Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

100 ook 's nachts

05 december 2019

Oorspronkelijk zou er op de A7 bij Hoogkerk 'stil asfalt' worden gelegd. Dat werd te duur. Bij een snelheidsverlaging naar 100 overdag moet de maximumsnelheid ook 's nachts op 100 kilometer kunnen blijven, zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks).
Zie bron: rtvnoord

Meer lawaai vliegbasis Gilze-Rijen

05 december 2019

De leefbaarheid in de dorpen Molenschot, Hulten en Gilze en Rijen staat onder druk. Defensie heeft laten weten dat ze vaker vanaf de vliegbasis wil gaan vliegen. De overlast zal daardoor flink groter worden, zegt wethouder Sandra Diepstraten van de gemeente Gilze en Rijen. Bewoners droegen ideeën aan hoe de geluidshinder in de toekomst kan worden verminderd. Toen de reactie van Defensie kwam, was het even schrikken voor de gemeente en de bewoners.
Zie bron: omroepbrabant

Stille banden

05 december 2019

 De auto is de perfecte plek om een goed gesprek te voeren of naar muziek te luisteren. Het is dan wel zo fijn als het stil is. Weinig motorgeluid, nauwelijks windgeruis en … stille banden. Maak kennis met de Goodyear SoundComfort.
Zie bron: Autowereld  Zie ook: kies de beste band

Lelystad AirPort: 'fraude en manipulatie"

05 december 2019

Opnieuw zitten er fouten in het milieurapport van Lelystad Airport. Dat stellen actiegroepen rond de luchthaven. Zij spreken van 'fraude en manipulatie'. Hij is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat het verplichte milieurapport van Lelystad Airport twee jaar geleden de prullenbak in ging. Ingenieur Leon Adegeest ontdekte fouten in de berekening van de geluidsoverlast van de vliegroutes. Er bleek met zo'n laag motorvermogen te zijn gerekend dat een toestel in de praktijk zou neerstorten, zoals bleek in een vliegtuigsimulator. Het rekenwerk moest overnieuw, met uitstel van de opening van de luchthaven tot gevolg.
Zie bron: EenVandaag 

Motortweewielers grote bron van hinder

03 december 2019

Bromfietsen, scooters en motorfietsen zijn nog altijd een belangrijke bron van geluidhinder. Hoewel minder continu dan het overige wegverkeer, zijn de geluidniveaus naar verhouding hoog en lijkt de hinder niet af te nemen. In 2019/2020 is een herziening van de Europese geluidlimieten voor gemotoriseerde tweewielers te verwachten. In twee verkennende notities voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat1,2 heeft TNO de huidige geluidemissies in de praktijk en de potentiële aanpassing van limieten doorgelicht met het oog op handelingsperspectieven. Hierbij zijn stakeholders van diverse gemeentes, de nationale overheid en belangenorganisaties geraadpleegd. In een artikel in het blad 'Geluid' worden de hoofdpunten uit de TNO-notities gepresenteerd: de hinder- situatie, oorzaken, de huidige aanpak en mogelijke handelings- perspectieven.
Zie bron: TNO (download artikel)

Tunnel voor Maastricht een zegen

03 december 2019

Sinds de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht in 2016 is er veel verbeterd voor de omwonenden aldaar. De kaarten van de Atlas voor de Leefomgeving tonen een groot positief verschil in geluid en luchtvervuiling voor en na de bouw van de tunnel. Met de bouw werd een compleet nieuw verkeerssysteem ontworpen over een lengte van zes kilometer. Dankzij de tunnel rijdt 80 procent van het verkeer nu ondergronds en niet meer dwars door Maastricht.
Zie bron: naturetoday

Teveel muziekgeluid bij evenementen

28 november 2019

Uit cijfers van de Universiteit Gent en de Christelijke Mutualiteit op basis van een steekproef in Oost-Vlaanderen bij tientallen fuiven, blijkt dat bijna drie kwart van de muziekevenementen zich niet houdt aan de geluidsnormen.
Zie bron: vrt

Vliegtuigen Schiphol vermijden woongebieden

28 november 2019

Circa zes- tot zevenhonderd omwonenden die veel last hebben van het lawaai van Schiphol kunnen door nieuwe maatregelen deels worden ontzien. Volgens de Omgevingsraad Schiphol (ORS) bieden nieuwe vluchtprocedures verlichting aan bewoners aan zowel de zuid- als de noordkant van de luchthaven.
Zie bron: transportonline

Lagere snelheid scheepvaartverkeer

21 november 2019

Niet alleen de milieuvoordelen van een lagere rijsnelheid zijn momenteel actueel. Ook blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport dat langzamer varen door de scheepvaart aan te bevelen is voor het milieu, onze gezondheid en zeker ook voor zeezoogdieren als walvissen en dolfijnen. scheepvaart Langzamer varend scheepvaartverkeer zorgt voor minder uitstoot van broeikasgas en luchtvervuiling. Ook aanvaringen met walvissen komen minder vaak voor en de geluidsoverlast voor zeedieren vermindert aanzienlijk.
Zie bron: animalstoday

Ridderkerk betaalt scherm langs rijksweg

21 november 2019

De gemeente Ridderkerk wil het geluidsscherm langs een deel van de A15 en de A16 verlengen. Het scherm van 340 meter lang en zes meter hoog kost een miljoen euro. Langs een groot deel van de A16 staan al geluidschermen, behalve bij Ridderkerk-West. Rijkswaterstaat is daar niet toe verplicht omdat er geen wettelijke overschrijdingen zijn van de norm voor geluid en fijnstof.
zie bron: rijnmond

Label geluidproductie banden

21 november 2019

Automobilisten moeten vanaf 2021 beter zicht krijgen op het brandstofverbruik, de geluidsoverlast en de remweg bij nat weer van nieuw aan te schaffen autobanden. Een nieuw Europese akkoord regelt meer zichtbare en accurate labels, zo heeft de Commissie meegedeeld. “Het belang van energie-efficiëntie geldt ook voor de manier waarop we rijden. Door over te schakelen op de meest energiezuinige banden kunnen de Europeanen hun brandstofconsumptie aanzienlijk verminderen, geld besparen en het milieu helpen”, zo begroette eurocommissaris voor Klimaat en Energie Miguel Arias Canete het akkoord.
Zie bron: Europa-nu.nl      Zie ook: kies de beste band

Elektrisch brommen populair

12 november 2019

De populariteit van elektrische brom- en snorfietsen blijft groeien. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en BOVAG. Over de eerste 10 maanden van 2019 was 14,7 procent van alle nieuw verkochte scooters elektrisch (6.407 stuks). In 2018 lag over dezelfde periode het totale aandeel elektrisch in de nieuwverkopen nog op 9,1 procent. BOVAG en RAI Vereniging juichen de overgang naar ‘zero emissie’ toe. De elektrificatie past in de visie van de branche, waarbij versneld wordt ingezet op schonere motoren en nieuwe snorfietsen vanaf 2025 alleen nog maar elektrisch zijn aangedreven.
Zie bron: verkeerskunde.nl

100 km voor milieu

12 november 2019

Het kabinet overlegt over maatregelen om de stikstofcrisis te beëindigen. Autorijders, bouwers en boeren; allemaal wachten ze af waar de regering mee komt. Een van de maatregelen die op tafel ligt is het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur. Geen populaire maatregel, al zijn er ook veel mensen die juist heel blij zijn met een snelheidsverlaging. Want naast minder stikstofuitstoot heeft het ook hele andere voordelen: minder verkeersdoden, minder gezondheidsverlies en minder geluidsoverlast.
Zie bron: NOS

Trapveldje mag blijven

12 november 2019

Spelende kinderen op een trapveldje bij een basisschool in Nijmegen veroorzaken zoveel lawaai dat geluidsnormen worden overschreden. Na klachten van omwonenden, besloot de gemeente daarom afgelopen zomer dat het veldje weg moet. Rechter bepaalt nu dat het omstreden mag blijven, maar moet wel 's avonds en in het weekend dicht. Volgens de rechter gaat het weghalen van het veldje nu te ver, maar moet er wel wat gebeuren aan de geluidsoverlast. 
Zie bron: NOS

Warmtepompen, NEN, Bouwbesluit

29 oktober 2019

Warmtepompen worden vaak als de opvolger van de CV-ketel gezien: ze hebben geen gasaansluiting en je kunt er mee aan de BENG-eisen voldoen. Maar er zijn ook nadelen. Één van de nadelen is dat ze veel geluid kunnen maken. Op dit moment is de regelgeving hierover onvoldoende. Daarom is een voorstel gemaakt voor een grenswaarde voor geluid door warmtepompen in het Bouwbesluit. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
Zie bron; NEN.
Zie ook: Geluidaspecten van warmtepompen

Gezondheidsschade bij klimaatplannen

23 oktober 2019

De GGD roept de ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur en Waterstaat op gezondheidsschade te betrekken bij het ontwikkelen van de klimaatplannen. "We weten uit onderzoek bijvoorbeeld dat omwonenden van windmolenparken geluidshinder ervaren", zegt Arthur van Iersel, adviseur bij de GGD. "Daar moet het Rijk rekening mee houden." Ook geeft hij het geluid van warmtepompen als voorbeeld. 
Zie bron: NOS zie ook: Volkskrant
De GGD maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van klimaatmaatregelen van het kabinet, zoals windmolens en de warmtepomp. Maar hoe terecht zijn die zorgen? Zie NRC
Zie ook Geluidsaspecten van Warmtepompen

DOESLIEF

06 maart 2019

Zo'n 40 jaar geleden introduceerde de NSG de slogan:

LATEN WE ZACHT ZIJN VOOR ELKAAR

De Sire-campagne #DOESLIEF spreekt mensen nu aan op onaardig gedrag.   
Zie bron: adformatie

 

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

100 ook 's nachts

Op de A7 bij Hoogkerk(Gr.)... Verder >

Meer lawaai vliegbasis Gilze-Rijen

Bewoners teleurgesteld... Verder >

Stille banden

Reclame: GOODYEAR SOUNDCOMFORT... Verder >

Lelystad AirPort: 'fraude en manipulatie"

Weer fouten in MER?... Verder >

Motortweewielers grote bron van hinder

Aanpassing Europese geluidslimieten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >