Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Protest windmolens grijpt naar explosieven.

17 september 2018

Jan Nieboer van actiegroepen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën meent dat de vlam wel eens flink in de pan zou kunnen slaan als de windmolens er daadwerkelijk komen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kwam met een nieuw rapport waarin ze hem min of meer gelijk geven. Ook zij stellen dat protest tegen windmolenparken in Drenthe en Groningen de potentie heeft om te radicaliseren. Zodanig zelfs dat er van extremisme kan worden gesproken. Men grijpt zelfs naar explosieven.
Zie bron: dagelijksestandaard.nl

VVD Amstelveen: 'geen nachtvluchten'

17 september 2018

VVD-Amstelveen vraagt het College B en W actie te ondernemen tegen de nachtvluchten van luchthaven Schiphol. De partij ontvangt in toenemende mate klachten van inwoners over het nachtelijk vliegverkeer boven de gemeente Amstelveen. Soms gaat het om meerdere opeenvolgende vluchten, maar ook een enkel vrachtvliegtuig dat laag overvliegt en met enorm kabaal hele wijken wakker schudt.
Zie bron: amstelveenweb,nl

Uitkopen bij hinder Schiphol

11 september 2018

De gemeente Aalsmeer en Schiphol zijn in onderhandeling over het uitkopen van omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast. Verkennende gesprekken hierover zijn dit voorjaar begonnen. Dat bevestigen Aalsmeer en Schiphol tegenover actualiteitenprogramma EenVandaag. Tot 2020 geldt een maxium van 500.000 vliegbewegingen voor de overvolle luchthaven. Daarna mag Schiphol weer groeien, iets wat KLM en de luchthaven al langere tijd willen.
Zie bron: nhnieuws.nl

Denkend aan NL zie ik steeds meer vliegtuigen

11 september 2018

Eigenaren van woningen in LelystadZuidOost gaan een schadevergoeding vragen voor de waardedaling van hun woningen, die indertijd werden aangeprezen als “wonen in een rustgebied”. En wat te denken over de waardedaling van de gronden in de uitbreidingsplannen van de gemeente Almere. Daar waar de toestellen straks op slechts 450 meter overvliegen. Steeds meer kamerleden beginnen zich af te vragen of het wel een juiste beslissing was om een geheel nieuw vliegveld Lelystad op die plaats te bouwen.  De kosten zijn aanzienlijk hoger dan gepland, maar dat is standaard bij grote projecten.
De bezwaren nemen nog steeds toe. Ook rond de andere grote luchthavens zoals Rotterdam The Haque Airport, Vliegveld Eindhoven, vliegveld Maastricht-Aachen, nu zelfs klachten over een overschrijding van wel 4 decibel door de APU van een Boeing 747 die geparkeerd stond in MAA. Ook rond Groningen Airport Eelde, begint het steeds meer te roeren. Bewoners beginnen te beseffen dat ze onjuist zijn of worden ingelicht. Daarbij worden zij volledig genegeerd.
Zie bron: lluchtvaartnieuws.nl

'Veel meer mensen last van Schiphol'

08 september 2018

Het aantal mensen dat last heeft van ernstige geluidhinder rondom Schiphol is sinds 2004 met bijna 50 procent toegenomen. Als bewoners die er sindsdien zijn komen wonen niet worden meegeteld, is de toename ongeveer 30 procent. Dat staat in een beleidsstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving. De cijfers zijn „schokkend”, vinden vertegenwoordigers van omwonenden in de Omgevingsraad Schiphol. „Anders dan Schiphol steeds beweert is er dus helemaal geen sprake van afname van de hinder”, aldus een verklaring. De luchthaven zelf is niet onder de indruk van de cijfers. „Schiphol sluit zich aan bij de resultaten van het Planbureau van de Leefomgeving”, aldus een verklaring. „De huidige geluidbelasting is ruim binnen de norm.”
Zie bron: NRC

Ga je aan geluidshinder dood?

08 september 2018

Geluidshinder veroorzaakt bij een zeker percentage mensen stress, stress bevordert hoge bloeddruk, hoge bloeddruk vergroot de kans op een infarct, met een kans om daaraan te overlijden, dus gaan er – kans x kans x kans x kans x 17 miljoen Nederlanders – 700 mensen per jaar dood aan geluidshinder, vooral afkomstig van auto’s. Dat zijn meer dodelijke slachtoffers dan door verkeersongelukken: het geluid van de auto is volgens de modellen van het RIVM dodelijker dan de auto zelf.
Zie bron: nemokennislink

RIVM: geluid belangrijkste oorzaak van hinder

06 september 2018

Geluid van wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer zijn de belangrijkste veroorzakers van hinder die Nederlanders in hun woonomgeving ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en CBS onder ruim 8.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd om voor beleid de ontwikkelingen in aard en omvang van de hinder te volgen. Bij wegverkeer zorgen verkeer op wegen met een maximum snelheid van 50 kilometer per uur, brommers en scooters voor de meeste geluidhinder. Burenlawaai wordt vooral veroorzaakt door traplopen, slaan met deuren, lopen op harde vloeren en geluid dat buren buiten maken. Vooral geluid van wegverkeer, van buren, van recreatieve activiteiten (zoals kermissen en sportvelden) en van Schiphol zorgen ook voor slaapverstoring. 
Zie bron: RIVM

Inwoners Amersfoort meten zelf geluidsoverlast

06 september 2018

De provincie Utrecht tekende met de gemeente Amersfoort een overeenkomst voor een nieuw burgerwetenschapsproject. Inwoners kunnen zelf de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast meten in hun wijken en straten. Het project ‘Meet je stad!’ is een burgerwetenschapsproject. Meer dan 100 inwoners gaan de komende drie jaar nu ook zelf fijnstof, stikstofdioxide en geluidsoverlast meten. 
Zie bron: provincieutrecht.nl

Aalsmeer wil geen nachtvluchten

06 september 2018

De gemeente Aalsmeer heeft een brandbrief geschreven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over nachtvluchten op de Aalsmeerbaan. Die zijn sinds kort weer toegestaan. De gemeente vindt dat onacceptabel. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland gaat het hooguit om twee tot vier nachten in negen maanden. "Veel inwoners zien het verbod op nachtvluchten als laatste moment van rust. Met deze ontheffing wordt hen de zekerheid ontnomen dat zij in elk geval 's nachts van vliegtuiglawaai verstoken zijn", schrijft de gemeente in de brandbrief.
Zie bron: nos/nl

Meer klachten over Eindhoven Airport

05 september 2018

De meeste overlast van Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport wordt ’s morgens om zeven uur ervaren en dan vooral in het weekend. De enorme stijging van het aantal klachten werd in april al voorspeld door het Bewonersplatform Woensel-Noord in Eindhoven. Volgens deze belangenclub komt dit, omdat er in de maanden mei, juni en juli vanaf de luchthaven wordt opgestegen in noordelijke richting. Dit is het gevolg van een beslissing van de luchtverkeersleiding om het vliegverkeer evenrediger te spreiden en zo onder meer de Kempen te ontzien.
Zie bron: omroepbrabant.nl

Frank Visser verwijst door naar een advocaat

01 september 2018

Bewoners van de Dedemsvaartweg in Den Haag willen een advocaat in de arm nemen in hun strijd tegen geluidsoverlast van HTM-trams. Ze doen dat op advies van mr. Frank Visser. De voormalige Rijdende Rechter gaf de bewoners het advies om juridische bijstand te regelen.  Zijn oordeel: 'Het geluid is inderdaad boven de norm, mijn advies is: neem een advocaat en begin een rechtszaak tegen de HTM'.
Zie bron: omroepwest.nl

 

Brussel gaat lawaai te lijf met 30 km-zones

01 september 2018

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) zal medio september een plan voorstellen om het lawaai terug te dringen in de hoofdstad. Behalve aan een uitbreiding van de zone 30 denkt Fremault ook aan steunmaatregelen voor een stillere vloot bij het openbaar vervoer en private vervoersmaatschappijen of stillere wegbedekking. Quiet Brussels brengt ook “comfortzones” in kaart (gemiddeld minder dan 55 decibel). Die kaart met parken, bossen en dies meer zal via een app beschikbaar zijn.
Zie bron; nieuwsblad.be

 
 

Buurtbemiddeling vooral over lawaai

29 augustus 2018

De meeste burenruzies gaan over geluidsoverlast, pesterijen en tuin- of buitenproblemen, zoals gedoe over een schutting, overhangende takken en rookoverlast door barbecue of vuurkorf. Steeds meer gemeenten bieden buurtbemiddeling aan. Sinds begin 2017 zijn er 54 nieuwe gemeenten bijgekomen, waarmee het totaal nu op 286 staat. ‘In elke gemeente, groot of klein, komen burenruzies voor en stromen bij de start van buurtbemiddeling de aanmeldingen binnen.’ De gemeenten zonder buurtbemiddeling hebben daar volgens het CCV verschillende redenen voor. Zo weten gemeenten vaak niet hoe groot de behoefte aan bemiddeling is omdat klachten verspreid over verschillende instanties (gemeente, politie, woningcorporaties) binnenkomen, of het staat laag op de prioriteitenlijst, of ze kennen onvoldoende de mogelijkheden. Dat een gemeente te klein is om buurtbemiddeling te bieden wordt ook regelmatig gehoord, maar dat is volgens het CCV een hardnekkige misvatting, omdat samengewerkt kan worden met naastgelegen gemeenten.
Zie bron: gemeente.nu en rtl

Amsterdam strenger voor festivallawaai?

28 augustus 2018

In Amsterdam gelden vanaf dit jaar voor festivals nieuwe, strengere geluidsnormen. Op de gevels van omwonenden mag het geluidsniveau niet boven de 85 decibel uitkomen, gemeten in dB(C). Dat is een meeteenheid van geluid, waarbij de overlastgevende basdreunen extra worden doorberekend – iets wat niet gebeurt als wordt gemeten in dB(A). Voorheen liepen de normen meer uiteen, en kwamen sommige evenementen wel boven de 100 dB(C) uit. Op de meeste andere plekken in het land ligt de norm op 95 dB(C), maar daar zijn er in de regel wel minder festivals.
Zie bron: NRC

Straf voor klacht over moskee

23 augustus 2018

In Indonesie klaagde een boeddhist over de luidheid van de gebedsoproep van een moskee. Dat mag niet. Een rechtbank in Indonesië oordeelde de klager schuldig aan godslastering, bericht. Het nieuws over de kritiek op de moskee was volgens de krant vermoedelijk de aanleiding voor ernstige rellen. Woedende moslims vielen tempels aan en vernielden onder meer gebedsapparatuur en Boeddhabeelden. De politie arresteerde negentien relschoppers. Zij kregen gevangenisstraffen van één tot vier maanden. De advocaat van de klager heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Rateltikkers verkeerslicht 's nachts uit

22 augustus 2018

In Voorburg is er overdag altijd getik van de verkeerslichten bij oversteekplaatsen te horen. Maar in de avonduren,ontbreekt dit geluid. Een woordvoerder van de gemeente legt ui hoe dat zit: ‘Rateltikkers leveren in de directe woonomgeving soms overlast op. Als wij klachten krijgen over geluidsoverlast door de tikkers in de avonduren, dan wordt het geluid van de tikker gedimd, als dat technisch  onmogelijk is gaat de tikker ’s avonds uit. 
Zie bron: omroep west

Lowlands: veel klachten

22 augustus 2018

Bij de gemeentes Elburg, Nunspeet en Oldebroek zijn meer dan honderd klachten binnengekomen over geluidsoverlast van het festival Lowlands. Negentig procent van de meldingen kwam uit Elburg, de gemeente die hemelsbreed het dichtst bij het festivalterrein in Biddinghuizen ligt. Er was vooral veel ergernis over nachtelijke herrie van basgeluiden. Desondanks werd aan de geluidgrenswaarden voldaan.
Bewoners voelen zich niet serieus genomen door de gemeente Dronten.
Zie bronnn: Omroep Gelderland,  bhznet.nl

Muziek mag niet verder hoorbaar zijn dan 10 meter

17 augustus 2018

Officieel mogen schippers versterkt geluid aan boord hebben zo lang dat niet verder dan tien meter rondom de boot te horen is.
Maar dit verbod wordt nauwelijks gehandhaafd, waardoor de herrie van feestende plezierschippers een grote overlastbron aan het worden is in de binnenstad. Tussen 23 augustus en en 25 augustus gaat de gracht daarom tussen 15.00 uur en middernacht dicht voor de pleziervaart, om te testen of dat verbetering oplevert. Schepen mogen de gracht nog wel uit, maar niet meer in. Het verbod geldt niet voor de passagiersvaart.
Zie bron: Hetparool

Asfalt kan stiller

17 augustus 2018

Het hinderlijke geluid dat van wegen afkomt, wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door het geruis van banden op het asfalt. Waar ze contact maken met het wegdek vervormen de banden voortdurend, waardoor ze de lucht in trilling brengen: geluid. Dit effect wordt  nog versterkt door oneffenheden in het asfalt. Door te spelen met de grootte van de poriën in het asfalt, de dikte van de laag asfalt en de gladheid van het oppervlak wordt het geluid beheersbaar. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marieke Bezemer-Krijnen aan de Universiteit Twente.
Zie bron: deingenieur

 

Kermisfeesten gaan niet door

17 augustus 2018

De Kermisfeesten in Oss gaan niet door. De rechtbank besloot dat de buitenfeesten door mochten gaan, maar zonder muziek. Dat ziet de organisatie echter niet zitten. Enkele buurtbewoners waren een rechtszaak begonnen vanwege geluidsoverlast. De horecaondernemers laten in een reactie weten teleurgesteld te zijn. "Kermisfeesten zonder muziek op straat zijn in onze ogen ondenkbaar." Ze hebben het volledige buitenprogramma daarom geannuleerd. Daarmee komt er een eind aan een 13-jaar oude feesttraditie. "We doen dit met pijn in ons hart." De organisatoren proberen daarom een alternatief feestje in de bestaande kroegen te vieren.Tijdens de Osse kermis staat er ieder jaar een grote feesttent in de Eikenboomgaard. Zeven dagen lang is het daar feest met optredens van dj's en bands. En dat zijn mensen die in die straat wonen zat. Theo Henskens: "Vorig jaar stond het podium pal voor mijn huis. Het geluid liep op tot 90 of 100 decibel. Je doet dan echt geen oog dicht." Zijn vrouw Christine vult aan: "De muren en kopjes trilden ervan en de tv was niet te horen. Gek werden we ervan." Ze worden gesteund door hun buren. "Er staan grote hekken en een enorme tent voor onze huizen. Het is hier dan zeven dagen lang echt onleefbaar."
Zie bron: omroep brabant

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >