Contact

Bestuur

Wie bestuurt de Nederlandse Stichting Geluidshinder?

In het NSG-bestuur hebben 'geluidsbewuste' en maatschappelijk geëngageerde personen op persoonlijke titel zitting. Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd over (actuele) geluidshinderkwesties uit, maar heeft z'n eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het bepalen van NSG-standpunten.

Bestuur

  • ir. J. (Hans) van der Vlist, voorzitter
  • mw. ing. M. (Marloes) van de Klundert, penningmeester
  • drs. A.W. (Lex) Groenewold, secretaris (en plv-voorzitter)
  • mw. S. (Susan) Kreuger
  • mw. M. (Merel) Ursum M.Sc.
  • ing. J. (Jeroen) Knoet
  • mw. P. (Petra) Speelman