Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Anti-hagelkanonnen

06 september 2011

In Belgie wil men grenzen stellen aan het geluid van anti-hagelkanonnen.
Zie bron: hbvl

Sportcomplex A'doorn

30 augustus 2011

Bewoners van de wijk Welgelegen in Apeldoorn willen voorkomen dat ze in de toekomst nogmaals worden geconfronteerd met geluidsoverlast door Omnisport. Ze hebben bezwaar aangetekend tegen een verleende vergunning.
Zie bron: de Stentor

Bewoners meten zelf geluid Betuwelijn

29 augustus 2011

De actiegroep Geluidsoverlast Betuwelijn 'Nee' gaat zelf geluidsmetingen uitvoeren om de geluidsoverlast van de Betuweroute te bepalen. Daarmee wil de groep aantonen dat de geluidsoverlast ernstiger is dan uit de metingen van ProRail blijkt.Volgens de actievoerders meet ProRail op de verkeerde momenten waardoor de overlast van bepaalde treinen niet wordt meegerekend.
Bron: Omroep Gelderland 

Machteloos tegen doof makende muziek

29 augustus 2011

Het Apeldoornse gemeentebestuur staat machteloos tegen keihard geluid in de kroeg. De muziek in jongerencafé's en disco's is vaak zo hard dat zonder meer gehoorschade ontstaat.
Zie bron: De Stentor

Bootjesmuziek verbieden

29 augustus 2011

Het spelen van versterkte muziek op bootjes op de Amsterdamse grachten moet verboden worden. Dat wil het Amsterdamse stadsdeel Centrum. Het hoopt dat zo’n verbod volgende zomer een feit is.
Zie bron: Spits 

TNO: HSL te luidruchtig

25 augustus 2011

Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn veroorzaakt ondanks eerdere uitlatingen van het vroegere ministerie van V&W te veel lawaai bij omwonenden in de gemeente Lansingerland. Dat blijkt uit metingen die minister Schultz van Haegen heeft laten doen door TNO.
bron: NOS en NU.nl

Overlast? Huurders sneller huis uit

23 augustus 2011

Rechters besluiten vaker dat huurders het huis uit moeten als ze ernstige overlast geven. En dat heeft een pro-actieve werking: overlastgevers passen meer op als ze worden aangesproken door verhuurder, politie of de gemeente.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Strijd om voetbalkooi

23 augustus 2011

Een familie heeft hinder van een door de gemeente Culemborg geplaatste voetbalkooi. Er zijn enkele maatregelen getroffen, maar dat is niet voldoende.
Zie bron: CulemborgseCourant 

Gemeente moet sportkantine aanpakken

21 augustus 2011

De gemeente Breda moet in actie komen tegen de geluidsoverlast vanuit een kantine bij een sporthal. Dat heeft de Raad van State bepaald. De gemeente weigerde tot nu toe op te treden, omdat ze zelf eigenaar is van het gebouw.
Zie bron: Binnenlands bestuur

Subsidie E-scooter

19 augustus 2011

In navolging van Amsterdam wil de provincie Gelderland de aanschaf van een elektrische scooter gaan subsidieren.
Zie bron: Binnenlands Bestuur 

TV-programma gaat vooral over burenlawaai

18 augustus 2011

Het nieuwe seizoen van Bonje met de Buren dreigt wat eentonig te worden. Volgens RTL draaien een groot aantal afleveringen om geluidsoverlast. “Het is niet voor niets de nummer één veroorzaker van burenruzies in Nederland“, aldus een zegsman van RTL woensdag.
Zie bron: UPC

Geluidsgrenzen horeca afgeschaft

17 augustus 2011

In Dordrecht behoeft de horeca tijdens carnaval, koninginnedag en oud en nieuw zich niet te houden aan de reguliere geluidgrenzen in het kader van het Activiteitenbesluit.
Zie bron: Gemeente Dordrecht 

Wassende weg stiller

17 augustus 2011

In Rotterdam zijn proeven gedaan met een wegbedekking die de lucht schoner moet maken. Het blijkt dat het wegdek 4 dB(A) reductie geeft t.o.v. van glad asfalt.
Zie bron: Rotterdam 

Festival belooft beterschap

15 augustus 2011

De gemeente Oosterhout onderneemt geen juridische stappen tegen de organisatie van het Parkfeest naar aanleiding van de geluidsoverschrijding van Kane tijdens het festival.
Zie bron: BNdeStem

Straatmuzikanten

15 augustus 2011

Maatregelen moeten hinder door straatmuzikanten tegengaan. De gemeente Voorst heeft al een instrument ontwikkeld om overlast aan te kunnen pakken. De gemeente Deventer werkt nog aan verdere aanscherping van de regels.
Zie bron: De Stentor

Noodkreet aan Kamer

15 augustus 2011

De politieke groepering Leefbaar 3B in de gemeente Lansingerland heeft een brief gestuurd aan fracties van de PVV, SP, SGP en PVDD van de Tweede Kamer om hun ongenoegen kenbaar te maken over de aanpak van de geluidsoverlast van de HSL.
Zie bron: deweekkrant

Boete wordt café fataal

20 juli 2011

Het Oosterhoutse StadsCafé heeft een rechtzaak over een openstaande boete wegens geluidsoverlast verloren. De gemeente zal het bedrag van 12.000 euro actief gaan vorderen.
Zie bron: BNdeStem

Betuwelijn geen verlaging WOZ-waarde

19 juli 2011

Het Gerechtshof in Arnhem heeft in hoger beroep geoordeeld dat de aanwezigheid van de Betuwelijn geen zodanige geluidshinder veroorzaakt die noopt tot het in aanmerking nemen van een waardedrukkende factor voor de WOZ.
Zie bron: Accountancynieuws

'Piepend booggeluid tram aanpakken'

19 juli 2011

De gemeente Leidschendam-Voorburg eist van de HTM dat het snerpende geluid van trams wordt aangepakt door de rails in bogen elke dag te smeren.
Zie bron: Leidschendam-Voorburg 

Duitsland stimuleert geluidsarme goederentreinen

18 juli 2011

Vanaf eind 2012 zullen transportondernemingen ongeveer 2 tot 3% meer moeten betalen voor het gebruik van de Duitse spoorinfrastructuur. Geluidsarme treinen zullen evenwel van een bonus kunnen genieten.
Zie bron: Nieuwsblad Transport

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >