130 kan niet meer

Informatievoor de pers, 3 september 2019

 

Raad van State fluit regering terug
130 kan niet meer
Kies voor 100: rust en zuinig op de toekomst

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) houdt een pleidooi voor verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km. Zolang de overheid dat niet doet, kan de milieubewuste automobilist zelf kiezen voor zijn eigen bijdrage aan een beter milieu.
De voordelen op een rij:

  • Minder milieuschade
  • Minder brandstof(kosten)
  • Minder ongelukken
  • Minder verkeersslachtoffers.
  • Minder lawaai

Rij je niet harder dan 100, dan scheelt dat al snel meer dan 20 % aan benzine. Bij een constant snelheidsverschil van 130 naar 100 is dat zelfs 40 %. Dat geldt ook en vooral voor de automobilist die elektrisch rijdt. Zijn actieradius neemt enorm toe. 

Een infographic toont de voordelen:

Daarom: Loop, fiets, trein – en als automobilist: rij rustig.

 Om je medeweggebruiker te laten waarom je het wat rustiger aan doet op de snelweg heeft de NSG een vignet gemaakt. 

Dat hang je in je auto.

Dit initiatief is ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Daarom is de hinder door ongewenst geluid – in dit geval verkeerslawaai - het startpunt van deze actie.  Andere (milieu)factoren zijn evenwel – voor onze toekomst – zeker zo belangrijk.  Gedetailleerde informatie over de effecten van o.a. CO2, NOx, geluid, verkeersslachtoffers, etc. wordt getoond op de webpagina 100-hard-genoeg van de NSG.

GELUID IN HET NIEUWS

Niet meer dan 12 popconcerten

Stop gedogen... Verder >

Stilste gebied

NSG-prijs gaat naar Dwingerderveld... Verder >

Café gesloten

Gemeente grijpt in... Verder >

Stilste plek in Nederland

NSG nomineert plek in Limburg... Verder >

Externe kosten wegverkeer

luchtvervuiling, geluidsoverlast, verkeersongevallen... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >