Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Nooit meer stil in Aalsmeer

21 augustus 2019

Bewoeners willen geen groei van Schiphol

Zie: eenvandaag

Herrie van drie festivals

07 augustus 2019

Drie muziekfestivals zijn er ’s zomers in recreatiegebied de Groene Ster in Leeuwarden en steevast leiden ze ook tot drukte bij de rechtbank. Voorop in de strijd gaat Theo van Gelder met zijn stichting. Het festivalseizoen is ook voor Theo van Gelder hoogseizoen. Zo’n twintig uur per week is hij kwijt aan zijn strijd, schat hij. Zijn vrouw José doet de sociale media van de stichting. ‘Eigenlijk is het een familieactiviteit’, zegt ze, terwijl ze een laptop op de ontbijttafel zet met daarop een mapje foto’s van de excessen tijdens de 2017-editie van Psy-Fi, festival voor psychedelische trance. Promised Land is ‘een bak herrie’, maar vergeleken met Psy-Fi nog te doen, meent Van Gelder. ‘Dat gaat 24 uur per dag door.’ Een klassiek geval van not in my backyard – Van Gelder draait er niet omheen. Toen ze hier twintig jaar geleden kwamen wonen, was dit nog stil buitengebied.
Zie bron: Volkskrant

Zorgen over vakantieverblijf

07 augustus 2019

Het verblijf op vakantie is een onzekere factor voor veel Nederlanders. Met name hygiëne vinden we belangrijk. Maar liefst 68 procent maakt zich zorgen over een vieze accommodatie. Daarnaast zijn slechte bedden (45%), geluidsoverlast (36%) en een vies zwembad (26%) de grootste zorgen als het gaat om het verblijf. Opvallend verschil tussen mannen en vrouwen: mannen maken zich veel vaker dan vrouwen zorgen over het eten bij de accommodatie (resp. 31% versus 21%) en onvriendelijk personeel (resp. 26% versus 17%).
Zie bron: women-online

Schiphol in zee

06 augustus 2019

Schiphol loopt tegen zijn grenzen aan en het is volstrekt onduidelijk of en wanneer vliegveld Lelystad kan gaan bijspringen. Steeds vaker wordt daarom geopperd om de luchthaven naar zee te verplaatsen. Maar is dat wenselijk? En hoe zou zo’n luchthaven eruit moeten zien? De leefomgeving in de wijde omgeving van Schiphol zit nu volledig op slot. Geluidsoverlast en luchtvervuiling hinderen steeds grotere groepen omwonenden en maken verdere groei van de luchthaven onmogelijk. Als Schiphol is verplaatst, komt er op een gewilde plek een enorm gebied vrij voor herontwikkeling. De baten zijn enorm, de kosten beheersbaar.
Zie bron: deingenieur

Silent disco

06 augustus 2019

Een vierdaags dancefestival in Roermond werd afgesloten met een Silent Disco. Dat betekent dansmuziek direct op de oren, zonder muziek in de open lucht. Dat zal de buurtbewoners als muziek in de oren hebben geklonken, want zij klaagden jarenlang over geluidsoverlast van het festival. Zelfs de toekomst van het steeds populairder worden festival aan de waterkant hing lange tijd aan een zijden draadje. Uiteindelijk werd dit jaar de strijdbijl gegraven. Met een heel Solar-weekeinde achter de rug, zou je verwachten dat de bezoekers wel moe zouden zijn en dat ze rust zouden willen, maar zelfs het animo voor de silent disco was groot”, zegt Behlau. „Het lijkt wel of de bezoekers van het festival er geen genoeg van kunnen krijgen.”
Zie bron: Limburger 

Kerkklok stopt 's nachts

05 augustus 2019

Woerden stopt met het luiden van een kerkklok in de nacht. Aanleiding is een klacht van een omwonende. Het CDA heeft raadsvragen gesteld over de kwestie. "Het is jammer dat een traditie van 126 jaar, die hoort bij het karakter van Woerden, door één klacht gedeeltelijk ten einde komt." Volgens de gemeente heeft een bewoonster de klacht ingediend. Uit meting bleek dat de klok 's nachts meer geluid produceert dan wettelijk is toegestaan. 
Zie bron: rtvutrecht en RTL nieuws

Stilte in grenspark Kalmthoutse heide.

29 juli 2019

Uit recente geluidsmetingen blijkt dat er op de Kalmthoutse Heide nauwelijks geluiden te horen zijn die van buiten dit gebied komen. Het is aan de Vlaamse kant nu officieel een drie sterren stiltegebied. Het Brabants gedeelte geldt al vele jaren als stiltegebied. "Ik denk dat je door de stilte de natuur veel beter kunt beleven. Je bent je veel bewuster van de omgeving", vertelt Ignace.
Zie bron: omroepbrabant

Herrie op kantoor en werkplaats

29 juli 2019

Geluidsoverlast op de werkvloer is een grote bron van ergernis en leidt tot concentratieproblemen en stress. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar de impact van geluid en akoestiek in het bedrijfsleven. Volgens ruim 60 procent van de ondervraagde werknemers is het reduceren van geluidsoverlast cruciaal om efficiënt te kunnen werken. Ook vindt 79 procent dat geluidsoverlast het moeilijk maakt om zich te concentreren. En volgens bijna een derde gaat het ten koste van de productiviteit. Tegelijkertijd geeft maar liefst 55 procent van de respondenten aan dat hun werkomgeving te rumoerig is.
Zie bron: linkmagazin

DOESLIEF

06 maart 2019

Zo'n 40 jaar geleden introduceerde de NSG de slogan:

LATEN WE ZACHT ZIJN VOOR ELKAAR

De Sire-campagne #DOESLIEF spreekt mensen nu aan op onaardig gedrag.   
Zie bron: adformatie

 

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Nooit meer stil in Aalsmeer

Minister sprak met bewoners... Verder >

Herrie van drie festivals

Buurman voert juridische strijd... Verder >

Zorgen over vakantieverblijf

36 % vreest geluid... Verder >

Schiphol in zee

Biedt vele voordelen... Verder >

Silent disco

Klinkt buurtbewoners als muziek in de oren... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >