Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Gemeente doet weinig aan motoren op dijk

26 maart 2015

In antwoord op vragen vanuit de raad laat burgemeester Poppens van Wij bij Duurstede weten weinig te kunnen doen tegen de geluidsoverlast van motoren. Geklaagd wordt met name over motoren die op mooie zomerdagen in het weekend met soms hoge snelheid over de dijk naar Amerongen racen. Ongetwijfeld voor veel Wijkenaren een weinig bevredigend antwoord.
Zie bron: 't Groentje

Voetbalkooi

26 maart 2015

De gemeente Noord-Beveland stelt een onderzoek in naar geluid van een voetbalkooi.
Zie bron: nu.nl

Gemeente: geen scherm

26 maart 2015

Een scheepswerf wil een scherm plaatsen omdat omwonenden klagen over geluidsoverlast. De gemeente vindt dat niet goed. Het is lelijkm belemmert het uitzicht en het geluid wordt niet minder.
Zie bron; RTVnoord.

Starters eerste huis vrezen geluidsoverlast

24 maart 2015

Na verborgen gebreken is de grootste angst van veel starters dat buren te veel lawaai maken (47 %)en dat het huis gehorig is (37 %). Dat blijkt uit onderzoek dat SNS in maart 2015 liet uitvoeren onder ruim 500 starters op de woningmarkt. 
Zie bron: amweb

Lawaai windturbines en handhaving

19 maart 2015

Het geluid van de wieken van windmolens in gemeente Noordoostpolder stoort sommige omwonenden. In een commissievergadering werden raadsleden geïnformeerd over handhaving. Wat betreft geluid is de gemeente het bevoegd gezag. Of grenswaarden worden overschreden, moeten metingen en berekeningen uitwijzen.
Zie bron: denoordoostpolder

Hondengeblaf: wat nu?

19 maart 2015

Kijk naar het filmpje op geen stijl

Motorfietsen op de dijk

19 maart 2015

De VVD heeft B&W van Wijkbijduurstede gevraagd op te treden tegen de geluidsoverlast van motoren die over de dijk scheuren. Bij mooi weer ervaren veel inwoners in de buurt van de dijk en de rondweg overlast van de motoren. Concreet wil de VVD weten welke stappen de gemeente gaat nemen.
Zie bron: Groentje

Rechter: beperking muziekgeluid

16 maart 2015

Een maatwerkvoorschrift, dat bepaalt hoe vaak het Cultuurcentrum Deurne per jaar een ontheffing krijgt van de regels, is door de rechter in Den Bosch van tafel geveegd. 
Zie bron: ED

'Te ruime geluidszone vliegveld Twente'

16 maart 2015

De politiek in Enschede moet zich uitspreken over de plannen voor een deel van het luchthaventerrein. Het deel voor recreatie en zogenoemde automotive, alles wat met auto-industrie te maken heeft.
Landschap Overijssel is ontstemd over het plan van de gemeente om de geluidszone rondom Vliegveld Twente aanzienlijk te vergroten, ook tijdens het broedseizoen. Naar de effecten op fauna in omliggende natuurgebieden is geen onderzoek gedaan. Dat vindt Landschap Overijssel niet acceptabel. De geluidscontour van 50 decibel ligt op ongeveer 1.150 meter van de strip ven het vliegveld. Het geluidsniveau op de strip kan tijdelijk ruim boven de 110 dB(A) uit komen. Dit past binnen de geluidscontour zolang het vervolgens maar lang genoeg stil is om aan de rand van de geluidscontour gemiddeld uit te komen op 50 decibel. Bovendien is het toegestaan 12 keer per jaar onbeperkt lawaai te maken, zelfs in het broedseizoen.
Zie bronnen: GroeneRuimte Nieuws  en rtvOost

24 luidruchtige evenementen

12 maart 2015

B&W van de gemeente Oude IJsselstreek denkt een middenweg gevonden te houden met 24 zeer luidruchtige evenementen, nadat de RvS gevraagd had om duidelijkheid over de bestemming van een te realiseren Cultuurpark. Tegen het eerdere plan togen drie omwonenden naar de rechter.
Zie bron: Gelderlander

Record aantal klachten vliegveld Eindhoven

11 maart 2015

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport heeft vorig jaar een recordaantal klachten opgeleverd. Het aantal meldingen verdrievoudigde bijna tot 10.207. Het staat in een jaarrapport van Defensie, want het vliegveld is ook voor militair gebruik. Defensie denkt dat het aantal klachten is toegenomen door de introductie van een speciale internetpagina voor klachten over het vliegtuiglawaai.
Zie bron: tubantia
Omwonenden stappen naar de rechter

RvS: minder geluid festival

09 maart 2015

De kans is groot dat de gemeente Zwolle de geluidsregels voor luidruchtige dance- en muziekevenementen op het Wijthmenerplas-evenemententerrein flink moet aanscherpen. Omwonenden,gingen er voor naar Raad van Sate. Ze betichten de gemeente van grote onzorgvuldigheid en ontwijkend gedrag.
Zie bron: Stentor

Geluidsoverlast in romanvorm, geestig beschreven

09 maart 2015

'Brullen' zo luidt de titel van de roman die Marie Kessels schreef over boren, buren, feesten, gedrag van mensen die veel lawaai maken. De hoofdpersoon in haar boek heeft daar heel veel last van; kampt met een lawaaineurose. Kessels onderzoekt de pijn nauwgezet en komt met een weerwoord.
Zie bron: Volkskrant

Waneer is lawaai op de arbeidsplaats schadelijk?

05 maart 2015

Lawaaidoofheid – beroepsziekte nummer drie – is onomkeerbaar. Reden voor 5xbeter om in actie te komen. 5xbeter is het samenwerkingsverband van de Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie voor veilig en gezond werken in de metaalbewerking en metalektro. Om gehoorschade door lawaai terug te dringen, lanceert 5xbeter de vernieuwde Verbetercheck Schadelijk geluid.
Zie bron: ARBO

Omwonenden HSL eisen.

04 maart 2015

De maatregelen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft genomen om het geluid van de HSL-Zuid terug te dringen blijken minder effectief dan gedacht. Hierdoor is de geluidsoverlast bij Breda 1 decibel hoger dan toegestaan. Het ministerie wil niet meer dan 70 miljoen extra uitgeven om het geluid van de treinen terug te dringen. Voorzitter Floris van de Vooren van Stichting Geen Gehoor HSL Regio Breda betwijfelt of dit voldoende is.
Zie bron: Breda Vandaag

Zwartboek spoorweglawaai

04 maart 2015

Bewoners in het Brabantse Nuenen maken zich ernstige zorgen over de overlast door voorbij denderende goederentreinen. Volgend jaar komen er veel extra goederentreinen, omdat de Betuwelijn dan uitvalt door werkzaamheden in Duitsland. Trillingen is een van de zaken waar onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Mede daarom wordt in Nuenen gewerkt aan een zwartboek met klachten. Zo wordt de discussie aangegaan met ProRail.
Zie bron: ED

Spoorlawaai: meten, rekenen en gemiddelden

04 maart 2015

De aanleg van het keerspoor op station Wijchen heeft niet geleid tot overschrijding van de maximale wettelijke norm voor spoorweglawaai. Toch bedraagt de jaargemiddelde geluidsbelasting bijna Lden=68 dB. Dat is veel, maar het mag van de Wet. De bewoners zelf meten meer. Maar dat zijn maximale waarden en die staan niet in de Wet. Daar moeten de bewoners het mee doen.
Zie bron: De Gelderlander

Bewoners vliegveld Eindhoven naar RvS

02 maart 2015

Omwonenden van de Eindhovense luchthaven hebben ook veel hinder afkomstig van 'grondgebonden geluidsbronnen' op het vliegveld. Vooral het proefdraaien door militaire toestellen vormt een bron van overlast én ergernis. Daarom stappen ze naar de Raad van State.
Zie bron: ED

Quadmap Stille gebieden

02 maart 2015

De Rotterdamse Wethouder Pex Langenberg van Haven, Duurzaamheid en Mobiliteit opende op 19 februari het QUADMAP congres over het beschermen van stille gebieden zoals parken. Rotterdam ontwikkelde samen met Bilbao, Florence, enkele adviesbureaus en Milieubureau Rijnmond DCMR hiertoe een methode. De methode wordt gepresenteerd. Verstillen en vergroenen gaan hand in hand.
Zie bron: Quadmap

Stilte in de VS

02 maart 2015

De National Park Service in de USA heeft gegevens verzameld over het omgevingsgeluid aldaar. Onderzoekers voerden metingen tijdens meer dan 1,5 miljoen uur uit op 546 verschillende sites. Daarmee maakten ze een geluidskaart, dat het gemiddelde geluidsniveau in de VS toont op een gewone zomerdag. Hoe verder in westelijke richting, hoe rustiger het leven. Tot je bij de Californische kust aankomt.
Zie bron: discovermagazine

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >