnel.
Zie bron: rijkswaterstaat

Bestrijding lawaai vliegtuigen optimaliseren

07 juli 2020

De Delftse start-up DeNoize gaat met steun van Schiphol werk maken van de vermindering van geluidsoverlast voor omwonenden. Vanaf oktober wil het bedrijf onderzoeken hoe omwonenden hinder ervaren van luchtvaartgeluiden. Aan de hand van de uitkomsten wil het bedrijf betere geluidsreductietechnologie produceren. DeNoize ontwikkelde eerder al een raamsysteem wat tot 90 procent van al het geluid van buitenaf tegenhoudt door noise cancelling-technologie (ruisonderdrukking), maar er is volgens het bedrijf nog onvoldoende kennis hoe luchtvaartgeluiden de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ook is nog weinig bekend welke specifieke geluiden het meest hinderlijk zijn.
Zie bron: luchtvaartnieuws

GELUID IN HET NIEUWS

Amsterdammer blijft zich storen aan de buren

Ook na de lockdown... Verder >

Rommelaars bij warmtepompen

Bestrijd ze!... Verder >

Gemeentelijke boete bij burenlawaai

Nieuwe APV in Gouda... Verder >

Niet meer dan 12 popconcerten

Stop gedogen... Verder >

Stilste gebied

NSG-prijs gaat naar Dwingerderveld... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >