Geluid en een goede ruimtelijke ordening

Het aspect geluid in relatie met de hinder is volop in het nieuws. Bij bijna alle ruimtelijke plannen speelt het aspect geluid een belangrijke rol. Soms als veroorzaker van geluid (zoals bij de aanleg van wegen of de realisatie van bedrijven) en soms als ontvanger van geluid (bij de realisatie van bijvoorbeeld woningen of onderwijs). Geluid kan hinderlijk zijn en effect hebben op het welzijn. Maar geluid is ook vaak leuk of noodzakelijk.

Belangrijk bij geluid is het dynamische karakter. Dit verschilt per geluidsbron. Denk daarbij aan: muziek, ruis van een snelweg, een passerende trein of spelende kinderen. Omdat geluid lastig in een eenduidig beoordelingsysteem is te vatten, zijn er veel verschillende wetten en toetsingskaders. Hierbij kom het aspect van "Goed ruimtelijk ordenen" om de hoek en is het van belang goed na te denken over het inrichten van een gebied.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de diverse aspecten.

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de dag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over het geluid in relatie met goed ruimtelijk ordenen tussen beroepshalve bij het onderwerp betrokkenen. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Ruimtelijke ordenaars, Stedenbouwers, Gezondheidsmedewerkers, Bestuurders, Politici, e.d.

Locatie: S2M te Amersfoort (circa 5 meter lopen vanaf station Amersfoort)


Het programma zag er als volgt uit:

12:00 uur

Registratie en ontvangst met een lunch

13:00 uur

De rechtspraak rondom Geluid en goed ruimtelijk ordenen, door Daniella Nijman (Halsten advocaten)

13:30 uur

Het inpassen van een kindcentrum en een school, door Michel van Kesteren (DGMR)

14:00 uur Vragen en discussie
14:15 uur Koffie en thee pauze

14:45 uur

15:15 uur

Ruimtelijke akoestisch ontwerpen en stad en milieu van het Gusto terrein

- De juridische analyse, door Dorine Cleton (Cleton&Com)

- De technische analyse, door Erik Willighagen(Alcedo)
- Ontwerpen van een akoestisch gunstige indeling, door Renzo Veenstra (RRog stedenbouw en landschap)
Sheets van deze voordracht worden helaas niet beschikbaar gesteld

16:00 uur

Discussie en vragen a.d.h.v. diverse praktijkcasus

16:30 uur

Afsluiting

16:35 uur

Netwerkborrel

17:30 uur

Einde bijeenkomst

 

GELUID IN HET NIEUWS

Post Corona toerisme

Moeten we overlast blijven accepteren?... Verder >

Meer meldingen overlast

Veroorzaakt door jongeren... Verder >

Protest tegen sluiting speelplaats

Cruyff Court... Verder >

Duitsland pakt motorfietsen aan

Met akoestische camera's... Verder >

Omgevingswet en geluidnormen

Gemeenten: let op!!... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluidempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >