Contact

Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Aantal gehinderden Schiphol steeg vorig jaar

29 maart 2023

Het jaarrapport van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt dat het aantal mensen rond Schiphol dat ernstige geluidshinder en ernstige slaapverstoring ervaart vorig jaar toenam. De Inspectie schrijft dit toe aan het grotere aantal vliegbewegingen ten opzichte van coronajaar 2021. Het aantal melders bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) nam vorig jaar met 38 procent toe tot 10.600, terwijl de website ‘Meld vliegherrie’ 4.400 meldingen kreeg. Er werd vaker geklaagd over laagvliegende toestellen.
Zie bron: luchtvaartnieuws

Verkeerslawaai jaagt bloeddruk omhoog

28 maart 2023

Verkeerslawaai wordt gelinkt aan allerlei aandoeningen, maar niet altijd is duidelijk of het effect een gevolg is van het lawaai zelf of van de luchtvervuiling die ermee gepaard gaat. Uit een nieuwe Chinese studie blijkt nu dat toch echt het lawaai de boosdoener is.
Zie bron: scientias

Bezwaar uitbreiding vliegveld Bierset (Luik)

27 maart 2023

Twaalf gemeenten in Belgisch en Nederlands Limburg stappen naar de Belgische Raad van State uit onvrede met een vergunde uitbreiding van vliegveld Bierset bij Luik, vlakbij de grens met Eijsden. Van de Waalse overheid hoeft het vliegveld Liège Airport pas over zeven jaar een aanzienlijke reductie van de geluidshinder na te streven, de eerste jaren is er zelfs een toename van de hinder, aldus de bezwaarmakers.
Zie bron: transportonline

Kort geding KLM vs Staat

22 maart 2023

Centraal in het pleidooi van de advocaten die de luchtvaartmaatschappijen bijstaan, is het ontbreken van een zogeheten wettelijk verplichte ‘balanced approach’. Die aanpak schrijft voor dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol. Hieruit komen vervolgens een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn. Zijn die maatregelen onvoldoende, dan pas mag worden gedacht aan capaciteitsreductie.
Zie bron: Luchtvaartnieuws Zie ook: NRC en RTLnieuws

Elektrisch vliegen?

21 maart 2023

De elektrische luchtvaart staat voor een dilemma: hoe energiezuiniger een elektrisch vliegtuig is, hoe luidruchtiger het wordt. Nu hebben onderzoekers van Chalmers University of Technology, Zweden, een optimalisatiemethode voor het ontwerp van propellers ontwikkeld die de weg vrijmaakt voor stille, efficiënte elektrische luchtvaart. Voor de elektrificatie van de luchtvaart, wordt vooralsnog vooral gekeken naar elektrische propellervliegtuigen die kortere afstanden afleggen. Zij worden beschouwd als het meest efficiënte voortstuwingssysteem voor korte vluchten. Deze vliegtuigen zullen echter op lage hoogte moeten vliegen, met geluidsoverlast tot gevolg.
Zie bron: engineersonline

Toekomst Schiphol

16 maart 2023

Op basis van Europese regelgeving moet het Kabinet geluidshinder rondom Schiphol aanpakken om tot een nieuwe balans te komen tussen omgeving en luchthaven. Omwonenden, luchtvaartmaatschappijen, belangenorganisaties en ook Schiphol zelf kunnen hun visie geven op drie geschetste scenario’s door invulling van een online consultatie. De reacties worden meegenomen in de overwegingen bij de keuze voor de combinatie van maatregelen. Afhankelijk van de gekozen combinatie zijn de gevolgen anders. De gekozen combinatie wordt ter advisering voorgelegd aan de Europese Commissie met de bedoeling het daarna uit te voeren. Tot en met 15 juni 2023 kan worden gereageerd via de website op alle onderdelen van het consultatiedocument. 
Zie bron: internetconsultatie

Airlines dagen Rijk voor rechter

15 maart 2023

“Het kabinet legt operationele beperkingen op, zonder dat er werkbare alternatieve oplossingen voor geluidsvermindering zijn onderzocht”, aldus de airlines. “Het is een onnodige en schadelijke beslissing, die bovendien in strijd is met nationale, Europese en internationale regelgeving. De capaciteitsreductie zou niet alleen de Nederlandse economie negatief beïnvloeden, maar ook de reismogelijkheden en het aantal verbindingen voor consumenten aanzienlijk beperken. De overheid trapt zonder correcte onderbouwing op de rem, terwijl de luchtvaart aantoonbaar resultaat boekt als het gaat om minder CO2-uitstoot en geluid. Daarom zien wij ons genoodzaakt de rechter om toekomstperspectief te vragen.”
Zie bronnen: nu.nl  en zakenreis.nl
Column Benno Baksteen: kort geding
Zie ook: Omwonenden hekelen oprekken geluidsnorm
De regeringspartijen D66 en ChristenUnie hebben grote bedenkingen bij het voornemen van minister Mark Harbers (Infrastructuur) om een vierde aanvliegroute naar Schiphol vanuit het zuidoosten te openen. Zij vrezen dat dit de deur opent voor meer vluchten van een naar de luchthaven, terwijl dat aantal juist zou moeten afnemen.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

 

Tegen windmolens langs A28

14 maart 2023

Inwoners van Soesterberg, Leusden en Zeist maken bezwaar tegen windmolens langs de A28. Twee lokale politieke partijen roepen iedereen op om aan de bel te trekken bij de provincie Utrecht, die de snelweg ziet als een van de mogelijke locaties voor grootschalige opwek van windenergie. "Windturbines maken mensen ziek met hun geluid", zegt fractievoorzitter Frank de Wit van Lokaal Belangrijk. "Het gaat om masten die anderhalf keer zo hoog zijn als de Domtoren. Volgens de geluidsnormen zouden die 1600 meter bij huizen vandaan moeten blijven. De provincie overweegt om een afstand van 500 of zelfs 250 meter aan te houden."
Zie bron: RTVUtrecht
POW over geluidsnorm windmolens en gezondheid, zie: NPOstart

Schiphol in zee

14 maart 2023

De overlast van de nationale luchthaven is nu zo groot, dat de tijd rijp is voor een drijvend vliegveld in de Noordzee, meent grafisch ontwerper Erik Terlouw. Dat zou en hoop problemen oplossen.
Zie bron: De Ingenieur

Geen uitbreiding vliegveld 'Zestienhoven"

14 maart 2023

Er kan een streep door de plannen van Rotterdam The Hague Airport om verder uit te breiden. Omliggende gemeentes zijn unaniem tegen uitbreidingsplannen, omdat ze bang zijn voor toenemende geluidsoverlast. En dat is een financiële aderlating voor de Nederlandse luchtvaart.
Zie bron: BNR

Dansfeest binnen geluidsnorm, toch klachten.

14 maart 2023

De geluidssterkte tijdens dancefeest 'A State of Trance' in de Jaarbeurs Utrecht bleef binnen de geluidsnorm.Dat zei wethouder Susanne Schilderman vanmiddag in antwoord op vragen van Stadsbelang Utrecht. De partij had mondelinge vragen ingediend vanwege meerdere meldingen van 'verregaande geluidsoverlast'. Onderzoek moet uitwijzen hoe dat kan.
Zie bron: RTVUtrecht

Geen verbod bezit haan

10 maart 2023

Een meerderheid van de Goudse gemeenteraad stemde tegen een verbod binnen de bebouwde kom. De raadsleden steunen daarmee de burgemeester die vindt dat er nog andere maatregelen zijn om het probleem op te lossen.
Zie bron: OmroepWest

Amstelveners in 'stadsgesprek' over 'Schiphol'

09 maart 2023

De onderwerpen: nachtvluchten, minder vluchten, zorgen over gezondheid, geluidsoverlast, de juiste vluchten naar Schiphol, de voorkeur voor treingebruik voor de kortere afstanden, verbetering communicatie met Schiphol en Luchtverkeerleiding Nederland. Inwoners willen graag weten wat er gebeurt: zoals onderhoud en baangebruik.
Zie bron: Amstelveenweb

Elektrische torenkraan voor de bouw

07 maart 2023

Spierings Mobile Cranes in Oss stopt met de bouw en de verkoop van conventionele dieselkranen. De nieuwe torenkranen zijn uitgerust met lithium-ion accu's. Dat maakt ze geschikt voor emissievrije inzet op iedere bouwplaats. Geen CO2-uitstoot, geen geluidsoverlast, maar onverminderde kracht.
Zie bron: bouwproducten