Contact

Geluid en gezondheid

Op 21 februari 2019 organiseerde de NSG samen met de provincie en gemeente Utrecht en in samenwerking met de GGD en het Nederlands Akoestisch Genootschap een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen

De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord”

Plaats van handeling: Provinciehuis Utrecht

Op 10 oktober 2018 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) haar ‘Environmental Noise Guidelines for the European Region’ gepresenteerd. De WHO presenteert veel lagere richtwaarden dan de normen die in Nederland nu gebruikelijk zijn. Op grond van deze nieuwe Guidelines beveelt de WHO aan om maatregelen te nemen om de blootstelling aan weg-, rail- en luchtvaartgeluid te verminderen.

Als het beleid op het gebied van luchtkwaliteit en klimaatverandering in de komende decennia succesvol blijft, zal geluidhinder uitgroeien tot het belangrijkste milieugezondheidsprobleem in Nederland1. Nu nog is luchtverontreiniging de grootste ‘killer’ en heeft geluid de twijfelachtige eer op twee te staan. Groot verschil is dat geluid geen ‘silent killer’ is. Bijna 4 miljoen Nederlanders ervaren langdurig geluidhinder of worden regelmatig in hun slaap verstoord, wat ernstige gevolgen voor de gezondheid heeft.

Wij denken dat er slimme manieren zijn om geluidhinder aan te pakken en zijn ervan overtuigd andere overheden mee te krijgen. Denk hierbij aan ‘een aanpak bij de bron’, ‘het stimuleren van innovatie’ en ‘de relatie met gezondheid’.

Net als bij klimaat denken wij dat er een ‘Geluidsakkoord’ nodig is. Om dit te bereiken zijn doelen benodigd en nodigen wij u uit om hier met ons over van gedachte te wisselen.

Om de opgedane kennis en ervaringen te delen, de hinder en gezondheidseffecten te bespreken en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten organiseren wij deze themabijeenkomst.

 


Het programma zag er als volgt uit en hieronder kunt u de lezingen en het verslag downloaden.

9:15 uur

Ontvangst en registratie 

10:00 uur

 

Welkom door de dagvoorzitter / discussieleider dr. Fred Woudenberg (GGD)

Opening

10:20 uur

De WHO noise guidelines, door dr. Elise van Kempen (RIVM)

10:50 uur

Oproep voor een Gezond Geluidsakkoord, ing. Erik Roelofsen (NSG)

11:20 uur

Discussie, werkvorm Wereld café opzet met panel en inleiders en aanwezigen verdeeld over 7 tafels

12:30 uur

Lunchpauze + soundwalk en inspiratie (o.a. tentoonstelling stiltegebieden)

13:45 uur

Ziek van geluid, dr. Andre Weel

14:10 uur

Akoestische atmosferen van steden, prof. Dr. Marcel Cobussen (Universiteit Leiden)

14:35 uur

Korte pauze

14:45 uur

‘Healthy urban living’ ontwikkelingen, dr. Floor Borlée (Gemeente Utrecht)

15:10 uur

Samenvatten opbrengsten tafels

15:25 uur

Discussie over de totstandkoming van het Gezond Geluidsakkoord, met panel en inleiders en aanwezigen (Plenair)

Met wie, hoe, door wie opgepakt en wil je meedoen 

 16:10 uur

Overhandiging van de agendapunten voor een Gezond Geluidsakkoord aan staatssecretaris van Veldhoven (uitgenodigd).
Verslag en visuele notulen

16:30 uur

Afsluiting en borrel

17:30 uur

Einde bijeenkomst

 

Panelleden:

  • Paul de Vos (bestuur NSG / Satis)
  • Irene van Kamp (RIVM)
  • Lex Groenewold (bestuur NSG / GGD)
  • Liesbeth van Holten (provincie Utrecht)
  • Gijsjan van Blokland (NAG)
  • Marcel Blankvoort (VVM)
  • Michel van Kesteren (DGMR)
  • Erik Salomons (TNO)