Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Kinderopvang

29 april 2009

De gemeente Harderwijk vindt dat een kinderopvangcentrum voor tien kinderen in een woonwijk te veel herrie oplevert.
Zie bron: De Stentor

Fors meer vliegherrie rondom Eindhoven

27 april 2009

Volgens de luchtvaartnota mag het aantal vliegbewegingen op vliegveld Eindhoven groeien van 17.000 naar 35.000 in 2020. De geluidscontour reikt dan van Veghel tot Valkenswaard en Eersel.
Zie bronnen: BN DeStem; Brabants Dagblad.
Zie ook: Eindhovens Dagblad met uitleg over geluidscontouren, decibellen, Kosten-eenheden en Lden.

Saudi-Arabië bestrijdt geluidoverlast moskee

27 april 2009

SPA, het officiële persbureau in het koninkrijk, meldt dat er wordt opgetreden tegen al te luidruchtige geloofsuitingen. Zo verwijderden ambtenaren recentelijk honderd luidsprekers bij 45 gebedshuizen in de stad Bahah.
Zie bron: Het Parool

Gemeente wil hoger scherm

22 april 2009

De gemeenteraad van Renkum wil in beroep gaan tegen het tracébesluit A50 Valburg-Grijsoord. Op verschillende plaatsen vindt de Raad de geplande geluidschermen te laag.
Zie bron: De Gelderlander

Protest hagelkanonnen

22 april 2009

Het stadsbestuur van het Belgische Herk-de-Stad heeft plannen om voor de fruitteelt in de gemeente hagelkanonnen toe te laten, tot op 250 meter van huizen. Inwoners vrezen geluidsoverlast.
Zie bron: Het Belang van Limburg

Tweede Kaagbaan

22 april 2009

Schiphol mag van het kabinet tot 2020 groeien met 100.000 extra vluchten per jaar. Het kabinet houdt daarom onder meer de optie open om een tweede Kaagbaan aan te leggen.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Klokgelui(ds)norm

21 april 2009

De Tilburgse raad voert een norm voor het luiden van een kerkklok: tussen 23 uur en 7.30 uur mag het gelui niet harder zijn dan 10 decibel boven de normen van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen en het referentieniveau van de omgeving.
Zie bron: Brabants Dagblad

Motorfietsen maken teveel geluid

21 april 2009

Bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) in Elsloo konden motorrijders vrijblijvend en zonder sancties het geluid van hun fietsen laten meten. Het resultaat: een overgrote meerderheid van de geteste motoren overschreed de maximale geluidsnorm. Er werden geluidsniveau's gemeten tot 113 dB(A), in dat specifieke geval 22 dB(A) te veel. Een overschrijding tot 4 dB levert doorgaans een boete op van 180 euro. Bij hogere overschrijding beslist de officier van justitie en dreigt zelfs in beslagname.
Zie bron: De Limburger

Peuters naar binnen

10 april 2009

Een kinderdagverblijf in Amsterdam mag van de gemeente niet meer alle kinderen dagelijks laten buitenspelen i.v.m klachten over lawaai.  De peuters mogen nu twee keer per dag naar buiten.
Zie bronnen: RTVNH en Kinderopvangtotaal

Rust op het water

09 april 2009

Amsterdam gaat bij de start van het vaarseizoen recreanten oproepen de rust op het water te bewaren. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van billboards en flyers.
Zie bron: Nieuws.nl

Verkeerslawaai nijpend probleem; beleid faalt

02 april 2009

Dat betoogt de Algemene Rekenkamer: "Burgers worden op dit moment onvoldoende beschermd tegen geluidhinder van wegverkeer. De beleidsmaatregelen leiden in de praktijk onvoldoende tot resultaat en er ontstaan steeds meer knelpunten. Ook het niveau van de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer is de laatste jaren toegenomen. De voortgang van de saneringsoperatie is beperkt."
Zie bron: Algemene Rekenkamer
Zie ook de reactie van de VNG

Decibellen van zangvogels

01 april 2009

Vogelzang kan zeer indringend en allesoverheersend zijn, met name in het voorjaar. Geluidsmetingen bij diverse inheemse zangvogels tonen niveau's van meer dan 85 dB(A). Grote boosdoeners zijn merels en lijsters, die vaak al vlak voor ochtendgloren (in de zomer om 4 uur ’s nachts!!!) letterlijk uit de veren gaan.
Zie bron: Den Haag, maar let op de datum!!

Minister Cramer: geen geluidsschermen

01 april 2009

De plannen van PvdA-minister Jacqueline Cramer om negen 'snelwegpanorama's' aan te wijzen als te beschermen uitzicht en o.a. daar geen geluidsschermen te zetten vallen niet echt goed in de Tweede Kamer.
Zie bron: AD

AHOB-bel minder luid

31 maart 2009

ProRail ontwikkelt waarschuwingsbellen voor spoorwegovergangen waarvan het volume wordt aangepast aan het omgevingsgeluid. De Automatisch Niveau Aanpassende bel (ANAbel) zal daarom minder geluidsoverlast veroorzaken wanneer het stil is op straat, zoals in de avond en `s nachts.
Zie bron: MDweekly

Spoorweglawaai aangepakt

27 maart 2009

In de gemeente Waardenbrug (br.) wordt spoorweglawaai aangepakt met nieuwe spoorviaducten en honderde meterslange geluidsschermen. Bij sommige woningen wordt het lawaai met meer dan 20 dB(A) teruggebracht.
Zie bron: Brabants Dagblad

Eindhoven mag blijven heien

27 maart 2009

Het heien voor een nieuwe parkeergarage in het Stadionkwartier in Eindhoven mag doorgaan. Dat heeft de bestuursrechter in Den Bosch bepaald in een zaak die door een buurtbewoner was aangespannen.
Zie bron: Juridisch Dagblad

Boete prediker

27 maart 2009

Alsnog straf voor de Eindhovense stadsprediker die zijn boodschap luid in een winkelcentrum verkondigde.
Zie bron: Juridisch Dagblad

Ziek door de buren

26 maart 2009

Uit onderzoek van het tijdschrift gezondNU blijkt dat de helft van de Nederlanders als oorzaak van stress, slaaptekort en frustraties de buren aanwijst. Lawaai van de buren scoort het hoogst, d.w.z. 1/3 van die helft.
Bron: De Telegraaf

JSF: veel kabaal, weinig data

24 maart 2009

Rondom vliegbasis Leeuwarden zijn ze het er over eens: het nieuwe rapport over de geluidsproductie van de JSF deugt niet. Dat de Amerikaanse F-35 evenveel kabaal maakt als, bijvoorbeeld, de SAAB Gripen, zou nog wel kunnen. En dat het een stuk meer is dan van de huidige F-16’s, lijkt zelfs waarschijnlijk.
Zie bronnen: De VolkskrantElsevierReformatorisch Dagblad en nogmaals De Volkskrant

Stress op het werk

23 maart 2009

Uit onderzoek blijkt lawaai een stressfasctor op het werk. Vooral vrouwen compenseren de frustratie door eten van snoep en snacks.
Zie bron: Webregio

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >