Klimaatmaatregelen en geluid

Op 12 december 2019 organiseerde de NSG een bijeenkomst met als onderwerp: Klimaatmaatregelen en geluid


Plaats van handeling:
DCMR te Schiedam (50 meter van station Schiedam centrum)

Rondom het klimaat is er volop discussie over welke maatregelen er genomen moeten worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De komende tijd worden de kansen die de techniek biedt om energie op een duurzamere wijze op te wekken grootschalig uitgerold. Buiten de dorpen en steden worden vooral windturbines en zonnevelden gerealiseerd voor het opwekken van energie. In de steden en dorpen nemen warmtepompen een steeds prominentere plaats in om huizen te verwarmen. 

Door al deze zaken verandert het landschap zichtbaar, maar ook hoorbaar.

Het aspect geluid speelt hierin een zeer belangrijke rol. Want wat gaan al deze veranderingen voor de omwonenden, de overheden en dergelijke betekenen rondom het aspect van geluidhinder? Wat is daarbij de rol van de politiek, de ruimtelijke ordening en hoe is dat te sturen.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de diverse aspecten. 

Ervaren sprekers presenteerden diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de dag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over het geluid van de klimaatmaatregelen tussen beroepshalve bij het onderwerp betrokkenen. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg o.l.v Paul de Vos

Doelgroep
Geluidsdeskundigen, Ruimtelijke ordenaars, Stedenbouwers, Gezondheidsmedewerkers, Bestuurders, Politici, e.d.

Het programma zag er als volgt uit:

12:00 uur

Registratie en ontvangst met een lunch

12:50 uurKlimaatmaatregelen en geluid, door Martin van den Berg

De komende tijd is de energietransitie maatgevend. Hoe kunnen we er voor zorgen dat ook de geluidsituatie verbetert? 

13:20 uurGeluid van windturbines, door Wim van der Maarl (Peutz)

Alternatieve energiebronnen met akoestische relevantie voor de woonomgeving zijn met name de windturbines op het vaste land. Wat zijn de gevolgen en hoe beperk je die? 

13:50 uurGeluidsschermen/-wallen en zonne-energie, door Willem Jan van Vliet en Renez Nota (RWS)

Hoe kan het (bestaande) areaal aan geluidswering worden ingezet voor het opwekken van energie?

14:20 uur

Koffie- en theepauze

14:40 uur

 

 

 

 

Het nieuwe rijden, door Martin Kroon (Henk Wardenaar)

Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ stimuleerde tussen eind jaren '90 en 2012 automobilisten, zakelijk rijders, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders met diverse communicatiemiddelen tot een energie-efficiënter rijgedrag, met name door toepassing van rijden met lagere toeren en een rustiger verkeersdynamiek.

Primair doel was brandstofbesparing en CO2-reductie, maar HNR leidt ook tot minder geluidhinder.

15:10 uur
Wat doet een warme jas voor geluid, door Marloes van de Klundert (Antea Group)

Vaak wordt gedacht dat maatregelen voor een goede thermische isolatie ook de geluidswering verbeteren. Op het eerste gezicht wel, maar als je verder kijkt dan ligt het wel iets genuanceerder.

15:40 uur

Beperken van geluidshinder door warmtepompen, door Wim Beentjes (LBP-Sight)

De energietransitie leidt ertoe dat er bij veel woningen warmtepompen zullen worden geplaatst. Er is onvoldoende wettelijke begrenzing om hinder door het geluid daarvan in de buitenruimte te beperken! Om die leemte te vullen, is een voorstel gemaakt voor een grenswaarde in het Bouwbesluit. 

16:10 uur

 

Discussie

 

16:30 uur

Afsluiting en netwerkborrel

17:30 uur

Einde bijeenkomst

 

GELUID IN HET NIEUWS

Duitsland is motorlawaai beu

Strenger straffen... Verder >

Helikopters Gilze-Rijen

Buurt vreest meer overlast... Verder >

Geluiddempende bestrating rolkoffers

Amsterdam wil onderzoek... Verder >

Schiphol binnen grenzen

Meer mensen meer lawaai... Verder >

Bouw woningen bij cafe's onjuist

Horeca bereid serre's te bouwen... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >