Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Horeca Nederland over NSG Richtlijn

23 juli 2015

Aanbeveling voor hun leden om de NSG richtlijn toe te passen.
Zie bron: hkn

Eindhoven airport mag groeien

23 juli 2015

De Alderstafel gaf advies. Eindhoven is akkoord. Buurgemeenten maken bezwaar.
Zie bron: NOS en Ref dagblad en omroep brabant

Festivals

23 juli 2015

Overal wordt gemeten. Bijna nooit vinden overschrijdingen plaats. Toch zijn er klachten. Zo ook in Rotterdam.
Zie bron: Metro

Geluid windturbines nader bekeken

23 juli 2015

Bij het plaatsen van windturbines nabij bewoond gebied is geluid één van de belangrijke onderwerpen. Het geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden die op grond van onderzoek nog maar ten dele kunnen worden verklaard. Dit blijkt uit het bericht “Geluid van windturbines” van het Kennisplatform Windenergie. Het kennisbericht zet op een rij wat bekend is over geluid van windturbines en het mogelijke effect daarvan op omwonenden.
Zie bron: RIVM         Schultz scherpt grenswaarden niet aan.

Activisten tegen derde baan Heathrow

14 juli 2015

Tientallen actievoerders tegen klimaatverandering drongen het Londense vliegveld Heathrow binnen en hielden de noordelijke startbaan een tijdje bezet.
De drukste luchthaven van Europa heeft een urgent capaciteitsprobleem en smeekt al jaren om een extra baan, maar stuit daarbij op een sterke lobby van omwonenden, milieuactivisten en de burgemeester van Londen, Boris Johnson.
Zie bron: Volkskrant

Nachtvlinders voor buitenrust

13 juli 2015

Lekker lallen, schreeuwen en lachen met je vrienden als je de kroeg uit komt. Een topavond voor jou, maar een doorn in het oog van omwonenden van het uitgaansgebied. In Rotterdam moeten acteurs het uitgaanspubliek op een ludieke manier bewust maken van hun gedrag om vooral de geluidsoverlast van mensen op terrassen en in de straten te verminderen.  Nachtvlinders010 heten ze. Een samenwerking tussen gemeente Rotterdam, Koninklijke Horeca Nederland en verschillende Rotterdamse theatergroepen. 
Zie bron: NOS

Minder lawaai 's nachts rond Schiphol

13 juli 2015

Het nachtregime betekent dat vliegtuigen vaste routes nemen, op grotere hoogte vliegen en als het kan via een 'glijvlucht' landen op de luchthaven. De oude regeling gold van 23.00 tot 6.00 uur, de nieuwe van 22.30 tot 6.45 uur. De afgelopen twee jaar is er al geëxperimenteerd met het verruimen van de tijden, het zou ertoe hebben geleid dat zevenhonderd omwonenden minder 'ernstige hinder' ondervonden. Overigens mag de luchtverkeersleiding wel van het nachtregime afwijken als het te druk dreigt te worden.
Zie bron: rijksoverheid

Woonschepen en geluid

09 juli 2015

Woonschepen worden voorlopig minder tegen hinderlijk geluid beschermd dan woonhuizen.
Zie bron: infomil

Motie voor popmuziek

09 juli 2015

In de motie van de Partij voor de Dieren wordt de regering verzocht ‘een nota over popmuziek te schrijven waarin de positie van popmuziek voor het culturele en economische landschap duidelijk geschetst wordt, en aanbevelingen worden gedaan om die positie verder te verbeteren.’ In motie vraagt aandacht voor regels die het lastig maken voor bands om op te treden in cafés vanwege geluidsoverlast.
Zie bron: 3voor12.vpro.nl

Protest tegen openstelling A4

09 juli 2015

Minister Schultz komt naar Steenberger en wordt getrakteerd op een houten Fallus. Bewoners: Waar is het beloofde fluisterasfalt? Waarom is er geklooid met rekenmodellen en lege meetkastjes? Waarom staat er geen scherm bij mijn huis terwijl ik slapeloze nachten heb door geluidsoverlast? We zijn in de steek gelaten."
Zie bron: bndestem

Veel klachten Eindhoven

09 juli 2015

Met de groei van Eindhoven Airport groeit ook het aantal klachten van omwonenden. Door het verleggen van de uitvlucht route over het dunbevolkte Wintelre is daar het aantal klachten vertienvoudigd.
Zie bron: Hart van NL

Natte rails maakt minder lawaai

09 juli 2015

Leidschendammers hadden last van piepende trams over een keerlus  en vroegen HTM en de gemeente hier iets aan te doen. Dat is gelukt. Doordat een sproei-installatie het spoor regelmatig nat spuit, is de geluidshinder aanzienlijk verminderd.
Zie bron: hetkrantje-online

Schiphol en geluidsoverlast

09 juli 2015

In zijn column steekt de heer Paul Grove een nauwelijks te volgen verhaal af over de beheersing van en ongerijmdheden bij lawaai van vliegtuigen en Schiphol. Hij eindigt als volgt:
Uiteindelijk zal Schiphol naar zee moeten uitwijken, niet vanwege de geluidsoverlast maar omdat het veel te grote oppervlak dat Schiphol in de Haarlemmermeer en omgeving inneemt. De ruimte zal zijn voor andere bestemmingen. Bovendien en zeker niet minder belangrijk, Schiphol moet af van de nachtrestricties, wil het als Mainport overleven'.

Een goede gedachte! (NSG - J.Kr)

Zie bron: luchtvaartnieuws

Ergernis en waardering in de openbare ruimte

30 juni 2015

Uit onderzoek blijkt dat gemeenteambtenaren zich beduidend meer ergeren aan onbeschoft en asociaal gedrag , aan geluidsoverlast en aan agressief gedrag dan burgers daadwerkelijk doen. Aan de andere kant laten de ambtenaren een onderschatting zien van waar burgers echt blij van worden: buurtbewoners die elkaar groeten, elkaar helpen en op elkaar letten. p>Uit onderzoek blijkt wat burgers nou echt belangrijk vinden.  in opdracht van Gemeente.nu voerde I&O Research het onderzoek uit: 'Waar ergeren burgers zich aan in de openbare ruimte ?' uit.
Zie bron: Gemeente.nu

Protest schrappen festivals

30 juni 2015

Boze Rotterdammers hebben op Facebook een evenement aangemaakt uit protest tegen het schrappen van festivals. Volgens de opstellers moet burgemeester Aboutaleb niet alleen luisteren naar de klagers, maar ook naar de grote groep mensen die gezellig een feest wil vieren. Het protestfeest moet plaatsvinden op 29 augustus.
Zie bron: Metronieuws

Luidere treinen op HSL spoor

22 juni 2015

In ruil voor 10 miljoen extra, mag NS van staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur voor de HSL nieuwe treinen kopen die aan de iets luidere Europese norm voldoen. Dat blijkt uit stukken die de bewindsvrouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Zie bron: Metro

Klungelige geluidmeting

18 juni 2015

Buren van het HKU in Utrecht klagen al jaren. Naar aanleiding van een verzoek tot handhaving werd er gemeten. Volgens de buren zeer klungelig. Ze stapten naar de rechter. Door de rechter werd het STAB ingeschakeld. Het is wachten wat die er van vindt. De buren denken dat ze gelijk krijgen.
Zie bron: nieuws030

Hotelgasten klagen vooral over buurgeluid

17 juni 2015

Nederlandse hotelgasten willen stille buren. Heerlijk ontspannen en slapen in een mooie hotelkamer met een groot, zacht bed is cruciaal om helemaal tot rust te komen tijdens een vakantie. Tenminste, dat hoop je dan maar. Luidruchtige buren kunnen wel eens roet in het eten gooien. Uit het Hotelvoorzieningenonderzoek, dat Hotels.com in maart en april 2015 uitvoerde, blijkt dat Nederlandse hotelgasten zich dikwijls ergeren. Hotels die meer Nederlandse bezoekers willen trekken, kunnen deze top 10 verbeterpunten dus maar beter in hun achterhoofd houden.
Zie bron: hotelsdotcom

Muziekfestivals Zwolle aan banden

16 juni 2015

Het dancefestival Dancetour in Zwolle  moet zich aan dezelfde geluidsregels als Megabase houden. Dat betekent een maximale geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde gevels van 75 dB(A) en 90 dB(C). De gemeente kiest daarvoor omdat Megabase door de rechter eerder daartoe werd verplicht.
Zie bron: rtvoost

Vliegwet moet lawaai Zaventem beheersen

15 juni 2015

Politiek pleidooi voor een vliegwet om de geluidshinder door vliegtuiglawaai aan te pakken. De eis voor een studie om Brussels Airport op een andere, minder dichtbevolkte locatie te hervestigen, die 12 actiecomités vorige vrijdag poneerden, wordt echter resoluut afgewezen.
Zie bron: hln

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >