Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Open ramen die geluid tegenhouden.

01 maart 2021

‘De ramen zijn de zwakste schakel van een woning, ook bij dubbelglas drijft geluid met een lage frequentie er zo doorheen.’ Lees het verhaal van 'open ramen, die geluid tegen houden'.

Vliegvelden voldoen aan geluidgrenzen

25 februari 2021

De regionale vliegvelden in Maastricht, Lelystad en Rotterdam hebben het afgelopen jaar de geluidsnormen niet overschreden. Dat komt volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doordat er een stuk minder gevlogen is in 2020 vanwege de coronamaatregelen.
Zie bron ILT

Nationale ombudsman over hinder van vliegverkeer

25 februari 2021

Burgers geven bij de Nationale ombudsman aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Omdat de luchtvaart onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat valt, verwacht de ombudsman dat de minister ook rond de behandeling van meldingen de regie neemt. De ombudsman kondigde vorig jaar aan over deze regierol met de minister in gesprek te willen.Nu het kabinet demissionair is, vindt de ombudsman het effectiever om het gesprek na de formatie met de nieuwe bewindspersoon te voeren.
Zie bron: nationaleombudsman.nl

Drenthe: oefenvluchten F35 hoger

18 februari 2021

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe geven flink tegengas als het aankomt op de nieuwe indeling van het luchtruim door het kabinet. Het is niet duidelijk welke (extra) overlast er komt als het oefengebied voor gevechtsvliegtuigen boven Drenthe wordt uitgebreid en stellen voor veel hoger te gaan oefenen.
Zie bron: rtvdrenthe

Windmolens en LFG

15 februari 2021

Bij Windpark N33 in Oost-Groningen klagen omwonenden al langer over bromtonen. Bij de vier zuidelijke windmolens zijn deze bromtonen ook gemeten. Tegenstanders vrezen schadelijke gezondheidseffecten van laagfrequent geluid (LFG) dat afkomstig is van windmolens. Is dit terecht, of juist niet? Omdat Windpark N33 omstreden is en mensen die hinder ondervinden van windmolens én van laagfrequent geluid in het algemeen, bijzonder betrokken kunnen zijn op dit onderwerp, ging RTV Noord op zoek naar bewijs. Wetenschappers zijn niet eenduidig in hun oordeel.
Zie bron: RTV noord

App voorspelt hinder Schiphol

11 februari 2021

Luchthaven Schiphol is begonnen met het testen van een app die vliegtuiggeluid voorspelt. Op de Notifly-app kunnen omwonenden tot 24 uur vooruitkijken naar de verwachte drukte in de lucht. Bovendien stuurt de app berichten als het weer plotseling omslaat en het baangebruik moet worden aangepast. Schiphol hoopt met de lancering van de app veel ergernis bij bewoners te kunnen voorkomen.
Zie bron: NHnieuws

Verminder lawaai in zee

09 februari 2021

Geluiden van menselijke activiteit in en rond de oceanen hebben impact op mariene soorten en ecosystemen via verandering van het akoestische klimaat onderwater. Hans Slabbekoorn van het Instituut Biologie Leiden pleit voor technische oplossingen om de geluidsoverlast te verminderen.
Zie bron: universiteitleiden

D '66 wil vliegen verder belasten

09 februari 2021

D66 wil een einde maken aan de massaconsumptie van vliegen ten koste van de leefomgeving. De luidste vliegtuigen moeten extra worden belast.
Zie bron: D '66

Vragen over F-35

04 februari 2021

De provinciale statenfracties GrienLinks, FNP en PvdA maken zich zorgen over de toename van de geluidsoverlast van de F35’s en de voorgenomen uitbreiding van het militair oefengebied boven Fryslân, Groningen en Drenthe. De fracties vragen het college onder meer om in een zienswijze duidelijk aan te geven aan het ministerie dat Fryslân tegen negatieve gevolgen van de uitbreiding van het oefengebied voor mens, dier en natuur is en te vragen om oplossingen daarvoor.
Zie bron: Marsum

F-35 zeer luidruchtig

03 februari 2021

De F-35, ook wel bekend als de 'Joint Strike Fighter', maakt veel meer herrie dan was voorspeld. Dat is niet alleen een tegenvaller voor omwonenden van de vliegbasis, maar ook voor eigenaar Defensie, 1 F-35 staat in dB's gelijk aan 15 F-16's  Om binnen de geluidscontouren te blijven dat een enorme beperking van oefenvluchten.
Zie bron: Eenvandaag

Misofonie

03 februari 2021

Gesmak, vingers op een toetsenbord, een tikkende klok. Voor wie aan misofonie lijdt, zijn kleine geluiden een reden voor zelfisolatie, echtscheiding zelfs. In Amsterdam ontwikkelde de Vlaamse hoogleraar Damiaan Denys een behandeling. 
Zie bron: de standaard

Tirol weert luide motorfietsen

03 februari 2021

Afgelopen zomer stelde Tirol een rijverbod in op bepaalde wegen voor motorfietsen met een stationair geluid van meer dan 95 dB. De motorrijders waren van mening dat het rijverbod in strijd was met de EU-wetgeving. Deze klacht werd door de Europese Commissie afgewezen.
Zie bron: Motor

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Open ramen die geluid tegenhouden.

active noise cancelling... Verder >

Vliegvelden voldoen aan geluidgrenzen

Dankzij corona... Verder >

Nationale ombudsman over hinder van vliegverkeer

Regierol minister nodig... Verder >

Drenthe: oefenvluchten F35 hoger

Indeling luchtruim moet anders... Verder >

Windmolens en LFG

Levert het gezondheidsschade?... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >