Contact

Galm

Hoe maak je een vertrek minder galmend?

Galm in een vertrek is direct gekoppeld aan het volume en de hoeveelheid geluidabsorptie. De formulevorm: T= V/6A (formule van Sabine)

  • T = galmtijd in seconden
  • V = volume van vertrek in kubieke meters
  • A = hoeveelheid absorptie in vierkante meters open raam.
  • ‘Open raam’ betekent dat wanneer je in het vertrek een raam openzet

 

Daarom: Om de galm in een ruimte te verminderen zijn er in principe twee oplossingen denkbaar, die desgewenst gecombineerd zijn toe te passen.

De eerste is het verkleinen van het volume van het vertrek; bijvoorbeeld door het in tweeën te delen en/of bij zeer hoge plafonds een sterk verlaagd plafond aan te brengen. In het laatste geval kan dit tevens geluidsabsorberend worden gemaakt (zie hierna).

Een tweede soort, meer voor de hand liggende  oplossing, is het aanbrengen van geluidsabsorberend (poreus, doorblaasbaar) materiaal. Dat kan in de vorm van dikke geplooide overgordijnen, zware wandkleden, tafelkleden, tapijten, andersoortige zachte vloerbedekking of met stof bekleed meubilair.

Plafond
Wil of kan je (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen) daarvan geen gebruik maken, dan is een doeltreffende methode het aanbrengen van een geluidsabsorberend plafond. Dat kan je zelf maken of een systeemplafond (laten) aanbrengen. In het laatste geval betreft het zogenaamde akoestische tegels (meestal wit geprofileerd van geperste mineraalwol). Deze oplossing kom je tegen in kantoren, wachtlokalen en ziekenhuizen. Een variant op het verlaagde akoestische plafond is een open-latten plafond op enige afstand onder het bestaande plafond. Deze laatste oplossing bestaat uit (houten) latten met spleten ertussen: latbreedte ca. 4 cm en een spleetbreedte van ca. 1 cm. Achter de latten wordt - voor het zicht - zwart Firet doek gelegd en daarop glas- of steenwoldekens. Ook houtwolcementplaten of houtwolmagnesietplaten hebben een goede geluidabsorptie. Als achter deze platen een glas- of steenwoldeken wordt aangebracht is het effect nog beter.
Ook zijn er geluidsabsorberende pleisterlagen, die u bijvoorbeeld op het plafond kunt (laten) aanbrengen.

Galmtijd
Een galmend (woon) vertrek kan een galmtijd hebben van meer dan een seconde. Dat wordt als onaangenaam ervaren. Stemmen klinken hard, gespreken verlopen moeizaam, het geluid van de TV moet getemperd worden. Een plezierige galmtijd voor een gemeubileerde en gestoffeerde kamer is 0,5 seconden. Een geluidsabsorberend plafond kan de galmtijd ruim meer dan halveren. Met alleen gestoffeerde meubelen en losse tapijten zal dat niet lukken. Een plafond heeft een groot oppervlak. Als het gekozen plafondmateriaal een absorptieco-efficiënt heeft van - zeg - 0,75 is driekwart van het oppervlak ‘open raam’. Het geluid verdwijnt.