Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Nunspeet bang voor vliegtuigen

19 september 2007

Met de uitbreiding van vliegveld Lelystad zal Nunspeet te maken krijgen met vliegtuiglawaai. De gementeraadfractie Gemeentebelang wil dat niet en als het moet, dan moet er nu al op worden geanticipeerd.
Zie bron: De Stentor

Muziek als straf voor jongeren

19 september 2007

Een Amerikaanse rechter heeft een aparte straf bedacht. Jongeren die een boete moeten betalen wegens geluidsoverlast, kunnen er ook voor kiezen om een uur naar Dolly Parton te luisteren. Dan weten ze wat ze de mensen aandoen met hun rapmuziek.
Zie bron: Kidsweek

Brom effe Normaal!

19 september 2007

Het komende jaar controleert de politie in Oosterhout extra op overtredingen van jeugdige brommer- en scooterrijders. Overtreders maken kans op een bekeuring of worden doorverwezen naar Halt Midden- en West-Brabant voor een alternatieve werkstraf en leerstraf. Dit alles onder het motto Brom effe Normaal!
Zie bron: Openbaar Ministerie

Gebouw als geluidsscherm

18 september 2007

Langs de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn moet een futuristische combinatie van geluidswal en multifunctioneel gebouw verrijzen.
Zie bron: Van Wijnen

Goederentreinen rijden te hard

17 september 2007

De VROM-Inspectie heeft ProRail een dwangsom opgelegd wegens de geluidsoverlast die in de nacht wordt veroorzaakt door goederentreinen op het traject Roosendaal-Vlissingen.
Zie bronnen: VROM en Engineering360

Ruimte voor nachtelijke regeringsvluchten

17 september 2007

Op Rotterdam Airport wordt onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om het nachtelijk lawaai te doen afnemen en zodoende regeringsvluchten mogelijk te maken.
Zie bron: Groen Portaal

Autospeakers te hard

17 september 2007

De politie heeft een bestuurder van een bestelauto bekeurd vanwege geluidsoverlast. De 38-jarige man uit het Noord-Brabantse Wijk en Aalburg had de speakers in zijn bestelauto hard aan staan.
Zie bron: Het Kontakt

Minister met de fanfare mee

14 september 2007

De heisa over het beperken van de repetitietijd van fanfares blijkt een storm in een glas water. Nu reeds zijn muziekkorpsen gebonden aan geluidsregels, net als cafés en bakkerijen. Met fanfares wordt door gemeenten altijd soepel omgesprongen als er geen klachten zijn. Het gaat om algemene milieuregels en daarin krijgen fanfares meer geluidsruimte dan cafés.
Zie bronnen: Friesch Dagblad en AD
Zie ook: Geluidnieuws

Man mag blijven

14 september 2007

Een bewoner in Assen mag niet uit zijn huis worden gezet. Dit heeft de Asser rechtbank gisteren in kort geding bepaald. De verhuurder wil van de man af, omdat hij volgens omwonenden voor veel (lawaai)overlast zorgt. De rechter vond de bewijzen daarvoor onvoldoende.
Zie bron: Dagblad van het Noorden 

Schiphol: meer herrie in centrum

13 september 2007

De groei van het aantal vliegbewegingen vanaf Schiphol, waar het kabinet mee heeft ingestemd, zal in Amsterdam en Amstelveen vooral 's nachts leiden tot veel meer geluidsoverlast.
Zie bron: Het Parool

Tilburg blijft kerk beboeten

12 september 2007

Tilburg blijft de Heilige Margarita Mariakerk beboeten bij een overschrijding van de geluidsnorm door het luiden van de kerkklok. Dat blijkt uit een beslissing van het gemeentebestuur.
Zie bron: Brabants Dagblad
Zie ook archief van deze rubriek, 29 augustus 2007

Buurtbemiddeling

12 september 2007

Bij driekwart van de conflicten tussen buren gaat het over geluidshinder.
Zie bron: Brabants Dagblad

Dwangsom voor Prorail

12 september 2007

ProRail moet het goederenvervoer op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden stopzetten. De VROM-Inspectie heeft een dwangsom van 10.000 euro per week opgelegd, met een maximum van 2,5 miljoen euro.
Zie bron: DAG

Petitie voor geluidswal

12 september 2007

Honderdentien handtekeningen moeten wethouder Wessel van Elburg ervan doordringen dat er nu toch snel een geluidswal tussen de A28 en een woonwijkje in 't Harde moet komen.
Zie bron: De Stentor

Stilte schaars

12 september 2007

Het MNP constateert dat stilte in Nederland steeds schaarser wordt. Waar geluidshinder echt ernstig is, lost de overheid het probleem op, maar door de toename van het verkeer groeit het aantal knelpunten nog steeds.
Zie bron: Leeuwarder Courant

Lawaai van spoorbrug

10 september 2007

Het Rotterdamse Havenbedrijf moet maatregelen treffen tegen het lawaai van de Betuwelijn, die de maasvlakte ontsluit. Dat vindt de gemeenteraad van Westvoorne.
Zie bron: AD 

Muziekevenement mag lawaai maken

10 september 2007

De Vereniging Dorp Mijnsheerenland probeerde te voorkomen dat een muziekfestival in hun dorp doorgang zou vinden. De rechter besliste anders.
Zie bron: digitaal dorp Mijnsheerenland 

Motorcross versus milieubeleidsplan

07 september 2007

De Raad van State vindt dat de provincie Zeeland ten onrechte zware geluidseisen stelt aan de motorcrossvereniging in Axel. Het Zeeuwse milieubeleidsplan is geen basis om de uitbreiding van wedstrijden en trainingen te verbieden.
Zie bron: BN DeStem

Provincies en actieplannen

07 september 2007

Provinciebesturen moeten op grond van Europese regelgeving actieplannen opstellen voor het terugdringen van geluidsoverlast. In de Helmondse wijk Brouwhuis leeft nu de hoop dat de N279 in aanmerking komt voor een plek op de Brabantse actielijst.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Skatebaan voorlopig van de baan

07 september 2007

De gemeente Lopik mag geen skateboardbaan in het park De Gaarden aanleggen zolang er geen deugdelijk geluidsonderzoek is gedaan. Dat bepaalde de rechter in een kort geding dat omwonenden tegen de gemeente hadden aangespannen.
Zie bron: Het Kontakt

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >