Contact

Nationale Geluidshinderdag 2023

De Nationale Geluidshinderdag 2023 vond dit jaar plaats op donderdag 23 maart in het Omniversum in Den Haag.

Waar gaan we het over hebben? "De bouwopgave in Nederland en Geluid"

Inleiding
De komende jaren moeten er in Nederland zo’n 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn. Ook moeten ze goed bereikbaar zijn en moet er worden ingespeeld op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor ontspanning, groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal.

Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel kijken hoe zo goed mogelijk aan alle eisen wordt voldaan. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie.

Hoe kunnen we Nederland vormgeven met een goed woon- en leefklimaat waarin mensen zich op hun gemak voelen? Hierbij is het belang van stille en rustige gebieden een must. Vergeet daarbij natuurlijk ook niet dat er toch ook nog wel dingen mogen en dat er wat reuring mag zijn.

Doelgroepen
De Nationale Geluidshinderdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ongewenst lawaai en daar veelal beroepshalve bij betrokken is. Denk hierbij aan technische en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, milieuwethouders en gedeputeerden, planologen, onderzoekers en adviseurs, medewerkers van milieu- en bewonersorganisaties, maar ook GGD’s.

Informatiemarkt/expositie
Bij aankomst en in de pauzes kunt u ook dit jaar weer de
informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om de tentoonstelling “Geluid” in het Omniversum te bekijken.

Programma
Tijdens deze Nationale Geluidshinderdag verwachten we veel interactie in de verschillende blokken. Zo maken we samen er een mooi en goed congres van waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Net zoals in Nederland moeten er ook in de gemeente Rust en Reuring nieuwe woningen komen. Burgemeester Paul de Vos (en ook dagvoorzitter) van deze gemeente begeleidt u door dit proces aan de hand van de volgende blokken.

09:30 uur

Welkomstwoord over de Woningbouwopgave en hoe o.a. milieuaspecten zoals stikstof en geluid hier een rol in spelen door Isabel van de Geer vanuit het ministerie BZK

10:00 uur

Blok 1: Rust, stilte en gezondheid

 

11:00 uur

Koffiepauze

11:30 uur

Blok 2: Reuring (1)

 

12:30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

Blok 2: Reuring (2)

 

14:30 uur

Pauze

15:00 uur

Blok 3: Creativiteit in mogelijke oplossingen

 

Workshop “Samen werken aan de kwaliteit van nieuwbouwplannen”

16:00 uur

Zijn jullie er klaar voor?

16.30 uur

Afsluiting en op naar de borrel