Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Geluidsscherm 'SolarHighway' A 50

20 februari 2019

A 50 met geluidswal van zonnepanelen bij Uden is officieel ‘in gebruik’ genomen. Het scherm heeft aan beide kanten zonnepanelen en dat is uniek. Het is vierhonderd meter lang en vijf meter hoog. Ca. 50 huishoudens worden er door van stroom voorzien. Minister Cora van Nieuwenhuizen nam in gebruik. Zij hoopt een gewoonte te kunnen gaan maken van dit soort projecten, vertelde ze in een speech. Het project wordt SolarHighway genoemd.
Zie bron: TNO

MER onderzoek onderschat hinder luchthavens

16 februari 2019

In m.e.r.-onderzoek naar de geluidhinder van luchthavens wordt geen rekening gehouden met meetgegevens en hinderbeleving. Een gemis met flinke gevolgen. De hinderoverlast en slaapverstoring blijken namelijk flink groter op ruime afstand van start- en landingsbanen, ook buiten de wettelijke geluidbelastingcontouren. Bovendien wordt geluidshinder door meer factoren veroorzaakt, zoals piekgeluid en het aantal vliegtuigen.
Zie bron: vvm

Schiphol op zee is geen droombeeld

14 februari 2019

Al decennia wordt er gesproken over een luchthaven op zee. Het zou het einde betekenen van de geluidsoverlast rondom Schiphol. Maar ook: eindelijk volop ruimte voor Schiphol als internationaal knooppunt. De verplaatsing gaat een hoop geld kosten, namelijk tussen de 33 en 46 miljard euro. Hoewel het betekent dat de omwonenden van het huidige Schiphol van de geluidsoverlast verlost zijn, somt het ministerie ook een hoop nadelen op.
Zie bron: Trouw .Zie ook:   NSG Nieuws, jaargang 2018, december 

Vliegtuigen moeten zich aan regels houden.

14 februari 2019

Vliegtuigen die in de toekomst te veel herrie veroorzaken boven het grondgebied van Dronten, moeten een forse boete krijgen. Het boetebedrag zou direct overgemaakt moeten worden naar de dorpen. Dat zegt Dorpsbelang Biddinghuizen.
Zie bron: omroepflevoland

Ziek door lawaai in Parijs

13 februari 2019

Wie gezond wil leven, kan beter wegblijven uit Parijs en omgeving. Het verkeer maakt er zo'n herrie dat mensen er letterlijk ziek van worden. Bijna 90 procent van de bewoners heeft te maken met excessieve geluidsoverlast van vliegtuigen, auto's en treinen. Die overlast overschrijdt internationale normen. Een inwoner van groot-Parijs is in zijn of haar leven daarom gemiddeld 10,7 maanden langer ziek dan iemand die elders in Frankrijk woont. Sommige inwoners zijn zelfs meer dan drie jaar langer ziek door geluidsoverlast. Dat blijkt uit een grote studie van het officiële onderzoeksbureau Bruitparif. Dat deed metingen in de Franse hoofdstad en eromheen in een gebied met 10,1 miljoen inwoners. Van hen bleken meer dan 9 miljoen mensen 'bloot te staan aan geluidsniveaus die hoger liggen dan wat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) adviseert'.
Zie bron; ad.nl

Onderzoek kosten Schiphol in zee

09 februari 2019

De bouw van een luchthaven in zee kost minimaal 33 miljard euro. Maar er zullen nog flink wat kosten bij komen. Dat staat in een onderzoek dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft laten doen op verzoek van de Tweede Kamer. Voordeel van een vliegveld in zee is dat veel minder mensen geluidsoverlast hebben. Dit jaar ondervinden naar schatting 125.000 mensen rond Schiphol ernstig hinder van de luchtvaart. Verder komt er ruimte vrij voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven en groen door het vertrek van de luchthaven. Naast de hoge aanlegkosten is er aan de kust een negatieve impact voor de natuur, scheepvaart, visserij en recreatie. Ook zijn er gevolgen voor geplande windparken en krijgen vooral de kustregio's naar verwachting te maken met geluidsoverlast.
Zie bron: Haarlemsdagblad

isolatie warmtepompen te kostbaar

09 februari 2019

Het aansluiten van warmtepompen wordt flink duurder als de plannen van minister Ollongren doorgaan. Dat zegt Techniek Nederland tegen BNR. De minister wil het isoleren van warmtepompen verplichten om geluidsoverlast tegen te gaan, maar dat kost de sector jaarlijks zo'n 30 miljoen euro, blijkt uit een berekening van Sira Consulting. 'Dat lawaai relativeer ik zeer,' zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. 
Zie bron; bnr.nl

Warmtepompen Bouwbesluit

07 februari 2019

Een installatie voor warmte- of koude-opwekking, opgesteld buiten een woning veroorzaakt op de perceelgrens een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. (HMRI) Bij buitenunits zal veelal sprake zijn van tonaal geluid (brom). Uit de HMRI volgt dan dat de gemeten waarden moet worden verhoogd met 5 dB. Aan de grenswaarde van 40 dB wordt dan voldaan als de gemeten waarde maximaal 35 dB is. De eis geldt voor bestaande en nieuwe woningen.
Door middel van een openbare consultatie is eenieder in de gelegenheid een zienswijze te geven op de nieuwe regels. Dit kan tot en met 2 maart 2019.
Zie bron: holla.nl

Veel klachten Eindhoven Airport

07 februari 2019

Het aantal klachten over geluidshinder en stank van Eindhoven Airport is naar een nieuw record gestegen. Vorig jaar kwamen er bijna 45.000 meldingen binnen, 16.000 meer dan in 2017. De meeste klachten komen uit de stad Eindhoven. Het aantal meldingen uit Son en Breugel stijgt snel.
Zie bron: nos.nl

Sluit Schiphol

06 februari 2019

De bouw van een vliegveld op de Noordzee is financieel alleen haalbaar wanneer alle start- en landingsbanen op Schiphol worden gesloten. Want alleen zonder geluidsoverlast is woningbouw op het luchthaventerrein mogelijk. Alleen twee of drie startbanen naar zee verplaatsen, is niet zinvol. „De geluidszone beperkt nu de woningbouw. Wanneer je die overlast weghaalt, kan je minimaal 200.000 woningen bouwen.
Zie bron: haarlemsdagblad          Zie ook:   NSG Nieuws, jaargang 2018, december 

Geluidshinder grootste ergernis vakantie

06 februari 2019

Tijdens vakanties storen we ons het meest aan ongewenst geluid. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC NIPO Research in opdracht van Zoover onder meer dan 2.000 respondenten. Vrouwen en jongeren blijken zich vaker te ergeren op vakantie dan mannen en ouderen. Zowel mannen als vrouwen ergeren zich het meest aan geluidsoverlast (14 procent).
Zie bron: metronieuws

Motorrijders willen weer lekdijk op

04 februari 2019

Motorliefhebbers gaan een bodemprocedure starten om het rijverbod op de Lekdijk bij Lopik van tafel te krijgen. "Wij denken dat het grootste deel van de motorrijders helemaal geen lawaai maakt", zegt Arjan Everink van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Vorige maand gaf de rechter de gemeente Lopik gelijk. Die wil dat motoren van maart tot en met oktober niet over een deel van de Lekdijk rijden. Omwonenden ervaren veel geluidsoverlast van de racemonsters.
Zie bron: rtvutrecht

Inzet op krimp Schiphol

01 februari 2019

Het kabinet moet zo snel mogelijk inzetten op verantwoorde krimp van de luchtvaart. Dat stellen Greenpeace, Natuur & Milieu, en de Milieufederatie Noord-Holland na het geklapte overleg van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Nu er geen gedragen advies uit de ORS komt, ligt de bal bij minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Aangezien de regering zich heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs is groei van Schiphol geen optie, aldus de milieuorganisaties.
Zie bron: greenpeace

App Geluid van windmolens voor bewoners

01 februari 2019

De app Geluidsverwachting.nl biedt omwonenden een-korte-termijn-verwachting van het geluidsniveau voor hun woning. Zij kunnen eenvoudig zien wat het verwachte geluidsniveau is. De app zet daarnaast het geluidsniveau van de molen(s) in verhouding tot de overige geluidsbronnen in de buurt, zoals bijvoorbeeld een snelweg. Ook kunnen de omwonenden met de app eenvoudig doorgeven hoe zij het geluid ervaren en zien hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Met de feedbackoptie van de applicatie kunnen de hinderbeleving in beeld worden gebracht.
Zie bron: Arcadis

Geen advies groei Schiphol

31 januari 2019

Er komt toch geen advies over de groei van Schiphol. Het plan van Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), om zelf met een aanbeveling te komen is woensdagavond door alle partijen in de Omgevingsraad Schiphol afgeblazen. Alders levert zijn opdracht nu in. Alders probeerde de partijen tot een compromis te bewegen waarin Schiphol tot en met 2023 10.000 extra vluchten per jaar zou mogen uitvoeren. Daarnaast zouden er 10.000 vluchten vanaf Lelystad moeten vertrekken. De luchtvaartsector vond dat te weinig, omwonenden willen helemaal geen groei.
Zie bron: parool.nl

Zuid-Holland pakt verkeerslawaai aan

30 januari 2019

De komende jaren wordt het lawaai van provinciale wegen beperkt van berekende knelpunten. Op basis van geluidskaarten komen knelpunten in beeld die in aanmerking komen voor maatrgelen. Nieuw is dat inwoners de mogelijkheid krijgen knelpunten onder de aandacht van de provincie te brengen. Op basis van een klachtenregeling bekijkt de provincie welke oplossingen in aanmerking komen en voor welk deel zij in die oplossing kan meebetalen.
Zie bron: zuid-holland.nl

Vlamingen: veel meer hinder wegverkeer

30 januari 2019

Het is een opmerkelijke tendens: veel Vlamingen ergeren zich meer en meer aan de geluidsoverlast van het verkeer in hun straat. Of concreet: één op de vier Vlamingen wordt geregeld - sommigen zelfs elke nacht - wakker door het straatverkeer. Dat blijkt uit het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Die bevraging over milieuhinder peilt sinds 2001 naar hoe de Vlaming de leefkwaliteit van zijn buurt ervaart.
Zie bron: vrt.be

ASO-wet

28 januari 2019

In Zierikzee heeft de politie samen met handhaving van de gemeente allerlei spullen in beslag genomen vanwege aanhoudende geluidsoverlast. Het ging onder meer om stereo-installaties en boxen. De inbeslagname vond plaats op basis van de Wet aanpak woonoverlast (Waw), ook wel de aso-wet genoemd. 
Zie bron: hvzeeland.nl

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidsscherm 'SolarHighway' A 50

Deze geluidswal met zonnepanelen is in gebruik genomen... Verder >

MER onderzoek onderschat hinder luchthavens

Een gemis met flinke gevolgen... Verder >

Schiphol op zee is geen droombeeld

Nu doorzetten!... Verder >

Vliegtuigen moeten zich aan regels houden.

Dorpsbelang Biddinghuizen wil boete-clausule voor Airport Lelystad... Verder >

Ziek door lawaai in Parijs

Onderzoek in de stad Parijs: de stad die bewoners ziek maakt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >