Contact

Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Groningse studenten vieren feest

24 mei 2023

Bewoners aan de Oranjesingel zijn helemaal klaar met de geluidsoverlast die steeds vaker in hun woningen doordringt. “Tegenwoordig is er elke avond wel een feestje.” De geluidsoverlast komt vanuit het Noorderplantsoen. “Vanavond rond 20.00 uur is er een groepje gaan zitten die een geluidsbox van een meter bij zich hebben”, vertelt een bewoner verhit. “Het is nu na 22.00 uur en uit dat ding komt zoveel herrie, dat we aan slapen niet hoeven te denken. En dan kun je een melding maken bij de gemeente of de politie. Maar die komen na anderhalf uur pas een keertje kijken.”
Zie bron: oogtv

Lawaaiflitspaal

22 mei 2023

De gemeente Utrecht start op drie locaties een proef met zogenoemde lawaaiflitspalen die het geluid van voertuigen meten. Uit een recente inwonersenquête blijkt dat 30 procent van de inwoners van de gemeente Utrecht last heeft van verkeerslawaai. Het gaat dan bijvoorbeeld om optrekkende voertuigen of illegale uitlaten. Volgens de gemeente heeft verder 55 procent van de woningen een geluidsbelasting van 55 decibel (dB) of meer als gevolg van wegverkeer.
Zie bron: RTVUtrecht

Maximaal 44 schoolkinderen op speelveld

17 mei 2023

Maximaal 44 schoolkinderen tegelijkertijd, en niet langer dan vier uur achtereen. Bepaling 3.4.1 van het ontwerp bestemmingsplan van Speelveld Schoolstraat in Assen is vanwege geluidsoverlast onverbiddelijk over de bezetting van het speelpleintje in de wijk Kloosterveen.
Zie bron: RTV Drenthe

Weersomstandigheden oorzaak klachten

15 mei 2023

De weersomstandigheden zorgen voor veel geluidsoverlast door festival Awakenings bij inwoners van Haarlemmermeer. Dat meldt de gemeente op Twitter. De oorzaak ligt volgens adviseurs van de gemeente aan het meteorologische fenomeen temperatuurinversie. Daarbij vormt zich, door het mooie weer overdag en de snelle afkoeling in de avond, een warme luchtlaag boven een koude luchtlaag. Hierdoor ontstaat een soort deksel waartegen het geluid reflecteert en daardoor veel verder draagt dan normaal.
Zie bron: Parool

Bewoners zuchten onder herrie snelweg

15 mei 2023

Inwoners van Gouda, Reeuwijk-Brug en Bodegraven zuchten onder de herrie van de A12. Gouda gaat extra onderzoek doen naar overlast en maatregelen. Directeur Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft tips: meer snelheidscontroles en hogere schermen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Ontheffing naleven GeluidProductiePlafond

08 mei 2023

De geluid-productieplafonds voor de Ringweg A-10 Noord bij Amsterdam en Landsmeer hoeven op basis van een Rijksbesluit tijdelijk niet te worden nageleefd. De ontheffing is nodig voor herstel van de geluidsschermen. Daartegen heeft de PvdA-fractie van de gemeenteraad Landsmeer bezwaar ingediend. PvdA-fractieleider Mark Jan Prins liet in een persbericht weten dat zijn partij zich niet te kan verenigen met de voorwaarden en argumenten voor de ontheffing. Hij wijst op de naar zijn idee grote kans dat het werk aan de schermen na 2025 nog niet gereed zal zijn en is verder van mening dat strikte handhaving van de maximumsnelheid nodig is, die wat de PvdA betreft naar 80 kilometer per uur zou moeten worden teruggebracht.
Zie bron: lokaleomroeplandsmeer

Toekomst Schiphol

16 maart 2023

Op basis van Europese regelgeving moet het Kabinet geluidshinder rondom Schiphol aanpakken om tot een nieuwe balans te komen tussen omgeving en luchthaven. Omwonenden, luchtvaartmaatschappijen, belangenorganisaties en ook Schiphol zelf kunnen hun visie geven op drie geschetste scenario’s door invulling van een online consultatie. De reacties worden meegenomen in de overwegingen bij de keuze voor de combinatie van maatregelen. Afhankelijk van de gekozen combinatie zijn de gevolgen anders. De gekozen combinatie wordt ter advisering voorgelegd aan de Europese Commissie met de bedoeling het daarna uit te voeren. Tot en met 15 juni 2023 kan worden gereageerd via de website op alle onderdelen van het consultatiedocument. 
Zie bron: internetconsultatie