Contact

Musiceren


De brochure 'musiceren' behandelt de meest voorkomende vragen die hierover gesteld worden. Zowel bespelers van muziekinstrumenten als hun huisgenoten en buren krijgen adviezen en tips om geluidshinder van musiceren te verminderen of te voorkomen. In de brochure worden onder andere de mogelijkheden en te verwachten effecten beschreven van geluidsisolatie en het bouwen van een eigen muziekstudio. Ook gaat de brochure in op de rol die een eventuele verhuurder, de politie en een rechter kunnen spelen om problemen op te lossen.

Bij musiceren is de keuze van een geschikte ruimte zo ver mogelijk verwijderd van de buurwoning doeltreffender dan isoleren. Afspraken over speeltijden zijn al snel nodig.

Bestelservice