Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

LFG in beeld

24 november 2021

Het RIVM stelt voor om in Nederland meer onderzoek te doen naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en de (gezondheids)effecten daarvan. Deze aanbeveling staat in een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat het RIVM opstelde op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat).
Zie bron: RIVM

Windmolens monitoren op geluid

24 november 2021

Plaats windturbines op minimaal tien keer de afstand van de windmolenhoogte. En monitor het geluid dat windturbines maken en zet ze uit als ze een geluidsnorm overschrijden. Dat adviseert het artsencollectief Windwiki aan het ministerie van Economische Zaken.
Zie bron: medisch contact

Gezondheidmonitor

13 november 2021

Bijna zeven procent van de Nederlanders stelt veel last te hebben van geluidshinder door verkeer in de bebouwde kom.Dat blijkt uit cijfers uit de de meest recente Gezondheidsmonitor, een enquête-onderzoek van het RIVM, CBS en de GGD’n. Op een kaart zie hoeveel hinder er is in jouw gemeente.
Zie bronnieuwsbladdekaap.nl

Herrie in de stad

11 november 2021

Leven in een grote stad betekent drukte. Hoe gehorig was het wonen in de stad door de eeuwen heen? En welke problemen leverde dat op?
Zie bron: Amsterdam.nl

Geluidsbelastingkaart 2021

09 november 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat de verkeersintensiteiten van 2019 hanteren voor het peiljaar 2021. Voor een uniform landelijk beeld heeft het de voorkeur dat andere overheden die een geluidsbelastingkaart maken hierbij aansluiten. Een aantal overheden stelt een geluidsbelastingkaart uiterlijk 30 juni 2022 vast. Dit is vermeld in Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer.
Het verkeersbeeld in 2020 en 2021 is door COVID-19 niet representatief
Zie bron: Infomil

Bomen en struiken

09 november 2021

Het minder vaak snoeien van de beplanting op de geluidwal langs de snelweg A32 leidt niet tot minder geluidsoverlast in de Lindewijk in Wolvega. Dat meldt wethouder Hanneke Zonderland aan de gemeenteraad. Dat geldt volgens haar ook voor het aanbrengen van extra beplanting.
Zie bron: Stellingwerf

Groei Schiphol belet woningbouw

08 november 2021

De wooncrisis bezweren met 175.000 nieuwe woningen in en om Amsterdam wás al een flinke uitdaging, maar bouwambassadeur Lex Brans zakt de moed in de schoenen nu het rijk niet de woningbouw maar Schiphol ruim baan geeft.
Zie bron: Parool

Padelbaan op 200 meter

03 november 2021

NSG adviseert 200 meter afstand tussen padelbanen en woningen aan te houden. Dat staat in een NSG conceptrichtlijn aan Nederlandse gemeenten. De bestaande wet- en regelgeving rondom de snel groeiende sport voldoet niet en dat levert in tientallen gemeenten ernstige geluidsoverlast op, stelt actiegroep Meld Overlast Padelbanen. 
Zie bron: omroep Max

Rechtsgang lawaai windmolens.

03 november 2021

Hinder windmolens leidde tot een rechtsgang, zoals in de recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Een blog van het blad 'Dinnenlandsbestuur' neemt verschillende vragen door. Zoals; wat is onrechtmatige hinder? En hoe beoordeelt de rechter of daar sprake van is?.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Monitoren verkeerslawaai

03 november 2021

De Omgevingswet verplicht gemeenten om geluidsbelasting te monitoren. “De wet schrijft voor dat je als gemeente periodiek je geluidsbelasting moet monitoren op wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 4500 voertuigen per etmaal”, “In 2026, moet dat op alle wegen met een intensiteit van 1000 voertuigen per etmaal.
Zie bron: verkeerskunde

Motie herrie Schiphol

03 november 2021

Motie over herrie Schiphol: ’Tot hier en niet verder!’; in raad Uitgeest wordt brede steun verwacht.
Zie bron: noordehiollandsdagblad

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

LFG in beeld

RIVM adviseert onderzoek laagfrequent geluid... Verder >

Windmolens monitoren op geluid

Afstand woningen: > 10 X ashoogte... Verder >

Gezondheidmonitor

Kies een gemeente... Verder >

Herrie in de stad

Was vroeger heel normaal... Verder >

Geluidsbelastingkaart 2021

Peiljaar 2019... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 december 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >