Contact

Basiscursus Geluid in de Omgevingswet

De NSG organiseert in samenwerking met dBvision en LBPSight een basiscursus "Geluid in de Omgevingswet".

Cursusleiding: Erik Roelofsen (NSG)

Docenten: Frank Elbers (dBvision), Chris Weevers (LBPSight) en Erik Roelofsen (NSG). Zij zijn direct betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe geluidregels.

Locatie: De cursus is interactief en online voor kleine groepen (minimaal 7 en maximaal 16 deelnemers). De deelnemers kunnen daardoor direct vragen stellen (evt. over de sheets van de presentatie) en maken zij ook kennis met elkaar en de docent(en). 

De cursus die uit twee dagdelen bestaat van 13.00 tot 17.00 uur vindt plaats op:
- maandag 16 en woensdag 18 september 2024;
- maandag 28 en dinsdag 29 oktober 2024;
- maandag 9 en dinsdag 10 december 2024.

Aanleiding
De Aanvullingswet geluid Omgevingswet is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet heeft de parlementaire voorhangprocedure doorlopen. Per 1 januari 2024 is de Omgevingwet in werking getreden.

Wat is er gewijzigd?
De Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer is jaren hét beoordelingskader geweest voor geluid door verkeer op wegen en spoorwegen, door industrie, bedrijven en andere activiteiten. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd. Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn:

 • Bestuursorganen krijgen expliciet de taak geluid te beheersen met het oog op het voorkomen van schade aan de gezondheid,
 • Voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen veranderen normen de regels voor aanleg en het doorvoeren van wijzigingen en komt er een monitoringsverplichting,
 • Voor woningen veranderen normen en regels zoals regels voor de gevelwering en de regels voor uitzonderingen voor bouwen bij hele hoge geluidniveaus en regels voor een geluidluwe zijde.
 • Voor rijkswegen en hoofdspoorwegen worden wijzigingen doorgevoerd vanwege de systematiek van de omgevingswet,
 • Voor industrieterreinen wordt overstapt op de geluidmaat Lden die gebaseerd is op gewogen optelsom over de dag, avond en nachtperiode van een jaargemiddelde situatie.
 • Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd.

Cursusonderdelen
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • omgevingswet algemeen
 • weg en spoor met geluidproductieplafonds
 • weg en spoor zonder geluidproductieplafonds
 • industrieterreinen met geluidproductieplafonds
 • activiteiten
 • woningbouw
 • mogelijkheden voor het invullen van de beleidsruimte door gemeenten, provincies en rijk

Voor de cursisten komt een website beschikbaar met het cursusmateriaal en een digitaal archief met alle parlementaire documenten die betrekking hebben op de nieuwe geluidregels.

Voor wie?
De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers bij het rijk, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die in hun dagelijkse werk te maken hebben met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen, industrie, bedrijven en activiteiten.
De kosten bedragen € 390,-- exclusief 21% btw.

Voor aanmelding en/of vragen kunt u een e-mail sturen aan Lieneke van Haaren, lieneke.vanhaaren@nsg.nl o.v.v. Basiscursus Geluid in de Omgevingswet met uw NAW-/bedrijfsgegevens (+ evt. uw referentienummer/contactpersoon voor op de factuur).

Als de cursus het maximum van 16 deelnemers heeft bereikt, dan komt u op de lijst voor een volgende cursus.