Masterclass Soundscape (2019)

Masterclass Soundscape
Op 29 oktober 2019 organiseert de NSG een Masterclass Soundscape. De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid. Daarom nemen professionals van de gemeente Utrecht, Rho adviseurs en SoundAppraisal u een dag mee in de wereld van geluidsbeleving.

Theoretische sessies over o.a. de beleving van geluid(omgevingen), de gezondheidseffecten en typeringen van (geluids)omgevingen worden afgewisseld met praktische activiteiten zoals soundwalks en casusbeschrijvingen.

Deze masterclass is uitermate geschikt voor medewerkers gezondheid, geluid, milieu en RO van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, GGD's, ingenieursbureaus of stedenbouwers en architecten. Aan het eind van de dag bent u breed geïntroduceerd in de soundscape benadering en heeft u concrete ideeën om hiermee aan de slag te gaan.

Het programma bevat o.a. de volgende onderdelen:
- Introductie Soundscape
- Soundscape onderzoek
- Praktijkcasus
- Geluidswandeling t.b.v. eigen Soundscape onderzoek
- Effecten van Soundscape

Cursusleiding: ing. Erik Roelofsen B.Sc. (Nederlandse Stichting Geluidshinder)

Docenten: dr. Miriam Weber (Gemeente Utrecht), dr. Tjeerd Andringa (SoundAppraisal) en ing. Wim Drost (Rho adviseurs)

Locatie: Seven, Utrecht (circa 10 minuten lopen vanaf station Utrecht centraal)

 

Programma (concept opzet)

9:00 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee

9:30 uur Introductie Soundscape, dr. Miriam Weber

Geluid heeft een invloed op de mens; bekend zijn hinder en slaapverstoring. Maar onze geluidsomgeving, soundscape, omvat meer dan storend, hard geluid. Deze introductie geeft de benodigde basiskennis rondom geluid en gezondheid, het begrip soundscape, en de ontwikkelingen in soundscape onderzoek. Zodat deze inzichten gebruikt kunnen worden in beleid, uitvoering, samenwerking met andere partijen, en vooral met ‘de burger’.  

10:30 uur Soundscape onderzoek (Zweeds protocol) a.d.h.v. een geluidswandeling

Er zijn verschillende vormen waarin soundscape onderzoek kan worden uitgevoerd. Tijdens de soundwalk registreren de deelnemers hun persoonlijke beleving van bekende en minder bekende omgevingen in Utrecht. Zo bezoeken we de binnenstad van Utrecht nabij de Mariaplaats en de omgeving van het Moreelsepark nabij het stationsgebied van Utrecht.

Met behulp van de smartphone app MoSART worden de belevingen vastgelegd. Na afloop van de soundwalk bespreken wij direct de resultaten. Hoe hebben de deelnemers de verschillende locaties ervaren? Welke plekken waren prettig of juist onprettig en waarom?

12:00 uur Bespreking onderzoek naar Soundscape, dr. Miriam Weber en dr. Tjeerd Andringa

Miriam en Tjeerd zullen vervolgens ingaan op de onderliggende theoretische onderdelen van perceptie van soundscapes. Welke geluiden trekken onze aandacht en hoe beïnvloed dat onze beleving? Daarnaast bespreken ze hoe de soundscape benadering met behulp van MoSART binnen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is toegepast.

12:30 uur Lunch pauze

13:30 uur Geluidsbronhinder, dr. Tjeerd Andringa

Deze sessie gaat in op de vraag waarom de term geluidsbronhinder zinvol is en wat het voor individuen betekent. In het bijzonder gaat we in op het verschil tussen incidentele en structurele geluidsbronhinder en het ontstaan daarvan. Verder wordt besproken hoe geluidsbronhinder het leven van gehinderden beïnvloedt en hoe dat hun gedrag en problematiek verklaart. Dit alles biedt ruimschoots aanknopingspunten om beter om te gaan met de problematiek.

14:45 uur  korte thee / koffie pauze

15:00 uur Soundscape in de praktijk, ing. Wim Drost

Dit (actieve) onderdeel gaat in op de plaats die soundscape binnen de huidige wet en regelgeving in kan nemen. Daarbij wordt ook ingegaan op de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling.

Aan de hand van een aantal praktijkcasus gaan de deelnemers zelf in groepjes aan de slag.

16.30 uur Reacties en afsluiting Masterclass


De deelnemers ontvangen bij aanvang een cursusmap en na afloop een bewijs van deelname.

Kosten: 
- NSG-donateurs betalen € 295,- excl. btw
- Niet donateurs betalen € 395,- excl. btw
- Studenten (voltijds en in het bezit van een studentenkaart) betalen € 50,- excl. btw

In deze Masterclass is er ruimte voor circa 25 deelnemers.

Aanmelden kan via de email aan Annelies de Boer op annelies.deboer@nsg.nl o.v.v. Masterclass Soundscape met uw NAW gegegevens 

 

CONGRES AGENDA

Webinar Geluidempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >