Contact

Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Windmolenlawaai vaak teveel

29 september 2022

Omwonenden van windmolens worden met de vigerende geluidsregels onvoldoende beschermd tegen overlast. In een rapport van de Rijksinspectie staat dat er in geluidsnormen voor windmolens geen rekening gehouden wordt met lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen. Ook handhaving is onmogelijk: pas na een jaar kan blijken of de norm is overschreden.
Zie bron: rtvdrenthe

Motorrijders op de bon

29 september 2022

De mannen kregen een bekeuring van 450 euro. Bovendien moeten ze hun motoren terug in de originele staat laten brengen en opnieuw laten keuren door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (een zogenoemde WOK-melding, red.). Tot die tijd mogen ze er niet op rijden.
Zie bron: Omroepbrabant

Wordt muziek op events wettelijk zachter?

14 september 2022

De afspraak dat de muziek op evenementen niet boven de 103 decibel uitkomt, is slechts een afspraak en dus vrijblijvend. Geen wet of regelgeving. Dat geldt wel voor geluidsoverlast, wat vastgelegd is in evenementenvergunningen. Diverse partijen in de Tweede Kamer willen daar nu verandering in: zij hebben kamervragen gesteld om dit wettelijk te gaan regelen. Staatssecretaris Van Ooijen wacht met een besluit hierover op de uitkomsten van het onderzoek en advies van de Gezondheidsraad.
Zie bron: eventbranche

Stilte geboden op vaarten

14 september 2022

De gemeente Midden-Delfland gaat, in navolging van Westland, duidelijker aangeven op welke vaarwegen zogenoemde 'zuipschuiten' en andere vaartuigen hun muziek zacht moeten zetten. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in reactie op vragen van de gemeenteraadsfractie OGP. De nieuwe regels worden opgenomen in de eerstvolgende herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Zie bron: wos

Overschrijding geluidsnorm R'dam... Airport (RTHA)

13 september 2022

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt de regionale luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) om een dreigende overschrijding van een geluidsnorm te voorkomen. Lukt dat de luchthaven niet, dan zal de ILT hiertegen optreden. Omwonenden moeten immers beschermd worden tegen overmatige geluidhinder. De ILT heeft de directie van de luchthaven op de hoogte gebracht met een waarschuwingsbrief.
Zie bron: Ilent
Zie ook: Rijnmond

Niet alleen het aantal klachten over geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport verdrievoudigde, het aantal klagers verdubbelde ook.

Wieldempers bij tram

12 september 2022

De oplossing ligt niet alleen bij de wieldempers. Ook weeromstandigheden spelen een rol, net als de rijstijl van de trambestuurders. De manier waarop zij optrekken en de tram laten uitrollen heeft ook invloed op het geluidsniveau. Daarom worden binnenkort met de Qbuzz-bestuurders afspraken gemaakt over hun rijgedrag in bepaalde bochten.
Zie bron: RTVUtrecht

Padel: steeds meer klachten

12 september 2022

Steeds meer Limburgers spelen padel, een racketsport die het midden houdt tussen tennis en squash. Niet iedereen is blij met die populariteit. Omwonenden klagen over geluidsoverlast en verzetten zich tegen de komst van nieuwe banen.
Zie bron: L1
Zie ook: Omroepwest

Geluidsmeting afgemeerde schepen

09 september 2022

Onder de naam ESI Noise gaat Havenbedrijf Rotterdam scheepvaart een financiële korting geven indien aan de hand van een internationaal aanvaarde maatstaf inzichtelijk is gemaakt hoeveel geluid het schip produceert op het moment dat het afgemeerd ligt.
Zie bron: transport-online

'Noise camera'

09 september 2022

De bedrijven werken samen aan de ‘noise camera’; een slimme camera die geluid waarneemt en de bron van het geluid op beeld vastlegt. Deze oplossing wordt gebruikt om omgevings- en verkeersgeluid in kaart te brengen en zo stelselmatig ‘geluidsvervuiling’, op te sporen.
Zie bron: techvisor

Leefomgevingskwaliteit staat onder druk

09 september 2022

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, opwekking van hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Er is onvoldoende samenhang in de aanpak van deze problemen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022.  Het kabinet spreekt de verwachting uit dat door het intensievere gebruik en de verwachte groei van de steden vooral de druk van luchtverontreiniging en geluidsoverlast op de gezondheid zal blijven toenemen. Het kabinet streeft ernaar om in 2030 te voldoen aan de WHO-advieswaarden.
Zie bron: pbl.nl

Horeca Nederland: geen lagere dB-norm muziek

08 september 2022

Het Amsterdamse nachtleven en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voelen weinig voor een verlaging van de wettelijke geluidsnorm om de toename van gehoorschade bij jongeren de kop in te drukken. Preventie is belangrijker en gebeurt al volop, stellen zij. Bijvoorbeeld met het aanbieden van oordoppen.
Zie bron: Parool

Israel weert viermotorige vliegtuigen

08 september 2022

Vanaf begin april volgend jaar zullen op luchthavens in Israël geen viermotorige toestellen meer mogen landen. De maatregel moet de geluidsoverlast en de luchtvervuiling die door vliegtuigen worden veroorzaakt, gevoelig beperken. Dat heeft de Israël Airports Authority bekendgemaakt.
Zie bron: businessam.be

Motorfietsen en herrie

08 september 2022

De gemeente Bergen Noord.Holland heeft een petitie aangeboden over motorenoverlast, aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Deze is ook ondertekend door de colleges van de gemeenten Bloemendaal en Krimpenerwaard. Ze vragen om versneld een aantal maatregelen in te voeren, waaronder het koppelen van geluidsnormen aan motorvoertuigen en deze ook bij een algemene periodieke keuring (APK) te laten toetsen.
Zie bron: bergen-nh

Gehoorschade door luide muziek

01 september 2022

Verlaag de geluidsnorm op festivals ieder jaar een klein beetje, zodat het publiek kan wennen. Die oproep doet de directeur van de NSG, Erik Roelofse, in reactie op het nieuws dat meer en meer mensen gehoorschade oplopen. ,,Met verlaging sla je twee vliegen in één klap, want ook de omgeving heeft minder last.”
Zie bron: stentor