Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Duitsland is motorlawaai beu

17 februari 2020

Tachtig gemeenten in de deelstaat Baden-Württemberg die zich hebben verzameld in het 'Initiative Motorradalärm' willen werkbare maatregelen tegen luidruchtige motoren. De meest voor de hand liggende oplossing is de verhoging van de boetes voor geluidsoverlast. De verkeersminister ziet wel iets in een vertienvoudiging van de boete voor motorrijders die bewust een lawaaipijp onder hun motor schroeven. 
Zie bron: motor.nl

Helikopters Gilze-Rijen

13 februari 2020

Defensie wil vaker gaan vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen. Het nieuwe Luchthavenbesluit gaat zorgen voor meer overlast, vreest de buurt. In de jaren 90 maakten straaljagers plaats voor helikopters. Sindsdien klagen buurtbewoners over overlast van trillingen en schade aan hun huizen.
Zie bron: radiobrabant

Geluiddempende bestrating rolkoffers

12 februari 2020

Wellicht is geluidsoverlast van toeristen met rolkoffers in de toekomst verleden tijd. De VVD in Amsterdam wil dat de gemeente gaat onderzoeken of er een type bestrating is dat deze geluidsoverlast kan verminderen.
Zie bron: Parool

Schiphol binnen grenzen

10 februari 2020

De uitstoot van het vliegverkeer en de hinder van geluid groeien mee met het aantal vliegtuigbewegingen. In de omgeving van Schiphol worden meer mensen blootgesteld aan geluid, veiligheidsrisico’s en luchtverontreiniging (koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof). Er wordt voldaan aan de normen. Dat staat in de nieuwe Staat van Schiphol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer stuurde samen met de jaarlijkse Handhavingsrapportage Schiphol van de inspectie. De inspectie bekijkt de ontwikkeling van Schiphol in de afgelopen 5 jaar op de thema’s ‘Veilig vliegen’, ‘Veilig en gezond leven’ en ‘Veilig en gezond werken’ en gaat daarbij niet alleen om de wet- en regelgeving, maar ook om trends en ontwikkelingen op deze thema’s.
Zie bron: transport-online.nl

Bouw woningen bij cafe's onjuist

10 februari 2020

De uitbaters van de horeca aan het Stadhuisplein in Rotterdam zijn bereid een serre's te bouwen over hun terrassen om de overlast bij nieuw gebouwde studentenwoningen te beperken. De horeca wil met alle partijen op zoek naar een duurzame oplossing voor het probleem dat is ontstaan door een foute vergunningverlening. Anita van den Berg, advocaat van eigenaar van het studentenpand Raiffeissen, zegt dat ze de toenadering vanuit de uitbaters omarmt. „Wel hopen we dat we snel tot een oplossing kunnen komen: de universiteit moet weten of ze daar studenten kunnen huizen in de toekomst"
Zie bron; nrc

Muziekfestivals: oordoppen nodig

10 februari 2020

Alleen als bezoekers oordoppen dragen, is het maximale geluidsniveau van 103 decibel bij concerten in Nederland veilig. Bij het opstellen van de norm van 103 dB is uitgegaan van gehoorbescherming, bevestigen het ministerie van Volksgezondheid en de brancheverenigingen en deskundigen op het gebied van gehoorschade aan Nieuwsuur. Bij de voorlichtingscampagne I love my ears over gehoorbescherming wordt dit niet verteld. Het aantal (jonge) mensen dat last heeft van gehoorbeschadiging neemt al jaren toe. Daarom maakte het ministerie in 2014 voor het eerst afspraken met de evenementenindustrie om het geluidsniveau bij concerten en festivals te beperken. In 2018 maakte staatssecretaris Paul Blokhuis nieuwe afspraken: het geluidsniveau mag gemiddeld maximaal 103 dB per kwartier zijn. Maar er wordt dan wel van uitgegaan dat bezoekers oordoppen dragen, die 15 dB van dit niveau dempen.
Zie bron: nos.nl

Getoeter in India.

06 februari 2020

De Indiase stad Mumbai wil een eind maken aan het eindeloze getoeter van ongeduldige automobilisten. Om een stokje te steken voor de herrie, heeft de politie een nieuw systeem bedacht. Bij bestuurders die te hard toeteren, springt het verkeerslicht nu op rood. Het vele getoeter zorgt niet alleen voor geluidsoverlast, maar ook voor een verhoogde hartslag, zo zegt men.
Zie bron: nd.nl

Waardedaling woningen ca. € 1 miljard

05 februari 2020

De samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport (SATL) waarschuwen dat het recht op een eventuele schadeclaim vanwege hinder van vliegveld Lelystad op 1 april verjaart. Op die datum is het Luchthavenbesluit vijf jaar oud en verjaart het recht op claimen van schade. SATL schetst dat als de geluidsoverlast meetbaar groter is dan het ministerie van Infrastructuur op dit moment aanneemt, de schade oploopt naar ruim 1,1 miljard euro. Voor 1 april moet een zogenoemde stuitingsbrief naar het ministerie worden gestuurd.
Zie bron: rd.nl

Onrust ingebruiksname laagvliegroute straaljagers

05 februari 2020

Er is onrust in het Noorden over een plan van Defensie om een laagvliegroute voor de F16 en straks de F35 gevechtsvliegtuigen opnieuw in gebruik te nemen. Het gaat om de route 10A die in 2002 voor het laatst is gebruikt. De provincie Drenthe heeft een zienswijze ingediend bij het ministerie. "Drenthe is een provincie van rust en ruimte. Het geluidsniveau van de F35 is hier erg contrasterend mee. Dit betekent overlast voor onze inwoners. Wij verzoeken u om de bestaande militaire laagvliegroute 10A op te heffen"
Zie bron: rtvdrenthe

Weerstand windmolens ebt weg als ze er staan

30 januari 2020

De klachten over windmolens zijn achteraf veel minder groot dan de weerstand die de turbines oproepen als daarvoor plannen worden gepresenteerd. Mensen vrezen geluidsoverlast, een verpest landschap en slagschaduw van de wieken. Als de molens eenmaal staan, hoor je er bijna niemand meer over. De beleving van de windmolens, die er nu vijf jaar staan, is tegenovergesteld aan het verwachtte effect ervan. Dat is de conclusie van een afstudeeropdracht op de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van Hogeschool Saxion in Deventer. Elise Olde Monnikhof (23 onderzocht de effecten van de windmolens voor de omwonenden van de A1. Toen de plannen werden gepresenteerd, was de weerstand vooral in Epse enorm groot. Informatieavonden trokken kerken vol boze tegenstanders.
Zie bron: Tubantia 

Carnavalsoptocht en lawaai

29 januari 2020

Het geluidsniveau van de voorbij trekkende optocht in Oldenzaal wordt direct zichtbaar op borden. De deelnemers weten of ze goed zitten qua volume (groen signaal) of dat de volumeknop een stukje terug moet (oranje of rood signaal). Het geluidsniveau van carnavalswagens tijdens optochten in Twente staat al langer ter discussie. Kinderen moeten gehoorbeschermers op vanwege harde muziek en zelfs pacemakers kunnen ontregeld raken. Volgens de gemeente Oldenzaal was het aantal decibellen tijdens de optochten voorgaande jaren extreem hoog. Uit metingen blijkt dat bij een deel van de wagens de norm (in Oldenzaal: 90 dB) flink werd overschreden. In Albergen geldt overigens een geluidsnorm van 85 decibel, in Losser 90 dB en in Tubbergen en Dinkelland 92,5 dB.
Zie bron: Tubantia 

 In de gemeente Oudewater is besloten bij een overtreding door de carnavalswagens een dwangsom op te leggen. Die bedraagt € 1.500 per overtreding. Daarnaast kunnen de carnavalswagens uit de optocht worden gehaald.
Zie bron: Oudewater.nl

Warmtepompen, NEN, Bouwbesluit

29 oktober 2019

Warmtepompen worden vaak als de opvolger van de CV-ketel gezien: ze hebben geen gasaansluiting en je kunt er mee aan de BENG-eisen voldoen. Maar er zijn ook nadelen. Één van de nadelen is dat ze veel geluid kunnen maken. Op dit moment is de regelgeving hierover onvoldoende. Daarom is een voorstel gemaakt voor een grenswaarde voor geluid door warmtepompen in het Bouwbesluit. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
Zie bron; NEN.
Zie ook: Geluidaspecten van warmtepompen

Gezondheidsschade bij klimaatplannen

23 oktober 2019

De GGD roept de ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur en Waterstaat op gezondheidsschade te betrekken bij het ontwikkelen van de klimaatplannen. "We weten uit onderzoek bijvoorbeeld dat omwonenden van windmolenparken geluidshinder ervaren", zegt Arthur van Iersel, adviseur bij de GGD. "Daar moet het Rijk rekening mee houden." Ook geeft hij het geluid van warmtepompen als voorbeeld. 
Zie bron: NOS zie ook: Volkskrant
De GGD maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van klimaatmaatregelen van het kabinet, zoals windmolens en de warmtepomp. Maar hoe terecht zijn die zorgen? Zie NRC
Zie ook Geluidsaspecten van Warmtepompen

DOESLIEF

06 maart 2019

Zo'n 40 jaar geleden introduceerde de NSG de slogan:

LATEN WE ZACHT ZIJN VOOR ELKAAR

De Sire-campagne #DOESLIEF spreekt mensen nu aan op onaardig gedrag.   
Zie bron: adformatie

 

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Duitsland is motorlawaai beu

Strenger straffen... Verder >

Helikopters Gilze-Rijen

Buurt vreest meer overlast... Verder >

Geluiddempende bestrating rolkoffers

Amsterdam wil onderzoek... Verder >

Schiphol binnen grenzen

Meer mensen meer lawaai... Verder >

Bouw woningen bij cafe's onjuist

Horeca bereid serre's te bouwen... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >