Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Nederlanders: geluidsoverlast groot probleem

22 januari 2020

Nederlanders vinden geluidsoverlast, agressie op de weg en in het openbaar vervoer en luchtverontreiniging een groter probleem. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM).
Zie bron: ANWB

Megafoon verjaagt vogels

20 januari 2020

De roeken zorgen al jarenlang voor veel overlast bij omwonenden van de roekenkolonie in Ten Boer. Een megafoon met het geluid van roeken verjaagd de vogels.
Zie bron: dvhn

Krimp Schiphol?

20 januari 2020

Schiphol en KLM vrezen de dag waarop de aanpak van Remkes ook wordt toegepast op de CO2-uitstoot (bijna 7 procent van het Nederlandse totaal), op de productie van ultrafijnstof en die van tyfusherrie. De dag waarop KLM tickets met btw moet gaan verkopen, er een heffing komt op kerosine. Het hek is van de dam, er is na Remkes geen weg terug: die dag komt.
Zie bron: Volkskrant 

Vliegtuiglawaai en stikstof

16 januari 2020

Milieuoverlast lijkt geluidsoverlast, de traditionele pijniging van de Schipholregio, wat naar de achtergrond te hebben gedrukt. Maar herrie is nog altijd veruit het belangrijkste obstakel voor verdere groei van het vliegverkeer, zowel rondom Schiphol als bij de openingsplannen van Lelystad Airport. Volgens de rekensommetjes ondervinden momenteel 117.500 mensen ‘ernstige overlast’ van Schiphol - en 24.500 mensen hebben last van de nachtelijke vluchten. In beide gevallen is dat veel minder dan de nu gehanteerde normen. Maar tegenstanders van groei reppen van veel hogere cijfers en - niet ten onrechte - van het feit dat die hinder nu wordt berékend en nauwelijks wordt gemeten. De nieuwste generatie vliegtuigen is aantoonbaar stiller dan zijn voorgangers, maar dat effect is al grotendeels teniet gedaan door de pijlsnelle groei van het vliegverkeer in de afgelopen jaren.
Zie bron: Parool

Heien op zee met minder verstoring

16 januari 2020

Er wordt flink geheid op zee om windturbines neer te zetten. Hoe doe je dat met zo min mogelijk verstoring voor het zeeleven? Ingenieurs van de TU Delft bedachten daarvoor de GDP Shaker. Wie weleens een kurk uit een champagnefles heeft gehaald, weet hoe dat het beste gaat: door de kurk rond te draaien, terwijl je hem rustig omhoogtrekt. Dat draaien maakt de kurk namelijk een klein beetje smaller. Precies dit principe willen ingenieurs van de TU Delft gebruiken om funderingspalen van windturbines in de zeebodem te trillen. Binnen het project Gentle Driving of Piles (GDP) hebben zij een machine ontwikkeld die de funderingspalen de bodem in trilt door ze gelijktijdig razendsnel te torderen, afwisselend links- en rechtsom. De eerste resultaten van deze GDP Shaker zijn veelbelovend.
Zie bron: deingenieur.nl

Schadevergoeding toename vliegtuiglawaai

15 januari 2020

Rechtbank Limburg deed uitspraak in een zaak over schadevergoeding als gevolg van toename van geluidsoverlast door vliegverkeer van en naar vliegveld Luik. Een door de minister genomen Luchtruimwijzigingsbesluit liet meer vliegtuigen van vliegveld Luik over Nederland vliegen. De gevolgen daarvan betekende veel extra nachtelijk vliegverkeer onder meer boven de woning van eisers. In het kader van een definitieve geschil-beslechting kent de rechtbank een schadevergoeding toe van 13.000 euro waarbij wordt uitgegaan van een eigen risico van 3 procent.
Zie bron: transport online

Neem nachtelijk carillon voor lief

06 januari 2020

Op Twitter klaagt iemand over nachtelijke carillonmuziek van de Utrechtse dom. De tweeteraar meldde'. "Ondanks vele klachten, waar niets mee wordt gedaan, en ondanks dubbel glas en professionele oordopjes." De reactie van de gemeente is duidelijk: "De Dom staat er al een tijdje. De binnenstad heeft zijn eigen unieke lusten en lasten. Dit is voor jou een last. Dat zul je voor lief moeten nemen als je in de binnenstad wilt wonen."
Zie bron: rtvutrecht

Aanpak beheersing lawaai vliegtuigen

06 januari 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft aan de Tweede Kamer een rapport gepresenteerd met meer dan 10 aanbevelingen gericht op het verbeteren van zowel berekeningen als metingen van vliegtuiggeluiden om zodoende het beleid beter aan te laten sluiten bij door omwonenden ervaren hinder. Dit rapport is het resultaat van de verkenningsfase van de programmatische aanpak en volgen hierna nog een uitwerkingsfase en realisatiefase. Het adviesrapport van een consortium RIVM, NLR en KNMI is getiteld ‘Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven’. Het consortium doet meerdere aanbevelingen, gekoppeld aan de doelen van de programmatische aanpak. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of er aanvullende geluidindicatoren zijn, die naast Lden en Lnight, beter aansluiten bij de manier waarop mensen hinder ervaren.
Zie bron: Rijksoverheid

Amsterdam beteugelt wildgroei evenementen

06 januari 2020

Amsterdam wil meer ruimte geven aan kleine en nieuwe evenementen, zodat er een diverser aanbod komt van festivals in Amsterdam. Grote evenementen moeten ruimte maken voor kleine initiatieven en nieuwkomers. Op die manier moet er minder vervuiling komen van evenementen en moet geluidsoverlast worden verminderd. Ook hoopt het stadsbestuur dat Amsterdammers die nu nauwelijks toegang hebben tot (muziek)festivals hiermee gestimuleerd worden om evenementen te bezoeken. Om de regels voor nieuwe en kleine initiatieven te versoepelen onderzoekt de gemeente of een evenement pas bij 250 bezoekers meldingsplichtig kan worden. Nu is een organisatie al meldingsplichtig bij honderd bezoekers. Ook voor evenementen waar tot tweeduizend bezoekers kunnen komen, wil de gemeente eenvoudigere regels opstellen. Een externe muziekcommissie zal een selectie maken uit de aanvragen. Deze commissie zal in de eerste helft van 2020 worden samengesteld.
Zie bron: nu.nl

Geluidergernissen op kantoor

06 januari 2020

Kantoorgeluiden zijn een grote bron van ergernis, bleek wel toen de Volkskrant een stuk publiceerden over bedrijven die experimenteren met stilte-uren op de werkvloer. ‘Lijkt me heerlijk’, werd er verzucht onder onze LinkedIn-post en werkgevers werden volop getagd met de vraag om ook zoiets op kantoor uit te proberen. Ook bij onderzoekjes naar kantoorfrustraties komen geluiden van collega’s telkens weer als groot ongenoegen bovendrijven. Kantoortuinen zijn verre van ideaal.
Zie bron: Volkskrant

RIVM: enquête omwonenden vliegvelden

06 januari 2020

Om te weten te komen hoe bewoners rond alle Nederlandse luchthavens geluidhinder ervaren is een terugkerende enquête nodig. Zo’n terugkerende enquête is een aanvulling op de berekening van de geluidhinder met een blootstelling-responsrelatie, en kan gebruikt worden om vast te stellen of de berekening van de geluidhinder nog klopt.
Zie bron: RIVM

Warmtepompen, NEN, Bouwbesluit

29 oktober 2019

Warmtepompen worden vaak als de opvolger van de CV-ketel gezien: ze hebben geen gasaansluiting en je kunt er mee aan de BENG-eisen voldoen. Maar er zijn ook nadelen. Één van de nadelen is dat ze veel geluid kunnen maken. Op dit moment is de regelgeving hierover onvoldoende. Daarom is een voorstel gemaakt voor een grenswaarde voor geluid door warmtepompen in het Bouwbesluit. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
Zie bron; NEN.
Zie ook: Geluidaspecten van warmtepompen

Gezondheidsschade bij klimaatplannen

23 oktober 2019

De GGD roept de ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur en Waterstaat op gezondheidsschade te betrekken bij het ontwikkelen van de klimaatplannen. "We weten uit onderzoek bijvoorbeeld dat omwonenden van windmolenparken geluidshinder ervaren", zegt Arthur van Iersel, adviseur bij de GGD. "Daar moet het Rijk rekening mee houden." Ook geeft hij het geluid van warmtepompen als voorbeeld. 
Zie bron: NOS zie ook: Volkskrant
De GGD maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van klimaatmaatregelen van het kabinet, zoals windmolens en de warmtepomp. Maar hoe terecht zijn die zorgen? Zie NRC
Zie ook Geluidsaspecten van Warmtepompen

DOESLIEF

06 maart 2019

Zo'n 40 jaar geleden introduceerde de NSG de slogan:

LATEN WE ZACHT ZIJN VOOR ELKAAR

De Sire-campagne #DOESLIEF spreekt mensen nu aan op onaardig gedrag.   
Zie bron: adformatie

 

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

Nederlanders: geluidsoverlast groot probleem

Maar ook agressie op de weg... Verder >

Megafoon verjaagt vogels

Met hun eigen geluid... Verder >

Krimp Schiphol?

Dat zal niet lang meer duren... Verder >

Vliegtuiglawaai en stikstof

Herrie blijft grootste obstakel voor groei... Verder >

Heien op zee met minder verstoring

Nieuwe techniek met draaien... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >