Contact

Aanvaardbaar geluid

Aanvaardbaar geluidniveau

NSG-bijeenkomst over een aanvaardbaar geluidniveau voor installaties, projecten en plannen

Op 19 januari 2022 organiseerden wij een online NSG-bijeenkomst 

Door een aantal recente uitspraken zijn de standaardgeluidsnormen niet meer goed genoeg om de woon- en leefomgeving te beschermen. Als het nu gaat om het realiseren van windparken of een kleine woonwijk en moet goed gekeken worden of de geluidsnormen wel voldoende bescherming bieden. Hierbij is het van groot belang dat goed gekeken wordt naar de aanvaardbaarheid en cumulatie.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de divers aspecten. 

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de middag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over de problematiek en hoe het inzichtelijk gemaakt kan worden en natuurlijk wat kan eraan gedaan worden. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Juristen omgevingsrecht, Ruimtelijke ordenaars, Stedenbouwers, Gezondheidsmedewerkers, Bestuurders, Politici, e.d.

Hieronder treft u de presentaties van deze bijeenkomst.

13:15 uur

Ontvangst

13:30 uur

De juridische context van een aantal recente uitspraken

Door: Luurt Wildeboer (CMS)

14:10 uur

 

 

 

 

 

 

Energietransitie = meer omgevingsgeluid? Wat is de praktijk?

Dankzij de energietransitie wordt o.a. in de woningbouw gezocht naar alternatieve oplossingen voor verwarmen en opwekking van elektra. Er worden veel warmtepompen toegepast met buiten opgestelde installatie. Deze installaties produceren geluid waaraan vanuit de bouwregelgeving sinds dit jaar eisen worden gesteld om naastgelegen woningen te beschermen. Wat betekent deze eis? Hoe gaan we hiermee om?  En waar lopen we met z’n allen in de praktijk tegen aan? Wat gaat de toekomst brengen? Wij vertellen onze ervaringen en zijn benieuwd naar uw ervaring en mening.

Door: Rosemarie Jansen en Erik Willighagen (Alcedo)

14:50 uur

Pauze

15:05 uur

 

 

De balans tussen de wettelijke kaders enerzijds en beleving, beleid en juridische uitspraken anderzijds

  • Hoe hou je de balans tussen wet en beleid/beleving?
  • Wanneer spreek je van een aanvaardbaar besluit volgens de wet versus beleid/beleving

Door: Marloes van de Klundert (Antea group)

15:45 uur

Wat is volgens de NSG een goede milieubeoordeling voor een aanvaardbaar geluid?

Door: Erik Roelofsen (NSG)

16:15 uur

Discussie

17:00 uur

Einde bijeenkomst

Hier ook nog de chat van de bijeenkomst met vragen en reacties.