Contact

Padel en Geluid

Padel en Geluid

Op woensdagmiddag 21 juni 2023 organiseren wij een thema-bijeenkomst over Padel en Geluid

Padel en geluid zijn nog steeds veel voorkomende zaken. Ook na de publicatie van de NSG-beoordelingsrichtlijn Padel en Geluid van november 2021 zijn er nog veel onduidelijkheden bij zowel omwonenden en initiatiefnemers als bij de overheid. Dit gaat vooral over de regelgeving en de toetsingskaders.

Om voor alle partijen meer duidelijkheid te scheppen in deze relatief nieuwe problematiek rondom padel, is op initiatief van de KNLTB (tennis- en padelbond) een Taskforce opgezet met daarbij vertegenwoordigers van de betrokken partijen en geluidspecialisten. De Taskforce bestaat uit: Sportkoepel NOC*NSF, Sportbond KNLTB, Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Nederlandse Stichting Geluidshinder, Sportinnovator en Van dB Advies geluid en trillingen.

Dit resulteerde in een Handreiking (die op 31 januari verscheen), waarin de meest relevante zaken rondom
padel en geluid aan de orde komen.
Nu er enige maanden voorbij zijn kunnen we op deze middag ervaringen delen.

Waar? De Eenhoorn in Amersfoort

Hoe laat? Inlooplunch vanaf 12:15 uur en het inhoudelijke programma start om 13:00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 uur Ontvangst met een broodje en drinken  
13:00 uur Padel en de handreiking Frank Neering (KNLTB) en Arjo van den Berg (Van dB Advies)
13:45 uur Ervaringen vanuit de gemeente/omgevingsdienst Corine Laman (OMWB)
14:15 uur Ervaringen vanuit de geluidshinderpraktijk Erik Roelofsen (NSG)
14:45 uur Pauze  
15:15 uur De juridische kijk op padel Luurt Wildeboer (Houthoff advocaten)
15:45 uur Discussie met de zaal en de inleiders  
16:30 uur Afsluiting en borrel  
17:30 uur Einde bijeenkomst  


U kunt zich hier aanmelden.

Aanmelden kan tot en met 20 juni a.s. en afmelden kan tot en met woensdag 7 juni uiterlijk 12.00 uur. 
Bij afmeldingen later dan bovengenoemde datum/tijd of no-show worden de deelnamekosten in rekening gebracht.