Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Geluidsoverlast auto's?

05 augustus 2020

Een ingezonden brief in het Parool:
Als de gemeente echt iets tegen geluidshinder wil doen, moet bezit en gebruik van scooters worden ontmoedigd. Denk aan een versnelde uitfasering van benzine­scooters. Over twee jaar mogen dan alleen nog elektrische varianten de stad in. Scheelt ook nog eens hoop luchtvervuiling. Gelukkig heeft de coronacrisis ons ook geleerd dat we problemen snel kunnen oplossen, mits de urgentie maar gevoeld wordt.
Zie bron: Parool

R'dam meet lawaai op straat

05 augustus 2020

Op drie plaatsen in Rotterdam worden geluidsmeters en camera’s opgehangen om het geluid in decibellen te meten, en geluid- en beeldopnames te maken van de verkeerssituatie. Harde geluiden van auto’s, motoren en vrachtverkeer kan voor flinke overlast zorgen. Om te achterhalen hoe hard het geluid is én waardoor het wordt veroorzaakt, start de gemeente Rotterdam een onderzoek naar geluid van voertuigen op deze drie plekken in de stad. Zo kan geluidshinder effectiever worden aangepakt in de toekomst. We onderzoeken of het geluid bijvoorbeeld afkomstig is van een knallende uitlaat of door onnodig gasgeven, en hoeveel en hoe hoog de geluidspieken er gedurende de dag zijn.
Zie bron: Rotterdam 

F 35 vervangt F 16.

05 augustus 2020

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toont met twee vergunningen uit 2019, dat de geluidsbelasting van straaljagers op woningen niet toeneemt door de lawaaierige F-35. Defensie zou geluidsruimte van de F-16 hebben geruild tegen geluidsruimte van de F-35. De geluidsbelasting moet minimaal gelijk blijven, vindt de inspectie. Voor grondgebonden geluid is maximaal 55 decibel geluid op de gevels van woningen acceptabel. Omdat alle geluidsrapporten in verband met de veiligheid van de Staat niet openbaar worden gemaakt, is dit niet te controleren.
Zie bron: Liwwadders

MER tikt Schiphol op de vingers

28 juli 2020

De plannen voor de groei van Schiphol van het kabinet kunnen nog niet worden beoordeeld op hun milieu-effecten. De voornemens zijn te vaag om een uitspraak te kunnen doen of deze gevolgen hebben voor de uitstoot van broeikasgassen en de geluidshinder. Dat concludeert de onafhankelijke Commissie MER in een evaluatie van de milieu-onderbouwing van de Luchtvaartnota, die in mei door minister Cora van Nieuwenhuizen werd gepresenteerd. De commissie moet uiteindelijk de verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) voor groei van Schiphol beoordelen. Het oordeel is een keiharde tik voor de groeiplannen. Schiphol mag van het kabinet de komende jaren alleen in stapjes groeien van het huidige maximum van 500.000 vluchten naar 540.000 vluchten per jaar als wordt voldaan aan een trits voorwaarden op het gebied van milieu en geluid.
Zie bron: Parool

Auto de stad uit

27 juli 2020

Geluidhinder brengt forse gezondheidsrisico’s met zich mee. De komst van nieuwe lawaaimakers in de stad maakt dat het effect van allerlei maatregelen vrijwel nihil is. Daarom: weer de auto en geef ruimte aan fietsers en wandelaars in de stad.
Zie bron: Parool

Schiphol op de schop

27 juli 2020

Het was zo heerlijk rustig. Schonere lucht en geen geluidsoverlast rondom Schiphol, waren het gevolg van de coronacrisis. Maar nu de vliegveld weer terug naar 'normaal' gaat komt de overlast en vervuiling weer terug. Een Britse rechter heeft donderdag een streep gezet door uitbreidingsplannen van London Heathrow. Een zaak die werd aangespannen door milieuorganisaties en bewoners van de stad.
Zie bron: bnnvara 

Schiphol bedreigt woningbouw

21 juli 2020

Nieuwe geluidsnormen dreigen de bouw van woningen stil te leggen. Daarvoor waarschuwen organisaties als Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Zij hebben hierover een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Daarin roepen ze de politiek op om snel in actie te komen.
Zie bron: nos en binnenlandsbestuur

Airport Eindhoven: meer vluchten

16 juli 2020

De provincie Brabant vindt dat het lawaai van vluchten naar en van vliegveld Eindhoven prioriteit heeft boven lawaai. Het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel luidde dat het vliegveld alleen mag groeien als de geluidsoverlast flink wordt teruggebracht. Van Geel spreekt van 30 procent minder hinder in 2030; in de stukken van het rijk ontbreken die getallen, volgens GS.
Zie bron: omroepbrabant

Nationale Ombudsman en vliegtuiglawaai

16 juli 2020

De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. Burgers geven aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving?"
Zie bron: nationaleombudsman

Antigeluid tegen lawaai van buiten

16 juli 2020

Raam open en toch weinig lawaai? Speakers in het raam worden gevoed met anti-geluid van de bron die dominant is. Onderzoekers van Nanyang Technological University in Singapore slaagden erin om hiermee geluidsoverlast van buiten met 10 dB terug te brengen.
zie bron: Volkskrant 

Commentaar NSG:

Zodra het hinderlijke geluid wordt gespot kan het raam ook automatisch even zachtjes dichtklappen. Is het geluid voorbij, dan gaat het raam automatisch weer open. Goedkoop en zeer doeltreffend; scheelt algauw 25 dB.

Geen groei luchtvaart

16 juli 2020

Natuur & Milieu heeft samen met duizenden burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Het kabinet verzuimt om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector voldoende te begrenzen. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen. De betrokkenen roepen minister Van Nieuwenhuizen op om haar plannen grondig te herzien en met concrete voorstellen te komen om klimaatschade, geluidsoverlast en luchtverontreiniging aan te pakken. Het bezwaar is opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie. Ook natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Vogelbescherming sloten zich aan bij de oproep.
Zie bron: milieudefensie.nl

Actiegroep tegen lawaai motorfietsen

16 juli 2020

Bewonersgroepen die geluidsoverlast door motorvoertuigen bestrijden hebben zich verenigd in de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). NEFOM wil dat overheden paal en perk gaan stellen aan geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door een deel van de motorvoertuigen. Hoofddoel is het met ingang van uiterlijk 1 juni 2023 vaststellen en handhaven van een maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen, zowel oude als nieuwe. Verder ondersteunt de NEFOM het streven om uiteindelijk alle motorvoertuigen, auto’s, motorfietsen, (water)scooters, speedboten en bromfietsen, elektrisch te laten zijn per 1 januari 2030.
Zie bron: motor.nl

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidsoverlast auto's?

Verban de scooter... Verder >

R'dam meet lawaai op straat

Bestrijding ervan is nodig... Verder >

F 35 vervangt F 16.

Geluidbelasting mag niet toenemen... Verder >

MER tikt Schiphol op de vingers

Groeiplannen te vaag... Verder >

Auto de stad uit

Ruimte voor fietsers en wandelaars... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >