Contact

Webinar geluiddempende vloerbedekking

Geluiden op vloeren bij TV-rechters

De TV-rechters Frank Visser en John Reid zochten oplossingen voor problemen met burenlawaai. Het betrof in beide gevallen lopen over vloeren. Al jarenlang wordt de NSG nagenoeg dagelijks met deze problematiek geconfronteerd. De NSG is dan ook de bedenker van de 10 dB-eis bij het leggen van vloerbedekkingen om de hinder door loopgeluiden te beperken. Ook de TV-rechters kennen die eis. Op de website van de NSG is er een thema-pagina aan gewijd.

Misverstanden
Over de 10 dB-eis bestaan allerlei misverstanden. Buiten dat gaat het bij oude etagewoningen met houten draagvloeren vaak heel erg fout. Daar zijn altijd min of meer ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig.

Bewoners van dit soort woningen denken er goed aan te doen onder parket of laminaat veerkrachtig plaat- of foliemateriaal aan te brengen. Ook de benedenburen denken dat dat een goed idee is. De gedachte daarbij is dat loopgeluid de onderliggende vloer dan niet kan bereiken. Inderdaad, voor midden en hoge tonen klopt dat min of meer; voor lage tonen gaat dat verhaal niet op.  Er is geen verbetering of zelfs verslechtering. De reden daarvan is dat de veerkrachtige onderlaag bij de lage tonen het parket of laminaat ‘gewoon’ akoestisch ‘verbindt’ met de lichte vloerplanken. Bij een bepaalde toon treedt ook nog eens resonantie op. Als er gelopen wordt gaat de vloer dreunen. Dat komt mede omdat vloer met plafond uit relatief lichte materialen bestaan en de totale opbouw van de vloer stijfheid mist. Zo’n vloer kan bij de lage tonen makkelijk in beweging worden gebracht. Bij de buigstijve betonvloeren treedt dat effect veel minder op. De 10 dB-eis is dan ook louter bedoeld voor ‘gewone’ betonvloeren.

Webinar, 26 januari 2022, 10.00 uur

Voor verhuurders en verenigingen van eigenaars heeft de NSG een Handreiking opgesteld over regels voor het leggen van vloerbedekkingen in appartementen. Aangegeven wordt wat er in een huishoudelijk reglement moet staan over dit onderwerp. In de webinar komen onderstaande zaken aan de orde:

  • Huishoudelijke reglementen
  • Productbeoordeling
  • Keurmerken en labels
  • Appartementen gebouwd voor 2003 en er na
  • Oude etage-woningen
  • Gerenoveerde woningen
  • Wie doet wat wanneer?
  • Zelf testen
  • Bouwbesluit

Het geluid van voetstappen op verschillende vloerbedekkingen op zowel houten draagvloeren als die op beton kan worden gehoord.

Via de chatfunctie kunnen vragen worden gesteld.

Deelnemers aan de webinar ontvangen de handreiking.

 klik hier om u aan te melden.