Geluid van windturbines

Op donderdag 4 oktober 2018organiseert de NSG (in samenwerking met ARCADIS) een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluid van windturbines -

Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen


Plaats van handeling: 
ARCADIS te Amersfoort

 

Wereldwijd leiden de beperkte voorraad fossiele brandstoffen en de antropogene uitstoot van broeikasgassen tot grote zorgen. Mede daardoor is er steeds meer belangstelling voor duurzame, milieuvriendelijke alternatieven voor het opwekken van elektriciteit. Één van alternatieven is het opwekken van energie door gebruik te maken van wind. Ook het aankomende klimaatakkoord zet in op meer energie uit wind. 

De vraag om windturbines op land zal de komende jaren blijven toenemen. Het plaatsen van windturbines heeft invloed op de omgeving. Bij de ontwikkeling van windparken blijkt telkens weer dat omwonenden vrezen voor geluidshinder en gezondheidsschade van de draaiende windturbines. Er komt steeds meer inzicht in deze aspecten en de ontwikkelingen in de branche staan niet stil. Geluidshinder is een complex samenspel van factoren. Niet alleen de hoogte van het geluidsniveau, maar ook factoren zoals zorgen over gezondheidsschade, de onvoorspelbaarheid van het geluid, de zichtbaarheid van de turbines en de mate waarin de omwonenden bij de ontwikkeling betrokken worden spelen een belangrijke rol. Het beperken van hinder gaat dus verder dan technische maatregelen.Om de opgedane ervaringen te delen, de hinder en gezondheidseffecten te bespreken en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten organiseren wij deze themabijeenkomst.

 

Mocht u als deelnemer een onderwerp missen of vragen hebben, er wordt volop ruimte geboden voor discussie met de deskundige sprekers.

 

Doelgroep: Dit zijn primair de ruimtelijke ordenaars (o.a. planjuristen) en milieu (geluid) professionals vanuit de gemeenten, provincies en RUD’s. Daarnaast natuurlijk de advieswereld en de ontwikkelaars van windparken.

 

Het (voorlopig) programma ziet er als volgt uit:

09.15 uur          Ontvangst en registratie

10.00 uur           Welkom door NSG en ARCADIS

10.05 uur           Noodzaak van de energietransitie en de rol van windenergie
10.30 uur           Geluidsmetingen en berekeningen
11.00 uur           Gezondheidseffecten, door dr. André N.H. Weel (bedrijfsarts en epidemioloog, Yellow Factory)
11.30 uur           WHO inzichten, door dr. Frits van den Berg (Mundonovo)

12.00 uur          Lunch


13.00 uur           Omgevingsbeleving en participatie, door Rob Rietveld (NLVOW)
13.30 uur           Geluidsverwachting.nl – Inzicht in het geluid en de geluidsbeleving, door Erik Koppen (Arcadis)
14.00 uur           Beperken hinder door goede landschappelijke inpassing, door Pros ten Hove (Arcadis)

14.30 uur          Korte pauze

 

15.00 uur           Beperking hinder door locatiekeuze en ontwerp van een windpark en het betrekken van omwonenden
15.30 uur           Technische maatregelen
16.00 uur           Plenaire discussie o.l.v. de dagvoorzitter

 

16.30 uur           Afsluiting en borrel

17.30 uur           Einde bijeenkomst

Hier kunt u zich aanmelden. NB: De bijeenkomst is helaas volgeboekt voor u. Als u zich vanaf nu aanmeldt komt u op de reservelijst.

GELUID IN HET NIEUWS

'Geluidswal snelweg werkt niet'

Omwonenden TT Assen teleurgesteld... Verder >

Veel politiegeweld bij houseparty?

De politie heeft veel te veel geweld gebruikt bij het beëindigen van het illegale housefeest... Verder >

Fluitende hekken bij windkracht > 4

Fluitende hekken TD-gebouw Eindhoven geven omwonenden overlast... Verder >

Alleen overdag piano spelen

Stationspi­a­no Enschede na 22.00 uur op slot vanwege overlast... Verder >

€ 50.000 dwangsom per week voor Zaventem

Vijf Vlaams-Brabantse gemeenten uit de Noordrand rond Brussel claimen een dwangsom van 50.000 euro per week van de Belgische staat... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >