Geluid en gezondheid

Op 21 februari 2019 organiseert de NSG samen met de provincie en gemeente Utrecht en in samenwerking met de GGD en het Nederlands Akoestisch Genootschap een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen

De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord”

Plaats van handeling: Provinciehuis Utrecht

Op 10 oktober 2018 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) haar ‘Environmental Noise Guidelines for the European Region’ gepresenteerd. De WHO presenteert veel lagere richtwaarden dan de normen die in Nederland nu gebruikelijk zijn. Op grond van deze nieuwe Guidelines beveelt de WHO aan om maatregelen te nemen om de blootstelling aan weg-, rail- en luchtvaartgeluid te verminderen.

Als het beleid op het gebied van luchtkwaliteit en klimaatverandering in de komende decennia succesvol blijft, zal geluidhinder uitgroeien tot het belangrijkste milieugezondheidsprobleem in Nederland1. Nu nog is luchtverontreiniging de grootste ‘killer’ en heeft geluid de twijfelachtige eer op twee te staan. Groot verschil is dat geluid geen ‘silent killer’ is. Bijna 4 miljoen Nederlanders ervaren langdurig geluidhinder of worden regelmatig in hun slaap verstoord, wat ernstige gevolgen voor de gezondheid heeft.

Wij denken dat er slimme manieren zijn om geluidhinder aan te pakken en zijn ervan overtuigd andere overheden mee te krijgen. Denk hierbij aan ‘een aanpak bij de bron’, ‘het stimuleren van innovatie’ en ‘de relatie met gezondheid’.

Net als bij klimaat denken wij dat er een ‘Geluidsakkoord’ nodig is. Om dit te bereiken zijn doelen benodigd en nodigen wij u uit om hier met ons over van gedachte te wisselen.

Om de opgedane kennis en ervaringen te delen, de hinder en gezondheidseffecten te bespreken en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten organiseren wij deze themabijeenkomst.

Mocht u als deelnemer een onderwerp missen of vragen hebben, er wordt volop ruimte geboden voor discussie met de deskundige sprekers.

Doelgroep

Dit zijn primair milieu, geluid, gezondheid professionals vanuit de gemeenten, provincies, GGD’s en RUD’s. Daarnaast natuurlijk de advieswereld en de ruimtelijke ordenaars (o.a. planjuristen).


Het programma ziet er als volgt uit:

9:15 uur

Ontvangst en registratie 

10:00 uur

 

Welkom door de dagvoorzitter / discussieleider dr. Fred Woudenberg (GGD)

Opening door de gedeputeerde Dennis Straat (provincie Utrecht)

10:20 uur

De WHO noise guidelines, door dr. Elise van Kempen (RIVM)

10:50 uur

Oproep voor een Gezond Geluidsakkoord, ing. Erik Roelofsen (NSG)

11:20 uur

Discussie, werkvorm Wereld café opzet met panel en inleiders en aanwezigen verdeeld over 7 tafels

12:30 uur

Lunchpauze + soundwalk en inspiratie (o.a. tentoonstelling stiltegebieden)

13:45 uur

Ziek van geluid, dr. Andre Weel

14:10 uur

Akoestische atmosferen van steden, prof. Dr. Marcel Cobussen (Universiteit Leiden)

14:35 uur

Korte pauze

14:45 uur

‘Healthy urban living’ ontwikkelingen, dr. Floor Borlée (Gemeente Utrecht)

15:10 uur

Samenvatten opbrengsten tafels

15:25 uur

Discussie over de totstandkoming van het Gezond Geluidsakkoord, met panel en inleiders en aanwezigen (Plenair)

Met wie, hoe, door wie opgepakt en wil je meedoen 

 16:10 uur

Overhandiging van de agendapunten voor een Gezond Geluidsakkoord aan staatssecretaris van Veldhoven (uitgenodigd).

16:30 uur

Afsluiting en borrel

17:30 uur

Einde bijeenkomst

 

Panelleden:

  • Paul de Vos (bestuur NSG / Satis)
  • Irene van Kamp (RIVM)
  • Lex Groenewold (bestuur NSG / GGD)
  • Liesbeth van Holten (provincie Utrecht)
  • Gijsjan van Blokland (NAG)
  • Marcel Blankvoort (VVM)
  • Michel van Kesteren (DGMR)
  • Erik Salomons (TNO)

Via deze link kunt u zich aanmelden. NB: als u zich vanaf NU aanmeldt dan komt u op de reservelijst

 

 

 

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidsscherm 'SolarHighway' A 50

Deze geluidswal met zonnepanelen is in gebruik genomen... Verder >

MER onderzoek onderschat hinder luchthavens

Een gemis met flinke gevolgen... Verder >

Schiphol op zee is geen droombeeld

Nu doorzetten!... Verder >

Vliegtuigen moeten zich aan regels houden.

Dorpsbelang Biddinghuizen wil boete-clausule voor Airport Lelystad... Verder >

Ziek door lawaai in Parijs

Onderzoek in de stad Parijs: de stad die bewoners ziek maakt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >