Contact

Geluid en hinder

NSG thema en studiebijeenkomst: Geluid en hinder

8 december 2022

Inloop vanaf 12:00 uur en start programma om 13:00 uur

De Eenhoorn te Amersfoort

 

Hinder van geluid houdt niet op bij het voldoen aan de norm. Dat komt iedereen wel bekend voor. 

Zo is zelfs een van de waarnemingen vanuit de WHO advieswaarden. Want zelfs bij deze lagere advieswaarden kan er nog steeds sprake zijn van 10% ernstige hinder.

Om meer duiding te geven bij het onderwerp “hinder van geluid” organiseren wij deze bijeenkomst. Deskundigen op o.a. het gebied van “horen” – “gevoeligheid” – “neurologie” – “psychische effecten” hebben wij bereid gevonden een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst. Er wordt o.a. aandacht besteedt aan de volgende aspecten: de niet-akoestische factoren bij hinder en dan met name die zaken waar wellicht ook handelingsperspectief is, zoals houding en relatie t.o.v. de bron, voorspelbaarheid, nut en noodzaak, beïnvloedbaarheid etc.

De middag vond plaats in De Eenhoorn te Amersfoort en bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met geluid en hinder.

Programma en presentaties

13:00 – 13:00 uur

Welkom door de dagvoorzitter

Paul de Vos

13:00 – 13:35 uur

Horen, hinder en gevoeligheid

Jan de Laat

13:35 – 14:10 uur

Effecten op de mens

Tjeerd Andringa

14:10 – 14:45 uur

Hinder en gezondheid

Frits vd Berg

14:45 – 15:00 uur

Pauze

 

15:00 – 15:35 uur

Sociologisch onderzoek

Joos Vos

15:35 – 16:10 uur

Wat kun je juridisch met hinder?

Rachid Benhadi

16:10 – 16:30 uur

Discussie met aansluitend een borrel

 

 

 

 

 

 

Aanmelden kunt u hier.