Contact

Het Bureau

De activiteiten van de Nederlandse Stichting Geluidshinder worden uitgevoerd door het Bureau.
Daar werken drie parttime mensen, t.w.:

Ing. Erik Roelofsen B.Sc.

 

Directeur, beleidsmatige- en organisatorische zaken, adviezen en woordvoerder

 

 

 
Ir. Marc Ammerlaan

 

Vraagbaak, adviezen (bouw)akoestiek

 

Lieneke van Haaren

 

Bureaumanager, administratieve en secretariële ondersteuning

 

 
 

 

 

-   

Daarnaast is een aantal vrijwilligers actief, t.w.:

Ir. Kees Rijk bouwakoestiek, geluidisolatie  
Ing. Bert Visscher

 

ruimtelijke ordening, verkeer, vergunningen, handhaving en procedures

 

 
Ing. Erik Dolman

 

sanering, industrie en RO

 

 
Ans Bosgoed

 

Digitaal archief geluid

 

 
Jan Kramer

 

Adviezen, website, geluidskeurmerk, ondervloeren

 

Henk Wolfert

 

Geluid in Europa