Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Meer muziek in cafe's?

18 april 2017

In Den Haag wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geluidsgrenswaarden voor muziek in cafe's te verruimen en welke randvoorwaarden er gelden om na een verruiming het woongenot van bewoners op peil te houden. De horeca-branche aldaar meent dat ze niet kunnen functioneren met de wettelijke grenswaarden op dit punt.
Zie bron: omroepwest

Boetes voor cafe's

18 april 2017

Voor drie cafe's in de gemeente Weert dreigt een fikse boete als ze nog een keer de muziekinstallatie te luid afstellen. Zowel in 2015 als 2016 zijn exploitanten en portiers door de toezichthouders gewezen op de afspraken. Zo mogen ramen of deuren niet open staan als er binnen muziek klinkt. Volgens de toezichthouder was de muziek buiten goed te horen.
Zie bron: limburger.nl

Verkeerslawaai en ontwikkeling kinderen

13 april 2017

Er komt een groot onderzoek naar de invloed van verkeerslawaai op Nederlandse kinderen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat duizenden kinderen volgen, vanaf de zwangerschap tot ze volwassen zijn. Irene van Kamp van het RIVM zegt in het AD dat het belang van het onderzoek wordt onderstreept door recente bevindingen in Duitsland. Uit onderzoek van de universiteit van Wuppertal blijkt dat 5-jarigen die in een omgeving met veel verkeersgeluid wonen tot drie maanden achterlopen in hun ontwikkeling. Het gaat daarbij onder meer om hun motoriek en het niveau van taal en rekenen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder krijgt vaker meldingen van ouders die zich afvragen wat het effect is van lawaai op hun kinderen. Volgens directeur Erik Roelofsen moet dan vooral gedacht worden aan slaapgebrek of onrustig slapen door lawaai op straat, van bijvoorbeeld verkeer.
Zie bron: NOS en AD

Schoolplein

13 april 2017

Een groep bewoners in de Utrechtse villawijk Rijnsweerd maakt zich druk om een schoolplein in de buurt. De kinderen die er spelen veroorzaken namelijk al jaren geluidsoverlast. De Daltonschool heeft al voor 80.000 euro aan geluidswerende maatregelen genomen, maar dat is nog niet genoeg volgens de klagende buurtbewoners.
Zie bron: RTVUtrecht

Beheersing muziek evenemententerrein

11 april 2017

De gemeente Groningen gaat maatregelen nemen om de geluidsoverlast bij toekomstige evenementen op het Suikerunieterrein te beheersen. Te denken valt aan geluidswallen, het afbouwen van de muziek op de buitenpodia in de avond en minder uren met beats. Dat staat in het locatieprofiel voor dit terrein. In dit profiel staan de spelregels waar organisatoren zich aan moeten houden. B&W blijven in het Suikerfabriekterrein een belangrijk evenemententerrein zien.
Zie bron: Groninger internet courant

Badhoevedorp verlost van verkeerslawaai

11 april 2017

Het laatste verkeer reed vrijdagavond, 7 april, over de 'oude A9': de weg is een kilometer opgeschoven om van Badhoevedorp dorp te maken. Na miljoenen auto's is het nu afgelopen met de rijksweg die - door de hoge geluidsschermen - niet alleen claustrofobische gevoelens opriep bij veel automobilisten, maar ook een heel dorp in tweeen sneed.
Zie bron: Amstelveenweb

Veel klachten in Groningen

10 april 2017

In de stad Groningen zijn landelijk gezien de meeste meldingen van geluidsoverlast gedaan: Dit waren er in 2016 namelijk bijna 187 per tienduizend inwoners. Ter vergelijking: In Amsterdam waren dit 47 meldingen per tienduizend inwoners en in Utrecht 119 per tienduizend inwoners. Dit blijkt uit cijfers van dataplatform Localfocus. Het aantal meldingen van geluidsoverlast in de stad Groningen is sinds 2012 toegenomen met 43 procent. 
Zie bron: nu.nl

In Vlaanderen scoort bedrijfslawaai.

29 maart 2017

De Vlaamse milieu-inspectie ontving vorig jaar ruim 2.500 klachten. Meer dan de helft daarvan gaat over geurhinder en geluidsoverlast, zo blijkt uit het Milieuhandhavingsrapport 2016 van de milieu-inspectie.
Zie bron: hln.be

Altijd lawaai snelweg

22 maart 2017

Bewoners aan de westkant van het dorp Heijningen (Moerdijk) hebben heel veel last van de snelweg A4. Daar is het zowel overdag als in de nacht nooit meer echt stil is. Daarom gaat er op het ogenblik in deze kern een petitie rond om de gemeente Moerdijk te overtuigen om maatregelen te nemen. In het dorp Moerdijk is men nog niet zover, maar ook daar is er altijd het geluid van de omringende snelwegen te horen.
Zie bron: internetbode

Zonnig perspectief voor geluidschermen

22 maart 2017

Snelwegen gelden als lelijk en ernstig milieuvervuilend. Maar wat nu als snelwegen zelf schone energie opwekken? Wie weet rijden we straks in onze elektrische auto op de energie die wordt geproduceerd door de snelweg waarop we rijden. Langs de A6 bij Almere worden zonnepanelen geplaatst als geluidschermen. Ze leveren de stroom voor matrixborden en verlichting langs de weg.
Zie bron: volkskrant

Ronde landingsbaan verdeelt herrie

20 maart 2017

The Endless Runway heet het project waaraan de Nederlandse wetenschapper Henk Hesselink met vijf instituten door heel Europa heeft samengewerkt en waarvoor de Europese Commissie subsidie gaf. Vliegtuigen kunnen zodoende altijd landen bij de meest gunstigste windrichting. Volgens Hesselink helpt de ronde landingsbaan ook om geluidshinder in te perken. "Doordat er op elk punt van de baan gestart of geland kan worden, kunnen - bij normale weersomstandigheden - bepaalde woonwijken ontweken worden", zegt hij. "Het geluid kan op een andere manier verdeeld worden. Daar zouden afspraken over gemaakt moeten worden."
Zie bron: Nos

Gehoorschade kleuters

20 maart 2017

Het is zo makkelijk, een kind met een koptelefoon voor de televisie of achter een tablet zetten. Maar veel ouders realiseren zich niet dat ze de tere kinderoortjes hiermee flink kunnen beschadigen. Steeds meer jonge kinderen lopen blijvende gehoorschade op omdat het volume veel te hard staat. De Nederlandse Vereniging van kno-artsen slaat nu alarm, want het komt steeds vaker voor dat ze zelfs peuters en kleuters in hun spreekkamer krijgen met gehoorschade waarvan vaststaat dat ze daar hun hele leven last van zullen houden.
Zie bron: earline-magazine

Evenementen verder van woningen

16 maart 2017

De gemeente Zwolle heeft  een nieuwe plek opeen bedrijventerrein aangewezen voor dancefestivals. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest in Zwolle, vooral over geluidsoverlast. Omwonenden stapten vanwege die overlast naar de rechtbank en kregen gelijk. De gemeente Zwolle wil dat niet opnieuw.
Zie bron: rtvoost

Schiphol waarschuwt voor hinder

14 maart 2017

Omdat er groot onderhoud wordt verricht aan de Kaagbaan op Schiphol wordt er gebruik gemaakt van andere banen en dat leidt op andere plekken tot geluidshinder. Het weer, de milieuregels en verstoringen in de baanbeschikbaarheid bepalen welke banen worden gebruikt. Het is afhankelijk van het baangebruik welke gebieden meer of minder belast worden tijdens het onderhoud.
Zie bron: kaagenbraassem.

Duidelijkheid evenementen Breda

13 maart 2017

Breda wil meer grip waar, wanneer en onder welke voorwaarden evenementen in de binnenstad gaan en kunnen plaatsvinden. Daarvoor is een voorlopige evenementenkalender opgesteld. Evenementenorganisatoren wordt gevraagd om elk jaar voor 1 oktober aan te geven waar en wanneer ze een evenement willen organiseren. In het nieuwe beleid worden afspraken gemaakt over geluidsgrenzen en basgeluid per locatie. Op twee plaatsen komen permanente meetstations voor geluid.
Zie bron: Bredavandaag

Kunstgras reden hinder

13 maart 2017

Omwonenden klagen bij de gemeente Marum over overlast na de ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld op het complex van een voetbalclub. Het gaat om geluidsoverlast. Kunstgras maakt intensief gebruik mogelijk. De gemeente gaat bekijken of aanleg van groenvoorzieningen helpt. Formeel hoeft de gemeente niets te doen omdat de woningen meer dan 50 meter verwijderd zijn van het voetbalveld.
Zie bron: dvhn

Ombudsman: Gemeenten onzorgvuldig.

13 maart 2017

De Nationale ombudsman kapittelt gemeenten. Burgers trekken nogal eens aan het kortste end als het gaat om Goede ruimtelijke ordening en handhaving van grenswaarden.
Zie bron: demonitor

Walstrooom voor schepen

09 maart 2017

In de Eerste en Derde Haven van Scheveningen ligt vanaf woensdag een walstroominstallatie. De walstroom wordt gebruikt door grote schepen die aan de kade liggen. Ze worden via de installatie dan voorzien van elektriciteit, waardoor het dieselaggregaat minder gebruikt wordt. En dat is goed voor de luchtkwaliteit. Geluidshinder en trillingen verdwijnen.
Zie bron: omroepwest

Geen soepeler geluidgrens voor horeca

09 maart 2017

Het gemeentebestuur van Den Haag gaat de geluidsgrenswaarden voor horecaondernemers in de Haagse binnenstad voorlopig niet versoepelen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen aan de gemeenteraad laten weten. De ondernemers menen ze de geluidsnormering nier kunnen halen. Bij iedere klacht van een buurtbewoner krijgt de eigenaar van de betreffende kroeg een bezoek. Met name horecagelegenheden rondom de Grote Markt hebben al meerdere dwangsommen binnen gekregen. 
Zie bron: omroepwest

Heel veel klachten van weinig mensen

07 maart 2017

35 omwonenden van Schiphol hebben vorig jaar 158.419 keer melding gedaan bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) over geluidshinder. Dat is 73 procent van het totaal aantal meldingen dat het aanspreekpunt binnenkreeg.
Zie bron: Noord Hollands Dagblad

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >