Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Luisteren bij café's

29 mei 2009

De gemeente Ermelo wil net als Harderwijk een eenvoudige luisterproef op straat uitvoeren om na te gaan of een horeca-bedrijf zich houdt aan de geluidvoorschriften.
Zie bron: de Stentor

Awacs slopen huizen

27 mei 2009

In een Amerikaans rapport wordt voorgesteld huizen in het Zuid-Limburgse Schinveld te slopen om de hinder van Awacs te beteugelen.
Zie bron: De Limburger

Heil in voorzetramen

27 mei 2009

Met voorzetramen in een kerkgebouw in Zutphen komt een einde aan de meeste geluidhinder tijdens kerkdiensten en oefeningen van het Leger des Heils. De Raad van State moet nog een oordeel vellen over godsdienstvrijheid en over klachten van omwoenenden over repetities, brassbands en versterkte muziek.
Zie bron: De Stentor

Crêche verdeelt bestuur

25 mei 2009

Het lawaai van buitenspelende peuters dringt door tot de bestuurskamers van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Centrum heeft een crêche beperkingen opgelegd aan buiten spelen. Volgens wethouder Marijke Vos mag dat niet.
Zie bron: Het Parool

Uitgaans'leven'

25 mei 2009

De ongezonde hoeveelheid decibels uit geluidsversterkers in het uitgaansleven en via de oordopjes van de mp3-speler vormt een sluimerende bedreiging voor de volksgezondheid: een hele generatie jongeren dreigt gehoorschade op te lopen. Daarom vraagt de ChristenUnie maatregelen tegen gehoorschade.
Zie bron: Christen Unie

Kogelmaximum

22 mei 2009

Op schutterijen in Limburg mogen, om geluidsoverlast terug te dringen, voortaan nog maar 120 schoten per uur worden gelost. Dat is het resultaat van een evaluatie van het ministerie van Milieu, vier Limburgse gemeenten, de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de provincie Limburg. Voorheen bestond er geen limiet.
Zie bron: Nieuws.nl

Herrie grootste irritatie hotelgast

20 mei 2009

Slaan met deuren, krakende vloeren, dunne wandjes, geschreeuw in de gang, luide tv’s, zoemende airco’s, het doortrekken van de toiletten in naast- of bovengelegen kamers en verkeerslawaai ervaren veel gasten als irritant en als een domper op hun verblijf.
Zie bron: Misset

Mes in geluidsruimte

19 mei 2009

De Raad van State beperkt de geluidsruimte die Defensie en VROM hebben gegeven aan de militaire luchthaven in Eindhoven.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Fontein mag weer spuiten

15 mei 2009

De fontein in Zwolle mag overdag weer spuiten. 's Nachts maakt'ie te veel geluid.
Zie bron: HartvanNederland

Vrijstaat Schiphol

11 mei 2009

Het TV programma Zembla keek terug op het ontstaan van de Polderbaan en constateert dat Schiphol al jaren lang haar eigen gang kan gaan. De politiek heeft geen enkele greep op de ontwikkelingen en omwonenden van Schiphol hebben hun vertrouwen in de overheid verloren.
Bekijk de uitzending van Zembla
Het Platform Duurzame Luchtvaart (PDL) is kritisch over de Zembla-documentaire.
Zie bron: LuchtvaartNieuws

Popmuziek: 85 dB bij woningen

11 mei 2009

De gemeente Etten-Leur hanteert deze waarde bij evenementen in de open lucht..
Zie bron: BN DeStem

Broedende vogels en autocross

11 mei 2009

In Ouddorp mag de geplande autocross op Hemelvaart niet worden gehouden omdat vogels broeden in het nabij gelegen natuurgebied.
Zie bron: Flakkee Actueel

Bioscoopfilm over lawaai

08 mei 2009

Komisch drama met Tim Robbins als een man die gek wordt van alle herrie in New York City en de strijd aanbindt met ieder auto-alarm dat onnodig afgaat.
Bekijk de trailer.

Stemmen op terrassen

08 mei 2009

Amsterdam gaat proeven doen met verwarmde terrassen. Één van de voorwaarden is dat stemgeluid wordt getoetst aan de geluidvoorschriften.
Zie bron: Het Parool

Hogere waarde Wgh

08 mei 2009

Met ingang van 1 januari 2007 hebben gemeenten de bevoegdheid gekregen om in bepaalde situaties hogere geluidbelasting toe te staan dan de voorkeursgrenswaarde. De VROM-Inspectie is nagegaan of de gemeenten aan de regelgeving voldoen, alle mogelijke maatregelen in beeld brengen en haalbare maatregelen toepassen in de situaties waarin een verhoogde geluidsbelasting onvermijdelijk is. Ook is onderzocht in hoeverre burgers worden geïnformeerd over de verhoogde geluidbelasting in hun (woon)omgeving en kunnen beschikken over informatie over de geluidsbelasting in hun (woon)omgeving.
Download rapport

Aanslagen op onze trommelvliezen

08 mei 2009

De Duitse TVzender ZDF besteedde aandacht aan lawaai. Ons gehoor is een biologische waarschuwingssysteem van oudsher. Het laat ons bedreigingen herkennen voordat ze zichtbaar worden. In de moderne maatschappij heeft dat vervelende consequenties. Lawaai is inmiddels een bedreiging voor onze gezondheid. Bekijk de wetenschappelijke informatie met effecten van geluid, infrageluid, geluidschermen, antigeluidvensters, band/wegdekgeluid: zie ZDF AbenteuerWissen

Spoor moet stiller.

07 mei 2009

Verkeersminister Eurlings moet 560 woningen isoleren die vlakbij de Calandbrug in Rozenburg staan. Geluidsadviseur Elly Waterman voorziet in de toekomst meer problemen.
Zie bron: Cobouw

Kerk heeft last

07 mei 2009

De klassieke muziekconcerten in de Catharinakerk in Eindhoven worden regelmatig verstoord door geluid van andere evenementen rond deze kerk. "Het is soms bij de beesten af", zegt beheerder Gerrit van der Waal van de Catharinakerk. Een dieptepunt vond op 4 april plaats.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Rondweg in tunnel

07 mei 2009

De Actiegroep Tunnelvariant start een actie waarbij zoveel mogelijk handtekeningen worden verzameld van Groningers die vóór ondertunneling van de Zuidelijke Ringweg zijn. De actiegroep heeft daarvoor op de website tunnelvariant.nl een petitie geplaatst.
Zie bron: Groninger Internet Courant

Scheveningse strand

01 mei 2009

Alle ondernemers op het strand en op de boulevard zijn per brief geïnformeerd over de spelregels die er zijn voor muziek. Bewoners met klachten over geluidsoverlast kunnen die tot 15 oktober melden op telefoonnummer 14070.
Zie: Info Thuis

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >