Contact

Nationale Geluidsinderdag 2023

Nationale Geluidshinderdag 2023

De bouwopgave in Nederland en Geluid

Datum

:

Donderdag 23 maart 2023 in het Omniversum te Den Haag

Tijd

:

08.45 uur inloop en bezoek expositie

 

 

09.30 uur start inhoudelijk programma tot ca. 16.00 uur en daarna een borrel tot ca. 17.30 uur

Inleiding
De komende jaren moeten er in Nederland zo’n 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn. Ook moeten ze goed bereikbaar zijn en moet er worden ingespeeld op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor ontspanning, groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal.

Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel kijken hoe zo goed mogelijk aan alle eisen wordt voldaan. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie.

Hoe kunnen we Nederland vormgeven met een goed woon- en leefklimaat waarin mensen zich op hun gemak voelen? Hierbij is het belang van stille en rustige gebieden een must. Vergeet daarbij natuurlijk ook niet dat er toch ook nog wel dingen mogen en er wat reuring mag zijn.

Doelgroepen
De Nationale Geluidshinderdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ongewenst lawaai en daar veelal beroepshalve bij betrokken is, zoals technische- en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, milieuwethouders en ‑gedeputeerden, planologen, onderzoekers en adviseurs, mensen van milieu- en bewonersorganisaties, GGD’s en uit het bedrijfsleven.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte is er een informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties. In de pauzes is er voldoende gelegenheid om deze markt te bezoeken. Ook kan de expositie “Geluid” in het Omniversum worden bezocht.

Voorlopig programma
Tijdens deze Nationale Geluidshinderdag wordt veel interactie verwacht in de verschillende blokken. Zo kunnen we samen er een mooi en goed congres van maken waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Net zoals in heel Nederland moeten er ook in de gemeente Rust en Reuring nieuwe woningen komen. De gemeente maakt zich hiervoor. Burgemeester Paul de Vos (en ook dagvoorzitter) van deze gemeente begeleidt u door dit proces a.d.h.v. de volgende blokken.

09:30 uur

Welkomstwoord waarvoor uitgenodigd de minister van wonen

 

10:00 uur

Blok 1: Rust, stilte en gezondheid

 

 

-        Het belang, nut en noodzaak van stilte en rust

 

 

-        Gezonde stad, meerwaarde voor mens

 

11:00 uur

Koffiepauze

 

11:30 uur

Blok 2: Reuring (1)

 

 

-        Goed bouwen op hoog geluidsbelaste locaties door akoestische planologie

 

 

-        Hoe combineer je de Energietransitie en geluid?

 

12:30 uur

Lunchpauze

 

13.30 uur

Blok 2: Reuring (2)

 

 

-        Hoe beheers je Bouwlawaai?

 

 

-        Bedrijvigheid, wonen en een goed woon- en leefklimaat, (Bedrijven en milieuzonering, vergunningen, activiteitenbesluit)

 

14:30 uur

Pauze

 

15:00 uur

Blok 3: Creativiteit in mogelijke oplossingen

 

 

Combineer geluid met andere milieumaatregelen, zoals hittestress en klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie (workshop)

 

16:00 uur

Afsluiting en op naar de borrel

 

 

Voor de Nationale Geluidshinderdag 2023 wordt gekozen voor sprekers die u vanuit hun deskundigheid bijpraten over de laatste inzichten en ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u ook nu weer vragen stellen aan de sprekers. Naar verwachting leidt dat tot een levendige discussie.

U kunt zich hier aanmelden.