Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

'Windmolens schaden gezondheid niet'

06 maart 2014

Moderne windmolens hebben geen nadelige invloed op de gezond van omwonenden. Dat blijkt uit de resultaten van een studie die uitgevoerd werd door de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC) op basis van meer dan 3.300 wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.
Zie bron: www.gezondheidenwetenschap.be.

'Vliegtuiglawaai slecht voor hart'

06 maart 2014

Mensen die in de nabijheid van een luchthaven wonen en blootgesteld worden aan hoge niveaus van vliegtuiglawaai, slapen niet alleen slechter maar hebben ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een beroerte. Dat blijkt uit twee studies in het British Medical Journal.
Zie bron: www.gezondheid.be

'Geef kap over HSL reële kans'

03 maart 2014

Bewonersgroep in Lansingerland heeft een plan gepresenteerd om de HSL aldaar te overkappen. Minister Schulz vindt het te duur.
Zie bron: RTV Rijnmond  Zie de brief van de minister als reactie op het voorstel

Bemiddelaars doen heel goed werk

03 maart 2014

Zo ook in Utrecht. “Onderschat niet hoe belangrijk jullie werk is. Ik ben onder de indruk van jullie onschatbare waarde. Als ik jullie kan helpen omdat je ergens tegenaan loopt, dan doe ik dat graag.” Warme woorden van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen aan de vrijwilligers van Buurtbemiddeling Utrecht. In 85 % van de gevallen is geluid het probleem.
Zie bron: U-centraal

Schultz verlaagt snelheid

27 februari 2014

De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam-Overschie en de A10-west bij Amsterdam gaat eind maart omlaag naar 80 kilometer per uur. De VVD-minister verhoogde enkele jaren geleden de snelheid op beide trajecten van 80 naar 100 kilometer per uur. Dit zorgde voor een storm van protest van omwonenden, die klaagden over luchtvervuiling en geluidsoverlast. De rechter bepaalde dat Schultz haar besluit zowel bij de A13 bij Overschie als bij de A10-west moest heroverwegen. Schultz zegt nu dat zij uit voorzorg ingrijpt.
Zie bronnen: AD en RTL

Burenoverlast neemt toe in A'dam

20 februari 2014

Meldpunt Beter Buren ziet een forse stijging in het aantal meldingen van burenoverlast. Vorig jaar werden 1100 meldingen gedaan, zo'n 22 procent meer dan in 2012. Volgens het meldpunt is de crisis de oorzaak. Geluidshinder is veruit de belangrijkste rede voor onmin.
Zie bronnen: NAP,   Het Parool

Ramen permanent dicht

20 februari 2014

Omdat studenten vaak de ramen open heeft Studentenhuisvesting Nijmegen besloten de ramen van de ruimten waar de feestjes worden gehouden dicht te spijkeren.
Zie bron: De Gelderlander

Apparatuur inleveren

20 februari 2014

Een bewoner in Harlingen moest zijn geluidsapparatuur inleveren aan de politie.
Zie bron: LC 

Verbod kattenverjagers?

19 februari 2014

SP-kamerlid Paulus Jansen stelt er vragen over aan staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu).
Zie bron: VNG

Dwangsom besteed aan isolatie

18 februari 2014

De eigenaar van een café is met de gemeente Lingewaard overeengekomen de oplegde dwangsom van € 10.000 voor overschrijding van de geluidsgrenzen van muziek te steken in geluidswerende maatregelen.
Zie bron: Gelderlander

Buurtbemiddeling vooral over muziek en lopen

18 februari 2014

Buren die op de één of andere manier last van elkaar hebben, worden door de bemiddelaars geholpen om hun conflict op te lossen. In verreweg de meeste gevallen gaat het om klachten over geluidsoverlast.
Zie bron: Omroepflevoland

Aanpak gehoorbeschadiging door luide muziek

17 februari 2014

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is. Het vermoeden bestaat dat jongeren meer worden blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld via persoonlijke muziekspelers en uitgaan.  Zo'n 20% van de jongeren geeft aan dat ze permanent een piep. Dat wijst op een onherstelbare gehoorbeschadiging. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) pakt het probleem aan. Met de organisatoren van muziekevenementen en poppodia sluit hij daarom een convenant dat moet er toe moet leiden dat de muziek zachter wordt gezet en bezoekers actief worden voorgelicht over de risico's van harde muziek voor hun oren, zodat zij zich daar tegen kunnen beschermen.  In Europees verband zijn ook grenzen gesteld aan muziekspeler als smartphones
Zie bron: rijksoverheid

Cafe zes maanden dicht

16 februari 2014

Bij een geluidsmeting bleek dat een café in Roosendaal niet voldeed aan de geluidsnorm. Eerder had het ook al een waarschuwing gehad en waren er dwangsommen opgelegd van in totaal 40.000 euro.
Zie bron: De Roosendaalse Bode

RvS wil onderzoek vliegveld Lelystad

13 februari 2014

De gemeente had bij het vaststellen van het bestemmingsplan direct in kaart moeten brengen wat de gevolgen zijn voor de omgeving van de uitbreiding van het vliegveld, zoals geluidshinder. Lelystad wilde dat in een later stadium doen, maar daar heeft de Raad van State nu een streep door gezet. Uitbreiding is nodig als het vliegveld zakelijke en vakantievluchten gaat afhandelen die nu nog Schiphol aandoen. Daarvoor moet de start- en landingsbaan worden verlengd en ook moet een nieuwe terminal worden gebouwd. Schiphol is eigenaar van de luchthaven Lelystad.
Zie bron:  Trouw

Terras

12 februari 2014

Een hotel in Amsterdam wil een terras. Buurtbewoners vrezen geluidsoverlast. Er is gemeten en daar blijkt uit dat het binnen bepaalde geluidsgrenzen blijft.
Zie bron: Het Parool

 

Sven verhuist om lawaai

12 februari 2014

Sven Kramer klaagde in de aanloop naar zijn vijf kilometer over geluidsoverlast. Hij had de nacht voorafgaand aan zijn race last van terugkerende feestgangers en sliep daardoor nauwelijks. Daarom verhuist hij naar de achterkant van zijn hotel.
Zie bron: De Telegraaf

Geen muziekfeesten meer

12 februari 2014

De club Life 072 in Alkmaar, moet per direct stoppen met het organiseren van house- en dancefeesten. De sluitingstijd in het weekeinde moet terug van 4 naar 1 uur 's nachts. Dat heeft de Alkmaarse bestuursrechter bepaald. De buren van de club hadden de rechtszaak aangespannen, omdat ze veel geluidsoverlast ondervinden. Volgens de uitspraak van de bestuursrechter had de gemeente nooit een vergunning mogen geven voor de feesten.
Zie bron: RTV N-H

Minischermen langs spoor op proef

11 februari 2014

Hilversum gaat als eerste gemeente in Nederland uitproberen of minischermen langs de spoorbaan het geluid van passerende treinen effectief dempen.
Zie bron: Nu.nl

Boetes voor luidruchtige auto's

10 februari 2014

In Drachten zijn negen automobilisten bekeurd omdat hun auto te veel lawaai maakte. Dat gebeurde bij een controle waarbij speciaal werd gelet op overschrijding van de geluidsnormen.
Zie bron: boetes

Geen maatregelen Betuwelijn.

05 februari 2014

De MER over de Betuweroute geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geen aanleiding tot het nemen van maatregelen tegen geluidsoverlast. Wel laten de berekeningen in Hardinxveld-Giessendam zien dat wanneer met het huidige materieel de capaciteit van de Betuweroute ten volle zal worden benut grenswaarden worden overschreden. Verwacht wordt dat het materieel langzaam maar zeker stiller zal worden.
Zie bron: Gemeente Hardinxveld-Giessendam

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >