Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Bladblazers verboden

22 oktober 2019

Verscheidene Amerikaanse steden hebben maatregelen genomen om het gebruik van bladblazers aan banden te leggen. Alleen al in Californië zijn er inmiddels twintig steden waar benzine-bladblazers niet meer zijn toegestaan, schrijft Quartz. De site wijst erop dat bladblazers een ramp zijn voor het milieu. De meest lawaaiige bladblazers produceren 112 decibel. Meer dan 11 miljoen Amerikaanse huishoudens hebben een bladblazer.
Zie bron: joop

Wonen onmogelijk door horeca

17 oktober 2019

De geluidsoverlast door horeca aan het Stadhuisplein maakt wonen voor studenten van het Erasmus University College (EUC) bijna onmogelijk. Dat stelt de Milieudienst Rijnmond DCMR na een onderzoek in opdracht van de gemeente. Uit het rapport van DCMR blijkt dat het toegestane geluidsniveau met minstens 30 decibel overschreden wordt. Een oplossing voor het probleem lijkt ver weg.
Zie bron: Erasmusmagazine

Smeerpotten bestrijden spoorlawaai

17 oktober 2019

ProRail gaat smeerpotten op het spoor bij Deventer plaatsen. De smeerpotten, in Haags jargon 'spoorstaaf-conditioneringssysteem', spuiten een biologisch afbreekbare substantie op de rails zodat er minder wrijving is tussen treinwielen en rails. De potten hebben op andere plekken in het land een positief effect gehad, want de geluidsoverlast werd minder. Het geluid dat van het spoor komt in Deventer is harder dan elders, omdat het spoor o.a. over een stalen viaduct voert. Deventer ervaart 70 procent van de mensen die binnen een straal van 200 meter van het spoor woont overlast van passerende treinen. Volgens 28 procent van de aanwonenden hebben geluidsoverlast en trillingen zelfs een negatieve invloed op hun gezondheid. 
Zie bron: trvoost

Smaakbeleving via de oren

17 oktober 2019

Smaakbeleving zit niet alleen op de tong, maar ook in de oren. Zo smaakt zuur-bittere fudge vooral zuur bij hoge tonen, en meer bitter als de eter lage tonen hoort. Toch is de akoestiek in veel restaurants nog van ondergeschikt belang. Een zintuig werkt nooit alleen. Bij eten en drinken gaan de hersenen niet alleen af op wat er via smaak en reuk binnenkomt, maar ook langs oog en oor. Dat kan effecten opleveren die verder gaan dan stemming, emotie en conditionering. 
Zie bron: trouw

Ongezonde huizen

11 oktober 2019

Een groot deel van de Nederlandse kinderen groeit op in een te donker huis, met vocht, geluidsoverlast en te lage temperaturen. Dat vergroot hun kans op gezondheidsproblemen zoals astma, eczeem en luchtwegaandoeningen. Ruim 650.000 kinderen ervaren geluidsoverlast van buren en verkeer.
Zie bron: AD

Protestactie Schiphol

11 oktober 2019

Milieuorganisatie Greenpeace houdt in het weekeinde van 14 en 15 december op het terrein van Schiphol een protestfestival tegen de luchtvaart. ‘Het is tijd om de grote vervuiler Schiphol wakker te schudden met een actie waar ze niet omheen kunnen’, zegt Dewi Zloch, campagneleider luchtvaart bij Greenpeace.  Ook (het militante deel van) protesterende boeren hebben de nationale luchthaven op het oog als mikpunt voor acties. Schiphol draagt niks bij aan de klimaatdoelen, klaagt Greenpeace, verwijzend naar de CO2 uitstoot door de luchtvaart. Het protest richt zich ook op het lawaai voor een wijde omgeving rond Schiphol.
Zie bron: Volkskrant 

Schiphol in zee?

11 oktober 2019

Als één land dit zou kunnen, is het Nederland, stelt de minister, die de vergelijking maakt met de Afsluitdijk en de Deltawerken. Maar zij herkent ook de vragen die veel Kamerleden hebben, inclusief de onzekerheden over baten en lasten. In haar Luchtvaartnota, die deze winter in concept verschijnt, wil zij daarom een brede afweging maken.
Zie bron: Tweede Kamer

Virtuele politie-agent

10 oktober 2019

De politie doet voortdurend onderzoek naar alternatieve communicatiekanalen om zo goed mogelijk op de steeds veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van burgers aan te blijven sluiten. Virtuele agent Wout is één van die mogelijke kanalen. Op dit moment draait er ook een proef met meldingen van geluidsoverlast in Zwolle en Rotterdam-IJsselmonde. Mocht de proef met Wout succesvol verlopen dan zal dit communicatiekanaal gaan werken naast de andere kanalen die er al zijn om met de politie in contact te komen. In bepaalde gevallen zal altijd behoefte blijven bestaan aan persoonlijk contact, dit blijft uiteraard altijd mogelijk.
Zie bron: blik op nieuws

Circuit Zandvoort in gesprek met milieuclubs

09 oktober 2019

In ruil voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen zijn milieuorganisaties bereid procedures tegen de komst van de Formule 1 naar Zandvoort te laten varen. Zij stellen dat het circuit Zandvoort dan buiten de Grand Prix om de geluidhinder op reguliere dagen vermindert en binnen vijf jaar overschakelt op het gebruik van elektrische raceauto’s. Zij zeggen aan te sturen op een gesprek en op een compromis met het circuit. Daarvoor zijn een aantal voorstellen op schrift gezet, melden de organisaties. Zij willen medio oktober met de directie van het circuit om tafel. “We stellen geen keiharde eisen, maar zullen wel de regelgeving toetsen als een oplossing uitblijft,” zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud.
Zie bron: Parool

Rotterdam The Hague Airport

09 oktober 2019

Het aantal mensen dat in de zomermaanden melding maakte van vliegtuigoverlast van Rotterdam The Hague Airport is opnieuw gestegen. Het aantal melders steeg vergeleken met vorig jaar met 209 naar 1.234. Dat blijkt uit de laatste kwartaalrapportage van de Milieudienst Rijnmond DCMR.
Zie bron: Rijnmond.nl

Huurders vaker woonoverlast

27 september 2019

Huurders in de sociale sector hebben steeds vaker te maken met overlast. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast door mensen met psychische problemen. "Het is echt heel erg", zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes in het NOS Radio 1 Journaal. "Het gaat om mensen die midden in de nacht het geluid op 10 zetten of hun huisraad - banken en stoelen - van drie hoog naar beneden gooien." Aedes enquêteerde voor de monitor bijna tweehonderd woningcorporaties in Nederland. Die maken zich grote zorgen over deze burenoverlast. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag.
Zie bron: nu.nl en Aedes

De wind is schuldig

26 september 2019

Dat de muziek van The House Fabrique Festival op GOUDasfalt was in heel Gouda te horen was, is niet te wijten aan het opendraaien van de volumeknop. ,,We hebben ons gehouden aan het geluidsplan”, zegt Jelle van der Poel die het festival samen met Qualid El Aarrassi organiseerde. ,,Het had te maken met de wind. Die kwam uit het zuiden.”
Zie bron: AD

Luidruchtigste stad

25 september 2019

Uit een vergelijking van De Monitor en Pointer, platform voor datajournalistiek, blijkt dat van alle Nederlandse gemeenten Utrecht de grootse herriemaker is. Gemeenten zijn verplicht om iedere vijf jaar de geluidsbelasting in kaart te brengen. Het Europees Milieuagentschap verzamelt die cijfers. Daaruit blijkt dat 20 procent van de bewoners in Utrecht en omliggende gemeenten, zoals Nieuwegein en Houten, wordt blootgesteld aan niveaus van 55 tot 60 decibel per dag. Dat maakt Utrecht, in vergelijking met andere gemeenten, de meeste lawaaiige plek van Nederland.
Zie bron: binnenlandsbestuur

dB's muziekevenement live te volgen

25 september 2019

Voor het eerst kun je live de geluidsmeting tijdens een evenement in Eindhoven volgen. Vrijdagavond is Ameezing Eindhoven, een meezingevenement op het Stadhuisplein. Op de website van de gemeente kun je precies volgen hoe hard het geluid is en wat is toegestaan. De Eindhovense werkgroep Zinloos Lawaai ziet geen heil in deze nieuwe maatregel. “De geluidsnormen kloppen gewoonweg niet”, meent Tammo Wuite. “Het is gewoon marteling.”
Zie bron: omroep Brabant

DOESLIEF

06 maart 2019

Zo'n 40 jaar geleden introduceerde de NSG de slogan:

LATEN WE ZACHT ZIJN VOOR ELKAAR

De Sire-campagne #DOESLIEF spreekt mensen nu aan op onaardig gedrag.   
Zie bron: adformatie

 

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Bladblazers verboden

In veel steden in Amerika zijn ze verboden... Verder >

Wonen onmogelijk door horeca

Muziek stadhuisplein R'dam... Verder >

Smeerpotten bestrijden spoorlawaai

Het gepiep in bogen verdwijnt... Verder >

Smaakbeleving via de oren

Zintuigen beïnvloeden elkaar... Verder >

Ongezonde huizen

Ook door geluidsoverlast verkeer en buren... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >