Contact

Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Vliegveld Maastricht

17 januari 2022

Gaat vliegveld Maastricht dicht of komt er toch een opknapbeurt?
Zie bron; NOS

Toekomst Schiphol

11 januari 2022

Het nieuwe jaar van luchthaven Schiphol staat bol van de onzekerheden. Er spelen zaken als de kwestie rond de milieuvergunning, het al dan niet openen van Lelystad Airport en de verdere verduurzamingsslag waar Schiphol voor staat. In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU staat te lezen dat er "diverse uitdagingen" spelen op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van de leefomgeving.
Zie bron: luchtvaartnieuws en nogmaals

Verhuizing traumahelikopter

30 december 2021

De traumahelikopter die sinds 1995 op het dak van het Amsterdamse VUmc landt, krijgt een nieuwe vaste standplaats. Daarmee komt er een einde aan de geluidsoverlast voor omwonenden.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Windmolenparken met tegenwind

29 december 2021

Geluidsnormen voor het plaatsen van windmolens zijn door de Raad van State ongeldig verklaard. Het Europese Hof van Justitie had dat al veel eerder geoordeeld, maar Nederland kwam pas in actie toen het echt niet meer anders kon. Onderzoeksbureaus zijn niet onafhankelijk. Toch kunnen regionale overheden bestaande normen hanteren. Het is nog niet zeker of bestaande windparken ook moeten worden aangepast. Wat wel zeker is: door de afwachtende houding van de overheid heeft de ontwikkeling van windparken flinke vertraging opgelopen en zijn de gevolgen voor initatiefnemers en omwonenden onzeker.
Zie bron: ftm.nl

Actieprogramma windturbineparken

23 december 2021

Sinds een uitspraak van de Raad van State kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Om opnieuw rijksregels voor windturbineparken vast te stellen, moet het Rijk eerst een milieueffectrapport (MER) maken. Naar aanleiding van de uitspraak hebben 3 ministeries een actieprogramma opgestart.
Zie bron: infomil

Wonen onverenigbaar met vliegen

21 december 2021

Er moet een nieuwe norm komen voor individuele omgevingskwaliteit: niet langer telt het berekende aantal mensen dat hinder ondervindt, maar de feitelijk gemeten geluidsbelasting op een bepaalde plaats. Dan blijkt dat de grens van wat de omgeving kan verdragen ruimschoots is overschreden, in totaal en lokaal. Zoveel is duidelijk: wonen en vliegen gaan niet samen.
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Vermindering geluid warmtepomp

20 december 2021

Met het geluid van continu werkende koel- en klimaatinstallaties moet al bij het ontwerp rekening worden gehouden. In principe veroorzaken alle ‘draaiende’ delen van een koel- of klimaatinstallatie een zekere mate van geluid, maar de voornaamste geluidsmakers zijn de ventilatoren met hun draaiende schoepen, en de compressoren. Bij die laatstgenoemde categorie is er vaak sprake van tonaal geluid – een specifieke toon – dat als hinderlijk kan worden ervaren.
Zie bron: koiudeenluchtbehandeling

Onderzoek lawaai F-35

20 december 2021

Het NLR onderzoekt de mogelijkheden om de geluidsbelasting van de F-35 op Vliegbasis Leeuwarden terug te brengen. Dat gebeurt op verzoek van de commandant van de vliegbasis.
Zie bron: Defensie