Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Geluid van windmolens vergt maatwerk

14 september 2021

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat bij besluitvorming over nieuwe windparken niet (zonder meer) verwezen kan worden naar de rechtstreeks werkende windturbineregels uit het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Bij vergunningverlening zijn gemeenten aan zet. Geluidgrenzen die passen bij Goede Ruimtelijke Ordening zijn leidend.
Zie bron: Binnenlandsbestuur

Sluiting vliegveld Maastricht

14 september 2021

De provincie Limburg sluit een mogelijke sluiting van Maastricht Aachen Airport niet langer uit en laat doorrekenen wat de kosten en baten van het vliegveld zijn, en wat de gevolgen zijn als het vliegveldterrein een andere bestemming krijgt. Het onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het vliegveld.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Veluwse gemeenten last festivals

08 september 2021

Drie Veluwegemeenten mogen wel degelijk klagen over geluidoverlast die ze zeggen te hebben van de festivals Lowlands en Defqon.1 in Biddinghuizen. Dat bleek maandag bij de Raad van State in Den Haag. Nunspeet, Elburg en Oldebroek protesteerden daar tegen verruiming van de vergunning van Walibi. De gemeente Dronten geeft het muziekfestival Lowlands daarmee toestemming om twee uur langer door te gaan, tot 01.00 uur 's nachts. Hardstyle-evenement Defqon.1 mag met de verruimde vergunning twee dagen duren in plaats van een dag. In ruil daarvoor moet wel de afterparty op zondag in relatieve stilte plaatsvinden.
Zie bron: BHZnet

Aanpak geluidoverlast meeuwen

03 september 2021

Om de overlast van broedende meeuwen tegen te gaan, wil Den Haag meeuweneieren insmeren met maisolie. Zo komen de eieren niet uit. De Haagse gemeenteraad is niet enthousiast, maar lijkt het voorstel van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) niet te blokkeren. Partij voor de Dieren wil niet dat er in de nesten gerommeld gaat worden. "Pak eerst de daken aan en zorg bijvoorbeeld voor beter geïsoleerde daken, zodat er minder geluidsoverlast is. We moeten leren leven met de meeuwen."
Zie bron: NOS

Schiphol moet krimpen

02 september 2021

In een brief aan demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat eisen omwonenden, verenigd in Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), maatregelen die de overlast van het vliegverkeer terugdringen. Zij willen dat de Nederlandse overheid zich gaat houden aan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vliegtuiglawaai adviseert en dagen de Staat voor de rechter.
Zie bron: EenVandaag
Zie ook: Schiphol is veel meer dan geluidshinder.

30 km max. in Parijs

01 september 2021

Met uitzondering van enkele doorgaande wegen zoals de Champs-Élysées mag in vrijwel heel Parijs voortaan maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. De belangrijkste reden is de verkeersveiligheid, Tweede reden: geluidsoverlast.
Zie bron: Parool

Verduurzaam circuit Zandvoort

01 september 2021

De samenwerkend natuurorganisaties hebben de directie van het Circuit Park Zandvoort en verschillende overheden verzocht om een gesprek over de verduurzaming van het Circuit Park Zandvoort. In een pamflet geven zij aan dat de geluidoverlast voor de omgeving en de negatieve invloed op de natuur niet langer acceptabel is.
Zie bron: groeneruimte

Lawaai scoort hoog in Amstelveen

01 september 2021

In de categorie veel overlast scoort vliegtuiglawaai het hoogst, op de derde plaats staat wegverkeer, op de zesde plaats overlast buurtbewoners.

Zie bron: Amstelveenweb

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Geluid van windmolens vergt maatwerk

Gemeenten aan zet... Verder >

Sluiting vliegveld Maastricht

Optie voor provincie... Verder >

Veluwse gemeenten last festivals

Ze mogen klagen over bijv. LowLands... Verder >

Aanpak geluidoverlast meeuwen

Den Haag werkt zich in de nesten... Verder >

Schiphol moet krimpen

Omwonenden dagen Staat voor rechter... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >