Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Politiek schiet scherm af

07 juli 2018

De politiek in Aa en Hunze is het erover eens: langs de N33 bij Gieten komt geen geluidswal. De kosten zijn maatschappelijk niet verantwoord. Alternatieven zijn te duur of leveren te weinig op in geluidsreductie. nInwoners uit Gieten vinden het uiterst teleurstellend dat dit de uitkomst is van een strijd die acht jaar heeft geduurd. De klap komt hard aan omdat de gemeenteraad van Aa en Hunze anderhalf jaar geleden akkoord ging met de aanleg van een geluidswal langs de N33 bij Gieten. een woordvoerder voelt het als kiezersbedrog. Waar blijft de vuist op tafel van de gemeente richting provincie en Rijkswaterstaat. De kosten zijn zo hoog omdat de aanbestedingsprocedure via het Rijk verloopt. Provincie en Rijk doen niks, omdat het geluid onder de norm blijft.
Zie bron: dvhn.nl

Vliegbasis Gilze Rijen in Kamer

07 juli 2018

De Tweede kamer besteedde aandacht aan de petitie van omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen. De geluidszones worden als het aan de minister ligt uitgebreid en daar zitten omwonenden niet op te wachten. "De Kamerleden hebben goed naar ons geluisterd en de staatssecretaris vragen gesteld over de onderwerpen die ons bezighouden. De minister gaat nu de MER-rapportage aanpassen aan de adviezen van de MER-commissie. daar zijn we blij mee." 
Zie bron: omroepbrabant.nl

Geluidsscherm: geschenk uit de hemel

07 juli 2018

Jarenlang was het dorp overgeleverd aan het voorbij denderende verkeer. Maar nu was er het metershoge geluidsscherm. Dat heerlijke geluidsscherm waarachter je je veilig voelde. Een cadeau van de wegenbouwers. Een tegemoetkoming van Rijkswaterstaat voor de jarenlange ellende. Een geschenk uit de hemel. Waarom zou je nog langer je gordijnen sluiten? Achter het geluidsscherm ging de georganiseerde drukte, de economische dwangneurose en de dwaasheid van de klok onverminderd verder. Aan hun kant deed dat er allemaal niet meer toe. Hun nieuwe leven was begonnen.
Zie bron: jouwregiocentraal.nl

Geur- en geluidshinder van boerenbedrijven

03 juli 2018

De gemeente Oirschot wil de communicatie tussen bewoners en boeren in het buitengebied bevorderen. Zo zal er begrip moeten komen voor elkaars belangen. Geur- en geluidshinder is een belangrijk onderwerp.
Zie bron: omroepbrabant

Dorp wil meer schermen

30 juni 2018

Belangenvereniging Bathmen (Ov.) is nog niet tevreden met de plannen voor de verbreding van de A1. In het tracébesluit staat dat er geluidswanden komen. "Op zich zijn we daar blij mee", vertelt Lambertus Kracht van Belangenvereniging Bathmen. "Maar Rijkwaterstaat plaatst er precies genoeg om aan de wettelijke norm te voldoen. Wij willen meer".
Zie bron: rtvoost.nl

Herrie over belevingsvlucht Lelystad

26 juni 2018

Volgens de stichting Red de Veluwe overstijgt het geluid van de testvlucht de maximale geluidsniveaus die worden genoemd in het milieueffectrapport (MER)". DeBoeing 737-800 van Transavia  vloog op 30 mei rondjes boven Overijssel en Gelderland om inzichtelijk te maken hoeveel geluidsoverlast de vluchten van en naar Lelystad Airport gaan geven. Stichting Red de Veluwe heeft de officiële geluidsmetingen van de belevingsvlucht vergeleken met de maximale geluidspieken in het MER van Lelystad Airport. Uit dat onderzoek blijkt dat bij vrijwel alle meetpunten het geluid ver boven de verwachte niveau’s uitkomt. Op sommige plaatsen zelfs rond de 10 dB(A) meer.
Zie bronnen: rtvoost.nl en nieuwsbladdeband.nl en lc.nl

'Stop groei luchtvaart'

25 juni 2018

Groei van de luchtvaart levert steeds meer geluidsoverlast en luchtvervuiling; de gevolgen voor het klimaat zijn groot. Actievoerders pleiten onder meer voor belasting op kerosine en vliegtickets en investeringen in alternatieve reismethoden, zoals de trein. Er is landelijk protest georganiseerd door Greenpeace en het in mei opgerichte Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL). Daarin zitten omwonenden van Eelde, Schiphol en de luchthavens in Maastricht, Rotterdamm, Lelystad en Eindhoven.
Zie bron: dvhn.nl

Test Amsterdamse Bos met muziek

22 juni 2018

Er waren rustige momenten vandaag op dit gelegenheidsfestival, met een stukje jazz. Maar soms werd er ook flink uitgepakt met hardere elektronische muziek. Maar het idee van de gemeente om bij vlagen even flink te blazen op het Land van Bosse was om de evenementensector eens 'wakker te schudden'. Letterlijk in dit geval. 'We willen ze aanzetten om door te gaan met het beter worden in zo min mogelijk omgevingsgeluid te produceren tijdens evenementen', zegt Berend Temme van het Stedelijk Evenementenbureau. Want volgens het nieuwe beleid mogen Amsterdammers jaarlijks nog maar driemaal dreunende bassen tot aan 85 dB(C) op hun gevel verdragen. En dat is een speciale, nieuwe geluidsnorm. Tijdens de geluidstest waren er verschillende geluidsexperts aanwezig om metingen te verrichten. 
Zie bron: at5
Lees ook: Johnas van Lammeren (PvdD) stomverbaasd over geluidstesten Amsterdamse Bos

Lawaai open kantoor groot probleem

18 juni 2018

 Het open kantoor is ontworpen om de samenwerking tussen collega’s te vergroten. Maar uit nieuw onderzoek van Oxford Economics, in opdracht van Plantronics, blijkt dat geluidsoverlast in het open kantoor epidemische niveaus bereikt. In vergelijking met het onderzoek uit 2015 blijkt bovendien dat de omstandigheden sindsdien flink verslechterd zijn. Oxford Economics interviewde in 2018 zo’n 500 senior executives en medewerkers die geen managersfunctie hebben uit verschillende sectoren en beroepsgroepen. Deelnemers komen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, de Verenigde Staten India, China en Australië. 
Zie bron: facility.vakwereld.nl

Woningen bij snelwegen wisselen vaker van eigenaar

14 juni 2018

Woningen rond snelwegen wisselen relatief vaak van eigenaar, blijkt uit onderzoek door het Kadaster. De prijzen van deze woningen zijn vergelijkbaar met die van woningen buiten de geluidzones.  Woningen bij snelwegen zijn vaker vrijstaand. Ook appartementen verkopen relatief goed binnen de geluidshinderzones. Dat heeft volgens het Kadaster te maken met een kortere woonduur, en het feit dat nieuwe appartementencomplexen mede worden ingezet als geluidswal sinds regelgeving voor bouwen in geluidshinderzones in 2013 is versoepeld.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Leerlingen: verrassende oplossingen festival

13 juni 2018

Leerlingen van het Technasium Keizer Karel College hebben samen met akoestisch adviesbureau Westerveld onderzoek gedaan naar geluidsoverlast bij festivals in het Amsterdamse Bos. De scholieren kwamen met verrassende oplossingen. Bekijk het filmpje.
Zie bron: rtva

Maatregelen aftakking Betuwelijn

08 juni 2018

De zuidwestboog bij Meteren gaat de Betuwelijn beter aantakken op de Brabantroute. Een TNO-rapport laat zien dat de gevolgen voor inwoners in de buurt van het spoor negatief zijn. De veiligheid neemt af, overlast door geluid en trillingen nemen toe. De wethouders van een vijftal gemeenten, waaronder Neerijnen en Geldermalsen, zijn uitgenodigd bij de staatssecretaris voor overleg. Jos van Maanen (SGP) diende namens alle partijen een motie in.  Er zijn bovenwettelijke maatregelen nodig. De raad vindt dat het Rijk als veroorzaker alle kosten moet betalen, maar beseft dat waarschijnlijk ook van de gemeente een financiële bijdrage wordt gevraagd.
Zie bron: nieuwsbladgeldermalsen

Impact van windmolens

06 juni 2018

Ruim dertig inwoners van de gemeente Olst-Wijhe zijn op ontdekkingstocht gegaan om met eigen oren de impact van windmolens op de omgeving te ervaren. Op 600 meter afstand werd 40 decibel gemeten. Een passerende auto die de graskeien raakte gaf ruim 80 dB. De gemeten waarden stonden dus voor het ruisen van het gras, de vogels en de wind die je hoorde, zo was de algemene conclusie.
Zie bron: jouwregiocentraal

Campagne straatlawaai Amsterdam

05 juni 2018

Dronkenschap, veel lawaai, afval op straat en wildplassers. Een campagne moet er voor gaan zorgen dat de overlast in uitgaansgebieden in de binnenstad afneemt. De campagne richt zich op Britse, maar ook Nederlandse mannen tussen de 13 en 34 jaar oud. Zij blijken, volgens Amsterdam Marketing, namelijk de grootste overlastveroorzakers te zijn. Het gaat dan vooral om openbare dronkenschap, geluidsoverlast, wildplassen en het dumpen van afval. Als zij zich in de uitgaansgebieden in de stad bevinden kunnen ze op social media waarschuwingen voorbij zien komen die de hoogte van de boetes voor deze misdragingen laten zien. Maar ook voordat ze daadwerkelijk in de stad zijn, kunnen ze al wat merken van de campagne.
Zie bron: at5.nl

Tunnel heeft huizenprijzen fors doen stijgen

31 mei 2018

De aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht heeft ertoe geleid dat de waarde van de huizen rondom de tunnel met ruim 220 miljoen euro is toegenomen. De winst die dit zou opleveren voor de huiseigenaren bedraagt een kwart van de totale kosten van de tunnel, wat een hoger bedrag is dan verwacht. De toename komt doordat de tunnel de leefbaarheid in de omgeving heeft verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Er is nu minder geluidsoverlast en een verbeterde luchtkwaliteit en verkeersveiligheid.
Zie bron: NOS

Lelystad kan verder groeien.

29 mei 2018

Een onderzoeksrapport gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur toont aan dat een scenario met 100.000 vluchtbewegingen op vliegveld Lelystad haalbaar is. Bij het onderzoek is geen rekening gehouden met politieke en publieke emoties rond de nieuwe vliegroutes. 

Het ministerie van Infrastructuur heeft in 2017, in aanloop naar de coalitieonderhandelingen van het nieuwe kabinet, onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van 100.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport. Ook een totaal aantal vluchten van 225.000 op de vliegvelden Lelystad en Eindhoven is onderzocht. Volgens het onderzoek zijn beide scenario's realistisch, hoewel in het laatste geval wel forse geluidshinder wordt verwacht.
Zie bron: RTV-oost

Gesjoemel en Schiphol

29 mei 2018

Er is beroering ontstaan over het bericht dat toenmalig minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat tien jaar geleden zou hebben gesjoemeld met de geluidsnormen op Schiphol om het aantal vliegbewegingen te kunnen verhogen. Volgens raadslid Maaike Ballieux van GroenLinks past het bericht in het beeld dat er 'al jarenlang wordt toegerekend naar de groei van het aantal vluchten op Schiphol en dat de berekeningen en adviezen die die groei in de weg staan worden weggewuifd'. De mogelijke truc van Eurlings kwam aan de orde in een uitzending van EenVandaag. De tv-rubriek berichtte over een zaak bij de Raad van State, waarbij een inwoner van Aalsmeer en medestanders het huidige aantal van maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar aanvechten.
Zie bron: hcnieuws

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

23 mei 2018

De gemeente Den Bosch treedt niet op als er in café Lohengrin in de Zuiderpassage in Den Bosch teveel geluid wordt geproduceerd. Voorwaarde is dat dat maar een keer per week gebeurt, niet langer dan drie uur duurt en ’s avonds om tien uur is afgelopen.  In het café repeteren veel Bossche 'carnavalsclubkes'. Een man die boven Lohengrin woont, klaagt over geluidsoverlast. Hij kreeg gelijk van een gemeentelijke bezwarencommissie. Daardoor dreigden de clubkes op straat terecht te komen.  Het college van B en W volgt dat advies niet en wil nu een compromis zien te vinden tussen de bewoner en het café.
Zie bron: omroepbrabant

AH: inzet elektrische trucks

23 mei 2018

 

Albert Heijn zet nieuwe e-trucks in
Foto: Albert Heijn Pers (Twitter)

De voertuigen worden gebruikt voor de overslaglocatie in Amsterdam en zullen van daaruit Amsterdam en de regio bedienen. De zogeheten FUSO eCanter is volgens Mercedes de eerste lichte vrachtwagen die geen CO2, NOx, CH, CO, SO2 en fijnstof uitstoot. De motor maakt nauwelijks geluid.
Zie bron: distrifood

VVD: doorgroei Schiphol

23 mei 2018

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat luchthaven Schiphol moet kunnen doorgroeien. Op dit moment mogen er hooguit 500.000 vliegbewegingen per jaar plaatsvinden. Dat maximale aantal moet volgens VVD-Kamerlid Remco Dijkstra omhoog. Helemaal doordat de opening van Lelystad Airpoirt is uitgesteld. Dat meldt NU.nl.

'Ik zal de minister vragen om in overleg met de sector en belanghebbenden op te treden om die groei veilig en met zo min mogelijk hinder te realiseren', zegt het kamerlid tegen NU.nl.

Eerder concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) dat de groei van Schiphol gepaard zou gaan met veiligheidsproblemen. Volgens de raad wordt er vooral gepraat over groei, maar niet over veiligheid. Ze waarschuwen voor de complexiteit van het luchtruim boven Schiphol en zeggen dat de veiligheid op den duur niet meer te waarborgen is. 
Zie bron: AT5

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >