Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Amsterdammer blijft zich storen aan de buren

23 september 2020

Het aantal meldingen van geluidsoverlast dat niet op de horeca betrekking heeft, blijft in Amsterdam ook na de lockdown toenemen. Het aantal is meer dan verdubbeld, van 441 in augustus vorig jaar tot 899 in augustus van dit jaar.
Zie bron: Het Parool

Rommelaars bij warmtepompen

23 september 2020

Strengere regels voor subsidies voor warmtepompen, dat is wat Doekle Terpstra van Techniek Nederland wil om te voorkomen dat mensen maar wat aanrommelen. Met soms grote overlast tot gevolg. "We moeten voorkomen dat rommelaars het verkeerde beeld creëren."
Zie bron: EenVandaag

De NSG kan adviseren; zie ook Geluidsaspecten van warmtepompen

Gemeentelijke boete bij burenlawaai

23 september 2020

Een probleem waaraan de gemeente tot nog toe weinig kon doen, is woonoverlast, zoals geluidshinder. In Gouda kan de gemeente met de nieuwe APV in de hand bij overlast straks een gedragsaanwijzing uitvaardigen. Dit wordt een gerichte brief aan de overlastgevende bewoner, met daarin een aanwijzing wat hij of zij moet doen of laten. Doet deze daar niets mee, dan kan de gemeente een boete opleggen. Gemeenten hebben inmiddels goede ervaringen met de methode, waardoor een boete vaak achterwege blijft, aldus de gemeente.
Zie bron: gouda.nl

Niet meer dan 12 popconcerten

18 september 2020

Openluchttheater Caprera in Bloemendaal mag niet meer dan twaalf popconcerten in huis halen. De gemeenteraad kiest het voorstel van het college van B&W om het aantal geluidsdagen van het theater van vijf naar twaalf te verhogen. Daarmee komt na jaren een einde aan een ’rare situatie van gedogen’. In de praktijk organiseerde Caprera tijdens het seizoen 25 popconcerten, veel meer dan in de APV was opgenomen. Volgend seizoen mogen er alleen op zaterdagen popconcerten worden georganiseerd en is geluidsoverlast op zondag uit den boze.
Zie bron: noordhollandsdazblad

Stilste gebied

18 september 2020

Het Dwingelderveld is het ‘Stilste gebied van Nederland’. Dat maakte TV-boswachter Arjan Postma donderdag 17 september, namens de jury van de NSG, bekend bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra nam als prijs een ‘stiltebankje’ in ontvangst dat in het Dwingelderveld een mooie plaats heeft gekregen. De NSG schreef verkiezing ‘Stilste gebied van Nederland’ uit in het kader van haar 50-jarig bestaan.
Zie bron: provincie Drenthe
Zie ook RTV Drenthe

Café gesloten

11 september 2020

Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft café De Sok in Velp per direct gesloten. Alle vergunningen zijn ingetrokken. De uitbater is de afgelopen tijd meerdere malen veroordeeld, hield zich niet aan de sluitingstijden en veroorzaakte geluidsoverlast.
Zie bron: omroepgelderland

Stilste plek in Nederland

11 september 2020

Het gebied Asbroekerheide in Roggel, gemeente Leudal, is vanaf volgende week mogelijk het stilste plekje van Nederland. Sinds 2003 heeft de Provincie Limburg tijdens monitoring-ronden telkens een dalend aantal decibellen geregistreerd. Jaarlijks daalde het geluid met gemiddeld 1 dB(A). Voor de NSG was dat de reden om de Asbroekerheide te nomineren voor de titel ‘stilste plekje van Nederland’. De twee andere twee finalisten van deze wedstrijd zijn gebieden in Drenthe (Dwingerderveld) en Overijssel (Haaksbergerveen). Op de Nationale Geluidshinderdag,15 september, wordt de uitslag bekend gemaakt.
Zie bron: Limburg.nl

Asbroekerheide grijpt naast de titel

Externe kosten wegverkeer

11 september 2020

De FIA (internationale federatie van automobielclubs) heeft de uitkomsten gepubliceerd van een studie naar de ‘externe kosten’ van transport. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor de negatieve effecten van (personen)transport te verkleinen, zoals door luchtvervuiling, geluidsoverlast of verkeersongevallen. Met o.a. nieuwe technologie in auto’s of investeringen in veilige wegen kan al veel worden verbeterd. De ANWB heeft meegedacht over deze studie en steunt de aanbevelingen van de FIA.
Zie bron: ANWB

Commentaar NSG: Wat dacht de FIA en de ANWB van verlaging van de maximum snelheid: overal 30 km/u in stad en 100 km/u op snelwegen. Voor de effecten zie: 100 km hard genoeg

Waarschuwingsborden overlast.

09 september 2020

In de Utrechtse wijk 'Oog in al' heeft de politie borden neergezet. Op de borden staat dat het verboden is om na 22.00 uur geluidsoverlast te veroorzaken. De borden moeten de toegenomen overlast in de wijk tegengaan.
Zie bron: nu/nl

Ten strijde tegen geluidsoverlast

07 september 2020

Knack-journalist Lander Deweer en componist Jan Swerts gingen op zoek naar stilte en vonden die verrassend in de stad en in de groeiende trend van trage "neoklassieke" pianomuziek. Hun queeste is te lezen in het boek "De nieuwe stilte". De nieuwe stilte komt uit de stad
Zie bron:  vrt.be

Proef geluidvangrail

03 september 2020

De provincie Noord-Holland onlangs testte een vangrail die tot aan de grond gesloten is. Hij fungeert niet alleen als vangrail, maar ook als geluidschermpje. Volgens de provincie Noord-Holland is de proef geslaagd, want metingen wezen uit dat het geluid inderdaad met 2 tot 6 decibel afneemt. Via een plaat wordt het geluid naar beneden gereflecteerd, waar het in de berm verdwijnt. Hoe veel de herrie daadwerkelijk vermindert is afhankelijk van de meethoogte en de afstand tot de microfoons.
Zie bron: verkeersnet

Woningbouw onder druk

27 augustus 2020

Op 8 juni 2020 is de consultatieversie van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet (Arg) verschenen. De Arg voorziet er onder meer in dat luchtvaartgeluid zwaarder meeweegt bij het bepalen van cumulatieve geluidsbelasting. Diverse overheden en ontwikkelaars hebben hun zorgen geuit over de impact van dat zwaarder meerekenen van luchtvaartgeluid voor de haalbaarheid van de Nationale Woonagenda (75.000 woningen per jaar). Daarnaast moet het ‘gezamenlijke geluid’ worden betrokken bij de toets aan de binnenwaarde bij nieuwbouw.
Zie bron: Stibbe

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Amsterdammer blijft zich storen aan de buren

Ook na de lockdown... Verder >

Rommelaars bij warmtepompen

Bestrijd ze!... Verder >

Gemeentelijke boete bij burenlawaai

Nieuwe APV in Gouda... Verder >

Niet meer dan 12 popconcerten

Stop gedogen... Verder >

Stilste gebied

NSG-prijs gaat naar Dwingerderveld... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >