Contact

Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Muziekfestival laat omwonenden trillen

29 juni 2022

Het vierdaagse festival Defqon.1 gaat aan sommige mensen niet onopgemerkt voorbij. Zij beklagen zich op onder meer Twitter over geluidoverlast van het festival dat bij Biddinghuizen gehouden wordt. Volgens iemand gaat het om 'pokkeherrie', een ander zegt het in Zwolle te horen. Een inwoner van Dronten laat aan Omroep Flevoland weten te trillen in zijn huis en hij vraagt zich af of de muziek niet een stuk zachter kan. Bewoners van het buitengebied zeggen een paar avonden niet buiten te gaan zitten, omdat er te veel lawaai vanaf het evenemententerrein in Biddinghuizen komt. Ook zijn er mensen die aangeven hun eigen televisie niet meer te kunnen horen of de airco aan de muur te zien trillen.
Zie bron: omroepflevoland

Schiphol moet krimpen

29 juni 2022

Het kabinet heeft besloten dat Schiphol de handhavingspunten voor geluidsoverlast niet langer mag overschrijden. Dit komt er in de praktijk op neer dat Schiphol maximaal 440.000 vluchten per jaar kan afhandelen, een krimp van 12 procent ten opzichte van het huidige maximum van 500.000 vluchten per jaar (dat in 2019 voor het laatst gehaald werd). De nieuwe bovengrens kan naar verwachting vanaf november volgend jaar worden ingevoerd. Ook maken omwonenden zich zorgen over de effecten van de luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat.
Zie bronnen: Rijksoverheid,  BNR en Luchtvaartnieuws

Elektrisch varen

29 juni 2022

Gemeente Alphen aan den Rijn start met de aanleg van een viertal laadvoorzieningen voor elektrisch varen. Met deze laadvoorziening wordt aangesloten bij het systeem dat meerdere gemeenten hanteren zoals Leiden, Bodegraven-Reeuwijk, Delft en Haarlem. Dit heeft als gevolg dat er minder geluidsoverlast, minder uitlaatgassen en smeermiddelen in het oppervlaktewater terecht komen en daardoor ontstaat een betere waterkwaliteit en treedt er minder milieuhinder op voor natuurgebieden. Om elektrisch varen te stimuleren is het noodzakelijk om vanuit de overheid de startkosten van een elektrisch vaarnetwerk met laadvoorziening op te zetten.
Zie bron: Alphen a/d Rijn

Rotterdamse woningen worden geïsoleerd

22 juni 2022

Rotterdamse woningen worden sneller dan gepland onder handen genomen om geluidshinder tegen te gaan. Ongeveer 19.000 woningen, gebouwd voor 1 maart 1986 en gelegen aan een luidruchtige weg, komen de komende jaren in aanmerking voor maatregelen zoals nieuwe kozijnen of gevelisolatie.
Zie bron: verkeersnet

Testvluchten rond vliegveld Twente

22 juni 2022

Op Twente Airport werden vanaf 22 juni meerdere dagen verschillende vluchten uitgevoerd door Koninklijke NLR. Het onderzoek vindt plaats in het kader van een Europees project met het doel om geluidshinder voor omwonenden van vliegvelden te verminderen. Dit in navolging van de naderingsvluchten die in het najaar van 2021 op Twente Airport werden uitgevoerd.
Zie bron: Enschede

Schiphol moet krimpen

22 juni 2022

Het kabinet gaat het mes zetten in Schiphol. De luchthaven moet zeker 10 procent krimpen. Het kabinet heeft dit besloten vanwege de de geluidsoverlast die Schiphol veroorzaakt bij omwonenden.
Zie bron: BNR en Parool

Politie gaat uitlaten beoordelen

16 juni 2022

Het Rijkt werkt aan een methode om uitlaten van motoren op het uiterlijk te kunnen beoordelen. De tot nu toe verplichte geluidsmeting is dan niet meer nodig. Geluidmetingen zijn lastig en tijdrovend.
Zie bron: Nieuwsmotor

Versnelde verbetering isolatie woningen

13 juni 2022

Rotterdam laat versneld 19 duizend huizen isoleren om geluidshinder tegen te gaan. De gemeente heeft een versnelde aanvraag gedaan om nog gebruik te maken van de huidige regeling voor geluidswerende maatregelen. Deze subsidieregeling verdwijnt binnenkort en er komt een uitgeklede versie voor terug.
Zie bron: RRijnmond

Herrie in je straat

13 juni 2022

Sommige Amsterdammers lijden in stilte door ‘teringherrie’ in hun straat. Het toerisme zwelt weer aan en het lawaai wordt soms onverdraaglijk. Om 4 uur ’s ochtends kotsen, lallen en blèren cafégangers zó luid, dat bewoners wakkerschrikken. Die doen daarna geen oog meer dicht. Wat te doen?
zie bron: binnenlandsbestuur

Demonstranden Airport Maastricht

08 juni 2022

Voor- en tegenstanders van Maastricht Aachen Airport (MAA) verzamelden zich voor het gouvernement in Maastricht om hun stem te laten horen. Zo'n honderd tegenstanders eisten met een lawaaiprotest sluiting van de luchthaven vanwege de geluidsoverlast, die niet alleen omwonenden dwarszit, maar ook toeristen. Bovendien kost het vliegveld de provincie jaarlijks vele miljoenen en dat is weggegooid geld.
Zie bron: transport-online

Verkeerslawaai belemmert leerprestatie kinderen

08 juni 2022

Verkeerslawaai heeft een aanzienlijk negatieve impact op de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden van kinderen uit het basisonderwijs. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van het Institute for Global Health (ISGlobal) in Barcelona.
Zie bron: scientias

Een mossel 'hoort'

03 juni 2022

Jawel, een mossel kan ‘horen’. In een experimentele setting blijken mossels hun kleppen half te sluiten in reactie op geluidspulsen. Veldexperimenten zijn nodig om vast te stellen of mosselen hinder ondervinden als ze het lawaai van bijvoorbeeld passerende schepen om de oren krijgen.
Zie bron: lc.nl

Piepende trams

02 juni 2022

Is het eindelijk gedaan met het gepiep en gekraak van de trams in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein? Mogelijk wel, want nog dit jaar krijgen die trams zogenoemde wieldempers die de geluidsoverlast zouden moeten beperken.
Zie bron: RTVutrecht