Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Vliegtax: 'zinloze maatregel'

10 december 2018

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksoverheid blijkt dat deze vliegtax vrijwel geen positief effect heeft op het bereiken van dit doel. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat het geen groot effect heeft op de keuzes die de consument gaat maken. 
Zie bron: parool.nl

25.000 handtekeningen voor belasting vliegticket

10 december 2018

“Er wordt geen eerlijke prijs betaald voor vliegtickets. Naast het ontbreken van belastingen, betaalt de luchtvaart ook niet voor de schade aan klimaat, luchtkwaliteit en de geluidsoverlast”, aldus Demmers.
Zie bron: blikopnieuws.nl

Meer klachten over R'dam Airport

07 december 2018

Het aantal mensen rond Rotterdam The Hague Airport dat klaagt over het vliegverkeer is dit jaar met bijna veertig procent gestegen. In 2017 waren er 1637 mensen die geluidsoverlast meldden en dit jaar is dat toegenomen tot 2277, blijkt uit rapportages van DCMR Milieudienst Rijnmond.
Zie bron: luchtvaartnieuws.nl

Toename burenlawaai

06 december 2018

Het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren - toch al ergernis nummer 1 onder Nederlanders - is in drie jaar tijd met 10 procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant. Politie, gemeenten en woningcorporaties zitten met dit probleem in hun maag.  Vooral  klachten over harde muziek, tuinfeesten en lawaai op het balkon.
bron: volkskrant.nl

Berlijnse nachtclubs krijgen subsidie

06 december 2018

Berlijnse nachtclubs kunnen voortaan aanspraak maken op een bedrag tot 100.000 euro om hun ruimtes beter te isoleren. De stad wil zo voorkomen dat er nog clubs moeten sluiten door geluidsoverlast.
Zie bron: standaard.be

Kan Schiphol groeien?

30 november 2018

Schiphol kan helemaal niet verder groeien zonder dat dit leidt tot te veel geluidsoverlast voor omwonenden. Die conclusie trekt Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. De organisatie baseert zich op een kritische beschouwing door deskundigen en een bewonersdelegatie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER). De NOS op gezag van ingewijden dat Schiphol volgens het milieurapport-in-wording zou kunnen groeien tot 540.000 vluchten in 2023. Dat zijn er 40.000 meer dan nu maximaal is toegestaan. Normen over geluidsoverlast en het milieu gaven daarbij niet eens de doorslag, maar de capaciteit van de luchtverkeersleiding, anders hadden er volgens de opstellers van de MER nog 20.000 vluchten bij gekund.
Zie bron: vroegevogels,bnnvara.nl en ingenieur.nl en hetparool.nl

MER Schiphol rammelt

29 november 2018

De MER waarmee Schiphol ruimte claimt om na 2020 verder te groeien rammelt. Deskundigen halen het rapport nog voordat het is verschenen op belangrijke onderdelen onderuit.  Geluidsberekeningen zijn gebaseerd op grote onzekerheden en aannames, rekenmodellen zijn slecht onderbouwd en gebruikte gegevens zijn sterk verouderd. Eén van de deskundigen die de MER doorlichtte is ingenieur Leon Adegeest, die eerder fouten ontdekte in de Milieu Effect Rapportage van Lelystad Airport. Volgens hem is er toegewerkt naar een uitkomst. "Je krijgt het onbehaaglijke gevoel: men wil niet weten of het klopt. Men wil alleen het eindantwoord horen: 'We kunnen groeien naar 540.000 vliegbewegingen.'"
Zie bron: eenvandaag.avrotros.nl en volkskrant.nl

Minder vrachtverkeer Maastricht Aachen Airport

29 november 2018

Zwaardere vrachtvliegtuigen mogen na 31 maart 2019 niet meer met volle belading op kunnen stijgen vanaf MAA. De provincie Limburg komt met de maatregel onder meer tegemoet aan klachten over geluidsoverlast van omwonenden.
Zie bron: luchtvaartnieuws.nl en nos

Lawaai JSF wordt gemeten

29 november 2018

In de buurt van luchtmachtbasis Leeuwarden is een eerste meetpost in gebruik genomen om vlieglawaai te meten. Bewoners maken zich zorgen omdat de F-16 volgend jaar wordt vervangen door de F-35, oftewel de Joint Strike Fighter. Dit gevechtsvliegtuig veroorzaakt meer geluidsoverlast, vrezen de omwonenden. Via een website kan iedereen 'real time' het aantal decibellen zien. Ook bij vliegbasis Volkel komen meetposten.
Zie bron: defensie.nl

Zondagsrust verstoord door kerkdiensten

29 november 2018

Een groep bewoners in Gaasperdam (Amsterdam) is ten einde raad over geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door een kerkgenootschap. Leden van de Living Faith Church houden daar sinds drie jaar, minstens twee keer per week diensten die gepaard gaan met versterkte muziek. Bewoners in het pand waar de diensten worden gehouden worden iedere zondagochtend gewekt door drums, bassgitaar en gezang. 
Zie bron: at5.nl

Nieuwe bestrating na klachten over lawaai

29 november 2018

Het bestraten van een deel van de Oudegracht in Utrecht zal vanwege geluidsoverlast  opnieuw worden uitgevoerd met een ander soort stenen. De eerdere oude stenen worden vervangen door een geluidsarm type.
Zie bron: nu.nl

 

RIVM laat burgers lawaai meten

29 november 2018

Het wordt voor burgerwetenschappers mogelijk om naast luchtkwaliteit ook geluidsniveaus te meten. Voor een pilotproject in Schiedam bouwt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  eenvoudige sensorapparatuur (op basis van bestaande technologie) om zowel hoog- als laagfrequent geluid te registreren. In de toekomst wil het RIVM burgers en gemeenten ondersteunen bij dit soort metingen. In Schiedam werken burgers, gemeente, DCMR Milieudienst Rijnmond , het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RIVM samen.
zie bron: rivm.nl

Kan Schiphol nog groeien?

26 november 2018

Een groei naar 540.000 vliegbewegingen van en naar Schiphol in 2023 is theoretisch mogelijk. Dat staat volgens ingewijden in het concept-milieueffectrapport over Schiphol, dat donderdag verschijnt. Dat meldt de NOS. Het zijn 40.000 vluchten meer dan op dit moment is toegestaan. Tot 2020 is Schiphol gebonden aan dit maximum van 500.000. In het rapport zou staan dat de veiligheid deze grens bepaalt en niet geluidshinder of milieu.
Zie bron; AT5

Verzet opening Lelystad Airport

23 november 2018

De actiegroepen, verenigd in Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, willen een valide rekenmodel, een nieuwe MER en dán pas openstelling van Lelystad Airport.
Zie bron: vluchtvaartnieuws.nl,    zie ook TV-oost

Schiphol: 2 % groei per jaar.

22 november 2018

Schiphol moet na 2020 niet meer willen groeien dan zo’n 2 procent per jaar. Op die manier kan de luchthaven licht groeien en tegelijk de geluidshinder reduceren. Dat zei Dick Benschop, bestuursvoorzitter van Schiphol. Hij pleitte voor een „gematigde en gecontroleerde groei” vanaf 2021, het jaar dat de huidige limiet van 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar verloopt. Benschop: „Dat betekent dat het groeipercentage onder het percentage van geluidsbesparing door stillere vliegtuigen moet blijven. Dat is nu 2 à 2,5 procent per jaar. Dan blijft de groeilijn positief en gaat de geluidsbelasting omlaag.”De luchtvaart zal daarmee niet voldoen aan de vraag, „uniek voor een economische sector”. Benschop erkent dat groei ook andere nadelen heeft, zoals uitstoot van CO2 en fijnstof, en de beleving van hinder.
Zie bron: NRC

Geluideisen warmtepompen: minister beraadt zich

22 november 2018

 

Dat airco’s en warmtepompen geluidsoverlast kunnen geven is mij bekend. Ik heb daarom al eerder besloten in de landelijke bouwregelgeving geluidseisen op te nemen. Ik verwacht deze eisen in januari 2019 in een publieke internetconsultatie te kunnen voorleggen op www.internetconsultatie.nl. U kunt dan ook een reactie geven op deze eisen.
Hoogachtend,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. K.H. Ollongren
Bron: Tweede Kamer

Elektrisch motorcrossen

22 november 2018

Een motorcrossbaan in Hoofddorp wordt gericht op elektrische motoren. Het Electric Motorcross Park is een initiatief van Eric van Leeuwen, die merkte dat zijn sport op steeds minder plaatsen in Nederland kan worden beoefend. Ook zijn wegens de geluidsoverlast de openingstijden van accommodaties steeds meer beperkt. Hij zocht en vond de oplossing in crossen op een milieuvriendelijke manier. Om het project te financieren, startte hij een crowdfundingsactie. In totaal 119 investeerders brachten 100.000 euro bij elkaar.
Zie bron: haarlemsdagblad.nl

50 % minder geluidsoverlast nieuwe vliegtuigmotor?

22 november 2018

Een bericht: EasyJet rust haar A320neo's uit met LEAP 1A-motoren van CFM. Die dragen bij aan een 15 procent lager brandstofverbruik, 20 procent lagere onderhoudskosten en tot wel 50 procent minder geluidsoverlast'.
Zie bron: luchtvaartnieuws.nl

Commentaar (NSG. Kramer): Bedoeld zal zijn een halvering in termen van decibellen. De dB is een logaritmische verhoudingsgetal. Een halvering betekent 3 dB minder. Dat verschil is net hoorbaar. Het effect treedt op als twee bronnen met eenzelfde dB-waarde er een wordt. Dat is een halvering in bronnen.
Het is totaal iets anders dan het begrip 'geluidoverlast'. Wil je de hinder in termen van hoorbaarheid halveren dan moet je 10 dB reduceren: 10 dB reductie wordt ervaren als halvering van de luidheid. Dat lukt EasyJet met de nieuwe motoren bij lange na niet.

Protocol voor bromgeluid

14 november 2018

Drie gemeenten gaan met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek over de lage bromtoon waar veel inwoners last van ondervinden. Doel is om tot een protocol voor gemeenten te komen hoe met dit toenemende probleem om te gaan.
Zie bron: binnenlandsbestuur.nl

'Geen groei Schiphol'

13 november 2018

Omwonenden van Schiphol willen dat de luchthaven tot ten minste 2023 niet verder groeit. President-directeur van Schiphol Dick Benschop kan dat niet beloven. De Omgevingsraad moet voor het eind van het jaar een advies afleveren aan minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) over de toekomst van Schiphol na 2020.
Zie bron; NOS

Schiphol in zee

13 november 2018

Schiphol kan niet verder groeien op de huidige locatie in de Haarlemmermeer. Het draagvlak onder omwonenden is gereduceerd tot nul. Een ’dependance’ in zee voor de kust van IJmuiden is voor de bewoners de enige bespreekbare groei-optie
Zie bron: nhnieuws,nl

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Vliegtax: 'zinloze maatregel'

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en Stichting Natuur & Milieu stellen dat de vliegtaks een 'effectloze maatregel is,... Verder >

25.000 handtekeningen voor belasting vliegticket

Directeur SNM, Marjolein Demmers bracht ze naar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur tijdens de luchtvaartdag. ... Verder >

Meer klachten over R'dam Airport

Dit jaar 40 % meer... Verder >

Toename burenlawaai

Groot probleem voor politie, gemeenten en verhuurders... Verder >

Berlijnse nachtclubs krijgen subsidie

Betere geluidsisolatie hard nodig... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Beleving van geluid
19 december 2018

Hoe hiermee om te gaan?... Verder >

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >