Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Vliegtuiglawaai ook meten

19 oktober 2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie. Ook wil ze het belang van geluidsmetingen groter maken. In de luchtvaart wordt vliegtuiggeluid vooral berekend. Uit onderzoek blijkt dat berekeningen vrijwel altijd lager uitvallen dan geluidsmetingen.
Zie bron: stentor.nl

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

19 oktober 2018

De proefvlucht van Lelystad Airport van 30 mei produceerde boven Zuid-Friesland  meer lawaai dan gedacht. Ook elders in Nederland werd die dag meer geluid gemeten dan vooraf was berekend. Toch vallen de resultaten van de geluidsmetingen rond de vlucht binnen de marges.Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten in een brief aan de Tweede Kamer. Uit analyses blijkt dat de geconstateerde verschillen ‘niet ongebruikelijk zijn’ en dat het verschil ‘op voorhand verwacht had mogen worden’, schrijft zij. En even verderop: ‘Tegelijkertijd vallen de metingen veelal hoger uit dan de berekeningen’.
Zie bron: lc.nl

Seizoenskaart voor omwonenden

18 oktober 2018

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen. Vanaf 22.00 uur (zondag tot en met donderdag) en 23.00 uur (vrijdag en zaterdag) mag enkel in de kantine een geluidsinstallatie aan staan. Op het buitenterrein van de vereniging is dit in de late avonduren niet meer toegestaan. Het bestuur van de voetbalclub heeft dit afgesproken in een vergadering met buurtbewoners. De klachten varieerden van lawaaierige feesten in de late avonduren en in de nacht tot claxonnerende jeugd in de ochtend. De aanwezige omwonenden kregen een seizoenskaart aangeboden.
Zie bron: tubantia.nl

Verkoop elektrische scooters in de lift

15 oktober 2018

Dit jaar zijn bijna 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, toen 1645 elektrische scooters de winkel verlieten. Van alle nieuw verkochte scooters was in de verslagperiode 9,2 procent elektrisch. E-scooters winnen aan populariteit doordat ze de laatste jaren technisch van steeds hogere kwaliteit zijn, zeggen de brancheorganisaties. Een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan schonere lucht, een beter klimaat en minder geluidsoverlast. Daarnaast komen steden met strengere regels omtrent uitstoot van bromfietsen in de bebouwde kom, waardoor de elektrische scooter een aantrekkelijk alternatief wordt.
Zie bron: lc.nl

Veel mensen ziek van lawaai

11 oktober 2018

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in een nieuw rapport voor een overdaad aan omgevingsgeluid. Volgens de WHO kan dit leiden tot onder meer chronische stress en hart- en vaatziekten. Ruim een derde van de huizen in Nederland staat op een te lawaaiige plek. Langsrazende auto’s, een voorbijdenderende trein, een vliegtuig dat laag overkomt: aan omgevingsgeluid is niet te ontsnappen. En dat is niet goed voor je, stelt de WHO. Die komt met nieuwe, strengere richtlijnen voor lawaai. Zo mag wegverkeer volgens de WHO niet meer dan 53 decibel produceren. Treingeluid is vanaf 54 decibel schadelijk voor de gezondheid. Voor vliegtuigen en windmolens ligt de grens nog lager, op 45 decibel. RTL Nieuws analyseerde geluidsgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit die analyse blijkt dat 37 procent van de huizen meer dan 55 decibel geluid ervaart. Dat zijn bijna drie miljoen huizen.
Zie bronnen: rtlnieuws.nl en nu.nl en vrt.be

Stilste asfalt ter wereld

09 oktober 2018

In het Belgische Gent is een proefvak aangelegd van 44 meter poro-elastisch wegdek. Zo kan de geluidsoverlast van het wegverkeer verminderd worden.De technologie komt uit Zweden en Japan, maar het Gentse proefvak zou minstens 6 jaar moeten blijven liggen om de geluidsreductie en slijtvastheid te onderzoeken. Voor een grootschalige uitrol is het nog te vroeg, maar de overlast zou met een zeer hoorbare 7 tot 12 decibel verminderen in vergelijking met ‘gewoon’ asfalt.
Zie bron: standaard.be

Duurzaanheidsplannen luchtvaart ontoereikend

06 oktober 2018

De luchtvaart barst in Nederland uit z’n voegen en steeds minder Nederlanders accepteren de groeiende klimaatimpact, geluidsoverlast en ultrafijnstofvervuiling van de sector. Volgens de milieu-organisaties voelt de sector de groeiende maatschappelijke druk. De gepresenteerde duurzaamheidsplannen zijn totaal ontoereikend. De partijen, waaronder Schiphol, KLM, NLR, VNO-NCW en de NS, hebben het plan aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen.
Zie bronnen: greenpeace.org en luchtvaartnieuws.nl

Rotterdam Airport wil groeien

06 oktober 2018

Rotterdam The Hague Airport wil dat er een nieuw luchthavenbesluit komt. Met zo'n besluit kan de luchthaven verder ontwikkelen, maar dat betekent meer geluidshinder voor bewoners in omliggende plaatsen. Van Vliet, voormalig burgemeester van Lansingerland en wethouder in Westland, deed onderzoek naar de vraag of een ombudsman een oplossing kan bieden om recht te doen aan de verschillende belangen.
Zie bron: omroepwest.nl

Schiphol in zee

06 oktober 2018

De Nederlandse waterbouwers zien met zeespiegelstijging, een overvol Schiphol en duurzame energie de Noordzee als een nieuw werkterrein. Is de Noordzee het nieuwe Wilde Westen dat ons land onder leiding van de waterbouwer gaat veroveren? Die indruk werd wel gewekt tijdens de overvolle parallelsessie 'Bouwen op de Noordzee' van de KIVI-Waterbouwdag, waar een gelijknamig manifest bij acclamatie werd aangenomen.
Zie bron: deingenieur.nl

Hinder Zaventem zwaar onderschat

03 oktober 2018

Uit berekeningen van Groen Vlaams-Brabant blijkt dat Brussels Airport het aantal mensen dat sterk lijdt onder de geluidshinder zwaar onderschat. Op basis van Vlaamse normen telt de luchthavenuitbater 14.000 zogenaamd ernstig gehinderde omwonenden. Volgens Groen Vlaams-Brabant ligt het reële aantal in de buurt van 144.000. Dat is ruim tien keer zoveel. De partij baseert zich daarvoor op nieuwe normen opgesteld door de WHO.
Zie bron: skynet,be

App. geluid windturbines omwonenden langs A 16

02 oktober 2018

Er komt een app voor omwonenden van de A16 waarmee ze kunnen zien hoeveel overlast ze hebben van de 28 windmolens die de komende jaren langs de snelweg worden geplaatst. Dat is althans de wens van de provincie Noord-Brabant.  De A16-zone is door de verbreding van de snelweg en de aanleg van de HSL al stevig belast Bij omwonenden is er de zorg dat de geplande windmolens nog meer geluid gaan toevoegen. Het geluid moet inzichtelijk worden gemaakt, zodat er kan worden opgetreden wanneer de geluidsnorm toch wordt overschreden. De wens van de provincie is om een nieuwe app te ontwikkelen die real time informatie geeft over de opbrengst, het geluid en de slagschaduwgegevens, zodat er een actueel overzicht ontstaat. 
Zie bron: binnenlandsbestuur.nl

Stadslawaai real time in beeld

01 oktober 2018

TNO brengt samen met imec, een onderzoeks- en innovatiehubs op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie een smart-city project van de stad Antwerpen. Deze digitale 3D replica van de stad combineert gegevens over geluidsoverlast met real-time sensorinformatie van luchtkwaliteit en verkeer, en computermodellen en biedt zodoende een actuele en voorspellende kijk op de situatie in de stad, waarmee de impact van geplande maatregelen gesimuleerd en uitgetest kan worden. 
Zie bron: smartbiz.be

Gebiedsgericht geluidbeleid in omgevingsplan

01 oktober 2018

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Op dat moment treedt ook het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) in werking. Het Bkl geeft gemeenten aanzienlijke ruimte (en in sommige gevallen zelfs een verplichting) om geluidregels in het omgevingsplan op te nemen. Hoe ziet dit nieuwe systeem eruit? In het Bkl is - onder meer - vastgelegd dat de gemeenteraad geluidregels in het omgevingsplan moet opnemen om geluidbelastende activiteiten te reguleren. Deze geluidbelastende activiteiten kunnen bedrijfsmatige activiteiten zijn, maar óók niet-bedrijfsmatige activiteiten. Een voorbeeld van een niet-bedrijfsmatige activiteit betreft het gebruik van een speeltuin. Ook voor dat gebruik kan de gemeenteraad geluidregels vaststellen. Voor bedrijfsmatige activiteiten geldt dat de gemeenteraad, binnen de kaders van het Bkl, regels kan en soms moet stellen over bedrijfsactiviteiten die geluid emitteren.
Zie bron: binnenlandsbestuur.nl

75 dB(A) voor geluid evenementen

28 september 2018

Best wil de maximale geluidsnorm voor evenementen in het centrum van 80 naar 75 decibel verlagen. Centrumbewoners zijn daar tevreden mee; ondernemers zijn tegen. 
Zie bron: ed.nl

Rapport groei Eindhoven Airport achtergehouden?

26 september 2018

Een ministeriele werkgroep liet diverse onderzoeken opstellen naar de effecten van een verdere groei naar maximaal honderdduizend vliegbewegingen per jaar. Zo werd gekeken naar de economische spin-off van het vliegveld, naar geluidsoverlast en naar de vraag of de infrastructuur de groei wel aan kon. De zes rapporten werden kort geleden gepubliceerd op 'Samen op de Hoogte', een speciale website voor de omwonenden. Het gemeentebestuur van Eindhoven stuurde een brief aan de gemeenteraad dat er nóg een rapport bestaat over de toename van de stikstofuitstoot. Onderzoekers van bureau Royal HaskoningDHV concluderen daarin: "Het project kan niet worden vergund”..  Dat rapport wordt niet gepubliceerd op de site ‘Samen op de hoogte'. 
Zie bron: eenvandaag.avrotros.nl

sterke groei klachten Airport Rotterdam

26 september 2018

Het aantal meldingen van geluidsoverlast door Rotterdam The Hague Airport is in de afgelopen drie maanden sterk toegenomen. Dat meldt DCMR milieudienst Rijnmond. In het derde kwartaal van dit jaar kwamen bij de DCMR bijna 15 duizend klachten binnen over herrie van startende en landende vliegtuigen, maar ook over laagvliegend verkeer. Dit is drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen vijfduizend keer geklaagd werd.
Zie bron: nu.nl

Belevingsonderzoek Eindhoven Airport

26 september 2018

Ook de beleving van de geluidshinder door de omwonenden van Eindhoven Airport moet worden onderzocht voordat er een besluit wordt genomen over de groei van de luchthaven. Pas dan is goed in kaart gebracht hoe groot de overlast is voor de omwonenden. Aanleiding voor de GGD-kritiek zijn de vijf onderzoeken die zijn uitgebracht als basis voor de discussie over de toekomst van Eindhoven Airport. Een van die onderzoeken brengt in beeld hoe het zit met de geluidsoverlast. Daarin wordt aan de hand van rekenmodellen agekeken naar de theorie, en naar slaapverstoringen die plaatsvinden tussen twaalf uur 's nachts en zeven uur 's ochtends. Je moet ook kijken naar de praktijk, naar hoe mensen de overlast aan den lijve ondervinden.
Zie bron: ed.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >