Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Bonte avond loopt in papieren

04 mei 2018

Een bonte avond van de Kabouters, een groep Belgische kinderen, loopt voor de Alphense kampeerboerderij De Kiek in de papieren. Wegens geluidsoverlast houden burgemeester en wethouders vast aan een oplegde dwangsom van 2000 euro.
Zie bron: AD

Sluipend lawaai maakt ziek

03 mei 2018

Als het over schadelijke decibels gaat, denken we vaak aan concerten en festivals. Maar wat met het sluipende lawaai rondom ons, veroorzaakt door auto’s, vrachtwagens, treinen, vliegtuigen, drilboren, slijpschijven, en die vriendelijke, maar met een schelle schaterlach gezegende onderbuur? Wat doet al dat lawaai met onze gezondheid, in het tweede lawaaierigste land van Europa? ‘Te veel herrie rond je huis veroorzaakt slaapverstoring, en zelfs hart- en vaatziekten.’ Samen met Nederland en Luxemburg vormen we als Benelux het lawaaierigste stukje van Europa. Tijd om onze koffers te pakken richting Ierland, IJsland of Finland, de drie stilste landen van Europa?
Zie bron: humo.be

'Muziekweg' snel weg

02 mei 2018

 Door ribbels in de weg klinkt het Friese volkslied als er een auto overheen rijdt. Maar na klachten van omwonenden wordt alles weer weggehaald.
Zie bron: NOS en luister

Windturbines te luidruchtig

02 mei 2018

De stichting 'Hou Friesland Mooi' stelt dat na aanpassingen van grote turbines in het windpark Nij Hiddum-Houw op de kop van de Afsluitdijk nog steeds te veel lawaai zullen produceren. De Nederlandse geluidsnormen zijn de slechtste in Europa, betogen ze. Bovendien gaat het om een jaargemiddelde van geluid op de gevel, waardoor er niet te handhaven is op hoge pieken.
Zie bron: lc

Herrie op de Amsterdamse grachten

02 mei 2018

In Amsterdam kwamen vorig jaar kwamen 1339 meldingen binnen over overlast op het water, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2016. Mensen ergerden zich vooral aan lawaai. Daarover kwamen 975 meldingen binnen, een stijging van bijna 30 procent. Het aantal meldingen over vaargedrag (89) daalde met de helft en over snelheid bleef nagenoeg gelijk (275).
Zie bron: lc

Geluidsscherm te duur

26 april 2018

De kosten voor een geluidsscherm langs de N33 bij Gieten vallen te hoog uit. Dat komt omdat de gemeente Aa en Hunze gedwongen is de aannemer van Rijkswaterstaat te kiezen. Binnen de gemeentebegroting was 350.000 euro begroot. Dat wordt nu 750.000 euro. De kosten kunnen zelfs oplopen tot 1,3 miljoen door beheer en onderhoud.
Zoe bron: dvhn.nl

Aangepaste MER Lelystad Airport

25 april 2018

De aangepaste MER voor Lelystad Airport pakt niet goed uit voor Zwolle; in andere delen van Overijssel wordt de hinder minder. De provincie Overijssel heeft gehoor gekregen in haar verzoek om de vliegtuigen vanaf de Duitse grens zoveel mogelijk in glijvlucht te laten benaderen. Daardoor begint de laagste vlieghoogte van 1800 voet (zeshonderd meter) pas ter hoogte van Zwolle en niet vanaf Lemelerveld. De oorspronkelijke wachtgebieden in het luchtruim boven Steenwijkerland en Nationaal Park Weeribben-Wieden worden samengevoegd in een enkel nieuw wachtgebied dat op grotere hoogte boven Lochem/Achterhoek is gepositioneerd. 
Zie bron trvoost.nl

Kijk beter naar milieugevolgen Lelystad Airport

20 april 2018

De Stichting Natuur en Milieu, het Longfonds en de TU Delft roepen het kabinet op om ,,de volledige milieu-impact'' van uitbreidingsplannen voor luchthavens door te rekenen. De oproep komt een dag na goedkeuring van het aangepaste milieueffectrapport van Lelystad, dat de gevolgen van de plannen voor het milieu in kaart brengt. Met zo'n rapport kunnen overheden een weloverwogen beslissing nemen om de uitbreiding wel, niet of in gewijzigde vorm door te laten gaan.
Zie bron: lc.nl

Licht op groen voor Lelystad Airport

19 april 2018

De commissie MER heeft de aangepaste rapportage gecontroleerd en goed bevonden. Ze concludeert dat de minister nu beschikt over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven.
Zie bron: RTV oost

Maatregelen HSL Lansingerland in voorbereiding

19 april 2018

In 2015 besloot de regering het geluid van de HSL in tien gemeenten langs het tracé te verminderen. Daar is een budget van 70 miljoen voor vastgesteld, waarvan 37,5 miljoen bestemd is voor Lansingerland. Dit geld is gelabeld en kan niet aan andere zaken besteed worden. TNO is bijna klaar met het doorrekenen van de verschillende schermhoogten, verschillende materialen enzovoort. Aan de hand van deze uitkomsten kan gekeken worden of de afgesproken geluidsreductie gehaald gaat worden of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Bam en Infraspeed zijn inmiddels bezig met het inplannen van de periodes waarin aan het spoor gewerkt kan worden. Dat zullen vaak de nachten en/of weekenden zijn. Alles is nu in werking gesteld en in 2019 volgt de uitvoering.
Zie bron: herautonline

Schiphol maakt teveel lawaai

18 april 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt nog niet gedwongen om voor 2018 maatregelen te nemen vanwege overschrijding van de geluidsnormen rond Schiphol in 2017. De voorzieningenrechter oordeelt dat de uitkomst van de lopende bezwaarprocedure van een omwonende kan worden afgewacht.
Zie bron: rechtennieuws.nl

Petitie voor geluidswal

18 april 2018

In de wijk Oeyenbos in Knegsel`zijn bewoners een petitie begonnen voor een geluidswal bij de snelweg A67. "Ik word om half vijf in de ochtend al wakker van het aanzwellende verkeer."
Zie bron: omroepbrabant.nl

Brabant gaat verkeerslawaai aanpakken

16 april 2018

De provincie Brabant keek voorheen alleen naar plekken waar de geluidsoverlast te hoog is, maar zal nu ook kijken naar huizen waar de geluidsoverlast tegen de aanvaardbare grens ligt. Ook daar wil de provincie helpen de overlast te verminderen. Er wordt dan bijvoorbeeld stil asfalt aangelegd of er worden geluidsschermen geplaatst.
Zie bron: Omroep Brabant

De soap rond Lelystad Airprt

15 april 2018

De discussie over de uitbreiding van de luchthaven, die vakantievluchten moet overnemen van Schiphol, is de afgelopen maanden volledig uit de hand gelopen. Actiegroepen die protesteren tegen de komst van laag overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende geluidsoverlast kregen steeds meer de aandacht van media en politici. De controverse nam echt grote vormen aan toen het ministerie vorig jaar oktober moest toegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de MER.
Zie bron: NSG

Maatregelen verkeerslawaai

12 april 2018

De bewoners van West-Groningen aan weerszijden van de snelweg A7 snakken naar uitvoering van geluidswerende maatregelen tegen het snelheidslawaai’’, zei bestuurslid Rutger Noordam van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk tegen de commissie beheer en verkeer. ,,De bewoners van Buitenhof en Piccardthof zijn hier nu twintig jaar mee bezig, Hoogkerk-Zuid al zeker 35 jaar.’’ Als eerste willen ze dat de maximumsnelheid wordt verlaagd en gehandhaafd.
Zie bron: Dagblad van het Noorden.

(Geluid)overlast van meeuwen

12 april 2018

De Vlaamse kustgemeente Blankenberge heeft een plan klaar om de meeuwenoverlast in te perken: anticonceptie. Tijdens het broedseizoen gaan meeuwen op zoek naar eten en pikken ze onder meer vuilniszakken kapot of worden ze zelfs agressief. Er is ook geluidsoverlast. Net zoals in andere steden, zoals Oostende, zullen nepeieren gebruikt worden, maar Blankenberge gaat nog een stap verder.
Zie bron: standaard.be

Gebrom in Brabant

10 april 2018

De berichtgeving van Omroep Brabant over mensen die wakker liggen van een bromtoon, heeft veel losgemaakt. Tientallen reacties kwamen er binnen van mensen die soms tot wanhoop worden gedreven: "Mijn moeder wilde van haar flat springen." Anderen zijn blij dat ze niet de enige zijn met dit probleem: "Nu weet ik dat ik me niet aanstel."
Zie bron: Omroep Brabant
Zie ook themapagina LFG

Maak van Schiphol geen tweede Groningen!

10 april 2018

Net als van het Groninger gas profiteert heel Nederland van de onmiddellijke nabijheid van een groot, internationaal vliegveld, terwijl de lasten liggen bij omwonenden – slechts een deel van de bevolking. Hoe moeten in een dergelijk geval de nadelen een even groot gewicht krijgen in de afwegingen als de voordelen? 
Zie bron: Trouw


Meer klachten vliegveld Beek

05 april 2018

Het toegenomen vliegverkeer op Maastricht Aachen Airport is niet onopgemerkt gebleven. Het aantal klachten en klagers over met name geluidshinder is stevig toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht (CRO). De meeste klachten in 2017 betreffen dagvluchten tussen 06.00 en 23.00 uur en dan met name bewegingen met zware toestellen. Het aantal vliegbewegingen met zware toestellen is het ten opzichte van 2016 toegenomen met 31 procent van 824 naar 1082.
Zie bron: limburger.nl

Lawaaigrens Schiphol niet gehandhaafd

04 april 2018

De controle op de handhaving van grenzen voor geluidshinder die het vliegverkeer van en naar Schiphol veroorzaakt faalt in alle opzichten. De inspectiedienst die afspraken over geluidslimieten moet controleren geeft zelf toe dat er bij overtredingen niet wordt opgetreden.
Zie bron: De Volkskrant

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >